Advertisement

Gels: Structures, Properties, and Functions

Fundamentals and Applications

 • Masayuki Tokita
 • Katsuyoshi Nishinari
Conference proceedings

Part of the Progress in Colloid and Polymer Science book series (PROGCOLLOID, volume 136)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-ix
 2. Tomomitsu Sekitani, Kenji Urayama, Manabu Tsuruta, Masahiko Mitsuzuka, Toshikazu Takigawa
  Pages 9-13
 3. Katsuhiro Inomata, Tomokazu Takai, Noriyoshi Ohno, Yoshiaki Yamaji, Erina Yamada, Hideki Sugimoto et al.
  Pages 15-22
 4. Isamu Kaneda, Tsuyoshi Koga, Fumihiko Tanaka
  Pages 31-37
 5. Tsuyoshi Koga, Fumihiko Tanaka, Isamu Kaneda
  Pages 39-45
 6. Hiroyuki Takeno, Tomomitsu Mochizuki, Kazuto Yoshiba, Shingo Kondo, Toshiaki Dobashi
  Pages 47-53
 7. T. Mizoue, M. Tokita, H. Honjo, H. J. Barraza, H. Katsuragi
  Pages 63-67
 8. Katsuyoshi Nishinari
  Pages 87-94
 9. Sada-atsu Mukai, Hirohisa Miki, Vasyl Garamus, Regine Willmeit, Masayuki Tokita
  Pages 95-99
 10. Hirohisa Miki, Shin Yagihara, Sada-atsu Mukai, Masyuki Tokita
  Pages 101-105
 11. Kenji Urayama, Naoki Murata, Shoji Nosaka, Masahiro Kojima, Toshikazu Takigawa
  Pages 107-112
 12. Ken-ichi Kurumada, Atsushi Suzuki, Emiko Otsuka, Susumu Baba, Youhei Seto, Keisuke Morita et al.
  Pages 113-119
 13. Kunio Nakamura, Atsuko Akutsu, Ayumi Otake, Hatsue Moritaka
  Pages 127-133
 14. Hiroki Ishihara, Goh Matsuo, Takanori Sasaki, Yuko Saito, Makoto Demura, Kaoru Tsujii
  Pages 143-148
 15. Toshiaki Dobashi, Michiru Koike, Kentaro Kobayashi, Yasuyuki Maki, Takao Yamamoto, Susumu Tanaka
  Pages 149-153
 16. Norihiro Kato, Azumi Kobayashi, Hiroshi Motohashi, Yu Ozonoe, Tomohiro Morohoshi, Tsukasa Ikeda
  Pages 155-162
 17. Shingo Matsukawa, Daisuke Sagae, Akiko Mogi
  Pages 171-176
 18. Khandker S. Hossain, Katsuyoshi Nishinari
  Pages 177-186
 19. Kenji Kuboa, Yuka Masuda, Yoshiharu Toyama, Nobukazu Nameki, Nobuo Okumura, Masanori Ochiai
  Pages 187-193
 20. Toyoaki Matsuura, Naokazu Idota, Yoshiaki Hara, Masahiko Annaka
  Pages 195-203
 21. Back Matter
  Pages 211-213

About these proceedings

Keywords

Colloids Copolymer Gels Polymers polymer sol-gel

Editors and affiliations

 • Masayuki Tokita
  • 1
 • Katsuyoshi Nishinari
  • 2
 1. 1.Graduate School of Sciences Dept. PhysicsKyushu UniversityFukuokaJapan
 2. 2.Graduate School of Human Life Sciences Dept. Food and Human Health SciencesOsaka City UniversityOsakaJapan

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-00865-8
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Chemistry and Materials Science
 • Print ISBN 978-3-642-00864-1
 • Online ISBN 978-3-642-00865-8
 • Series Print ISSN 0340-255X
 • Series Online ISSN 1437-8027
 • Buy this book on publisher's site