Advertisement

Fluid Machinery and Fluid Mechanics

4th International Symposium (4th ISFMFE)

 • Jianzhong Xu
 • Yulin Wu
 • Yangjun Zhang
 • Junyue Zhang
Conference proceedings

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-vi
 2. Invited Mei Lecture Session

  1. Hyung Hee Cho, Kyung Min Kim, Sangwoo Shin, Beom Seok Kim, Dong Hyun Lee
   Pages 8-13
  2. Jiezhi Wu, Feng Mao, Weidong Su, Hong Wu, Qiushi Li
   Pages 33-43
  3. Yoshinobu Tsujimoto, Koichi Yonezawa, Changkun Chen
   Pages 44-56
  4. Angelo Cervone, Lucio Torre, Angelo Pasini, Luca d’Agostino
   Pages 80-88
  5. Romeo Susan-Resiga, Sebastian Muntean
   Pages 89-96
  6. Aleksandar Gajic
   Pages 97-106
 3. Fundament and Analysis

 4. Experimental Study

  1. G. Bois, P. Dupont, A. Dazin, G. Caignaert
   Pages 153-160
  2. Akinori Furukawa, Satoshi Usami, Yusuke Tsunenari, Satoshi Watanabe, Kusuo Okuma
   Pages 161-166
  3. Hyoung-June Kim, Joon-Yong Yoon, Nak-Won Sung
   Pages 167-172
  4. Ren Dai, Zhonghua Huang, Ze Chen, Kangmin Chen
   Pages 173-178
  5. Mindi Zhang, Guoyu Wang, Xiangbin Li
   Pages 179-184
 5. Numerical Simulation

  1. Afzal Husain, Kwang-Yong Kim
   Pages 185-190
  2. Jae-Hoon Lee, Seok-Yun Jeon, Joon-Yong Yoon, Sung-Joon Byun, Myung-Seob Shin
   Pages 191-194
  3. In-Won Park, Myung-Seob Shin, Sung-Joon Byun, Joon-Yong Yoon
   Pages 195-200
  4. Yang Guo, Chisachi Kato, Yoshinobu Yamade, Hong Wang
   Pages 206-214
  5. Liu Chen, Ailing Yang, Ren Dai, Kangmin Chen
   Pages 215-220
  6. Ying Li, Xianwu Luo, Mingkui Zhang, Yao Zhang, Shuhong Liu, Hongyuan Xu
   Pages 221-226
 6. Turbocharger

  1. Yangjun Zhang, Weilin Zhuge, Shuyong Zhang, Jianzhong Xu
   Pages 227-233
  2. Hong He, Siyou Xu, Ruiqian Yan, Jianbo Ji
   Pages 234-237
  3. Wei Pei, Dongmei Zhang, Jizhong Zhang
   Pages 242-245
 7. Compressor and Fan

  1. Michihiro Nishi, Kouichi Yoshida, Minoru Okamoto, Hiroyasu Nakayama
   Pages 249-254
  2. Yong Ho Lee, Tae Hun Kwon, Hyun Jin Kim
   Pages 262-267
  3. Zhihai Li, Shuiying Zheng, Rongren Wu
   Pages 268-272
  4. Shuqi Li, Junyue Zhang, Weidong Xing
   Pages 273-278
  5. Ailing Yang, Tao Tang, Hui Zhang, Kangmin Chen
   Pages 279-284
 8. Pump

  1. Masahiro Kaneko, Yoichi Nakamura, Koji Miyazaki, Hiroshi Tsukamoto
   Pages 285-290
  2. Jianjun Feng, Friedrich-Karl Benra, Hans Josef Dohmen
   Pages 291-296
  3. Jiegang Mu, Shuihua Zheng, Hongying Deng, Shengchang Zhang
   Pages 297-300
  4. Yan Jin, Chao Liu, Fangping Tang
   Pages 301-305
  5. Chunxin Chen, Dazhuan Wu, Shanguang Tan, Leqin Wang
   Pages 306-309
 9. Turbine

  1. Young-Ho Lee, Young-Do Choi, Chang-Goo Kim, Young-Jin Cho, Sang-Hyun Nam, You-Taek Kim
   Pages 316-321

About these proceedings

Introduction

"Fluid Machinery and Fluid Mechanics: 4th International Symposium (4th ISFMFE)" is the proceedings of 4th International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering, held in Beijing November 24-27, 2008. It contains 69 highly informative technical papers presented at the Mei Lecture session and the technical sessions of the symposium. The Chinese Society of Engineering Thermophysics (CSET) organized the First, the Second and the Third International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering (1996, 2000 and 2004). The purpose of the 4th Symposium is to provide a common forum for exchange of scientific and technical information worldwide on fluid machinery and fluid engineering for scientists and engineers. The main subject of this symposium is "Fluid Machinery for Energy Conservation". The "Mei Lecture" reports on the most recent developments of fluid machinery in commemoration of the late professor Mei Zuyan.

The book is intended for researchers and engineers in fluid machinery and fluid engineering.

Jianzhong Xu is a professor at the Chinese Society of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing.

Keywords

TUP energy saving fluid engineering fluid machinery fluid mechanics multiphase flow proceedings of international symposium

Editors and affiliations

 • Jianzhong Xu
  • 1
 • Yulin Wu
  • 2
 • Yangjun Zhang
  • 3
 • Junyue Zhang
  • 4
 1. 1.CSET Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Department of Thermal EngineeringTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.Department of Automotive EngineeringTsinghua UniversityBeijingChina
 4. 4.Turbocharging TechnologyNational Key Laboratory of Diesel EngineDatong, ShanxiChina

Bibliographic information