Advertisement

Intelligent Robotics and Applications

12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part IV

 • Haibin Yu
 • Jinguo Liu
 • Lianqing Liu
 • Zhaojie Ju
 • Yuwang Liu
 • Dalin Zhou
Conference proceedings ICIRA 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11743)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11743)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Swarm Intelligence Unmanned System

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Mei Yang, Fei Huang, Yongling Zeng, Yunzhen Wu, Chuanshuo Zhang
   Pages 3-13
  3. Nanxin Wang, Jingheng Zheng, Jihong Tong, Kai Zhang
   Pages 14-26
  4. Fahui Wu, Dingcheng Yang, Lin Xiao
   Pages 27-40
  5. Shidang Li, Chunguo Li, Hui Zhong
   Pages 73-83
  6. Jingmin Zhang, Xiaomin Liu, Lixin Li, Fucheng Yang, Qi Dong, Xiaokui Yue
   Pages 84-92
  7. Zezhi Sui, Zhiqiang Pu, Jianqiang Yi, Tianyi Xiong
   Pages 93-102
 3. Computational Intelligence Inspired Robot Navigation and SLAM

  1. Front Matter
   Pages 103-103
  2. Yuchuang Tong, Jinguo Liu, Yuwang Liu, Zhaojie Ju
   Pages 105-117
  3. Gang Peng, Lu Hu, Wei Zheng, Shan Liang Chen
   Pages 118-130
  4. Lijun Zhao, Yu Liu, Xinkai Jiang, Ke Wang, Zigeng Zhou
   Pages 131-141
  5. Wei Hong Chin, Naoyuki Kubota, Zhaojie Ju, Honghai Liu
   Pages 142-153
 4. Fuzzy Modelling for Automation, Control, and Robotics

  1. Front Matter
   Pages 155-155
  2. Sen Cao, Yaping Wang, Haoran Jia, Zheng Zhang
   Pages 157-168
  3. Pengfei Chen, Huan Zhao, Xin Yan, Han Ding
   Pages 181-194
  4. Jie Li, Fei Chao, Longzhi Yang
   Pages 195-207
 5. Development of Ultra-Thin-Film, Flexible Sensors, and Tactile Sensation

  1. Front Matter
   Pages 209-209
  2. Yu Zhou, Jia Zeng, Kairu Li, Honghai Liu
   Pages 211-220
  3. Yutao Chen, Jing Zhu, Min Xu, Hao Zhang, Xuming Tang, Erbao Dong
   Pages 221-232
 6. Robotic Technology for Deep Space Exploration

  1. Front Matter
   Pages 245-245
  2. Bo Han, Yundou Xu, Jiantao Yao, Dong Zheng, Yongsheng Zhao
   Pages 247-259
  3. Qunzhi Li, Chao Ma, Wangjun Zhang, Han Wang, Zhihui Zhao
   Pages 260-272
  4. Dake Tian, Rongqiang Liu, Lu Jin, Hongwei Guo, Zongquan Deng
   Pages 273-282
  5. Longfei Huang, Zhi Li, Jianbin Huang, Wenlong Wang, Wen Li, Bo Meng et al.
   Pages 294-306
  6. Tao Xiao, Xiaodong Zhang, Minghua Xiong
   Pages 307-319
  7. Zuo Wei, Bin Zhang, Pei Liu
   Pages 320-330
  8. Yujia Pang, Zhi Li, Bo Meng, Zhimin Zhang, Longfei Huang, Jianbin Huang et al.
   Pages 331-340
  9. Weihuai Wu, Xiaomei Xie, Mingzhu Wei, Nian Liu, Xin Chen, Peng Yan et al.
   Pages 341-353
  10. Qingxuan Jia, Wen Shao, Gang Chen, Yifan Wang, Lanpu Li
   Pages 354-366
  11. Chao Ma, Jianfei Li, Jie Bai, Yaobing Wang, Bin Liu, Jing Sun
   Pages 367-377
  12. Shuang Wu, Lei Chen, Bin Liu, Chu Wang, Qingqing Wei, Yaobing Wang
   Pages 378-385
  13. Chu Wang, Shuang Wu, Lei Chen, Bin Liu, Qingqing Wei, Yaobing Wang
   Pages 386-397
  14. Jian Tian, Chao Ma, Cheng Wei, Yang Zhao
   Pages 398-410
  15. Jia Xu, Yang Yang, Yan Peng, Xiaomao Li, Shuanghua Zheng, Jianxiang Cui
   Pages 411-422
  16. Youyu Wang, Daming Li, Chengwei Hu, Yaobing Wang, Zixin Tang, Nian Wang
   Pages 423-430
 7. Wearable Sensing Based Limb Motor Function Rehabilitation

