China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 161)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xix
 2. Satellite Navigation Augmentation and Integrity Monitoring

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Rui Li, Xinyuan Zhang, Zhigang Huang
   Pages 3-13
  3. Peng Lijun, Jiang Kai, Duan Xiaojun, Zhen Yan, Yang Wenqiang
   Pages 15-27
  4. Fei Niu, Yisheng Zhang, Long Yang, Meijun Fan, Jianjun Fan
   Pages 29-43
  5. Lang Bian, Yansong Meng, Xiaoliang Wang, Wenshan Liu, Xiaoxia Tao, Xiaoping Qian et al.
   Pages 45-55
  6. M. J. Fan, J. H. Zhou, Z. Q. Chang, F. Niu
   Pages 57-65
  7. Hu Lu, Shuwei Shen, Zhengzhou Ji, Congmin Wang
   Pages 67-76
  8. Jian-jun Fan, Chun-xia Li, Liang Yuan, Fei Niu
   Pages 77-83
  9. Xianqing Yi, Qiangwen Yang, Kai Yu, Shu Tang, Yaohong Zhang, Xueshan Luo
   Pages 97-109
  10. Xie Jun, Wang Jingang, Mi Hong
   Pages 111-122
  11. LongXia Xu, XiaoHui Li, YanRong Xue, ChengLin Cai, MeiJun Guo
   Pages 137-144
 3. BeiDou/GNSS Test and Evaluation Technology

  1. Front Matter
   Pages 145-145
  2. Cheng-yan He, Ji Guo, Xiao-chun Lu, Xue Wang, Feng Liu
   Pages 147-160
  3. Yuanyuan Guo, Gang Wang
   Pages 169-178
  4. Kunlun Yan, Jiansheng Zheng, Tisheng Zhang, Di Zhang, Jinfeng Liu
   Pages 187-197

About these proceedings

Introduction

Proceedings of the 3rd China Satellite Navigation Conference (CSNC2012) presents selected research papers from CSNC2012, held on 15-19 May in Guanzhou, China. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou system especially. They are divided into 9 topics to match the corresponding sessions in CSNC2012, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BeiDou system and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

SUN Jiadong is the Chief Designer of the Compass/BeiDou system, and the Academician of Chinese Academy of Sciences; LIU Jingnan is a professor at Wuhan University, and the Academician of Chinese Academy of Engineering; YANG Yuanxi is a professor at China National Administration of GNSS and Applications, and the Academician of Chinese Academy of Sciences; FAN Shiwei öis a researcher on satellite navigation.

Keywords

Beidou CSNC2012 GNSS Satellite Navigation

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 • Shiwei Fan
  • 4
 1. 1., China Aerospace Sci. & Technology Corp.Chinese Academy of SciencesBeijingChina, People's Republic
 2. 2.GPS Engineering Res. CenterWuhan UniversityWuhanChina, People's Republic
 3. 3.China Natl. Admin. of GNSS & ApplicationBeijingChina, People's Republic
 4. 4.BeijingChina, People's Republic

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-29193-7
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Engineering
 • Print ISBN 978-3-642-29192-0
 • Online ISBN 978-3-642-29193-7
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • About this book