Advertisement

Computer and Computing Technologies in Agriculture VI

6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part I

 • Daoliang Li
 • Yingyi Chen
Conference proceedings CCTA 2012

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 392)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Xiong Shen, Xiao Zheng, Zhiqiang Song, Dongping He, Peishi Qi
  Pages 11-18
 3. Mingfei Zhang, Huiping Xue, Lianzhi Wang, Daoliang Li
  Pages 19-26
 4. Fengyun Wang, Lin Mei, Wenjie Feng, Lei Wang, Limin Wang, Huaijun Ruan
  Pages 43-50
 5. Jianlun Wang, Yu Han, Zetian Fu, Daoliang Li, Jianshu Chen, Shuting Wang
  Pages 58-68
 6. Changqi Ouyang, Daoliang Li, Jianlun Wang, Shuting Wang, Yu Han
  Pages 69-77
 7. Lin Yuan, Jingcheng Zhang, Jinling Zhao, Shuhong Cai, Jihua Wang
  Pages 78-84
 8. Jiaogen Zhou, Xu Chen, Jingyin Zhao, Dongsheng Wang
  Pages 101-108
 9. Minghua Shang, Guoying Tian, Leilei Qin, Jia Zhao, Huaijun Ruan, Fengyun Wang
  Pages 109-117
 10. ZhiFeng Xiao, Fan Zhang, NanXing Wu, XiangDong Liu
  Pages 141-149
 11. Hongqian Chen, Zhenhua Tu, Zhaoshen Qing, Xiaobin Qiu, Chaoying Meng
  Pages 150-156
 12. Chuanjia Hu, Yujia Dai, Jiahe Wang, Mengyan Song, Xiugen Jiang, Min Ding
  Pages 157-165
 13. Xiaorong Yang, Qingtian Zeng, Nengfu Xie, Lihua Jiang
  Pages 177-182
 14. Juan Wu, Bo Peng, Zhenxiang Huang, Jietao Xie
  Pages 183-188
 15. Pingping Li, Yongjie Cui, Yufeng Tian, Fanian Zhang, Xiaxia Wang, Shuai Su
  Pages 189-198
 16. Qiaoxue Dong, Weizhong Yang, Lili Yang, Yifei Chen, Shangfeng Du, Li Feng et al.
  Pages 216-224
 17. Shaoxin Guo, Fan Zhang, Jianqin Wang
  Pages 225-233
 18. Hao Zhang, Qiang Wang, Hui Zhang, Yali Ji, Xinming Ma, Lei Xi
  Pages 234-243
 19. Mingli Li, Daoliang Li, Qisheng Ding, Ya Chen, Chengfei Ge
  Pages 260-270
 20. Jiangang Liu, Yongchang Wu, Tingting Tao, Qingquan Chu
  Pages 271-281
 21. Fantao Kong, Liyuan Xin, Wen Yu, Jianzhai Wu, Yongen Zhang
  Pages 282-289
 22. Linli Zhou, Liangtu Song, Chengjun Xie, Jie Zhang
  Pages 297-303
 23. Jianjun Zhou, Xiu Wang, Rui Zhang, Qingchun Feng, Wei Ma
  Pages 304-311
 24. Juan Yang, Jingyin Zhao, Hailong Yu, Yunsheng Wang, Ruijuan Wang, Lihua Tang
  Pages 312-323
 25. Weigang Kuang, Wancai Liu, Zhanhong Ma, Haiguang Wang
  Pages 324-335
 26. Lihua Jiang, Hong-bin Zhang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie
  Pages 336-343
 27. Lutao Gao, Linnan Yang, Lin Peng, Yingjie Chen, Yongzhou Yu
  Pages 344-351
 28. Ping Han, Pengxin Wang, Miao Tian, Shuyu Zhang, Junming Liu, Dehai Zhu
  Pages 352-358
 29. Xufeng Hua, Chengxun Chen, Yunchen Tian, Yongjun Guo, Kezhi Xing
  Pages 359-365
 30. Wei Shen, Long Yang, Jin Zhang, Guangxiong Peng
  Pages 366-375
 31. Wenshen Jia, Wenfu Wu, Fang Li, Ligang Pan, Zhihong Ma, Miao Gao et al.
  Pages 384-389
 32. Qinxiang Wang, Zhenbo Li, Jinxing Wang, Shuangxi Liu, Daoliang Li
  Pages 390-397
 33. Jiaran Zhang, Daoliang Li, Cong Wang, Qisheng Ding
  Pages 398-407
 34. Xiang Guo, Lihua Zheng, Xiaofei An, Jia Wu, Minzan Li
  Pages 408-417

Other volumes

 1. Computer and Computing Technologies in Agriculture VI
  6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part I
 2. 6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set IFIP AICT 392 and 393 constitutes the refereed post-conference proceedings of the 6th IFIP TC 5, SIG 5.1 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2012, held in Zhangjiajie, China, in October 2012. The 108 revised papers presented were carefully selected from numerous submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including Internet of things and cloud computing; simulation models and decision-support systems for agricultural production; smart sensor, monitoring, and control technology; traceability and e-commerce technology; computer vision, computer graphics, and virtual reality; the application of information and communication technology in agriculture; and universal information service technology and service systems development in rural areas. The 53 papers included in the first volume focus on decision support systems, intelligent systems, and artificial intelligence applications.

Keywords

artificial neural networks decision support systems image processing scene analysis wireless monitoring

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Yingyi Chen
  • 1
 1. 1.China-EU Center for Information and Communication Technologies (CICTA)China Agricultural UniversityBeijingP.R. China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-36124-1
 • Copyright Information IFIP International Federation for Information Processing 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-642-36123-4
 • Online ISBN 978-3-642-36124-1
 • Series Print ISSN 1868-4238
 • Series Online ISSN 1868-422X
 • Buy this book on publisher's site