Advertisement

Advances in Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications

Proceedings of the First International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications, November 6-8, 2017, Kaohsiung, Taiwan

  • Jeng-Shyang Pan
  • Tsu-Yang Wu
  • Yong Zhao
  • Lakhmi C. Jain
Conference proceedings VTCA 2017

Part of the Smart Innovation, Systems and Technologies book series (SIST, volume 86)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xv
  2. Smart Vehicular Technology

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Yen-Hui Kuo, Shu-Hui Lin, Eric Hsiao-Kuang Wu
      Pages 3-11
    3. Ting-An Kuo, Chiuhsiang Joe Lin, Po-Hsiang Liu
      Pages 12-19
    4. Meirun Zhang, Fumin Zou, Yanling Deng, Xinhua Jiang, Lvchao Liao, Yun Chen
      Pages 20-27
    5. Yun Chen, Xin-hua Jiang, Lyuchao Liao, Fu-min Zou, Mei-run Zhang
      Pages 36-44
    6. Junmin Wang, Fumin Zou, Maolin Zhang, Lyuchao Liao, Yaxue Pang
      Pages 45-53
    7. Shi-Huang Chen, Zhi-Quan Huang, Wen-Kai Liu, Jui-Yang Tsai
      Pages 54-60
  3. Intelligent Railway Technology

    1. Front Matter
      Pages 61-61
    2. Shaoquan Ni, Miaomiao Lyu, Hongxia Lv
      Pages 63-69
    3. Tao Chen, Zhen-ning Zhou, Jie-ru Zhang, Shao-quan Ni
      Pages 70-78
    4. Dingjun Chen, Xinyi Lin, Hui Zhang, Kaiteng Wu
      Pages 79-88
    5. Xuepeng Zhang, Shengdong Li, Xiucong Li, Xinyi Lin, Xiaoyuan Lv
      Pages 89-95
    6. Guolong Gao, Jie Zhang, Wenjing Lai, Yuchao Xin
      Pages 96-102
    7. Pei Wang, Jie Zhang, Baoheng Feng, Wengao Peng
      Pages 103-108
    8. Yong Zhang, Wenqing Li, Shaoquan Ni, Xiaowei Liu
      Pages 109-116
  4. Innovative Electrical Technology

    1. Front Matter
      Pages 125-125
    2. Dongwei He, Pei Gao, Lisang Liu, Xuecheng Jiang, Jishi Zheng
      Pages 135-142
    3. Guotao Wang, Qun Ding, Leizhen Gao, Qiang Wang, Liang Guo
      Pages 152-160
    4. Xin Su, Xin-hua Jiang, Shun-miao Zhang, Yao He
      Pages 161-169
    5. Lin De Yao, Sheng-Hui Meng, Lin Shu Hua
      Pages 170-177
    6. Sheng-Hui Meng, An-Chi Huang, Chia-Jung Lee, Tian-Jiun Huang, Jian-Nan Dal
      Pages 178-184
    7. Hancong Wang, Jinyang Lin, Shihao Huang
      Pages 185-191
  5. Innovative Intelligent Computation Technology

    1. Front Matter
      Pages 211-211
    2. Xingsi Xue, Shijian Liu
      Pages 213-221
    3. Zhenyu Meng, Jeng-Shyang Pan, Xiaoqing Li
      Pages 222-229
    4. Lisang Liu, Dongwei He, Ying Ma, Tianjian Li, Jianxing Li
      Pages 230-239
    5. Xiaojia Lin, Fuquan Zhang, Lin Xu
      Pages 240-247
    6. Yiou Wang, Tianyuan Liu, Fuquan Zhang, Lin Xu, Gangyi Ding, Rui Xiong et al.
      Pages 248-256
    7. Lingping Kong, Jeng-Shyang Pan, Shu-Chuan Chu, John F. Roddick
      Pages 257-264
    8. Yu Mao, Fuquan Zhang, Lin Xu, Dakui Zhang, Hui Yang
      Pages 265-273
    9. Jeng-Shyang Pan, Thi-Kien Dao, Shu-Chuan Chu, Trong-The Nguyen
      Pages 274-281
    10. Wen Lin, Fuquan Zhang, Renbao Lian, Lin Xu, Xueyun Chen, Linghong Kuang
      Pages 282-291
  6. Applied Mathematics and Its Applications

    1. Front Matter
      Pages 293-293
    2. Bo Chen, Fuquan Zhang, Lin Xu, Minghui Liu
      Pages 295-304
    3. Chia-Jung Lee, Yalei Yang, Sheng-Hui Meng, Tien-Wen Sung
      Pages 305-311
    4. George Guan, Fuquan Zhang, Gangyi Ding, Meng Niu, Lin Xu
      Pages 312-320
    5. Xiao-Yan Yang, Ge Xu, Fu-Quan Zhang, Xiang-Wen Liao, Lin Xu
      Pages 321-328
    6. Liu Chunyuan, Ding Qun, Xu Wei
      Pages 337-343
    7. AiPing Jiang, Shengjie Xiao, LongYun Wei, YanLin Zhu
      Pages 353-361
  7. Smart Wireless Access Technology

    1. Front Matter
      Pages 363-363
    2. Wen-Chung Tsai, Nien-Ting Huang, Shih-Hsuan Lin, Mao-Lun Chiang
      Pages 365-373

About these proceedings

Introduction

This book presents papers from the First International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications (VTCA 2017). Held from 6 to 8 November 2017 in Kaohsiung, Taiwan, the conference was co-sponsored by Springer, Fujian University of Technology in China, Fujian Provincial Key Laboratory of Digital Equipment, Fujian Provincial Key Lab of Big Data Mining and Applications, and National Kaohsiung University of Applied Sciences in Taiwan. The book is a valuable resource for researchers and professionals engaged in all areas of smart vehicular technology, vehicular transportation, vehicular communication, and applications.

Keywords

Smart Vehicular Technology Smart Transportation Smart Vehicular Communication VTCA 2017 VTCA

Editors and affiliations

  • Jeng-Shyang Pan
    • 1
  • Tsu-Yang Wu
    • 2
  • Yong Zhao
    • 3
  • Lakhmi C. Jain
    • 4
  1. 1.Fujian University of TechnologyFuzhouChina
  2. 2.Fujian University of TechnologyFuzhouChina
  3. 3.Superconductivity R&D CenterSouthwest Jiaotong UniversityChengduChina
  4. 4.University of CanberraCanberraAustralia

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-70730-3
  • Copyright Information Springer International Publishing AG 2018
  • Publisher Name Springer, Cham
  • eBook Packages Engineering
  • Print ISBN 978-3-319-70729-7
  • Online ISBN 978-3-319-70730-3
  • Series Print ISSN 2190-3018
  • Series Online ISSN 2190-3026
  • Buy this book on publisher's site