Advertisement

Natural Language Processing – IJCNLP 2005

Second International Joint Conference, Jeju Island, Korea, October 11-13, 2005. Proceedings

 • Robert Dale
 • Kam-Fai Wong
 • Jian Su
 • Oi Yee Kwong
Conference proceedings IJCNLP 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3651)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 3651)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Information Retrieval

  1. Yi Hu, Jianyong Duan, Xiaoming Chen, Bingzhen Pei, Ruzhan Lu
   Pages 1-9
  2. Fumiyo Fukumoto, Yusuke Yamaji
   Pages 10-21
 3. Corpus-Based Parsing

  1. Takeshi Abekawa, Manabu Okumura
   Pages 46-57
  2. Matthew Lease, Eugene Charniak
   Pages 58-69
  3. Deyi Xiong, Shuanglong Li, Qun Liu, Shouxun Lin, Yueliang Qian
   Pages 70-81
 4. Web Mining

  1. Kosuke Tokunaga, Jun’ichi Kazama, Kentaro Torisawa
   Pages 106-118
  2. Yasuhiko Watanabe, Ryo Nishimura, Yoshihiro Okada
   Pages 131-142
 5. Rule-Based Parsing

  1. Myung-Seok Choi, Chul Su Lim, Key-Sun Choi
   Pages 143-154
  2. Yong-Hun Lee, Mi-Young Kim, Jong-Hyeok Lee
   Pages 155-164
  3. Yu-Ming Hsieh, Duen-Chi Yang, Keh-Jiann Chen
   Pages 177-187
 6. Disambiguation

  1. Tadayoshi Hara, Yusuke Miyao, Jun’ichi Tsujii
   Pages 199-210
  2. Akshar Bharathi, U. Rohini, P. Vishnu, S. M. Bendre, Rajeev Sangal
   Pages 211-222
  3. Chunyu Kit, Xiaoyue Liu
   Pages 223-232
 7. Text Mining

  1. Mitsuo Shimohata, Eiichiro Sumita
   Pages 233-244
  2. Xinghua Fan, Maosong Sun
   Pages 245-256
  3. Minoru Yoshida, Hiroshi Nakagawa
   Pages 269-279
 8. Document Analysis

  1. Yllias Chali, Soufiane Noureddine
   Pages 280-291
  2. Zhu Jingbo, Ye Na, Chang Xinzhi, Chen Wenliang, Benjamin K Tsou
   Pages 292-301
  3. Xinghua Fan, Maosong Sun, Key-sun Choi, Qin Zhang
   Pages 302-313
  4. Daisuke Okanohara, Jun’ichi Tsujii
   Pages 314-325
 9. Ontology and Thesaurus

  1. Masato Hagiwara, Yasuhiro Ogawa, Katsuhiko Toyama
   Pages 334-345
  2. Shisanu Tongchim, Canasai Kruengkrai, Virach Sornlertlamvanich, Prapass Srichaivattana, Hitoshi Isahara
   Pages 346-356
 10. Relation Extraction

 11. Text Classification

  1. Wei Li, Wenjie Li, Qin Lu, Kam-Fai Wong
   Pages 414-425
  2. Akihiro Tamura, Hiroya Takamura, Manabu Okumura
   Pages 426-437
 12. Transliteration

  1. Ruvan Weerasinghe, Asanka Wasala, Kumudu Gamage
   Pages 438-449
  2. Jong-Hoon Oh, Key-Sun Choi
   Pages 450-461
 13. Machine Translation – I

  1. Young-Sook Hwang, Taro Watanabe, Yutaka Sasaki
   Pages 474-485
 14. Question Answering

  1. Zhushuo Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Lide Wu
   Pages 498-506
  2. Dan Shen, Geert-Jan M. Kruijff, Dietrich Klakow
   Pages 507-518
  3. Yi-Chia Wang, Jian-Cheng Wu, Tyne Liang, Jason S. Chang
   Pages 519-529
 15. Morphological Analysis

About these proceedings

Keywords

Parsing Thesaurus classification machine translation natural language natural language processing ontology semantic analysis text mining web mining

Editors and affiliations

 • Robert Dale
  • 1
 • Kam-Fai Wong
  • 2
 • Jian Su
  • 3
 • Oi Yee Kwong
  • 4
 1. 1.Center for Language TechnologyMacquarie UniversitySydneyAustralia
 2. 2.Department of Systems Engineering and Engineering ManagementThe Chinese University of Hong KongHong Kong
 3. 3.Institute for Infocomm ResearchSingapore
 4. 4.Language Information Sciences Research CentreCity University of Hong KongKowloon, Hong Kong

Bibliographic information