Advertisement

Informatics and Management Science I

 • Wenjiang Du
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 204)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiv
 2. Computer Engineering and Applications I

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Hanzhou Hao, Rugang Zhong, Yongxing Wang, Chenwu Liu, Xuebin Zhong
   Pages 11-16
  3. Lixin Wang, Xisheng Jia, Mei Zhao, Wensheng Li
   Pages 17-23
  4. Yongming Liang, Yao Xiao
   Pages 35-40
  5. Yan Yan, Zhean Lu, Xiaochun Fan, Dingguo Cao, Jianju Li, Yinping Wang
   Pages 55-62
  6. Hua -Jun Luo, De -Fu Liu, Ying -Ping Huang
   Pages 71-78
  7. Huafeng Chen, Yanbing Jiang, Buping Jin
   Pages 79-84
  8. Pengfei Zhang, Shuyan Wang
   Pages 85-92
  9. Wei -Wei Shi, Wei Han, Wei -Chao Si
   Pages 101-109
  10. Xiaoqiang Jia, Nina Li
   Pages 125-132
  11. Li -Xin Wei, Liang Cheng, Ying Li
   Pages 133-139
  12. Lin He, Jie Bai, Hexu Sun, Jie Gao
   Pages 141-147
  13. Cuilan Mi, Xinchun Wang, Jianming Liu
   Pages 155-161
  14. Qiuying Li, Lixin Liu
   Pages 169-177
  15. Shuliang Pan, Ye Liang, Jingzhang Liang, Cui Teng
   Pages 179-186
 3. Engineering Management and Applications I

  1. Front Matter
   Pages 187-187
  2. Yuanshang Zhang, Tianrong Zhang, Xiaoman Zhang, Xiaochun Lin, Xiaoming Weng
   Pages 189-196
  3. Xiaoman Zhang, Rongtian Zhang, Xiaochun Lin
   Pages 197-202
  4. Sugang Sui, Shiguang Xun, Zhuguo Fan, Wenlian Liu, Maobin Din, Jianliang Wang
   Pages 203-211
  5. Yalin Zhang, Miaomiao Wang, Yong Yu
   Pages 229-235
  6. Haifeng Chen, Miao He, Bing Han, Zhonglin Li, Peihai Li
   Pages 259-263
  7. Zhaonian Wang, Rui Jiang
   Pages 265-270
  8. Guangjuan Chen, Meiling Hao
   Pages 271-276
  9. Shengchun Xiong, Ying He, Maolei Cui, Weicheng Zhang, Wei Xiong
   Pages 277-284
  10. Qi Ren, Qian Li, Weijun Guan
   Pages 285-291
  11. Xiaoming Li, Sanqiao Yao, Jia Li, Ruzhu Wang, Yuan Liu, Yuping Bai et al.
   Pages 293-299
  12. Yu Su, Zhuo Wang, Lei Zhou, Qunxi Li, Yanbo Peng
   Pages 301-307
  13. Houjun Xu, Yulan Hao, Yu Su, Qingzhao Li, Jianhui Wu, Hongmin Fan et al.
   Pages 309-313
  14. Xu -Chao Song, Jian -Zhong Cui
   Pages 321-331
 4. Financial Management and Applications

  1. Front Matter
   Pages 347-347
  2. Fang Hu, Wenyi Xia, Zongfa Wu
   Pages 349-355

About these proceedings

Introduction

The International Conference on Informatics and Management Science (IMS) 2012 will be held on November 16-19, 2012, in Chongqing, China, which is organized by Chongqing Normal University, Chongqing University, Shanghai Jiao Tong University, Nanyang Technological University, University of Michigan, Chongqing University of Arts and Sciences, and sponsored by National Natural Science Foundation of China (NSFC). The objective of IMS 2012 is to facilitate an exchange of information on best practices for the latest research advances in a range of areas. Informatics and Management Science contains over 600 contributions to suggest and inspire solutions and methods drawing from multiple disciplines including:

·         Computer Science

·         Communications and Electrical Engineering

·         Management Science

·         Service Science

·         Business Intelligence

Keywords

2012 International Conference on Informatics Informatics and Management Science Information Engineering Information Technology and Applications Management Engineering and Applications Management Science and Management Science (IMS 2012)

Editors and affiliations

 • Wenjiang Du
  • 1
 1. 1., College of Elementary EducationChongqing Normal UniversityChongqingChina, People's Republic

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4802-9
 • Copyright Information Springer-Verlag London 2013
 • Publisher Name Springer, London
 • eBook Packages Engineering
 • Print ISBN 978-1-4471-4801-2
 • Online ISBN 978-1-4471-4802-9
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site