Advertisement

Computer and Computing Technologies in Agriculture VI

6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part II

 • Daoliang Li
 • Yingyi Chen

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 393)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Yuechan Shi, Guijun Yang, Haikuan Feng, Renli Wang
  Pages 1-9
 3. Quan Wu, Zhiyan Pei, Fei Wang, Hu Zhao, Lin Guo, Juanying Sun et al.
  Pages 10-19
 4. Xiaohe Gu, Jingcheng Zhang, Peng Xu, Yingying Dong, Yansheng Dong
  Pages 36-43
 5. Fengrui Chen, Shiqiang Chen, Guangxiong Peng
  Pages 69-76
 6. Yue E, YePing Zhu, YongSheng Cao
  Pages 77-83
 7. Manping Hou, Jinmin Hao, Ying Shi, Jun Yang, Qian Wen, Mingzhu Cha et al.
  Pages 84-91
 8. Lingling Liu, Bo Zhao, Yinqiao Zhang, Xiaochao Zhang
  Pages 135-141
 9. Jing Liu, Jingyu Bai, Yong Wang, Alexander Kann
  Pages 161-167
 10. Litao Wang, Jidong Xiong, Yagang Du
  Pages 168-176
 11. Lin Liu, Yapeng Zhou, Li Wang, Jianchun Hou, Mingquan Wu
  Pages 177-186
 12. Mingquan Wu, Jie Wang, Ni Yao, Zhongwei Hou, Changyao Wang
  Pages 187-195
 13. Hongxin Cao, Yuwang Yang, Zhiyuan Pei, Wenyu Zhang, Daokuo Ge, Yiran Sha et al.
  Pages 196-202
 14. Chunan Li, Guifen Chen, Guangwei Zeng, Jiao Ye
  Pages 211-220
 15. Bei Cui, Wude Yang, Meichen Feng, Wenjiang Huang, Xiaoyu Song
  Pages 238-247
 16. Fenghua Wang, Zhiyong Xi, Ju Yang, Xiaojing Yang
  Pages 255-262
 17. Liying Cao, Xiaoxian Zhang, Xiaohui San, Li Ma, Guifen Chen
  Pages 263-269
 18. Liang Zhao, Liyuan He, Xing Jin, Wenjun Yu
  Pages 270-279
 19. Yibing Dong, Jianyu Yang, Chao Zhang, Dehai Zhu, Xingyue Tu, Xianzhe Qiao
  Pages 280-289
 20. Mingxuan Li, Man Zhang, Haiyan Huan, Gang Liu
  Pages 299-308
 21. Lei Cong, Yongxia Yang, Dehai Zhu, Min Yin, Jianlin Li
  Pages 309-320
 22. Sai Tang, Jianyu Yang, Chao Zhang, Dehai Zhu, Wenju Yun
  Pages 321-333
 23. Xiongbing Tu, Zhihong Li, Zehua Zhang, Zhigang Wu, Wenlong Ni, Liao Fu et al.
  Pages 343-351
 24. Hui Deng, Limin Wang, Jia Liu, Dandan Li, Zhongxin Chen, Qingbo Zhou
  Pages 352-358
 25. Zilong Wang, Qiuxiang Jiang, Qiang Fu, Tianxiao Li
  Pages 359-366
 26. Li Ma, Helong Yu, Guifen Chen, Liying Cao, Yueling Zhao
  Pages 386-393
 27. Jie Liang, Jianyu Yang, Chao Zhang, Jiabo Sun, Dehai Zhu, Liangshu Shi et al.
  Pages 394-406
 28. Ruifang Hao, Wei Su, Deyong Yu
  Pages 407-415
 29. Yao Wu, Tingxi Liu, Luis Pereira, Paula Perards, Haiyan Wang
  Pages 421-429

Other volumes

 1. 6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part I
 2. Computer and Computing Technologies in Agriculture VI
  6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set IFIP AICT 392 and 393 constitutes the refereed post-conference proceedings of the 6th IFIP TC 5, SIG 5.1 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2012, held in Zhangjiajie, China, in October 2012. The 108 revised papers presented were carefully selected from numerous submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including Internet of things and cloud computing; simulation models and decision-support systems for agricultural production; smart sensor, monitoring, and control technology; traceability and e-commerce technology; computer vision, computer graphics, and virtual reality; the application of information and communication technology in agriculture; and universal information service technology and service systems development in rural areas. The 55 papers included in the second volume focus on GIS, GPS, RS, and Precision Farming.

Keywords

data mining geographic information systems image processing ontology wireless sensor networks

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Yingyi Chen
  • 1
 1. 1.China-EU Center for Information and Communication Technologies (CICTA)China Agricultural UniversityBeijingP.R. China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-36137-1
 • Copyright Information IFIP International Federation for Information Processing 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-36136-4
 • Online ISBN 978-3-642-36137-1
 • Series Print ISSN 1868-4238
 • Series Online ISSN 1868-422X
 • Buy this book on publisher's site