Advertisement

Biometric Recognition

12th Chinese Conference, CCBR 2017, Shenzhen, China, October 28-29, 2017, Proceedings

 • Jie Zhou
 • Yunhong Wang
 • Zhenan Sun
 • Yong Xu
 • Linlin Shen
 • Jianjiang Feng
 • Shiguang Shan
 • Yu Qiao
 • Zhenhua Guo
 • Shiqi Yu
Conference proceedings CCBR 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10568)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 10568)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Face

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shifeng Zhang, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Hailin Shi, Xiaobo Wang, Stan Z. Li
   Pages 3-12
  3. Yajun Kang, Xiao Jiang, Ye Yin, Yuanyuan Shang, Xiuzhuang Zhou
   Pages 13-22
  4. Fangmei Chen, David Zhang, Cunrui Wang, Xiaodong Duan
   Pages 23-30
  5. Guan Wang, Yu Sun, Ke Geng, Shengguang Li, Wenjing Chen
   Pages 31-39
  6. Jian-Xun Mi, Xiangbin Ma, Qiankun Fu, Chaowei Zhao, Can Long
   Pages 40-47
  7. Qingyan Duan, Lei Zhang, Wei Jia
   Pages 48-57
  8. Zhou Yang, Meng Jian, Bingkun Bao, Lifang Wu
   Pages 58-65
  9. Xiaofan Wei, Huibin Li, Xianfeng David Gu
   Pages 66-76
  10. Shupeng Wang, Di Huang, Yunhong Wang, Yuanyan Tang
   Pages 77-85
  11. Wanxia Shen, Li Sun, Song Qiu, Qingli Li
   Pages 86-96
  12. Ya Li, Keze Wang, Lin Nie, Qing Wang
   Pages 97-107
  13. Xiaohua Xie, Yan Gao, Wei-Shi Zheng, Jianhuang Lai, Junyong Zhu
   Pages 108-117
  14. Han Liu, Feixiang He, Qijun Zhao, Xiangdong Fei
   Pages 127-134
  15. Xiaodong Wang, Yuwei Liang, Xianxian Zeng, Dong Li, Wei Jia
   Pages 135-144
  16. Jiancan Zhou, Guohang Zeng, Jia He, Xi Jia, Linlin Shen
   Pages 145-153
  17. Lianping Yang, Yuanyuan Li, Xu Duan, Xiangde Zhang
   Pages 154-161
  18. Qianbo Jiang, Li Shao, Zhengxi Liu, Qijun Zhao
   Pages 162-171

About these proceedings

Introduction

Recognition, CCBR 2017, held in Shenzhen, China, in October 2017.
The 15 full papers and 65 poster papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 138 submissions. The papers are organized in topical sections on face;
fingerprint, palm-print and vascular biometrics; iris; gesture and gait; emerging biometrics;
voice and speech; video surveillance; feature extraction and classification theory; behavioral
biometrics.

Keywords

biometrics speech recognition activity recognition and understanding online handwriting recognition system forensics multi-factor authentication graphical/visual passwords authentication face recognition iris recognition security video surveillance anti-spoofing convolutional neural network fingerprint recognition gait recognition handwritten signature image recogntion liveness detection

Editors and affiliations

 • Jie Zhou
  • 1
 • Yunhong Wang
  • 2
 • Zhenan Sun
  • 3
 • Yong Xu
  • 4
 • Linlin Shen
  • 5
 • Jianjiang Feng
  • 6
 • Shiguang Shan
  • 7
 • Yu Qiao
  • 8
 • Zhenhua Guo
  • 9
 • Shiqi Yu
  • 10
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Beihang UniversityBeijingChina
 3. 3.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Computing and TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Shenzhen UniversityShenzhenChina
 6. 6.Tsinghua UniversityBeijingChina
 7. 7.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 8. 8.Shenzhen Institute of Advanced TechnologyChinese Academy of SciencesShenzhenChina
 9. 9.Graduate School at ShenzhenTsinghua UniversityShenzhenChina
 10. 10.Shenzhen UniversityShenzhenChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-69923-3
 • Copyright Information Springer International Publishing AG 2017
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-319-69922-6
 • Online ISBN 978-3-319-69923-3
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site