Advertisement

Emerging Technologies for Information Systems, Computing, and Management

 • W. Eric Wong
 • Tinghuai Ma
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 236)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxv
 2. Information Systems

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yaqian Yang, Jun Zheng, Wenxin Hu
   Pages 13-21
  3. Tianbo Lu, Bing Xu, Shixian Du, Lingling Zhao, Xiaomeng Zhang
   Pages 73-80
  4. Bin Chen, Qiang Dong, Zhixue Wang
   Pages 115-123
  5. E. Tang, Fu Chen, Quanyin Zhu
   Pages 125-132
  6. Muhammad Athar Saeed, Li Jian, Sadia Murawwat
   Pages 133-141
 3. Algorithms and Applications

  1. Front Matter
   Pages 153-153
  2. Hongyun Tian, Kun Zhang, Li Ruan, Mingfa Zhu, Limin Xiao, Xiuqiao Li et al.
   Pages 181-189
  3. Kun Zhang, Hongyun Tian, Li Ruan, Limin Xiao, Yongnan Li, Yuhang Liu
   Pages 215-222
  4. Huifeng Zhang, Jianzhong Zhou, Na Fang, Rui Zhang, Yongchuan Zhang
   Pages 233-238
  5. Wenqing Wu, Hongbo Fan, Lijun Liu, Qingsong Huang
   Pages 247-257
  6. Fangmin Yan, Ming Li, Ling You
   Pages 259-267
  7. Xinpeng Yue, Haiyang Quan, Lidong Lan
   Pages 269-278
  8. Ge Song, Lei Yu, Zide Meng, Xuelian Lin
   Pages 287-296
  9. Yixiang Yao, Jinghua Gao, Ying Gong
   Pages 297-304
  10. Mingwei Leng, Weiyi Yu, Shuai Wu, Hong Hu
   Pages 305-311
  11. Hanyan Huang, Yuntao Chen, Mingshan Shao, Hua Zhang
   Pages 313-322
  12. Zhenghuan Wang, Han Zhang, Heng Liu, Sha Zhan
   Pages 323-331
  13. Lin Yang, Hao Wu, Yonggang Sun, Yongzhi Zheng, Yongxue Zhang
   Pages 333-340
  14. Feng Guo, Guang Wei, Mengmeng Deng, Wanlin Shi
   Pages 341-348
 4. Pattern Recognition

About these proceedings

Introduction

This book aims to examine innovation in the fields of information technology, software engineering, industrial engineering, management engineering. Topics covered in this publication include; Information System Security, Privacy, Quality Assurance, High-Performance Computing and Information System Management and Integration. The book presents papers from The Second International Conference for Emerging Technologies Information Systems, Computing, and Management (ICM2012) which was held on December 1 to 2, 2012 in Hangzhou, China.

Keywords

Computational Methods, Algorithms and Applications Computing and Optimization Techniques Cyber-Physical Systems Hardware and Software Solutions for Heterogeneity, Reliability and Power Efficiency ICM2012 Information Retrieval and Filtering Information System Security, Privacy, and Quality Assurance Information System Standards and Compliance Issues Information Systems, Computing, and Management (ICM2012) Project Management and Technology Strategy Risk Analysis of Information Systems The Second International Conference for Emerging Technologies

Editors and affiliations

 • W. Eric Wong
  • 1
 • Tinghuai Ma
  • 2
 1. 1.Department of Computer ScienceUniversity of Texas at DallasRichardsonUSA
 2. 2. College of Computer and SoftwareNanjing University of Information Science and TechnologyNanjing People’s Republic of China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7010-6
 • Copyright Information Springer Science+Business Media New York 2013
 • Publisher Name Springer, New York, NY
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-1-4614-7009-0
 • Online ISBN 978-1-4614-7010-6
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site