Advertisement

Biogenic—Abiogenic Interactions in Natural and Anthropogenic Systems

 • Olga V. Frank-Kamenetskaya
 • Elena G. Panova
 • Dmitry Yu. Vlasov
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Earth System Sciences book series (LNESS)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xix
 2. Evgeniya L. Sumina, Dmitry L. Sumin
  Pages 1-4
 3. Biomineralization in Geosystems

  1. Front Matter
   Pages 5-5
  2. Natalia P. Chizhikova, Sofia N. Lessovaia, Anna A. Gorbushina
   Pages 7-14
  3. L. M. Pavlova, V. I. Radomskaya
   Pages 15-27
  4. Andery O. Alekseev, Tatiana V. Alekseeva, Lyudmila M. Gerasimenko, Vladimir. K. Orleanskiy, Galina T. Ushatinskaya
   Pages 29-42
  5. Irina F. Gablina, Irina G. Dobretsova, Evgenia A. Popova
   Pages 43-54
  6. Anatoly D. Slukin, Nikolay S. Bortnikov, Elena A. Zhegallo, Lyubov V. Zaytseva, Anatoly P. Zhukhlistov, Andrey V. Mokhov et al.
   Pages 67-74
  7. Liubov V. Leonova, Akhmet A. Galeev, Yulia S. Simakova, Alena S. Ryabova, Liudmila Yu Kuzmina, Stepan P. Glavatskikh et al.
   Pages 75-95
  8. Valery V. Kononov, Olga P. Smyshlyaeva, Mihael E. Zelenski
   Pages 97-107
  9. Nuriya R. Ayupova, Valeriy V. Maslennikov, Sergei A. Sadykov, Svetlana P. Maslennikova, Leonid V. Danyushevsky
   Pages 109-122
 4. Geochemistry of Biogenic–Abiogenic Systems

  1. Front Matter
   Pages 123-123
  2. Vladimir A. Alekseenko, Alexey V. Alekseenko
   Pages 125-143
  3. Natalia E. Kosheleva, Ivan V. Timofeev, Nikolay S. Kasimov, Tatiana M. Kisselyova, Alexey V. Alekseenko, Olga I. Sorokina
   Pages 165-178
  4. Irina N. Semenova, Yuliya S. Rafikova, Yalil T. Suyundukov, Gulnaz Ya. Biktimerova
   Pages 179-187
 5. Biomineral Interactions in Soil

  1. Front Matter
   Pages 203-203
  2. Nikita S. Mergelov, Ilya G. Shorkunov, Victor O. Targulian, Andrey V. Dolgikh, Konstantin N. Abrosimov, Elya P. Zazovskaya et al.
   Pages 205-222
  3. Sofia N. Lessovaia, Sergey Goryachkin, Yury Polekhovsky, Viktoria Ershova, Alexey Filimonov
   Pages 223-236
  4. Evgeniy V. Abakumov, Ivan Yu. Parnikoza, Dmitry Yu. Vlasov, Alexey V. Lupachev
   Pages 237-248
  5. Natalia N. Matinian, Kseniia A. Bakhmatova, Anastasiia A. Sheshukova
   Pages 261-275
  6. Lidia I. Inisheva, Alla V. Golovchenko, Lech W. Szajdak
   Pages 289-306
  7. Pavel V. Medvedev, Svetlana Y. Chazhengina, Sergey A. Svetov
   Pages 329-341
 6. Bioweathering and Destruction of Cultural Heritage Monuments

  1. Front Matter
   Pages 343-343
  2. Elena G. Panova, Dmitry Yu. Vlasov, Hannu Luodes, Alexey D. Vlasov, Tatijana A. Popova, Marina S. Zelenskaya
   Pages 345-356
  3. Aleksei V. Rusakov, Aleksei D. Vlasov, Marina S. Zelenskaya, Olga V. Frank-Kamenetskaya, Dmitry Yu. Vlasov
   Pages 357-377
  4. Katerina V. Sazanova, Dmitry Yu. Vlasov, Natalia G. Osmolovskay, Sergei M. Schiparev, Alexey V. Rusakov
   Pages 379-392
  5. Irina Yu. Kirtsideli, Anna V. Kazanova, Pavel A. Lazarev, Tatijana V. Pashkovskaya
   Pages 393-401
  6. Irina S. Stepanchikova, Oksana A. Kuznetsova, Dmitry E. Himelbrant, Ekaterina S. Kuznetsova
   Pages 403-413
  7. Valeriy M. Grishkin, Stanislav B. Shigorets, Dmitry Yu. Vlasov, Elena A. Miklashevich, Alexey P. Zhabko, Alexander M. Kovshov et al.
   Pages 415-421
 7. Mineral Formation in Living Organisms and Biomimetic Materials

  1. Front Matter
   Pages 423-423
  2. Olga V. Frank-Kamenetskaya, Alina R. Izatulina, Mariya A. Kuz’mina
   Pages 425-442
  3. Olga A. Golovanova, Svetlana A. Gerk, Tatiana S. Mylnikova
   Pages 443-460
  4. Elena A. Kalinichenko, Aleksandr B. Brik, Valentin V. Radchuk, Olga V. Frank-Kamenetskaya, Oleksii Dubok
   Pages 461-477
  5. Vyacheslav V. Korolkov, Olga A. Golovanova, Marina V. Kuimova
   Pages 485-500
  6. Ekaterina S. Chikanova, Olga A. Golovanova, Marina V. Kuimova
   Pages 501-515
  7. Rinat R. Izmailov, Olga A. Golovanova, Marina V. Kuimova
   Pages 517-529
 8. History of Science

 9. Elena A. Kalinichenko, Aleksandr B. Brik, Valentin V. Radchuk, Olga V. Frank-Kamenetskaya, Oleksii Dubok
  Pages E1-E1
 10. Back Matter
  Pages 539-543

About these proceedings

Introduction

This book offers a collection of papers presented at the V International Symposium "Biogenic - abiogenic interactions in natural and anthropogenic systems" that was held from 20-22 October 2014 in Saint Petersburg (Russia). Papers in this book cover a wide range of topics connected with interactions between biogenic and abiogenic components in the lithosphere, biosphere and technosphere. The main topics include: biomineralization in geosystems, geochemistry of biogenic-abiogenic systems, biomineral interactions in soil, minerals in living organisms and biomimetic materials, medical geology, bioweathering and destruction of cultural heritage.

Keywords

Biogenic-abiogenic interactions Biomimetic materials Biomineralization and biogeochemistry Destruction of cultural heritage Natural and anthropogenic systems

Editors and affiliations

 • Olga V. Frank-Kamenetskaya
  • 1
 • Elena G. Panova
  • 2
 • Dmitry Yu. Vlasov
  • 3
 1. 1.Institute of Earth SciencesSaint Petersburg State UniversitySaint PetersburgRussia
 2. 2.Department of GeochemistrySaint Petersburg State UniversitySaint PetersburgRussia
 3. 3.Department of BotanySaint Petersburg State UniversitySaint PetersburgRussia

Bibliographic information