Advertisement

Solid Fuel Chemistry

, Volume 51, Issue 5, pp 315–320 | Cite as

Studies on the oxidative and hydrolytic destruction of peat

 • A. E. Tomson
 • G. V. Naumova
 • N. A. Zhmakova
Article
 • 23 Downloads

Abstract

This article contains a brief survey of scientific studies on the chemical processing of peat with the use of its acid hydrolysis and oxidation in an alkaline medium carried out in Belarus. It was shown that the use of these classical methods for the chemical destruction of the natural polymers of peat makes it possible to obtain a wide spectrum of biologically active preparations.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Sharkov, V.I., Sapotnitskii, S.A., Dmitrieva, O.A., and Tumanov, I.F., Tekhnologiya gidroliznykh proizvodstv (Hydrolysis Production Technology), Moscow: Lesnaya Promyshlennost’, 1973.Google Scholar
 2. 2.
  Sharkov, V.I., Gidroliznoe proizvodstvo (Hydrolysis Production), Moscow: Goslesbumizdat, 1948, vol. 2.Google Scholar
 3. 3.
  Zhukov, V.V., Gidroliz torfa (Peat Hydrolysis), Moscow: ONTI, 1935.Google Scholar
 4. 4.
  Kurbatov, I.M. and Troitskaya, O.V., Torfyanoe Delo, 1935, no. 3, p. 15.Google Scholar
 5. 5.
  Zhukov, V.V., USSR Inventor’s Certificate no. 41493. Byull. Izobret., 1933, no. 1, p. 157.Google Scholar
 6. 6.
  Rakovskii, V.E. and Poznyak, V.S., Khimiya i genezis torfa i sapropelei (Peat and Sapropel Chemistry and Genesis), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1962.Google Scholar
 7. 7.
  Odintsov, P.N., Kalnin’sh, A.I., and Beinart, I.I., USSR Inventor’s Certificate no. 106013. Byull. Izobret., 1956, no. 16, p. 204.Google Scholar
 8. 8.
  Poluchenie kormovykh drozhzhei iz torfa (Fodder Yeast Production from Peat) Rakovskii, V.E., Ed., Minsk: Nauka i Tekhnika, 1977.Google Scholar
 9. 9.
  Kosonogova, L.V., Evdokimova, G.A., and Rakovskii, V.E., Khim. Tverd. Topl. (Moscow), 1984, no. 2, p. 63.Google Scholar
 10. 10.
  Proskuryakov, V.A., Martynov, Yu.N., and Svistun, I.V., Raboty v oblasti khimii i tekhnologii topliva (Studies on Fuel Chemistry and Technology, Leningrad: Khimiya, 1964, p. 189).Google Scholar
 11. 11.
  Lishtvan, I.I. and Korol’, N.T., Osnovnye svoistva torfa i metody ikh opredeleniya (The Main Properties of Peat and Methods for Their Determination), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1975.Google Scholar
 12. 12.
  Mayakova, E.F., Proskuryakov, V.A., and Burova, L.P., Torf. Prom–st, 1964, no. 4, p. 24.Google Scholar
 13. 13.
  Kosonogova, L.V., Evdokimova, G.A., and Samoilova, N.A., Khim. Tverd. Topl. (Moscow), 1974, no. 3, p. 110.Google Scholar
 14. 14.
  Produkty mikrobnogo sinteza na torfyanykh substratakh (Products of Microbial Synthesis on Peat Substrates) Zalashko, M.V., Ed., Minsk: Nauka i Tekhnika, 1978.Google Scholar
 15. 15.
  Poluchenie kormovykh drozhzhei iz torfa (Fodder Yeast Production from Peat) Rakovskii, V.E., Ed., Minsk: Nauka i Tekhnika, 1977, p. 88.Google Scholar
 16. 16.
  Naumova, G.V., Bratishko, R.F., Loiko, M.N., and Rakhteenko, T.S., Gidroliz. Lesokhim.Pprom–st, 1985, no. 6, p. 13.Google Scholar
 17. 17.
  Khristeva, L.A., Reutov, V.A., Luk’yanenko, N.V., and Semina, A.D., Guminovye udobreniya (Humic Fertilizers, Dnepropetrovsk: DSKhI, 1973, part 4, p. 308).Google Scholar
 18. 18.
  Rakovskii, V.E., Khim. Khim. Tekhnol., 1967, no. 3, p. 9.Google Scholar
