Advertisement

Advances in Biometrics

International Conference, ICB 2006, Hong Kong, China, January 5-7, 2006. Proceedings

 • David Zhang
 • Anil K. Jain
Conference proceedings ICB 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3832)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Face Verification Contest 2006

  1. Kieron Messer, Josef Kittler, James Short, G. Heusch, Fabien Cardinaux, Sebastien Marcel et al.
   Pages 1-11
 3. Face

  1. Mohamed Abdel-Mottaleb, Mohammad H. Mahoor
   Pages 12-18
  2. Xuan Zou, Josef Kittler, Kieron Messer
   Pages 19-25
  3. Byoungwoo Kim, Sunjin Yu, Sangyoun Lee, Jaihie Kim
   Pages 26-32
  4. Marijana Kosmerlj, Tom Fladsrud, Erik Hjelmås, Einar Snekkenes
   Pages 33-39
  5. ShengCai Liao, Zhen Lei, XiangXin Zhu, Zhenan Sun, Stan Z. Li, Tieniu Tan
   Pages 40-46
  6. Walid Hizem, Emine Krichen, Yang Ni, Bernadette Dorizzi, Sonia Garcia-Salicetti
   Pages 47-54
  7. Xin Chen, Patrick J. Flynn, Kevin W. Bowyer
   Pages 55-63
  8. Jian Yang, David Zhang, Yong Xu, Jing-yu Yang
   Pages 64-68
  9. Yunhong Wang, Yiding Wang, Anil K. Jain, Tieniu Tan
   Pages 69-77
  10. Wangmeng Zuo, Kuanquan Wang, David Zhang
   Pages 78-84
  11. Cheng Zhong, Tieniu Tan, Chenghua Xu, Jiangwei Li
   Pages 85-91
  12. Xiao-Sheng Zhuang, Dao-Qing Dai, P. C. Yuen
   Pages 92-98
  13. Hwanjong Song, Ukil Yang, Sangyoun Lee, Kwanghoon Sohn
   Pages 99-105
  14. King-Hong Cheung, Adams Kong, David Zhang, Mohamed Kamel, Jane You
   Pages 106-112
  15. Zongying Ou, Xusheng Tang, Tieming Su, Pengfei Zhao
   Pages 121-128
  16. Jooyoung Park, Daesung Kang, James T. Kwok, Sang-Woong Lee, Bon-Woo Hwang, Seong-Whan Lee
   Pages 129-135
  17. Xiujuan Chai, Shiguang Shan, Laiyun Qing, Wen Gao
   Pages 136-143
  18. Zhong Jin, Franck Davoine, Zhen Lou, Jingyu Yang
   Pages 144-150
  19. Stan Z. Li, RuFeng Chu, Meng Ao, Lun Zhang, Ran He
   Pages 151-158
  20. Hui Kong, Xuchun Li, Jian-Gang Wang, Chandra Kambhamettu
   Pages 166-172
  21. Enrique Argones Rúa, Josef Kittler, Jose Luis Alba Castro, Daniel González Jiménez
   Pages 173-181
  22. Bingpeng Ma, Fei Yang, Wen Gao, Baochang Zhang
   Pages 192-198
  23. Cuiping Zhang, Fernand S. Cohen
   Pages 206-212
 4. Fingerprint

  1. Julian Fierrez-Aguilar, Yi Chen, Javier Ortega-Garcia, Anil K. Jain
   Pages 213-220
  2. A. Antonelli, R. Cappelli, Dario Maio, Davide Maltoni
   Pages 221-228
  3. Sanghoon Lee, Chulhan Lee, Jaihie Kim
   Pages 229-235
  4. Xuchu Wang, Jianwei Li, Yanmin Niu, Weimin Chen, Wei Wang
   Pages 251-257
  5. Wonchurl Jang, Deoksoo Park, Dongjae Lee, Sung-jae Kim
   Pages 258-264
  6. Denis Baldisserra, Annalisa Franco, Dario Maio, Davide Maltoni
   Pages 265-272
  7. Xiaohui Xie, Fei Su, Anni Cai
   Pages 273-279
  8. Koji Sakata, Takuji Maeda, Masahito Matsushita, Koichi Sasakawa, Hisashi Tamaki
   Pages 280-286
  9. Jun-Ki Min, Jin-Hyuk Hong, Sung-Bae Cho
   Pages 287-293
  10. Xiaosi Zhan, Zhaocai Sun, Yilong Yin, Yayun Chu
   Pages 294-301
  11. Xinjian Chen, Jie Tian, Yangyang Zhang, Xin Yang
   Pages 302-308
  12. Sharat Chikkerur, Alexander N. Cartwright, Venu Govindaraju
   Pages 309-315
  13. Koichi Ito, Ayumi Morita, Takafumi Aoki, Hiroshi Nakajima, Koji Kobayashi, Tatsuo Higuchi
   Pages 316-325
  14. Hiroshi Nakajima, Koji Kobayashi, Makoto Morikawa, Atsushi Katsumata, Koichi Ito, Takafumi Aoki et al.
   Pages 326-333
  15. Choonwoo Ryu, Jihyun Moon, Bongku Lee, Hakil Kim
   Pages 334-340
  16. M. B. Edwards, G. E. Torrens, T. A. Bhamra
   Pages 341-347
  17. Chulhan Lee, Sanghoon Lee, Jaihie Kim, Sung-Jae Kim
   Pages 348-355
 5. Iris

  1. Kazuyuki Miyazawa, Koichi Ito, Takafumi Aoki, Koji Kobayashi, Hiroshi Nakajima
   Pages 356-365
  2. Zhenan Sun, Tieniu Tan, Xianchao Qiu
   Pages 366-372

About these proceedings

Keywords

3D recognition Hidden Markov Model Markov Model Support Vector Machine algorithms biometric algorithms biometric authentication biometric systems biometric technology biometrics classification face recognition filtering fingerprint fingerprint recognition

Editors and affiliations

 • David Zhang
  • 1
 • Anil K. Jain
  • 2
 1. 1.Biometrics Research Centre, Department of ComputingThe Hong Kong Polytechnic University, KowloonHong Kong
 2. 2.Department of Computer Science and EngineeringMichigan State University 

Bibliographic information