Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part II

 • Zhouchen Lin
 • Liang Wang
 • Jian Yang
 • Guangming Shi
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Xilin Chen
 • Yanning Zhang
Conference proceedings PRCV 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11858)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11858)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xx
 2. Image/Video Processing and Analysis

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Hongxia Deng, Jinxiu Guo, Xiaofeng Yang, Jinxiu Hou, Haoqi Liu, Haifang Li
   Pages 3-17
  3. Yu Wang, Quan Zhou, Jian Xiong, Xiaofu Wu, Xin Jin
   Pages 41-52
  4. Ruishen Zheng, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang
   Pages 53-65
  5. Wanshun Gao, Xi Zhao
   Pages 66-78
  6. Yan Shen, Liao Zhang, Shuqin Lou, Zhongli Wang
   Pages 79-90
  7. Zhenqiu Shu, Xiaojun Wu, Zhen Liu, Congzhe You, Honghui Fan
   Pages 91-101
  8. Jiaqi Bao, Jianglin Lu, Zhihui Lai, Ning Liu, Yuwu Lu
   Pages 102-113
  9. Qiuli Wang, Jiajia Zhang, Sheng Huang, Chen Liu, Xiaohong Zhang, Dan Yang
   Pages 138-149
  10. Yixuan Wang, Li Yu, Shengwei Wang
   Pages 150-160
  11. Xueling Wei, Tianqi Tu, Nianrong Zhang, Yue Yang, Wenge Li, Wei Li
   Pages 173-184
  12. Xin Lu, Xuewu Zhang, Min Li, Zhuo Zhang, Haiyan Xu
   Pages 185-196
  13. Kejun Wang, Liangliang Liu, Yilong Lee, Xinnan Ding, Junyu Lin
   Pages 197-208
  14. Zhiyuan Chen, Annan Li, Yunhong Wang
   Pages 209-220
  15. Yixi Xiang, Ying Fu, Lei Zhang, Hua Huang
   Pages 221-233
  16. Shipeng Zhu, Guili Xu, Yuehua Cheng, Xiaodong Han, Zhengsheng Wang
   Pages 241-252
  17. Zhixin Xu, Xiaobao Guo, Guangming Lu
   Pages 253-266
  18. Lijuan Duan, Fan Xu, Yuanhua Qiao, Di Zhao, Tongtong Xu, Chunli Wu
   Pages 267-278
  19. Beibei Yang, Changqian Yu, Jiahui Liu, Changxin Gao, Nong Sang
   Pages 279-290
  20. Zhuo Wang, Zihao Li, Shu Zhang, Junge Zhang, Kaiqi Huang
   Pages 291-302
  21. Weining Wang, Rui Deng, Lemin Li, Xiangmin Xu
   Pages 303-315
  22. Jian Ji, Sitong Li, Guofei Hou, Fen Ren, Qiguang Miao
   Pages 316-327
  23. Junxia Li, Lingzheng Dai, Yu Ding, Qingshan Liu
   Pages 354-366
  24. Juanjuan Tu, Zongliang Gan, Feng Liu
   Pages 367-379
  25. Shaoya Guan, Cai Meng, Kai Sun, Tianmiao Wang
   Pages 380-390
  26. Weichao Shen, Yuwei Wu, Yunde Jia
   Pages 391-402
  27. XiaoQing Bu, Jianming Wang, Jiayu Liang, Kunliang Liu, Yukuan Sun, Guanghao Jin
   Pages 416-428
  28. Rui Yao, Yikun Zhang, Cunyuan Gao, Yong Zhou, Jiaqi Zhao, Lina Liang
   Pages 441-452
  29. Tao Xu, Yinong Duan, Jiahao Du, Caihua Liu
   Pages 453-462
  30. Hongru Li, Ying Wang, Yuan Zhou
   Pages 463-474
  31. Ming Tian, Yuting Xue, Chunna Tian, Lei Wang, Donghu Deng, Wei Wei
   Pages 475-486
  32. Ning Dong, Xiaoguang Li, Jiafeng Li, Li Zhuo
   Pages 487-497
  33. Kuan Ma, Hongwei Feng, Jie Luo, Qirong Bo
   Pages 498-507
  34. Yaxin Wang, Yuanfeng Lian, Dianzhong Wang, Jianbin Zhang
   Pages 508-518
  35. Zhenchuan Zhang, Yingchun Yang, Zhaohui Wu
   Pages 530-541
  36. Yiping Tang, Chuang Niu, Minghao Dong, Shenghan Ren, Jimin Liang
   Pages 551-560

Other volumes

 1. Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part I
 2. Pattern Recognition and Computer Vision
  Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part II
 3. Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 11857, 11858, and 11859 constitutes the refereed proceedings of the Second Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2019, held in Xi’an, China, in November 2019.
The 165 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 412 submissions. The papers have been organized in the following topical sections: Part I: Object Detection, Tracking and Recognition, Part II: Image/Video Processing and Analysis, Part III: Data Analysis and Optimization.

Keywords

artificial intelligence classification computer vision estimation face recognition hyperspectral Hyperspectral image classification image classification image processing image quality image reconstruction image segmentation imaging systems learning algorithms neural networks optical resolving power remote sensing semantics Support Vector Machines (SVM) wavelet transforms

Editors and affiliations

 • Zhouchen Lin
  • 1
 • Liang Wang
  • 2
 • Jian Yang
  • 3
 • Guangming Shi
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Xilin Chen
  • 7
 • Yanning Zhang
  • 8
 1. 1.School of EECSPeking UniversityBeijingChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina
 4. 4.Xidian UniversityXi'anChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Institute of Artificial IntelligenceXi'an Jiaotong UniversityXi'anChina
 7. 7.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 8. 8.Northwestern Polytechnical UniversityXi'anChina

Bibliographic information