Advertisement

© 2015

Computer and Computing Technologies in Agriculture VIII

8th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2014, Beijing, China, September 16-19, 2014, Revised Selected Papers

 • Daoliang Li
 • Yingyi Chen
Conference proceedings CCTA 2014

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 452)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVI
 2. Lingfeng Duan, Chenglong Huang, Guoxing Chen, Lizhong Xiong, Qian Liu, Wanneng Yang
  Pages 1-12
 3. Jihong Yang, Haiwei Li, Yin Zhan, Liangshu Shi, Jinqiang Wang, Zhengchao Chen
  Pages 13-22
 4. Hongbo Qiao, Hongtao Jiao, Yue Shi, Lei Shi, Wei Guo, Xinming Ma
  Pages 23-30
 5. Zhengqi He, Dechun Huang, Changzheng Zhang, Bo Wang, Zhijie Ma
  Pages 31-39
 6. Quan Wu, Hualang Hu, Yanxia Liu, Danqiong Wang, Xinyu Duan, Lijuan Jia et al.
  Pages 40-47
 7. Hongxin Cao, Yan Liu, Wenyu Zhang, Yeping Zhu, Daokuo Ge, Yanbin Yue et al.
  Pages 54-66
 8. Guo Jianhua, Meng Zhijun, Chen Liping, Ma Wei, An Xiaofei, Yao Hong
  Pages 107-116
 9. Xiaobin Qiu, Hongqian Chen, Nan Zhou
  Pages 130-136
 10. Haoran Zhang, Xuyang Wei, Tengfei Zou, Zhongliang Li, Guocai Yang
  Pages 137-143
 11. Yang Liu, Cheng Xinrong, Mu Haomiao, Song Yuyao
  Pages 144-150
 12. Fangze Shang, Shumei Ren, Lei Yan, Chong Zhang, Ganlin Wu, Guoya Wang et al.
  Pages 151-159

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed post-conference proceedings of the 8th IFIP WG 5.14 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2014, held in Beijing, China, in September 2014. The 81 revised papers included in this volume were carefully selected from 216 submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including intelligent sensing, monitoring and automatic control technology; key technology and models of the Internet of things; intelligent technology for agricultural equipment; computer vision; computer graphics and virtual reality; computer simulation, optimization and modeling; cloud computing and agricultural applications; agricultural big data; decision support systems and expert systems; 3s technology and precision agriculture; quality and safety of agricultural products: detection and tracing technology; and agricultural electronic commerce technology.

Keywords

computers in agriculture computer vision decision support systems image processing information systems applications Internet of Things machine learning ontologies pattern recognition sensor applications

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Yingyi Chen
  • 2
 1. 1.China Agricultural UniversityBeijingChina
 2. 2.China Agricultural UniversityBeijingChina

Bibliographic information