Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2013 Proceedings

Precise Orbit Determination & Positioning • Atomic Clock Technique & Time–Frequency System • Integrated Navigation & New Methods

 • Jiadong Sun
 • Wenhai Jiao
 • Haitao Wu
 • Chuang Shi
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 245)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Precise Orbit Determination and Positioning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Dejun Zhao, Xinqiang Xu, Jing Li, Jinmei Duan, Liang Yu
   Pages 21-29
  3. Wei Wang, Gucang Chen, Shuren Guo, Xiaoyong Song, Qile Zhao
   Pages 31-40
  4. Jing Guo, Qile Zhao, Tao Geng, Xing Su, Jingnan Liu
   Pages 41-53
  5. Jun-Li Zhang, Hong-Xing Qiu, Yong Yang, Wen-Ge Guo
   Pages 55-66
  6. Jun-Li Zhang, Hong-Xing Qiu, Yong Yang, Wen-Ge Guo
   Pages 67-76
  7. Shanshi Zhou, Xiaogong Hu, Jianhua Zhou, Junping Chen, Xiuqiang Gong, Chengpan Tang et al.
   Pages 89-102
  8. Junping Chen, Yize Zhang, Yibing Xie, Xuhua Zhou, Xiao Pei, Wei Yu et al.
   Pages 103-112
  9. Jiachen Fan, Xiaoli Wu, Enqiang Dong, He Zhao, Haibo Kan, Jinshi Xie
   Pages 113-122
  10. Yanlong Bu, Geshi Tang, Jianfeng Cao, Songjie Hu, Lue Chen, Baofeng Wang
   Pages 123-132
  11. Jinlong Li, Yuanxi Yang, Junyi Xu, Haibo He, Hairong Guo, Aibing Wang
   Pages 133-143
  12. Rui Zhang, Yibin Yao, Runan Wu, Weiwei Song
   Pages 145-151
  13. Ji Dong Cao, Ran Ran Su, Wei Jie Sun, Xin Shi
   Pages 153-162
  14. Xiao Jie Li, Jian Hua Zhou, Li Liu, Ji Dong Cao, Rui Guo, Feng He et al.
   Pages 163-172
  15. Yang Liu, Yidong Lou, Chuang Shi, Fu Zheng, Qianqian Yin
   Pages 173-186
  16. Ranran Su, Nan Xing, Lei Zhang, Li Liu, Guifen Tang, Guangming Hu et al.
   Pages 187-195
  17. Gang Zhao, Shanshi Zhou, Xuhua Zhou, Bin Wu
   Pages 221-229
  18. Lizhong Qu, Qile Zhao, Min Li, Jing Guo, Xing Su, Jingnan Liu
   Pages 241-252
  19. Xiuqiang Gong, Nan Xing, Shanshi Zhou, Yueling Cao, Xiaogong Hu, Bin Wu
   Pages 253-264
  20. Xiaoming Chen, Herbert Landau, Feipeng Zhang, Markus Nitschke, Markus Glocker, Adrian Kipka et al.
   Pages 277-290
 3. Atomic Clock Technique and Time-Frequency System

  1. Front Matter
   Pages 305-305
  2. Jianwei Zhang, Shiguang Wang, Kai Miao, Zhengbo Wang, Lijun Wang
   Pages 307-313
  3. Wenyu Zhao, Xin Wang, Xiaofeng Li, Jie Liu, Kan Zhao, Shougang Zhang
   Pages 315-323
  4. Xiaoyu Li, Xurong Dong, Kun Zheng, Yatao Liu
   Pages 325-334
  5. Hao Liu, Yuna Yang, Yuehong He, Haixia Li, Zhihui Yang, Yihe Chen et al.
   Pages 335-340
  6. Shuangyou Zhang, Zhong Wang, Jianye Zhao
   Pages 341-348
  7. Bo Wang, Chao Gao, Weiliang Chen, Yu Bai, Jing Miao, Xi Zhu et al.
   Pages 349-356
  8. Tiezhong Zhou, Qiong Wu, Jian Huang, Lianshan Gao
   Pages 357-369
  9. Shiguang Wang, Jianwei Zhang, Kai Miao, Zhengbo Wang, Lijun Wang
   Pages 371-378
  10. Chunjing Li, Tongmin Yang, Liang Zhai, Li Ma
   Pages 379-386
  11. Yi Zhang, Sihong Gu
   Pages 387-395
  12. Xinming Huang, Hang Gong, Wenke Yang, Xiangwei Zhu, Gang Ou
   Pages 397-406
  13. Yuanbo Du, Rong Wei, Richang Dong, Yuzhu Wang
   Pages 419-424
  14. Bingcheng Liu, Jianghua Qu, Hong Yuan, Lijuan Xu, Ting Liu
   Pages 425-434
  15. Wenbing Li, Songbai Kang, Gang Ming, Feng Zhao, Feng Qi, Fang Wang et al.
   Pages 435-444
  16. Tao He, Huijun Zhang, Xiaohui Li, Zhixiong Zhao
   Pages 445-456
 4. Integrated Navigation and New Methods

  1. Front Matter
   Pages 467-467
  2. Chonghui Li, Yong Zheng, Zhuyang Li, Liang Yu, Yonghai Wang
   Pages 479-487
  3. Zhe Su, Yansong Meng, Qibing Xu, Xiaoliang Wang, Xingang Feng
   Pages 489-496

About these proceedings

Introduction

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2013 Proceedings presents selected research papers from CSNC2013, held on 15-17 May in Wuhan, China. The theme of CSNC2013 is: BeiDou Application: Opportunities and Challenges. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou system especially. They are divided into 9 topics to match the corresponding sessions in CSNC2013, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BeiDou system and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

SUN Jiadong is the Chief Designer of the Compass/BeiDou system, and the Academician of Chinese Academy of Sciences (CAS); JIAO Wenhai is a researcher at China Satellite Navigation Office; WU Haitao is a professor at Navigation Headquarters, CAS; SHI Chuang is a professor at Wuhan University.

Keywords

BeiDou CSNC2013 GNSS Satellite Navigation

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Wenhai Jiao
  • 2
 • Haitao Wu
  • 3
 • Chuang Shi
  • 4
 1. 1., China Aerospace Sci. & Technology Corp.Chinese Academy of SciencesBeijingChina, People's Republic
 2. 2.China Satellite Navigation OfficeBeijingChina, People's Republic
 3. 3.Chinese Academy of SciencesBeijingChina, People's Republic
 4. 4.Wuhan UniversityWuhanChina, People's Republic

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-37407-4
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-3-642-37406-7
 • Online ISBN 978-3-642-37407-4
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site