Advertisement

Development of mathematical models of thermal processes in linear asynchronous motors

 • F. N. Sarapulov
 • V. V. Goman
Article

Abstract

A mathematical model of thermal processes in a linear asynchronous motor based on detailed equivalent circuits is considered. It is described how this model is used to solve a number of real-world problems.

Key words

linear asynchronous motor detailed equivalent circuit thermal processes 

References

 1. 1.
  Sarapulov, F.N., Sarapulov, S.F., Karas’, S.V., and Shymchak, P., Analysis of Heating Processes Occurring in Linear Induction Motor, Perspektivy i tendentsii razvitiya elektrotekhnicheskogo oborudovaniya. Tr. V Mezhdunar. Simpoziuma ELMASh-2004 (Proc. V Intern. Symp. ELMASh-2004 Trends of Electrical Machinery), Moscow: MA “Interelektromash”, 2004, vol. 1, pp. 128–132.Google Scholar
 2. 2.
  Sarapulov, F.N., Sarapulov, S.F., and Shymchak, P., Matematicheskie modeli lineinykh induktsionnykh mashin na osnove shem zameshcheniya: Ucheb. posob. (Mathematical Models of Linear Induction Machines on the Base of Equivalent Circuits: Student’s Book), Yekaterinburg: UGTU-UPI, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Vinokurov, V.A., Vlasov, V.A., and Minaev, B.N., The Correlation between Heat and Electromagnetic Processes Occurring in Linear Induction Motors, Izvestiya vuzov. Elektromekhanika, 1989, no. 5, pp. 12–17.Google Scholar
 4. 4.
  Bespalov, V.Ya., Dunaikina, E.A., and Moshchinskii, Yu.A., Nestatsionarnye teplovye raschety v elektricheskikh mashinakh (Nonstationary Heat Calculations in Electric Machines), Moscow: MEI, 1987.Google Scholar
 5. 5.
  Borisenko, A.I., Dan’ko, V.G., and Yakovlev, A.I., Aerodinamika i teploperedacha v elektricheskikh mashinakh (Aerodynamics and Heat Transfer in Electric Machines), Moscow: Energiya, 1974.Google Scholar
 6. 6.
  Filippov, I.V., Teploobmen v elektricheskikh mashinakh: ucheb. pos. dlya vuzov (Heat Exchange in Electric Machines: Students Book for High School), Leningrad: Energoatomoizdat. Leningr. otd., 1986.Google Scholar
 7. 7.
  Idel’chik, I.E., Spravochnik po gidravlicheskim soprotivleniyam (Handbook on Hydrodynamic Resistances), Moscow: Mashinostroenie, 1992.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2009

Authors and Affiliations

 • F. N. Sarapulov
 • V. V. Goman

There are no affiliations available

Personalised recommendations