Advertisement

Ophthalmic Medical Image Analysis

6th International Workshop, OMIA 2019, Held in Conjunction with MICCAI 2019, Shenzhen, China, October 17, Proceedings

 • Huazhu Fu
 • Mona K. Garvin
 • Tom MacGillivray
 • Yanwu Xu
 • Yalin Zheng
Conference proceedings OMIA 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11855)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11855)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Joshua Bridge, Simon P. Harding, Yitian Zhao, Yalin Zheng
  Pages 1-8
 3. Yan Guo, Kang Wang, Suhui Yang, Yue Wang, Peng Gao, Guotong Xie et al.
  Pages 9-17
 4. Wenxiang Deng, Michelle R. Tamplin, Isabella M. Grumbach, Randy H. Kardon, Mona K. Garvin
  Pages 18-25
 5. José Ignacio Orlando, Anna Breger, Hrvoje Bogunović, Sophie Riedl, Bianca S. Gerendas, Martin Ehler et al.
  Pages 26-34
 6. Dominik Hofer, José Ignacio Orlando, Philipp Seeböck, Georgios Mylonas, Felix Goldbach, Amir Sadeghipour et al.
  Pages 35-42
 7. Shihao Zhang, Yuguang Yan, Pengshuai Yin, Zhen Qiu, Wei Zhao, Guiping Cao et al.
  Pages 43-51
 8. Yasmeen George, Bhavna Antony, Hiroshi Ishikawa, Gadi Wollstein, Joel Schuman, Rahil Garnavi
  Pages 52-59
 9. Sijie Liu, Jingmin Xin, Jiayi Wu, Peiwen Shi
  Pages 60-68
 10. Min Chen, James C. Gee, Jessica I. W. Morgan, Geoffrey K. Aguirre
  Pages 69-76
 11. Rhona Asgari, Sebastian Waldstein, Ferdinand Schlanitz, Magdalena Baratsits, Ursula Schmidt-Erfurth, Hrvoje Bogunović
  Pages 77-85
 12. Jianfei Liu, Christine Shen, Tao Liu, Nancy Aguilera, Johnny Tam
  Pages 86-94
 13. Shilu Jiang, Zhiyuan Chen, Annan Li, Yunhong Wang
  Pages 95-103
 14. Hao Qiu, Zaiwang Gu, Lei Mou, Xiaoqian Mao, Liyang Fang, Yitian Zhao et al.
  Pages 104-111
 15. Bing Yang, Yi Zhang, Jun Cheng, Jin Zhang, Lei Mou, Huaying Hao et al.
  Pages 121-129
 16. Jian Fang, Yuhan Zhang, Keren Xie, Songtao Yuan, Qiang Chen
  Pages 130-138
 17. Shuanglang Feng, Weifang Zhu, Heming Zhao, Fei Shi, Zuoyong Li, Xinjian Chen
  Pages 139-147
 18. Gabriel Tjio, Shaohua Li, Xinxing Xu, Daniel Shu Wei Ting, Yong Liu, Rick Siow Mong Goh
  Pages 148-155
 19. Jun Wu, Jiapei Wang, Jie Xu, Yiting Wang, Kaiwei Wang, Zongjiang Shang et al.
  Pages 156-164
 20. Rugang Zhang, Jinfeng Zhao, Guozhen Chen, Tianfu Wang, Guoming Zhang, Baiying Lei
  Pages 165-172
 21. Guozhen Chen, Jinfeng Zhao, Rugang Zhang, Tianfu Wang, Guoming Zhang, Baiying Lei
  Pages 173-181
 22. Yingpeng Xie, Qiwei Wan, Guozhen Chen, Yanwu Xu, Baiying Lei
  Pages 182-190
 23. Back Matter
  Pages 191-192

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 6th International Workshop on Ophthalmic Medical Image Analysis, OMIA 2019, held in conjunction with the 22nd International Conference on Medical Imaging and Computer-Assisted Intervention, MICCAI 2019, in Shenzhen, China, in October 2019.

The 22 full papers (out of 36 submissions) presented at OMIA 2019 were carefully reviewed and selected. The papers cover various topics in the field of ophthalmic image analysis.

Keywords

artificial intelligence classification computer vision image analysis image processing image reconstruction image segmentation learning algorithms machine learning medical images neural networks ophthalmic imaging pattern recognition signal processing Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 1. 1.Inception Institute of Artificial IntelligenceAbu DhabiUnited Arab Emirates
 2. 2.University of IowaIowa CityUSA
 3. 3.University of EdinburghEdinburghUK
 4. 4.Baidu, Inc.BeijingChina
 5. 5.The University of LiverpoolLiverpoolUK

Bibliographic information