Advertisement

Neural Information Processing

24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part I

 • Derong Liu
 • Shengli Xie
 • Yuanqing Li
 • Dongbin Zhao
 • El-Sayed M. El-Alfy
Conference proceedings ICONIP 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10634)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 10634)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yunxiao Shi, Xiangnan He, Han Wu, Zhong-Xiao Jin, Wenlian Lu
   Pages 13-23
  3. Tianyue Zhang, Baile Xu, Furao Shen
   Pages 24-32
  4. Tao Zhu, Furao Shen, Jinxi Zhao, Yu Liang
   Pages 43-52
  5. Fang Liu, Fei Zhao, Mi Tong, Yan Yang, Zhenhao Yu
   Pages 53-63
  6. Kosuke Yoshimura, Yukino Baba, Hisashi Kashima
   Pages 64-73
  7. Baile Xu, Furao Shen, Jinxi Zhao, Tianyue Zhang
   Pages 74-81
  8. Zhihui Lao, Zhiheng Zhou, Junchu Huang
   Pages 82-90
  9. Yosuke Fukuchi, Masahiko Osawa, Hiroshi Yamakawa, Michita Imai
   Pages 100-108
  10. Peng Wu, Jeff Orchard
   Pages 109-116
  11. Dinh Tran-Van, Alessandro Sperduti, Fabrizio Costa
   Pages 117-123
  12. Pengfei Wang, Zhipeng Xie, Junfeng Hu
   Pages 144-154
  13. Thomas Gerald, Nicolas Baskiotis, Ludovic Denoyer
   Pages 155-165
  14. James Ting-Ho Lo, Yichuan Gui, Yun Peng
   Pages 166-174
  15. Shuai Zhang, Lina Yao, Xiwei Xu, Sen Wang, Liming Zhu
   Pages 185-193
  16. Xinjuan Li, Jie Yu, Lingyu Xu, Gaowei Zhang
   Pages 194-204
  17. Ibraheem Al-Jadir, Kok Wai Wong, Chun Che Fung, Hong Xie
   Pages 213-221
  18. Ashutosh Saboo, Anant Sharma, Tirtharaj Dash
   Pages 230-239
  19. Peitao Wang, Zhaoshui He, Kan Xie, Junbin Gao, Michael Antolovich
   Pages 240-247
  20. Qi Hu, Pengfei Zhu, Changqing Zhang, Qinghua Hu
   Pages 248-258
  21. Xiaopeng Zhang, Hui Zhang, Yong Chen, Xianglong Liu
   Pages 259-269
  22. Sen Jia, Kuilin Wu, Meng Zhang, Jie Hu
   Pages 270-278
  23. Shili Peng, Qinghua Hu, Jianwu Dang, Zhichao Peng
   Pages 279-288
  24. Fanghui Liu, Xiaolin Huang, Cheng Peng, Jie Yang, Nikola Kasabov
   Pages 289-296
  25. Yan Yan, Shining Li, Zhe Yang, Xiao Zhang, Jing Li, Anyi Wang et al.
   Pages 305-315
  26. Yanis Bahroun, Eugénie Hunsicker, Andrea Soltoggio
   Pages 316-324
  27. Xiaojuan Huang, Li Zhang, Bangjun Wang, Zhao Zhang, Fanzhang Li
   Pages 345-355
  28. Ji Zhao, Hongbin Zhang
   Pages 356-365
  29. Hong Tang, Delu Zeng, Xin Liu, Jiabin Huang, Yinghao Liao
   Pages 366-374
  30. Nikolaos Gianniotis
   Pages 375-383
  31. Liangang Zhang, Yang Li, Huanhuan Chen
   Pages 384-393
  32. Muhammad Hassan Arif, Xin Jin, Jianxin Li, Muhammad Iqbal
   Pages 394-404
  33. Xiaoyu Shen, Hui Su, Shuzi Niu, Dietrich Klakow
   Pages 405-414
  34. Huijuan Wang, Jing Zhao, Zeheng Tang, Shiliang Sun
   Pages 415-423
  35. Chu-Tao Zheng, Sheng Qian, Wen-Ming Cao, Hau-San Wong
   Pages 434-444
  36. Anuchin Chatchinarat, Kok Wai Wong, Chun Che Fung
   Pages 455-462

Other volumes

 1. Neural Information Processing
  24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part I
 2. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part II
 3. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part III
 4. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part IV
 5. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part V
 6. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part VI

About these proceedings

Introduction

The six volume set LNCS 10634, LNCS 10635, LNCS 10636, LNCS 10637, LNCS 10638, and LNCS 10639 constitues the proceedings of the 24rd International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2017, held in Guangzhou, China, in November 2017. The 563  full papers presented were carefully reviewed and selected from 856 submissions. The 6 volumes are organized in topical sections on Machine Learning, Reinforcement Learning, Big Data Analysis, Deep Learning, Brain-Computer Interface, Computational Finance, Computer Vision, Neurodynamics, Sensory Perception and Decision Making, Computational Intelligence, Neural Data Analysis, Biomedical Engineering, Emotion and Bayesian Networks, Data Mining, Time-Series Analysis, Social Networks, Bioinformatics, Information Security and Social Cognition, Robotics and Control, Pattern Recognition, Neuromorphic Hardware and Speech Processing. 

Keywords

Adaptive dynamic programming Artificial intelligence Biologically inspired computing Brain-computer interface Computational intelligence Artificial Intelligence machine learning learning algorithms neural networks Support Vector Machines (SVM data mining signal processing reinforcement learning genetic algorithms clustering algorithms support vector classifiers

Editors and affiliations

 • Derong Liu
  • 1
 • Shengli Xie
  • 2
 • Yuanqing Li
  • 3
 • Dongbin Zhao
  • 4
 • El-Sayed M. El-Alfy
  • 5
 1. 1.Guangdong University of TechnologyGuangzhouChina
 2. 2.Guangdong University of TechnologyGuangzhouChina
 3. 3.South China University of TechnologyGuangzhouChina
 4. 4.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.King Fahd University of Petroleum and MineralsDhahranSaudi Arabia

Bibliographic information