Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

4th CCF Conference, NLPCC 2015, Nanchang, China, October 9-13, 2015, Proceedings

 • Juanzi Li
 • Heng Ji
 • Dongyan Zhao
 • Yansong Feng
Conference proceedings NLPCC 2015

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 9362)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 9362)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XX
 2. Fundamentals on Language Computing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Rui Lin, Muyun Yang, Shujie Liu, Sheng Li, Tiejun Zhao
   Pages 3-11
  3. Chenxi Zhu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
   Pages 12-24
  4. Baolin Peng, Kaisheng Yao, Li Jing, Kam-Fai Wong
   Pages 25-35
  5. Lvexing Zheng, Houfeng Wang, Xueqiang Lv
   Pages 36-46
 3. Machine Translation and Multi-Lingual Information Access

  1. Front Matter
   Pages 47-47
  2. Qinglin Li, Shujie Liu, Rui Lin, Mu Li, Ming Zhou
   Pages 49-63
  3. Caixia Yuan, Xiaojie Wang, Ziming Zhong
   Pages 64-75
 4. Machine Learning for NLP

  1. Front Matter
   Pages 77-77
  2. Yujie Cao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu
   Pages 79-89
  3. Shaowu Zhang, Huali Liu, Liang Yang, Hongfei Lin
   Pages 90-101
  4. Chengjie Sun, Xiaoqiang Jin, Lei Lin, Yuming Zhao, Xiaolong Wang
   Pages 102-110
 5. NLP for Social Media

  1. Front Matter
   Pages 111-111
  2. Qiao Zhang, Shuiyuan Zhang, Jian Dong, Jinhua Xiong, Xueqi Cheng
   Pages 113-122
  3. Feng Liu, Bingquan Liu, Chengjie Sun, Ming Liu, Xiaolong Wang
   Pages 123-133
  4. Junhui Shen, Peiyan Zhu, Rui Fan, Wei Tan, Xueyan Zhan
   Pages 134-145
  5. Bo Jiang, Ying Sha, Lihong Wang
   Pages 146-158
 6. Applications on Language Computing

 7. NLP for Search Technology and Ads

  1. Front Matter
   Pages 207-207
  2. Xiaoyun Li, Ying Yu, Chunping Ouyang
   Pages 209-218
  3. Jingfei Li, Dawei Song, Peng Zhang, Yuexian Hou
   Pages 242-253
 8. Web Mining

  1. Front Matter
   Pages 255-255
  2. Weizhi Ma, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma, Lingfeng Chen
   Pages 257-269
 9. Knowledge Acquisition and Information Extraction

  1. Front Matter
   Pages 283-283
  2. Weiming Lu, Zhenyu Zhang, Renjie Lou, Hao Dai, Shansong Yang, Baogang Wei
   Pages 285-298
  3. Weiming Lu, Renjie Lou, Hao Dai, Zhenyu Zhang, Shansong Yang, Baogang Wei
   Pages 299-312
  4. Zhongping Liang, Caixia Yuan, Bing Leng, Xiaojie Wang
   Pages 313-324
  5. Mengdi Zhang, Tao Huang, Yixin Cao, Lei Hou
   Pages 325-336
 10. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 337-337
  2. Xiangdong Su, Guanglai Gao, Yupeng Jiang, Jing Wu, Feilong Bao
   Pages 347-352
  3. Yichu Zhou, Shujian Huang, Xinyu Dai, Jiajun Chen
   Pages 353-361
  4. Qing Xia, Xin Yan, Zhengtao Yu, Shengxiang Gao
   Pages 372-379
  5. Yijiang Chen, Tingting Zhu, Chang Su, Xiaodong Shi
   Pages 404-412
  6. Mingyang Li , Yao Shi , Zhigang Wang, Yongbin Liu
   Pages 413-420
  7. Tengju Ye, Zhipeng Xie, Ang Li
   Pages 428-435
  8. Jing Li, Zhongyu Wei, Hao Wei, Kangfei Zhao, Junwen Chen, Kam-Fai Wong
   Pages 436-443

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 4th CCF Conference, NLPCC 2015, held in Nanchang, China, in October 2015.

The 35 revised full papers presented together with 22 short papers were carefully reviewed and selected from 238 submissions. The papers are organized in topical sections on fundamentals on language computing; applications on language computing; NLP for search technology and ads; web mining; knowledge acquisition and information extraction.

Keywords

Computational linguistics Human language technologies Natural language understanding Optimization Social networks Automatic question answering Chinese language computing Collective intelligence Domain knowledge learning Information retrieval Knowledge mining and semantic search Machine learning Machine translation Semantic similarity Sentiment analysis Spam detection Support vector machine Topic model Weibo Wikipedia

Editors and affiliations

 • Juanzi Li
  • 1
 • Heng Ji
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Yansong Feng
  • 4
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Rensselaer Polytechnic InstituteTroyUSA
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-25207-0
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2015
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-319-25206-3
 • Online ISBN 978-3-319-25207-0
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site