Advertisement

Intelligent Information Processing VI

7th IFIP TC 12 International Conference, IIP 2012, Guilin, China, October 12-15, 2012. Proceedings

 • Zhongzhi Shi
 • David Leake
 • Sunil Vadera
Conference proceedings IIP 2012

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 385)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Presentations

  1. Qiang Yang
   Pages 2-2
  2. Tharam Dillon, Elizabeth Chang, Jaipal Singh, Omar Hussain
   Pages 3-12
  3. Zhongzhi Shi
   Pages 13-14
 3. Machine Learning

  1. Fuzhen Zhuang, Qing He, Zhongzhi Shi
   Pages 16-27
  2. Zhongzhi Shi, Bo Zhang, Fuzhen Zhuang
   Pages 28-39
  3. Ning Li, Fuzhen Zhuang, Qing He, Zhongzhi Shi
   Pages 40-49
  4. Yong Wang, Huadeng Wang, Qiong Cao
   Pages 50-57
 4. Data Mining

  1. Tatpong Katanyukul, Edwin K. P. Chong, William S. Duff
   Pages 58-67
  2. Dongping Tian, Xiaofei Zhao, Zhongzhi Shi
   Pages 68-76
  3. Yi Guo, Xinjun Mao, Fu Hou, Cuiyun Hu, Jianming Zhao
   Pages 77-86
  4. Adam Omielan, Sunil Vadera
   Pages 97-105
 5. Automatic Reasoning

  1. Xiaofei Zhao, Dongping Tian, Limin Chen, Zhongzhi Shi
   Pages 106-115
  2. Yanwei Ma, Tianlong Gu, Binbin Xu, Liang Chang
   Pages 125-130
  3. Yu Meng, Tianlong Gu, Liang Chang
   Pages 131-136
 6. Semantic Web

  1. Liang Chang, Qicheng Zhang, Tianlong Gu, Zhongzhi Shi
   Pages 137-146
  2. Jing Zhou, Kun Yang, Lei Shi, Zhongzhi Shi
   Pages 147-156
  3. Zhuxiao Wang, Hui Peng, Jing Guo, Ying Zhang, Kehe Wu, Huan Xu et al.
   Pages 157-166
 7. Information Retrieval

  1. Khaled Shaalan, Sinan Al-Sheikh, Farhad Oroumchian
   Pages 167-176
  2. Jacek Rzeniewicz, Julian Szymański, Włodzisław Duch
   Pages 186-195
  3. Shuang Feng, Weina Zhang
   Pages 196-201
  4. Xie Wu, Huimin Zhang, Jingbo Jiang
   Pages 202-207
 8. Knowledge Representation

  1. Fengying Li, Tianlong Gu, Guoyong Cai, Liang Chang
   Pages 208-215
  2. Qianjin Wei, Tianlong Gu, Fengying Li, Guoyong Cai
   Pages 216-225
  3. Yuchu Qin, Yanru Zhong, Liang Chang, Meifa Huang
   Pages 234-239
 9. Social Networks

  1. Yanjun Yin, Weiqing Tang, Weiqing Li
   Pages 240-247
  2. Guoyong Cai, Ruili Wang, Guobin Liu
   Pages 248-257
  3. Peng Cao, Shenghua Liu, Jinhua Gao, Huawei Shen, Jingyuan Li, Yue Liu et al.
   Pages 258-267
  4. Bo Li, Fengxian Shi, Enhong Chen
   Pages 268-275
 10. Trust Software

 11. Internet of Things

  1. Tianlong Yun, Wenjia Niu, Xinghua Yang, Hui Tang, Song Ci
   Pages 311-319
  2. Chao Lee, Lihua Yin, Yunchuan Guo
   Pages 320-330
 12. Image Processing

  1. Zhixin Li, ZhiPing Shi, ZhengJun Tang, Weizhong Zhao
   Pages 337-346
  2. Zhixin Li, Weizhong Zhao, Zhiqing Li, Zhiping Shi
   Pages 347-356
  3. Wanyi Li, Peng Wang, Hong Qiao
   Pages 357-363
 13. Pattern Recognition

  1. Hengjian Li, Lianhai Wang, Zutao Zhang
   Pages 372-381
  2. Haohao Yuan, Jianhe Zhou, Suqiao Li
   Pages 382-386
  3. Xue Liu, Xiaoyang Tan, Songcan Chen
   Pages 398-408

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 7th IFIP TC 12 International Conference on Intelligent Information Processing, IIP 2012, held in Guilin, China, in October 2012. The 39 revised papers presented together with 5 short papers were carefully reviewed and selected from more than 70 submissions. They are organized in topical sections on machine learning, data mining, automatic reasoning, semantic web, information retrieval, knowledge representation, social networks, trust software, internet of things, image processing, and pattern recognition.

Keywords

algorithms artificial intelligence semantics social Web wireless sensor networks

Editors and affiliations

 • Zhongzhi Shi
  • 1
 • David Leake
  • 2
 • Sunil Vadera
  • 3
 1. 1.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Computer Science DepartmentIndiana UniversityBloomingtonUSA
 3. 3.School of Computing Science and EngineeringUniversity of SalfordSalfordUK

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-32891-6
 • Copyright Information IFIP International Federation for Information Processing 2012
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-32890-9
 • Online ISBN 978-3-642-32891-6
 • Series Print ISSN 1868-4238
 • Series Online ISSN 1861-2288
 • Buy this book on publisher's site