Advertisement

Jahrbuch Jugendforschung

 • Angela Ittel
 • Ludwig Stecher
 • Hans Merkens
 • Jürgen Zinnecker

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-10
 2. Körper und Sexualität im Jugendalter

 3. Qualitative Schulforschung

 4. Gewalt, Migration, Soziale Probleme

 5. Trends

  1. Front Matter
   Pages 345-345
  2. Ludwig Stecher
   Pages 347-347
 6. Internationale Länderberichte

  1. Front Matter
   Pages 381-381
  2. Ludwig Stecher
   Pages 383-383
 7. Projekte

  1. Front Matter
   Pages 405-405
  2. Sue-Ann Bäsler, Eva Frädrich
   Pages 407-432
 8. Back Matter
  Pages 433-436

About this book

Editors and affiliations

 • Angela Ittel
 • Ludwig Stecher
 • Hans Merkens
  • 1
 • Jürgen Zinnecker
 1. 1.Freie Universität Berlin, Empirische ErziehungswissenschaftBerlin

Bibliographic information