Advertisement

Proceedings of the 8th Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing

 • Fernand Marquis
Conference proceedings

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages iii-lx
 2. Materials for Energy

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Sung Pil Woo, Seok Hee Lee, Kang Soo Lee, Young Soo Yoon
   Pages 45-50
  3. Karen S Martirosyan, Zamarta Ramazanova, M. Zyskin
   Pages 57-63
  4. Barbara Szpunar, J. A. Szpunar
   Pages 65-69
  5. W. Y. Maeng, K. H. Kim, H. C. Kwon, K. B. Seong, H. Y. Yang
   Pages 79-83
  6. Dongliang Zhao, Tingting Zhai, Tai Yang, Yufang Lin, Yanghuan Zhang
   Pages 85-93
  7. Koji Tanaka, Hiroyuki T. Takeshita, Kazuya Shibata, Yasuki Nishida, Kosuke Kurumatani, Hiroshi Miyamura et al.
   Pages 95-101
  8. Poster Session

   1. Shigeharu Ukai, Wataru Izawa, Naoko Oono, Shigenari Hayashi, Takashi Sakamura, Yutaka Kohno et al.
    Pages 111-117
   2. Hiroyuki Noto, Shuichi Taniguchi, Hiroaki Kurishita, Satoru Matsuo, Akihiko Kimura
    Pages 129-135
   3. Seung Hwan Ko, Costas P. Grigoropoulos
    Pages 149-154
   4. Guangwei Wang, Jian-liang Zhang, Tao Xu, Jiu-gang Shao, Zheng-wen Hu, Jia-yong Qiu
    Pages 155-165
   5. Qiufa Xu, Wei Wang, Xiaolu Pang, Quanlin Liu, Kewei Gao
    Pages 167-179
   6. Milorad Cirkovic, Milance Mitovski, Vlastimir Trujic, Aleksandra Mitovski, Mile Bugarin
    Pages 189-196
   7. Seok Hee Lee, Seung Hyun Jee, Young Soo Yoon
    Pages 197-201
   8. Shao Jiugang, Zhang Jianliang, Tang Qingli, Wang Guangwei, Mao Rui, Sun Hui
    Pages 203-211
   9. Hyeongjo Kim, Kelimu Tulugan, Fanghong Xue, Chunjing Liu, Xinglong Dong, Wonjo Park
    Pages 213-220
   10. Kazuya Shibata, Koji Tanaka, Kosuke Kurumatani, Yasuki Nishida, Hiroyuki T. Takeshita
    Pages 221-226
 3. Materials for the Environment

  1. Front Matter
   Pages 227-227
  2. Removing Pollutants from Water, Solar Energy

  3. Catalysis, CO2, Structural Materials and Polymers

  4. Formation, Degradation, Recycling and Recovery of Materials

   1. Fabricio Espejel-Ayala, Rosa María Ramírez-Zamora, Oscar González-Barceló, Rafael Schouwenaars
    Pages 269-275
   2. Hirokazu Konishi, Kenta Mizuma, Hideki Ono, Eiichi Takeuchi, Toshiyuki Nohira, Tetsuo Oishi
    Pages 277-285
  5. Poster Session

   1. Jianqing Chen, Donhui Yang, Yong Wei, Jinghua Jiang, Aibin Ma, Dan Song
    Pages 287-293
   2. Masakuni Ozawa, Katsutoshi Kobayashi, Masaaki Haneda
    Pages 307-313
 4. Advanced High-Temperature Structural Materials

  1. Front Matter
   Pages 315-315
  2. Advanced High-Temperature Structural Materials

   1. Qiang Zeng, Minghan Zhao, Ping Yan, Juntao Li, Jingchen Zhao, Longfei Zhang
    Pages 317-325
   2. Yanling Lu, Jinxi Liu, Xiaoke Li, Li Jiang, Zhijun Li, Guanyuan Wu et al.
    Pages 345-352
   3. Vladimír Šíma, Miroslav Cieslar, Ibrahim Çelikyürek, Osman Torun, Tomáš Chráska
    Pages 361-368
   4. Hui-Yun Bor, Chao-Nan Wei, An-Chou Yeh, Wei-Bin He, Huei-Sen Wang, Chen-Ming Kuo
    Pages 379-386

About these proceedings

Introduction

PRICM-8 features the most prominent and largest-scale interactions in advanced materials and processing in the Pacific Rim region. The conference is unique in its intrinsic nature and architecture which crosses many traditional discipline and cultural boundaries. This is a comprehensive collection of papers from the 15 symposia presented at this event.

Keywords

advanced materials materials processing energy materials materials characterization metallurgical processes

Editors and affiliations

 • Fernand Marquis
  • 1
  • 2
 1. 1.Department of Systems EngineeringNaval Post-graduate School in MontereyUSA
 2. 2.Wayne E. Meyer Institute of Systems EngineeringNaval Post-graduate School in MontereyUSA

Bibliographic information