Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26–30, 2018, Proceedings, Part II

 • Min Zhang
 • Vincent Ng
 • Dongyan Zhao
 • Sujian Li
 • Hongying Zan
Conference proceedings NLPCC 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11109)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11109)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXX
 2. NLP for Social Network

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Liming Zhang, Sihui Fu, Shengyi Jiang, Rui Bao, Yunfeng Zeng
   Pages 3-15
  3. Qiaojing Xie, Yuqian Wang, Zhenjing Xu, Kaidong Yu, Chen Wei, ZhiChen Yu
   Pages 16-26
  4. Juan Zhao, Tong Lee Chung, Bin Xu, Minghu Jiang
   Pages 27-37
 3. NLP Fundamentals

  1. Front Matter
   Pages 39-39
  2. Junxin Liu, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Yongfeng Huang, Xing Xie
   Pages 80-91
  3. Feng Jiang, Peifeng Li, Xiaomin Chu, Qiaoming Zhu, Guodong Zhou
   Pages 92-104
  4. Jianhu Zhang, Gongshen Liu, Jie Zhou, Cheng Zhou, Huanrong Sun
   Pages 105-116
  5. Junpei Zhou, Chen Li, Hengyou Liu, Zuyi Bao, Guangwei Xu, Linlin Li
   Pages 117-128
 4. Text Mining

  1. Front Matter
   Pages 129-129
  2. Chunhua Liu, Shan Jiang, Hainan Yu, Dong Yu
   Pages 131-143
  3. Vikram Ahuja, Radhika Mamidi, Navjyoti Singh
   Pages 144-153
  4. Li-Ping Mo, Kai-Qing Zhou, Liang-Bin Cao, Wei Jiang
   Pages 154-165
  5. Bo Xu, Dongyu Zhang, Shaowu Zhang, Hengchao Li, Hongfei Lin
   Pages 166-177
  6. Xinghua Zhang, Chunyue Zhang, Huaxing Shi
   Pages 178-189
  7. Tingwei Wang, Xiaohua Yang, Chunping Ouyang, Aodong Guo, Yongbin Liu, Zhixing Li
   Pages 190-199
 5. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 201-201
  2. Hang Liu, Mingtong Liu, Yujie Zhang, Jinan Xu, Yufeng Chen
   Pages 203-212
  3. Xiaozheng Dong, Yu Hong, Xin Chen, Weikang Li, Min Zhang, Qiaoming Zhu
   Pages 213-223
  4. Wenxiu Xie, Dongfa Gao, Ruoyao Ding, Tianyong Hao
   Pages 224-234
  5. Wentao Wu, Xiaoxu Zhu, Jiaming Tao, Peifeng Li
   Pages 235-245
  6. Yu Hong, Jingli Zhang, Rui Song, Jianmin Yao
   Pages 257-267
  7. Tao Ge, Lei Cui, Baobao Chang, Zhifang Sui, Furu Wei, Ming Zhou
   Pages 268-277
  8. Zixiang Ding, Rui Xia, Jianfei Yu, Xiang Li, Jian Yang
   Pages 278-287
  9. Lin Gui, Jiachen Du, Zhishan Zhao, Yulan He, Ruifeng Xu, Chuang Fan
   Pages 288-298
  10. Yuchen Liu, Long Zhou, Yining Wang, Yang Zhao, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
   Pages 299-308
  11. Changliang Li, Yongguan Wang, Changsong Li, Ji Qi, Pengyuan Liu
   Pages 309-318
  12. Yang Wang, Chong Feng, Qian Liu
   Pages 319-329
  13. Teng Mao, Yuyao Zhang, Yuru Jiang, Yangsen Zhang
   Pages 340-350
  14. Junli Xu, Jiangjiang Zhao, Ning Zhao, Chao Xue, Linbo Fan, Zechuan Qi et al.
   Pages 351-361
  15. Xinghao Song, Chunming Yang, Hui Zhang, Xujian Zhao
   Pages 362-371
  16. Huan Liu, Jingjing Wang, Shoushan Li, Junhui Li, Guodong Zhou
   Pages 372-382
  17. Yunsheng Shi, Jun Meng, Jian Wang, Hongfei Lin, Yumeng Li
   Pages 383-392
  18. Hongkai Ren, Liner Yang, Endong Xun
   Pages 401-410
  19. Tianchi Yue, Chen Chen, Shaowu Zhang, Hongfei Lin, Liang Yang
   Pages 411-419
  20. Xiaoyu Chen, Jian Wang, Yuqi Ren, Tong Liu, Hongfei Lin
   Pages 420-428
  21. Zhongqing Wang, Shoushan Li, Fan Wu, Qingying Sun, Guodong Zhou
   Pages 429-433
  22. Yuanyuan Zhao, Nan Jiang, Weiwei Sun, Xiaojun Wan
   Pages 439-445

Other volumes

 1. 7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26–30, 2018, Proceedings, Part I
 2. Natural Language Processing and Chinese Computing
  7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26–30, 2018, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set of LNAI 11108 and LNAI 11109 constitutes the refereed proceedings of the 7th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2018, held in Hohhot, China, in August 2018.

The 55 full papers and 31 short papers presented were carefully reviewed and selected from 308 submissions. The papers of the first volume are organized in the following topics: conversational Bot/QA/IR; knowledge graph/IE; machine learning for NLP; machine translation; and NLP applications. The papers of the second volume are organized as follows: NLP for social network; NLP fundamentals; text mining; and short papers.


Keywords

artificial intelligence classification data mining HCI human-computer interaction information retrieval natural language processing natural language processing systems neural networks NLP ontologies project management semantics signal processing social networking social networks text mining text processing user interfaces world wide web

Editors and affiliations

 • Min Zhang
  • 1
 • Vincent Ng
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Sujian Li
  • 4
 • Hongying Zan
  • 5
 1. 1.Soochow UniversitySuzhouChina
 2. 2.The University of Texas at DallasRichardsonUSA
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Peking UniversityBeijingChina
 5. 5.Zhengzhou UniversityZhengzhouChina

Bibliographic information