Advertisement

5th International Symposium of Space Optical Instruments and Applications

Beijing, China, September 5–7, 2018

 • H. Paul Urbach
 • Qifeng Yu
Conference proceedings ISSOIA 2018
 • 1.6k Downloads

Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 232)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xii
 2. Jiacheng Zhu, Zhicheng Zhao, Shu Shen, Shujian Ding, Weimin Shen
  Pages 1-9
 3. Yun Su, Xianmin Wu, Long Dong, Hong Lv, Zhiyuan Li, Meng Su
  Pages 33-46
 4. Qiangqiang Fu, Yong Liu, Nan Zhou, Jinqiang Wang
  Pages 69-79
 5. Shu Shen, Jiacheng Zhu, Xujie Huang, Weimin Shen
  Pages 101-110
 6. W. Z. Wang, Q. L. Wang, J. J. Di, Y. B. Yu, Y. H. Zong, W. J. Gao
  Pages 111-118
 7. Xiaopeng Shao, Yazhe Wei, Fei Liu, Shengzhi Huang, Lixian Liu, Weixin Feng
  Pages 119-128
 8. Xiaohong Zhang, Xiaoyong Wang, Zhixue Han, Chunmei Li, Pan Lu, Jun Zheng
  Pages 129-134
 9. Bicen Li, Baohua Wang, Tong Wang, Hao Zhang, Weigang Wang
  Pages 147-158
 10. Jianing Hu, Xiaoyong Wang, Ningjuan Ruan
  Pages 159-173
 11. Shujian Ding, Xujie Huang, Jiacheng Zhu, Weimin Shen
  Pages 175-185
 12. Fuchang Zuo, Loulou Deng, Haili Zhang, Zhengxin Lv, Yueming Li
  Pages 187-196
 13. Quan Liu, Peiliang Guo, Jianhong Wu
  Pages 197-203
 14. Li Sun, Hua Nian, Zhiqing Song, Yusheng Ding
  Pages 213-220
 15. Yue Wang, Heng Zhang, Shiqi Li, Zhenghang Xiao, Huili Jia
  Pages 221-233
 16. C. Zhong, Z. M. Shang, G. J. Wen, X. Liu, H. M. Wang, C. Li
  Pages 235-243
 17. Yun-hua Zong, Jing-jing Di, Yan Wang, Yu-ning Ren, Wei-zhi Wang, Yujie Tang et al.
  Pages 253-261
 18. Quan Zhang, Xin Li, Xiaobing Zheng
  Pages 263-272
 19. Yongqiang Hu, Zhenwei Feng, Jiang Qin, Fang Yang, Jian Zhao
  Pages 281-286
 20. T. D. Wang, C. L. Liu, N. M. Liao
  Pages 287-293
 21. Pan-feng Wu, Zhen-long Xu, Xiao-yu Wang, Jiang Yang, De-bo Wang
  Pages 305-314
 22. Yuan-yuan Wang, Zhi-yong Wei, Jun Zheng, Sheng-quan Yu
  Pages 315-324
 23. Mutian Wang, Sijie Zhao, Xun Cao, Tao Yue, Xuemei Hu
  Pages 325-333
 24. Xiaoliang Sun, Qifeng Yu, Zhang Li
  Pages 363-372
 25. Zhi Zhang, Xu-Ling Lin, Jian-Bing Zhang, Hong-Yan He
  Pages 373-378
 26. Gaojin Wen, Limin Wu, Yun Xu, Zhiming Shang, Can Zhong, Hongming Wang
  Pages 379-388
 27. Junling Li, Yong Pang, Zengyuan Li, Wen Jia
  Pages 389-398
 28. Jingjing Ge, Yu Su, Yingbo Li, Chao Wang, Jianchao Jiao, Xiao Han
  Pages 399-404
 29. Back Matter
  Pages 405-416

About these proceedings

Introduction

This book gathers selected and expanded contributions presented at the 5th Symposium on Space Optical Instruments and Applications, which was held in Beijing, China, on September 5–7, 2018. This conference series is organized by the Sino-Holland Space Optical Instruments Laboratory, a cooperative platform between China and the Netherlands.  

 The symposium focused on key technological problems regarding optical instruments and their applications in a space context. It covered the latest developments, experiments and results on the theory, instrumentation and applications of space optics. The book is split into five main sections: The first covers optical remote sensing system design, the second focuses on advanced optical system design, and the third addresses remote sensor calibration and measurement. Remote sensing data processing and information extraction are then presented, followed by a final section on remote sensing data applications.

Keywords

Remote Sensor Orbit Data Processing Orbit Optical Sensor Satellite Data Processing Satellite Optical Detector Astronomy Optical Sensor Astronomy Optical Instrument Satellite Instrumentation Satellite Aeronautics ISSOIA Space Optical Instrument Application Sino-Holland collaboration

Editors and affiliations

 • H. Paul Urbach
  • 1
 • Qifeng Yu
  • 2
 1. 1.Optics Research GroupDelft University of TechnologyDelftThe Netherlands
 2. 2.National University of Defense TechnologyKaifu, ChangshaChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-27300-2
 • Copyright Information Springer Nature Switzerland AG 2020
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Physics and Astronomy
 • Print ISBN 978-3-030-27299-9
 • Online ISBN 978-3-030-27300-2
 • Series Print ISSN 0930-8989
 • Series Online ISSN 1867-4941
 • Buy this book on publisher's site