Advertisement

Supercomputing

Second Russian Supercomputing Days, RuSCDays 2016, Moscow, Russia, September 26–27, 2016, Revised Selected Papers

 • Vladimir Voevodin
 • Sergey Sobolev
Conference proceedings RuSCDays 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (volume 687)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. The Present of Supercomputing: Large Tasks Solving Experience

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Sergey Kopysov, Alexander Novikov, Nikita Nedozhogin, Vladimir Rychkov
   Pages 3-14
  3. Nikolai Zamarashkin, Dmitry Zheltkov
   Pages 15-26
  4. Kirill V. Belyaev, Andrey V. Garbaruk, Mikhail L. Shur, Mikhail Kh. Strelets, Philippe R. Spalart
   Pages 67-77
  5. Vyacheslav Vecher, Vsevolod Nikolskii, Vladimir Stegailov
   Pages 78-90
  6. Alexander Novikov, Natalya Piminova, Sergey Kopysov, Yulia Sagdeeva
   Pages 106-117
  7. Sofya S. Titarenko, Igor M. Kulikov, Igor G. Chernykh, Maxim A. Shishlenin, Olga I. Krivorot’ko, Dmitry A. Voronov et al.
   Pages 118-131
  8. Tatyana Dyakonova, Alexander Khoperskov, Sergey Khrapov
   Pages 132-145
  9. Alexander Starchenko, Evgeniy Danilkin, Anastasiya Semenova, Andrey Bart
   Pages 158-171
  10. Konstantin Isupov, Vladimir Knyazkov, Alexander Kuvaev, Mikhail Popov
   Pages 172-184
  11. Sergey Polyakov, Viktoriia Podryga, Dmitry Puzyrkov, Tatiana Kudryashova
   Pages 185-198
  12. Vsevolod Nikolskii, Vyacheslav Vecher, Vladimir Stegailov
   Pages 199-211
  13. Vadim Volokhov, Pavel Toktaliev, Sergei Martynenko, Leonid Yanovskiy, Aleksandr Volokhov, Dmitry Varlamov
   Pages 236-248
 3. The Future of Supercomputing: New Technologies

  1. Front Matter
   Pages 249-249
  2. Gennady Stetsyura
   Pages 251-263
  3. Ilya Afanasyev, Alexander Daryin, Jack Dongarra, Dmitry Nikitenko, Alexey Teplov, Vladimir Voevodin
   Pages 318-332
  4. Ekaterina Tyutlyaeva, Sergey Konyukhov, Igor Odintsov, Alexander Moskovsky
   Pages 333-344
  5. Yury Evtushenko, Yana Golubeva, Yury Orlov, Mikhail Posypkin
   Pages 356-368
 4. Back Matter
  Pages 369-370

About these proceedings

Editors and affiliations

 • Vladimir Voevodin
  • 1
 • Sergey Sobolev
  • 2
 1. 1.Research Computing Center (RCC)Moscow State UniversityMoscowRussia
 2. 2.Moscow State UniversityMoscowRussia

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-55669-7
 • Copyright Information Springer International Publishing AG 2016
 • Publisher Name Springer, Cham
 • Print ISBN 978-3-319-55668-0
 • Online ISBN 978-3-319-55669-7
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site