Advertisement

Proceedings of 2013 Chinese Intelligent Automation Conference

Intelligent Automation & Intelligent Technology and Systems

 • Zengqi Sun
 • Zhidong Deng
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 255)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Intelligent Automation

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Heda Zhang, Jiantong Song, Jialin Han, Fang Fang, Wanqiang Ren
   Pages 13-18
  3. Zhihong Zhao, Shaopu Yang, Yu Lei
   Pages 51-57
  4. Jingchuan Wang, Juncheng Wang, Weidong Chen
   Pages 59-67
  5. Peng Li, Jian Tang
   Pages 69-76
  6. Changshou Deng, Bingyan Zhao, Yanlin Yang, Hai Zhang
   Pages 77-84
  7. Lanlan Qi, Jiangtao Wen, Hui Huang, Xiong Wang, Zhiyong Wu
   Pages 85-91
  8. Yong Wang, Min Zhu, Yiheng Wei, Cheng Peng, Yang Zhang
   Pages 93-101
  9. Junwei Gao, Ziwen Leng, Yong Qin, Dechen Yao, Xiaofeng Li
   Pages 119-127
  10. Huihai Cui, Jinze Song, Daxue Liu
   Pages 129-140
  11. Dongwu Li, Guofa Sun, Xuemei Ren, Xiaohua Lv
   Pages 165-174
 3. Intelligent Technology and Systems

  1. Front Matter
   Pages 227-227
  2. Li Wang, Yong Qin, Jie Xu, Limin Jia
   Pages 229-240
  3. Xue Lv, Hongsheng Li
   Pages 241-249
  4. Xiongwei Liu, Lizhi Cheng, Qun Zhou
   Pages 251-257
  5. Guangbin Bao, Chaojia Yu, Hong Zhao, Yangyang Luan
   Pages 259-269
  6. Weili Xiong, Xiao Wang, Qian Zhang, Baoguo Xu
   Pages 277-287
  7. Jinhua Wang, Yongzhong Ma
   Pages 289-297
  8. Jinhua Wang, Renjun Zhan, Xulin Liu
   Pages 299-308
  9. Hao Shen, Chengfei Zhu, Shuxiao Li, Hongxing Chang
   Pages 309-316
  10. Yuxiong Pan, Qingdong Li, Zhang Ren
   Pages 325-332
  11. Fei Chen, Yingjuan Yue, Wenxia Sun, Yaque Jing
   Pages 333-339
  12. Bing Han, Dongjie Tan, Xingtao Zhou, Liangliang Li, Shaopeng Yu
   Pages 341-348
  13. Licheng Wu, Yu Yang, Guosheng Yang, Xinkai Gui
   Pages 349-356
  14. Jin Cheng, Yong Zhang, Zhonghua Wang
   Pages 357-364
  15. Bin Li, Yibin Li, Xuewen Rong, Jian Meng, Hui Chai
   Pages 365-374
  16. Hao Jiang, Wen Zhai, Nini Rao, Bo Zhou, Chaoyang Qiu
   Pages 399-407

About these proceedings

Introduction

Proceedings of the 2013 Chinese Intelligent Automation Conference presents selected research papers from the CIAC’13, held in Yangzhou, China. The topics include e.g. adaptive control, fuzzy control, neural network based control, knowledge based control, hybrid intelligent control, learning control, evolutionary mechanism based control, multi-sensor integration, failure diagnosis, and reconfigurable control. Engineers and researchers from academia, industry, and government can gain an inside view of new solutions combining ideas from multiple disciplines in the field of intelligent automation.
 
Zengqi Sun and Zhidong Deng are professors at the Department of Computer Science, Tsinghua University, China.

Keywords

Advanced Control Technology CIAC CIAC13 Cognitive Systems Computation Intelligence Intelligent Control Intelligent Information Processing Multi-agent System Robotics Soft Computing

Editors and affiliations

 • Zengqi Sun
  • 1
 • Zhidong Deng
  • 2
 1. 1.Department of Computer ScienceTsinghua UniversityBeijingChina, People's Republic
 2. 2.Tsinghua UniversityBeijingChina, People's Republic

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-38460-8
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Engineering
 • Print ISBN 978-3-642-38459-2
 • Online ISBN 978-3-642-38460-8
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site