Advertisement

Mobile Ad-hoc and Sensor Networks

First International Conference, MSN 2005, Wuhan, China, December 13-15, 2005. Proceedings

 • Xiaohua Jia
 • Jie Wu
 • Yanxiang He
Conference proceedings MSN 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3794)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Seung Hyong Rhee, Wangjong Lee, WoongChul Choi, Kwangsue Chung, Jang-Yeon Lee, Jin-Woong Cho
  Pages 11-20
 3. Jinbao Li, Jianzhong Li
  Pages 42-51
 4. Bang Wang, Kee Chaing Chua, Wei Wang, Vikram Srinivasan
  Pages 52-62
 5. RuiJun Yang, Qi Xia, QunHua Pan, WeiNong Wang, MingLu Li
  Pages 63-72
 6. Kee-Won Kim, Jun-Cheol Jeon, Kee-Young Yoo
  Pages 73-82
 7. Sufen Zhao, Liansheng Tan, Jie Li
  Pages 103-112
 8. Jieying Zhou, Simeng Wang, Jing Deng, Hongda Feng
  Pages 113-122
 9. Xiaohua Dai, Feng Xia, Zhi Wang, Youxian Sun
  Pages 123-132
 10. Xujin Chen, Xiaodong Hu, Jianming Zhu
  Pages 133-142
 11. Hongli Xu, Liusheng Huang, Yingyu Wan, Ben Xu
  Pages 153-163
 12. Guojun Wang, Dingzhu Lu, Weijia Jia, Jiannong Cao
  Pages 207-218
 13. Guilin Li, Jianzhong Li, Longjiang Guo
  Pages 219-228
 14. Xi Huang, Ze Zhao, Li Cui
  Pages 229-238
 15. Liping Liu, Feng Xia, Zhi Wang, Jiming Chen, Youxian Sun
  Pages 239-248
 16. Dongmei Zhang, Huadong Ma, Liang Liu, Dan Tao
  Pages 259-268
 17. Huang Chuanhe, Li Jiangwei, Jia Xiaohua
  Pages 269-277
 18. Yann-Hang Lee, Vikram Phadke, Jin Wook Lee, Amit Deshmukh
  Pages 278-287
 19. Shidi Xu, Yi Mu, Willy Susilo
  Pages 288-297
 20. Li Zhe, Liu Jun, Lin Dan, Liu Ye
  Pages 298-307
 21. Bao-Xing Chen, Ji-Xiang Meng, Wen-Jun Xiao
  Pages 308-316
 22. Hyemee Park, Tae-Jin Lee, Hyunseung Choo
  Pages 327-336
 23. Doo-Hyun Sung, Joo-Sang Youn, Ji-Hoon Lee, Chul-Hee Kang
  Pages 351-361
 24. Ying Liang, Haibin Yu
  Pages 362-369
 25. Po-Jen Chuang, Bo-Yi Li, Tun-Hao Chao
  Pages 370-379
 26. Xianjin Zhu, Bin Tang, Himanshu Gupta
  Pages 380-389
 27. Bang Wang, Kee Chaing Chua, Vikram Srinivasan, Wei Wang
  Pages 390-399
 28. Jun-Cheol Jeon, Kee-Won Kim, Kee-Young Yoo
  Pages 413-421
 29. Fengguang An, Xiuzhen Cheng, Qing Xia, Fang Liu, Liran Ma
  Pages 422-432
 30. Oren Ben-Zwi, Shlomit S. Pinter
  Pages 433-442
 31. Yanxiang He, Wei Chen, Bin Xiao
  Pages 443-452
 32. Jingyong Liu, Lemin Li, Bo Li
  Pages 453-465
 33. Chang-Keun Seo, Weidong Wang, Sang-Jo Yoo
  Pages 466-477
 34. Haohuan Fu, Xiaowen Li, Ji Shen, Weijia Jia
  Pages 478-487
 35. Li Yun, Wei-Liang Zhao, Ke-Ping Long, Qian-bin Chen
  Pages 488-497
 36. Changsu Suh, Young-Bae Ko, Jai-Hoon Kim
  Pages 498-507

About these proceedings

Keywords

Routing ad-hoc network development information modeling organization tools

Editors and affiliations

 • Xiaohua Jia
  • 1
 • Jie Wu
  • 2
 • Yanxiang He
  • 3
 1. 1.Department of Computer ScienceCity University of Hong Kong 
 2. 2.College of Optoelectric and Electric Information EngineeringUniversity of Shanghai for Science and TechnologyShanghaiP.R. China
 3. 3.School of ComputerWuhan UniversityWuhanChina

Bibliographic information