Wireless Algorithms, Systems, and Applications

First International Conference, WASA 2006, Xi’an, China, August 15-17, 2006. Proceedings

 • Xiuzhen Cheng
 • Wei Li
 • Taieb Znati
Conference proceedings WASA 2006

DOI: 10.1007/11814856

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4138)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Speech

 3. Session 2A: Wireless PAN and Wireless LAN

  1. Jung-Hoon Song, Dong-Hoon Cho, Ki-Jun Han
   Pages 5-13
  2. Yen-Wen Chen, Yuan-Long Lee, I-Hsuan Peng
   Pages 14-25
  3. Ming-Wei Wu, Yennun Huang, Ing-Yi Chen, Shyue-Kung Lu, Sy-Yen Kuo
   Pages 26-37
  4. Dong-Hoon Cho, Jung-Hoon Song, Ki-Jun Han
   Pages 38-46
 4. Session 2B: Wireless MAN and Pervasive Computing

  1. Songqiao Han, Shensheng Zhang, Yong Zhang
   Pages 57-68
  2. Yong Zhang, ShenSheng Zhang, SongQiao Han
   Pages 69-80
  3. Junfeng Xiao, Shihong Zou, Biao Ren, Shiduan Cheng
   Pages 81-92
  4. Weiwei Wang, Zihua Guo, Xuemin (Sherman) Shen, Changjia Chen, Jun Cai
   Pages 104-114
 5. Session 3A: Data Management

  1. Zhen Xu, Jun Sun, Jun Zhang
   Pages 115-126
  2. Lei Xie, Lijun Chen, Sanglu Lu, Li Xie, Daoxu Chen
   Pages 127-139
  3. Tsang-Yi Wang, Po-Ning Chen, Yunghsiang S. Han, Yung-Ti Wang
   Pages 140-150
  4. Liao Xiangke, Li Shanshan, Zhu Peidong, Peng Shaoliang, Cheng Weifang, Dong Dezhun
   Pages 163-174
  5. Xiwei Zhao, Kami (Sam) Makki, Niki Pissinou
   Pages 175-186
 6. Session 3B: Mobility, Localization and Topology Control

  1. Ing-Chau Chang, Ching-Hsiang Wang, Lin-Huang Chang
   Pages 187-198

About these proceedings

Keywords

Multimedia OFDM Routing Scala algorithms cluster computing distributed computing genetic algorithms network computing optimization peer-to-peer systems performance evaluation performance modeling pervasive computing protocols

Editors and affiliations

 • Xiuzhen Cheng
  • 1
 • Wei Li
  • 2
 • Taieb Znati
  • 3
 1. 1.Department of Computer ScienceThe George Washington UniversityWashington DCUSA
 2. 2.School of Information Science and TechnologySun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 3. 3.Computer Science DepartmentUniversity of PittsburghPittsburghUSA

Bibliographic information

 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-540-37189-2
 • Online ISBN 978-3-540-37190-8
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349