Advertisement

Russian Agricultural Sciences

, Volume 39, Issue 2, pp 167–169 | Cite as

Novatan-50 use in lactating cow feed

 • V. S. TokarevEmail author
 • L. I. Lisunova
 • N. I. Kuz’mina
Animal Husbandry
 • 48 Downloads

Abstract

The dose of 15 g Novatan-50 preparation per head a day added to the ration for lactating black-and-white cows increased milk protein content from 2.93 to 3.11% (an increase of 1.43 g/kg or 6.09%); as for the control cow group, the item increased by 0.11 g/kg or 3.77%.

Keywords

cows feed milk yield milk fat and protein content 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Saziakhmetov, F.S. and Andriyanova, E.M., Sovremennaya sistema kormleniya vysokoproduktivnogo molochnogo skota (Current Feeding System for High-Yielding Dairy Husbandry), Khaziakhmetov, F.S., Ed., Ufa: Bashkir. Gos. Agrarn. Univ., 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Kuznetsov, V.M., Sovremennye metody analiza i planirovanie selektsii v molochnom skotovodstve (Current Assessment Methods for Analysis and Planning of Selection of Dairy Cattle), Kirov, 2001.Google Scholar
 3. 3.
  Ovsyannikov, A.I., Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve (Principles of Experimental Work in Animal Husbandry), Moscow, 1976.Google Scholar
 4. 4.
  Kosolapov, V.M. and Kosolapova, V.G., Full feeding of highly-yield cows, in Nauchnye trudy Vseross. Inst. Zhivotnovodstva: Kombikorma i balansiruyushchie dobavki v kormlenii zhivotnykh (Transactions of All-Russ. Inst. Animal Husbandry: Mixed Fodder and Balancing Additives in Animal’s Nutrition), Dubrovitsy, 1999, no. 60.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2013

Authors and Affiliations

 • V. S. Tokarev
  • 1
  Email author
 • L. I. Lisunova
  • 1
 • N. I. Kuz’mina
  • 1
 1. 1.Novosibirsk State Agrarian UniversityNovosibirskRussia

Personalised recommendations