 19. 19.
  Kruglov, V.P. and Nekrasov, V.A., Tr. VNIITP (Leningrad), 1979, no. 43, p. 59.Google Scholar
 20. 20.
  Naumova, G.V., Sorokina, N.F., and Galenchik, L.P., Informatsionnyi listok BelNIINTI (BelNIINTI Information Leaflet, Minsk: BelNIIEP APK, 1987, p. 18).Google Scholar
 21. 21.
  Naumova, G.V., Sorokina, N.F., and Galenchik, L.P., Teoriya deistviya FAV (Theory of Action of Physiologically Active Substances, Dnepropetrovsk: Obl. Knizhn. Tipogr., 1983, p. 80).Google Scholar
 22. 22.
  Naumova, G.V., Zhmakova, N.A., Ovchinnikova, T.F., Konoplya, E.F., Makarova, N.L., and Ermakova, S.S., Prirodopol’zovanie, 1996, no. 1, p. 99.Google Scholar
 23. 23.
  Naumova, G.V., Zhmakova, N.A., Ovchinnikova, T.F., and Makarova, N.L., Tr. 4-i Vseross. konf. “Guminovye veshchestva v biosfere” (Proc. 4th All-Russia Conf. Humic Substances in the Biosphere, St. Petersburg: Izd. SPbGU, 2007, p. 497).Google Scholar
 24. 24.
  Naumova, G.V., Ovchinnikova, T.F., Autko, A.A., Zhmakova, N.A., and Makarova, N.L., Sb. mater. mezhd. nauch.-prakt. konf. “Ovoshchevodstvo na rubezhe 3-go tysyacheletiya” (Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. Vegetable Growing at the Turn of the Millennium, Minsk: OOO Belprint, 2000, p. 159).Google Scholar
 25. 25.
  Naumova, G.V., Zhmakova, N.A., Ovchinnikova, T.F., Makarova, N.L., Rakhteenko, T.S., and Chuduk, V.N., Prirodn. Resursy, 1996, no. 1, p. 101.Google Scholar
 26. 26.
  Naumova, G.V., Ovchinnikova, T.F., Matus, V.K., and Mazhul’, V.M., Tr. VII mezhd. nauch.-prakt. konf. “Fiziko-khimiya torfa i sapropelya” (Proc. VII Int. Sci.-Pract. Conf. Physical Chemistry of Peat and Sapropel, Kalinin: KPI, 1994, p. 24).Google Scholar
 27. 27.
  Zhmakova, N.A., Gorbunov, A.K., Makarova, N.L., and Ovchinnikova, T.F., Prirodopol’zovanie, 2006, no. 12, p. 129.Google Scholar
 28. 28.
  Tomson, A.E., Naumova, G.V., Shurkhai, S.F., Zhmakova, N.A., Ovchinnikova, T.F., and Makarova, N.L., Prirodopol’zovanie, 2011, no. 19, p. 165.Google Scholar
 29. 29.
  Naumova, G.V., Kozinets, A.I., Makarova, N.L., Ovchinnikova, T.F., Zhmakova, N.A., and Golushko, O.G., Prirodopol’zovanie, 2011, no. 20, p. 117.Google Scholar
 30. 30.
  Naumova, G.V., Ovchinnikova, T.F., Zhmakova, N.A., Makarova, N.L., Nasonov, I.V., and Zakharik, N.V., Mater. mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. Dostizheniya i perspektivy primeneniya guminovykh veshchestv v sel’skom khozyaistve ((Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. Advances and Prospects of the Agricultural Applications of Humic Substances), Dnepropetrovsk, 2008, p. 98).Google Scholar
 31. 31.
  Pirogovskaya, G.V., Rusalovich, A.M., Ovchinnikova, T.F., Zhmakova, N.A., and Makarova, N.L., Tr. mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. “Pochva, rasteniya, urozhai” (Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. Soil, Plants, and Harvest, Gorki: BGSKhA, 2010, p. 128).Google Scholar
 32. 32.
  Tomson, A.E. and Naumova, G.V., Torf i produkty ego pererabotki (Peat and Its Processing Products, Minsk: Belaruskaya Navuka, 2009, p. 278).Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2017

Authors and Affiliations

 • A. E. Tomson
  • 1
 • G. V. Naumova
  • 1
 • N. A. Zhmakova
  • 1
 1. 1.Institute for Nature ManagementBelarussian Academy of SciencesMinskBelarus

Personalised recommendations