Advances in Neural Networks – ISNN 2007

4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part I

 • Derong Liu
 • Shumin Fei
 • Zeng-Guang Hou
 • Huaguang Zhang
 • Changyin Sun
Conference proceedings ISNN 2007

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4491)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Neural Fuzzy Control

  1. Xu Xu, Yuxiao Zhang, Yanchun Liang, Xiaowei Yang, Zhifeng Hao
   Pages 8-13
  2. Yih-Guang Leu, Chin-Ming Hong, Hong-Jian Zhon
   Pages 45-53
  3. Liguo Weng, Wenchuan Cai, M. J. Zhang, X. H. Liao, David Y. Song
   Pages 70-80
  4. Yuelong Hao, Jinggang Zhang, Zhimei Chen
   Pages 102-111
  5. Mou Chen, Chang-sheng Jiang, Qing-xian Wu, Wen-hua Chen
   Pages 112-121
  6. Le Chen, Baoming Ge, Aníbal T. de Almeida
   Pages 138-147
  7. ManJun Cai, JinCun Liu, GuangJun Tian, XueJian Zhang, TiHua Wu
   Pages 148-157

Other volumes

 1. Advances in Neural Networks – ISNN 2007
  4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part I
 2. 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part II
 3. 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part III

About these proceedings

Keywords

Chaos algorithm algorithms communication data mining fuzzy fuzzy system fuzzy systems learning modeling optimization programming robot robotics system modeling

Editors and affiliations

 • Derong Liu
  • 1
 • Shumin Fei
  • 2
 • Zeng-Guang Hou
  • 3
 • Huaguang Zhang
  • 4
 • Changyin Sun
  • 5
 1. 1.Department of Electrical and Computer Engineering (M/C 154)University of Illinois at ChicagoChicagoUSA
 2. 2.School of AutomationSoutheast UniversityNanjingChina
 3. 3.Laboratory of Complex Systems, Institute of AutomationChinese Adacemy of SciencesBeijingP. R. China
 4. 4.School of Information Science and EngineeringNortheast UniversityShenyangChina
 5. 5.School of Electrical EngineeringHohai UniversityNanjingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-72383-7
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-540-72382-0
 • Online ISBN 978-3-540-72383-7
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book