Wireless Algorithms, Systems, and Applications

First International Conference, WASA 2006, Xi’an, China, August 15-17, 2006. Proceedings

 • Xiuzhen Cheng
 • Wei Li
 • Taieb Znati
Conference proceedings WASA 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4138)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Speech

 3. Session 2A: Wireless PAN and Wireless LAN

  1. Jung-Hoon Song, Dong-Hoon Cho, Ki-Jun Han
   Pages 5-13
  2. Yen-Wen Chen, Yuan-Long Lee, I-Hsuan Peng
   Pages 14-25
  3. Ming-Wei Wu, Yennun Huang, Ing-Yi Chen, Shyue-Kung Lu, Sy-Yen Kuo
   Pages 26-37
  4. Dong-Hoon Cho, Jung-Hoon Song, Ki-Jun Han
   Pages 38-46
 4. Session 2B: Wireless MAN and Pervasive Computing

  1. Songqiao Han, Shensheng Zhang, Yong Zhang
   Pages 57-68
  2. Yong Zhang, ShenSheng Zhang, SongQiao Han
   Pages 69-80
  3. Junfeng Xiao, Shihong Zou, Biao Ren, Shiduan Cheng
   Pages 81-92
  4. Weiwei Wang, Zihua Guo, Xuemin (Sherman) Shen, Changjia Chen, Jun Cai
   Pages 104-114
 5. Session 3A: Data Management

  1. Zhen Xu, Jun Sun, Jun Zhang
   Pages 115-126
  2. Lei Xie, Lijun Chen, Sanglu Lu, Li Xie, Daoxu Chen
   Pages 127-139
  3. Tsang-Yi Wang, Po-Ning Chen, Yunghsiang S. Han, Yung-Ti Wang
   Pages 140-150
  4. Liao Xiangke, Li Shanshan, Zhu Peidong, Peng Shaoliang, Cheng Weifang, Dong Dezhun
   Pages 163-174
  5. Xiwei Zhao, Kami (Sam) Makki, Niki Pissinou
   Pages 175-186
 6. Session 3B: Mobility, Localization and Topology Control

  1. Ing-Chau Chang, Ching-Hsiang Wang, Lin-Huang Chang
   Pages 187-198

About these proceedings

Keywords

Multimedia OFDM Routing Scala algorithms cluster computing distributed computing genetic algorithms network computing optimization peer-to-peer systems performance evaluation performance modeling pervasive computing protocols

Editors and affiliations

 • Xiuzhen Cheng
  • 1
 • Wei Li
  • 2
 • Taieb Znati
  • 3
 1. 1.Department of Computer ScienceThe George Washington UniversityWashington DCUSA
 2. 2.School of Information Science and TechnologySun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 3. 3.Computer Science DepartmentUniversity of PittsburghPittsburghUSA

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/11814856
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-540-37189-2
 • Online ISBN 978-3-540-37190-8
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book