Advertisement

Rare Metal Technology 2017

 • Hojong Kim
 • Shafiq Alam
 • Neale R. Neelameggham
 • Harald Oosterhof
 • Takanari Ouchi
 • Xiaofei Guan
Conference proceedings

Part of the The Minerals, Metals & Materials Series book series (MMMS)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Rare Earth Elements I

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jyothi Rajesh Kumar, Jin-Young Lee
   Pages 19-29
  3. W. D. Judge, Z. W. Xiao, G. J. Kipouros
   Pages 37-45
  4. Adrian Lambert, Jason Tam, Gisele Azimi
   Pages 47-53
  5. Katelyn M. Lyons, Jerome P. Downey, Jannette L. Chorney, Katie J. Schumacher
   Pages 55-63
  6. Muhamad Firdaus, M. Akbar Rhamdhani, Yvonne Durandet, W. John Rankin, Kathie Mcgregor, Nathan A.S. Webster
   Pages 65-74
 3. Rare Earth Elements II and Platinum Group Metals

  1. Front Matter
   Pages 75-75
  2. L. Diaz, P. Chamelot, M. Gibilaro, L. Massot, J. Serp
   Pages 77-86
  3. Aida Abbasalizadeh, Seshadri Seetharaman, Prakash Venkatesan, Jilt Sietsma, Yongxiang Yang
   Pages 87-92
  4. Hirokazu Konishi, Hideki Ono, Eiichi Takeuchi, Toshiyuki Nohira, Tetsuo Oishi
   Pages 93-101
  5. Ann-Kathrin Maurell-Lopez, Bernd Friedrich, Wolfgang Koch
   Pages 103-117
  6. Yu-ki Taninouchi, Toru H. Okabe
   Pages 119-127
  7. Norizoh Saitoh, Toshiyuki Nomura, Yasuhiro Konishi
   Pages 129-135
  8. Qian Li, Qiang Zou, Bin Xu, Yongbin Yang, Xuefei Rao, Long Hu et al.
   Pages 137-146
  9. Yan Zhang, Qian Li, Xiaoliang Liu, Yongbin Yang, Bin Xu, Tao Jiang et al.
   Pages 147-155
 4. Base and Rare Metals

  1. Front Matter
   Pages 157-157
  2. Gregor Kücher, Stefan Luidold, Christoph Czettl, Christian Storf
   Pages 159-165
  3. Pei-xiao Liu, Yan-xiang Li, Han-jie Guo
   Pages 177-182
  4. Junyi Xiang, Qingyun Huang, Xuewei Lv, Chenguang Bai
   Pages 193-202
  5. Shiju Zhang, Songli Liu, Wenhui Ma, Kuisong Zhu, Li Cao, Yongnian Dai
   Pages 203-210
  6. Songli Liu, Li Cao, Kuisong Zhu, Shiju Zhang, Kui He
   Pages 211-216
 5. Poster Session

  1. Front Matter
   Pages 217-217
  2. Takeshi Ogata, Hirokazu Narita, Mikiya Tanaka
   Pages 219-224
  3. Corradino Sposato, Alessandro Blasi, Assunta Romanelli, Giacobbe Braccio, Massimo Morgana
   Pages 225-233
  4. Chongfang Yang, Yuezhen Zhou, Dachun Liu, Wenlong Jiang, Fansong Liu, Zewei Liu
   Pages 235-246
  5. Zhigan Deng, Xingbin Li, Chang Wei, Cunxiong Li, Gang Fan, Minting Li
   Pages 247-254
  6. Qingwei Qin, Zhenwei Liu, Tiejun Chen, Zili Huang, Jianhong Yang, Wei Han
   Pages 265-275
  7. Alessandro Blasi, Corradino Sposato, Assunta Romanelli, Giacobbe Braccio, Massimo Morgana
   Pages 277-284
  8. Si-yao Peng, Jian-guang Yang, Jian-ying Yang, Lei Jie
   Pages 285-301
 6. Back Matter
  Pages 303-307

About these proceedings

Introduction

This collection presents papers from a symposium on extraction of rare metals as well as rare extraction processing techniques used in metal production. Topics include the extraction and processing of elements like antimony, arsenic, gold, indium, palladium, platinum, rare earth metals including yttrium and neodymium, titanium, tungsten, and vanadium. Rare processing techniques are covered, including direct extraction processes for rare-earth recovery, biosorption of precious metals, fluorination behavior of uranium and zirconium mixture of fuel debris treatment, and recovery of valuable components of commodity metals such as zinc, nickel, and metals from slag.

Keywords

Rare metals rare metal processing techniques rare metal extraction rare earth metals precious metals

Editors and affiliations

 • Hojong Kim
  • 1
 • Shafiq Alam
  • 2
 • Neale R. Neelameggham
  • 3
 • Harald Oosterhof
  • 4
 • Takanari Ouchi
  • 5
 • Xiaofei Guan
  • 6
 1. 1.Pennsylvania State University University ParkUSA
 2. 2.The University of Saskatchewan SaskatoonCanada
 3. 3.IND LLC South JordanUSA
 4. 4.Umicore OlenBelgium
 5. 5.MIT CambridgeUSA
 6. 6.WATERTOWNUSA

Bibliographic information