Advertisement

Chinese Spoken Language Processing

5th International Symposium, ISCSLP 2006, Singapore, December 13-16, 2006. Proceedings

 • Qiang Huo
 • Bin Ma
 • Eng-Siong Chng
 • Haizhou Li
Conference proceedings ISCSLP 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4274)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 4274)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Plenary

 3. Tutorial

 4. Topics in Speech Science

 5. Speech Analysis

 6. Speech Synthesis and Generation

  1. Honghui Dong, Jianhua Tao, Bo Xu
   Pages 169-178
  2. Keh-Jiann Chen, Chiu-yu Tseng, Chia-hung Tai
   Pages 179-188
  3. Jianhua Tao, Jian Yu, Yongguo Kang
   Pages 189-199
  4. Guohong Fu, Min Zhang, GuoDong Zhou, Kang-Kuong Luke
   Pages 200-210
  5. Qiang Fang, Jianwu Dang
   Pages 211-222
  6. Yao Qian, Frank Soong, Yining Chen, Min Chu
   Pages 223-232
  7. Long Qin, Zhen-Hua Ling, Yi-Jian Wu, Bu-Fan Zhang, Ren-Hua Wang
   Pages 233-240
  8. Hsiu-Min Yu, Hsin-Te Hwang, Dong-Yi Lin, Sin-Horng Chen
   Pages 241-247
 7. Speech Enhancement

  1. Heng Zhang, Qiang Fu, Yonghong Yan
   Pages 248-257
  2. Junfeng Li, Masato Akagi, Yôiti Suzuki
   Pages 258-269
 8. Acoustic Modeling for Automatic Speech Recognition

  1. Jia-Yu Chen, Chia-Yu Wan, Yi Chen, Berlin Chen, Lin-shan Lee
   Pages 270-281
  2. Linquan Liu, Thomas Fang Zheng, Wenhu Wu
   Pages 282-293
  3. Peng Liu, Jian-Lai Zhou, Frank Soong
   Pages 294-302
 9. Robust Speech Recognition

  1. Xiong Xiao, Haizhou Li, Eng Siong Chng
   Pages 315-324
  2. Xugang Lu, Jianwu Dang
   Pages 325-334
  3. Zhi-Jie Yan, Jian-Lai Zhou, Frank Soong, Ren-Hua Wang
   Pages 335-345
  4. Jun Du, Peng Liu, Frank Soong, Jian-Lai Zhou, Ren-Hua Wang
   Pages 358-369
  5. Yih-Ru Wang, Bo-Xuan Lu, Yuan-Fu Liao, Sin-Horng Chen
   Pages 370-379
 10. Speech Adaptation/Normalization

  1. Shih-Sian Cheng, Yeong-Yuh Xu, Hsin-Min Wang, Hsin-Chia Fu
   Pages 390-398
 11. General Topics in Speech Recognition

 12. Large Vocabulary Continuous Speech Recognition

  1. Yong Qin, Qin Shi, Yi Y. Liu, Hagai Aronowitz, Stephen M. Chu, Hong-Kwang Kuo et al.
   Pages 410-421
  2. Huanliang Wang, Yao Qian, Frank Soong, Jian-Lai Zhou, Jiqing Han
   Pages 445-453
  3. Tzan-Hwei Chen, Berlin Chen, Hsin-Min Wang
   Pages 454-463
  4. Quan Vu, Kris Demuynck, Dirk Van Compernolle
   Pages 464-474

About these proceedings

Keywords

Automat data mining learning machine translation modeling speech recognition speech synthesis

Editors and affiliations

 • Qiang Huo
  • 1
 • Bin Ma
  • 2
 • Eng-Siong Chng
  • 3
 • Haizhou Li
  • 4
 1. 1.Department of Computer ScienceThe University of Hong KongHong Kong
 2. 2.Human Language Technology DepartmentInstitute for Infocomm Research (I2R)Singapore
 3. 3.School of Computer EngineeringNanyang Technological University (NTU)Singapore
 4. 4.Institute for Infocomm ResearchSingapore

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/11939993
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-540-49665-6
 • Online ISBN 978-3-540-49666-3
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site