Advertisement

Advances in Acoustic Emission Technology

Proceedings of the World Conference on Acoustic Emission–2013

 • Gongtian Shen
 • Zhanwen Wu
 • Junjiao Zhang
Conference proceedings

Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 158)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Instrumentation

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Gongtian Shen, Yajing Zhang, Yibiao Dong, Shifeng Liu
   Pages 3-13
  3. Jason Dong, Ed Lowenhar, Valery Godinez, Mark Carlos
   Pages 15-22
  4. Hartmut Vallen, Thomas Thenikl, Gabriel Corneanu
   Pages 23-31
  5. Dingguo Xiao, Zhaona Zhang, Huiling Ren, Bo Yang, Qinxue Pan, Chunguang Xu
   Pages 33-45
  6. Gongtian Shen, Shifeng Liu, Zhenlong Hu
   Pages 47-54
 3. Signal Processing and Analysis

  1. Front Matter
   Pages 55-55
  2. Yan Wang, Wenfeng Wu, Guolong Liang
   Pages 71-81
  3. T. B. Petersen, V. V. Shemyakin, V. Y. Chernigovsky
   Pages 93-102
  4. Junpeng Zhou, Ying Zhang, Guang Dai, Meiping Song
   Pages 115-125
  5. Feifei Long, Yang Song, Qiong Wang, Ruilong Dai, Jianzeng Wang
   Pages 149-156
  6. Hualong Jia, Xing Wu, Xiaoqin Liu, Chang Liu, Zhihai Wang
   Pages 157-166
  7. Zhihai Wang, Xing Wu, Xiaoqin Liu, Chang Liu, Hualong Jia
   Pages 167-179
 4. Material Characteristics

  1. Front Matter
   Pages 193-193
  2. Wenjie Bai, Mengyu Chai, Lichan Li, Yongquan Li, Quan Duan
   Pages 217-224
  3. Gongtian Shen, Lifei Li, Zheng Zhang, Zhanwen Wu
   Pages 235-243
  4. Jingpin Jiao, Xinjian Wang, Guanghai Li
   Pages 255-266
  5. Bing Wang, Yanlei Liu, Shuiping Sheng
   Pages 303-311
  6. Liang Chu, Huilan Ren, Jianguo Ning
   Pages 313-321
  7. Yu Jiang, FeiYun Xu, Antolino Gallego, Francisco Sagata, Oswaldo Gonçalves dos Santos Filho
   Pages 323-335
  8. Yanlei Liu, Bing Wang, Weizhong Li, Bing Yu, Fuyong Xia
   Pages 337-346
  9. Yuesheng Xu, Dongyu Xu, Jiao Qu, Xin Cheng, Hudong Jiao, Shifeng Huang
   Pages 347-353
 5. Structure

  1. Front Matter
   Pages 355-355
  2. Tomoki Shiotani, Satoshi Osawa, Shohei Momoki, Hiroyasu Ohtsu
   Pages 357-368
  3. Nikolaos K. Tsopelas, Dimitrios G. Papasalouros, Athanasios A. Anastasopoulos, Dimitrios A. Kourousis, Jason W. Dong
   Pages 369-382
  4. C. Jomdecha, C. Jirarungsatian, W. Methong, B. Poopat
   Pages 405-415
  5. K. Paradowski, A. Zagorski, J. Plowiec, M. Ciesielski, M. Bardadyn
   Pages 435-444
  6. Huatian Xu, Xiaopeng Liu, Zhenghong Guo, Yewei Kang, Hongyuan Chen
   Pages 451-457
  7. Xinying Wang, Zhiwei Jiang, Haiqun Chen, Kaiquan Wang
   Pages 469-480

About these proceedings

Introduction

This volume collects the papers from the 2013 World Conference on Acoustic Emission in Shanghai. The latest research and applications of Acoustic Emission (AE) are explored, with particular emphasis on detecting and processing of AE signals, development of AE instrument and testing standards, AE of materials, engineering structures and systems, including the processing of collected data and analytical techniques as well as experimental case studies.

Keywords

2013 WCAE Shanghai 2013 World Conference on Acoustic Emission NDE acoustic emission Nondestructive evaluation Nondestructive testing

Editors and affiliations

 • Gongtian Shen
  • 1
 • Zhanwen Wu
  • 2
 • Junjiao Zhang
  • 3
 1. 1.China Special Equipment Inspection & Research InstituteBeijingChina
 2. 2.China Special Equipment Inspection & Research InstituteBeijingChina
 3. 3.China Special Equipment Inspection & Research InstituteBeijingChina

Bibliographic information