Web Information Systems and Mining

International Conference, WISM 2009, Shanghai, China, November 7-8, 2009. Proceedings

 • Wenyin Liu
 • Xiangfeng Luo
 • Fu Lee Wang
 • Jingsheng Lei
Conference proceedings WISM 2009

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 5854)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Web Information Retrieval

  1. Yihao Zhang, Jianyi Guo, Zhengtao Yu, Zhikun Zhang, Xianming Yao
   Pages 1-8
  2. Jianxing Shi, Xiaojie Yuan, Shitao Yu, Hua Ning, Chenying Wang
   Pages 9-18
  3. Yong Zhen Guo, Kotagiri Ramamohanarao, Laurence A. F. Park
   Pages 31-44
 3. Web Information Extraction

  1. Haiyan Che, Wei Chen, Tie Feng, Jiachen Zhang
   Pages 45-52
  2. Junsheng Zhou, Qian Xu, Jiajun Chen, Weiguang Qu
   Pages 53-62
  3. Xianfei Zhang, Bicheng Li, Yuxuan Tian
   Pages 63-70
  4. Wensheng Yin, Feifei Guo, Fan Xu, Xiuguo Chen
   Pages 71-79
 4. Web Information Classification

  1. Haifeng Liu, Zhan Su, Zeqing Yao, Shousheng Liu
   Pages 80-87
 5. Web Mining

  1. Jieh-Shan Yeh, Ying-Lin Lin, Yu-Cheng Chen
   Pages 98-107
  2. Changling Li, Xinjin Fu
   Pages 108-115
  3. Jie Gao, Yanqing Sun, Hongbin Suo, Qingwei Zhao, Yonghong Yan
   Pages 116-128
  4. Donghui Zheng, Fang Li
   Pages 129-138
 6. Semantic Web and Ontologies

  1. Dong Cao, Xiaofeng Li, Xiuquan Qiao, Luoming Meng
   Pages 139-148
  2. Pingpeng Yuan, Guoyin Wang, Qin Zhang, Hai Jin
   Pages 158-166
 7. Applications

  1. Baohe Zuo, Sue Zheng, Hong Wu
   Pages 167-176

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the International Conference on Web Information Systems and Mining, WISM 2009, held in Shanghai, China, on November 7-8, 2009.

The 61 revised full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 598 submissions. The papers are organized in topical sections on web infomation retrieval, web information extraction, web information classification, web mining, semantic web and ontologies, applications, XML and semi-structured data, web services, intelligent networked systems, information security, E-learning, E-commerce, and distributed systems.

Keywords

E-Learning Ontologie Web Services classification distributed systems semantic web web mining

Editors and affiliations

 • Wenyin Liu
  • 1
 • Xiangfeng Luo
  • 2
 • Fu Lee Wang
  • 1
 • Jingsheng Lei
  • 3
 1. 1.Department of Computer ScienceCity University of Hong KongHong KongChina
 2. 2.Key Laboratory of Grid Technology, Digital Content Analysis and Semantic Grid GroupShanghai UniversityShanghaiChina
 3. 3.College of Information Science and TechnologyHainan UniversityHaikouChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-05250-7
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-05249-1
 • Online ISBN 978-3-642-05250-7
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book