  1. Front Matter
   Pages 431-431
  2. Kamen Ivanov, Zhanyong Mei, Ludwig Lubich, Nan Guo, Deng Xile, Zhichun Zhao et al.
   Pages 433-444
  3. Jiang Hua, Zhaojie Ju, Disi Chen, Dalin Zhou, Haoyi Zhao, Du Jiang et al.
   Pages 445-455
  4. Shuai Pan, Jing Jie, Kairui Liu, Jinrong Li, Hui Zheng
   Pages 456-466
  5. Xingxing Ma, Jiajie Guo, Kok-Meng Lee, Luye Yang, Minghui Chen
   Pages 467-479
 8. Pattern Recognition and Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 481-481
  2. Chunying Jiang, Ping Jin, Yuxiang Kang, Changlong Ye
   Pages 483-492
  3. Tarek Teama, Hongbin Ma, Ali Maher, Mohamed A. Kassab
   Pages 493-504

Other volumes

 1. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part I
 2. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part II
 3. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part III
 4. Intelligent Robotics and Applications
  12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part IV
 5. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part V
 6. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part VI

About these proceedings

Introduction

The volume set LNAI 11740 until LNAI 11745 constitutes the proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Robotics and Applications, ICIRA 2019, held in Shenyang, China, in August 2019.

The total of 378 full and 25 short papers presented in these proceedings was carefully reviewed and selected from 522 submissions. The papers are organized in topical sections as follows:

Part I: collective and social robots; human biomechanics and human-centered robotics; robotics for cell manipulation and characterization; field robots; compliant mechanisms; robotic grasping and manipulation with incomplete information and strong disturbance; human-centered robotics; development of high-performance joint drive for robots; modular robots and other mechatronic systems; compliant manipulation learning and control for lightweight robot.

Part II: power-assisted system and control; bio-inspired wall climbing robot; underwater acoustic and optical signal processing for environmental cognition; piezoelectric actuators and micro-nano manipulations; robot vision and scene understanding; visual and motional learning in robotics; signal processing and underwater bionic robots; soft locomotion robot; teleoperation robot; autonomous control of unmanned aircraft systems.

Part III: marine bio-inspired robotics and soft robotics: materials, mechanisms, modelling, and control; robot intelligence technologies and system integration; continuum mechanisms and robots; unmanned underwater vehicles; intelligent robots for environment detection or fine manipulation; parallel robotics; human-robot collaboration; swarm intelligence and multi-robot cooperation; adaptive and learning control system; wearable and assistive devices and robots for healthcare; nonlinear systems and control.

Part IV: swarm intelligence unmanned system; computational intelligence inspired robot navigation and SLAM; fuzzy modelling for automation, control, and robotics; development of ultra-thin-film, flexible sensors, and tactile sensation; robotic technology for deep space exploration; wearable sensing based limb motor function rehabilitation; pattern recognition and machine learning; navigation/localization.

Part V: robot legged locomotion; advanced measurement and machine vision system; man-machine interactions; fault detection, testing and diagnosis; estimation and identification; mobile robots and intelligent autonomous systems; robotic vision, recognition and reconstruction; robot mechanism and design.

Part VI: robot motion analysis and planning; robot design, development and control; medical robot; robot intelligence, learning and linguistics; motion control; computer integrated manufacturing; robot cooperation; virtual and augmented reality; education in mechatronics engineering; robotic drilling and sampling technology; automotive systems; mechatronics in energy systems; human-robot interaction.

Keywords

artificial intelligence fuzzy sets genetic algorithms Human-Computer Interaction (HCI) image processing image reconstruction image segmentation learning algorithms manipulators mobile robots motion control motion planning neural networks path planning robotics robots sensors signal processing software engineering wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Haibin Yu
  • 1
 • Jinguo Liu
  • 2
 • Lianqing Liu
  • 3
 • Zhaojie Ju
  • 4
 • Yuwang Liu
  • 5
 • Dalin Zhou
  • 6
 1. 1.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 2. 2.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 3. 3.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 4. 4.University of PortsmouthPortsmouthUK
 5. 5.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 6. 6.University of PortsmouthPortsmouthUK

Bibliographic information