Advertisement

Advanced Data Mining and Applications

14th International Conference, ADMA 2018, Nanjing, China, November 16–18, 2018, Proceedings

 • Guojun Gan
 • Bohan Li
 • Xue Li
 • Shuliang Wang
Conference proceedings ADMA 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11323)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11323)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Data Mining Foundations

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Abdullah Albarrak, Sanad Al-Maskari, Ibrahim A. Ibrahim, Abdulqader M. Almars
   Pages 3-16
  3. Md Abdul Masud, Joshua Zhexue Huang, Ming Zhong, Xianghua Fu, Mohammad Sultan Mahmud
   Pages 17-30
  4. Zhang Peng, Zhou Liang
   Pages 42-54
  5. Kai Chen, Donghai Guan, Weiwei Yuan, Bohan Li, Asad Masood Khattak, Omar Alfandi
   Pages 55-65
  6. Wiem Chebil, Lina F. Soualmia, Mohamed Nazih Omri
   Pages 66-79
  7. Md. Nasim Adnan, Md. Zahidul Islam, Md. Mostofa Akbar
   Pages 80-94
  8. Xiaodong Zhu, Ji Zhang, Zewen Hu, Hongzhou Li, Liang Chang, Youwen Zhu et al.
   Pages 95-104
 3. Big Data

  1. Front Matter
   Pages 117-117
  2. Manish Bhanu, Shalini Priya, Sourav Kumar Dandapat, Joydeep Chandra, João Mendes-Moreira
   Pages 119-128
  3. Chao Wang, Jing Li, KeXin Li, Yi Zhuang
   Pages 129-139
  4. Zhongbin Li, Haiyan Chen, Jiaming Ge, Kunpeng Ning
   Pages 160-169
  5. Yun Du, Xin Guo, Chenyang Shi, Yifan Zhu, Bohan Li
   Pages 170-177
  6. Xiaocui Li, Yangtao Wang, Xinyu Zhang, Ke Zhou, Chunhua Li
   Pages 211-223
  7. Majigsuren Enkhsaikhan, Wei Liu, Eun-Jung Holden, Paul Duuring
   Pages 224-237
  8. Junyang Qiu, Wei Luo, Surya Nepal, Jun Zhang, Yang Xiang, Lei Pan
   Pages 238-254
  9. Qiangqiang Zhao, Lingfeng Tao, Maosheng Li, Peng Hong
   Pages 255-262
  10. Li Song, Ruijia Wang, Ding Xiao, Xiaotian Han, Yanan Cai, Chuan Shi
   Pages 263-277
 4. Text and Multimedia Mining

  1. Front Matter
   Pages 279-279
  2. Tomonari Masada, Atsuhiro Takasu
   Pages 292-302
  3. Yeting Li, Xiaoying Mou, Haiming Chen
   Pages 303-317
  4. Kai Wang, Donghai Guan, Bohan Li
   Pages 318-328
  5. Qiuyan Shi, Yongli Wang, Jianhong Sun, Anmin Fu
   Pages 329-338
  6. Kai Zhou, Qun Yang
   Pages 339-352
  7. Shuo Wan, Bohan Li, Anman Zhang, Kai Wang, Xue Li
   Pages 353-363
  8. Xin Wan, Chen Li, Ruijia Wang, Ding Xiao, Chuan Shi
   Pages 364-377
 5. Miscellaneous Topics

  1. Front Matter
   Pages 379-379
  2. Zahra Vahidi Ferdousi, Dario Colazzo, Elsa Negre
   Pages 381-391
  3. Philippe Fournier-Viger, Yimin Zhang, Jerry Chun-Wei Lin, Yun Sing Koh
   Pages 392-402
  4. Hanning Yuan, Kanokwan Malang, Yuanyuan Lv, Aniwat Phaphuangwittayakul
   Pages 413-427
  5. Jiang Zhong, Chen Wang, Qi Li, Qing Li
   Pages 434-444
  6. Peng Tang, Weidong Qiu, Zheng Huang, Huijuan Lian, Guozhen Liu
   Pages 445-454
  7. Abdulqader M. Almars, Ibrahim A. Ibrahim, Xin Zhao, Sanad Al-Maskari
   Pages 455-464
  8. Xiaoxiang Zhu, Zhengyou Xia
   Pages 465-473
  9. Xuan Lan, Lei Duan, Wen Chen, Ruiqi Qin, Timo Nummenmaa, Jyrki Nummenmaa
   Pages 474-488
  10. Xiaoxiang Zhu, Zhengyou Xia
   Pages 489-498
  11. Kai Wang, Bohan Li, Shuo Wan, Anman Zhang, Donghai Guan
   Pages 499-513
 6. Back Matter
  Pages 531-532

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th International Conference on Advanced Data Mining and Applications, ADMA 2018, held in Nanjing, China in November 2018.
The 23 full and 22 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 104 submissions. The papers were organized in topical sections named: Data Mining Foundations; Big Data; Text and Multimedia Mining; Miscellaneous Topics.

Keywords

artificial intelligence classification clustering computer networks data communication systems data mining data security databases information retrieval internet knowledge-based system natural language processing systems neural networks semantics signal processing social networks Support Vector Machines (SVM) telecommunication networks World Wide Web

Editors and affiliations

 • Guojun Gan
  • 1
 • Bohan Li
  • 2
 • Xue Li
  • 3
 • Shuliang Wang
  • 4
 1. 1.University of ConnecticutStorrsUSA
 2. 2.Nanjing University of Aeronautics and AstronauticsNanjingChina
 3. 3.The University of QueenslandBrisbaneAustralia
 4. 4.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina

Bibliographic information