Advertisement

Acta Parasitologica

, Volume 58, Issue 4, pp 515–518 | Cite as

The first detection of nematodes Ashworthius sidemi in elk Alces alces (L.) in Poland and remarks of ashworthiosis foci limitations

 • Aleksander W. Demiaszkiewicz
 • Izabela Kuligowska
 • Jacek Lachowicz
 • Anna M. Pyziel
 • Bożena Moskwa
Original Paper
 • 105 Downloads

Abstract

Ashworthius sidemi, a nematode belonging to the family of Trichostrongylidae, is a primary parasite of the Asian deer, mainly sika deer (Cervus nippon), with which it was introduced to Ukraine, as well as Slovakia, the Czech Republic and France. Migrating red deer carried this parasite from neighboring countries to Polish territory. Until now, in Poland, this parasite has been recorded in European bison, red deer, roe deer and fallow deer. As a result of post-mortem examinations of 10 elk, 2 of them from the Augustów Forest and Biebrza Marshes, A. sidemi were found in abomasa for the first time in Poland. The intensity of the invasions was 120 and 7 specimens, respectively. This finding of Ashworthius sidemi in elk indicates a further expansion of the focus of ashworthiosis in BiaŁowieża towards the north into the Biebrza Marshes and the Augustowska Forest. The growth of the elk population and their tendency for long distance migrations can contribute to the spread of the parasitosis in much greater distances than deer. On the basis of our own research and data from the literature, the current spread of ashworthiosis in Poland is discussed.

Key word

Ashworthius sidemi, Alces alces new host ashworthiosis 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 2007. Wzrost zarażenia żubrów helmintami w Puszczy BiaŁowieskiej. W: Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. (Red: W. Olech). Lasy Państwowe. GoŁuchów. 12–16.Google Scholar
 2. Demiaszkiewicz A. W. Lachowicz J., Osińska B. 2008. Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i poŁudniowej Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 54, 217–119.PubMedGoogle Scholar
 3. Demiaszkiewicz A. W. Lachowicz J., Osińska B. 2009. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants in BiaŁowieża Forest. Polish Journal of Veterinary Sciences, 12, 385–388.PubMedGoogle Scholar
 4. Demiaszkiewicz A. W., Pyziel A. M., Lachowicz J., Kuligowska I. 2009. Nowe ognisko aswortiozy żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Streszczenia referatów Międzynarodowej Konferencji „80 lat restytucji żubra w Puszczy BiaŁowieskiej”, BiaŁowieża. 28-29.09.2009 r. 12–13.Google Scholar
 5. Dróżdż J. 2001. Ognisko aswortiozy dzikich przeżuwaczy w Bieszczadach. Magazyn Weterynaryjny, 10, 66–68.Google Scholar
 6. Dróżdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 1998. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) a new parasite of the European bison Bison bonasus (L.) and the question of independence of A. gagarini. Acta Parasitologica, 43, 75–80.Google Scholar
 7. Dróżdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 2000. Aswortiozanowa parazytoza dzikich przeżuwaczy. Medycyna Weterynaryjna, 56, 32–35.Google Scholar
 8. Dróżdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 2003. Expansion of the Asiatic parasite Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants in Polish territory. Parasitology Research, 89, 94–97.CrossRefGoogle Scholar
 9. Ferte H., Durette-Deset M. C. 1989. Redescription d’ Ashworthius sidemi Schulz, 1933 et d’ A. gagarini Kostyaev, 1996, (Nematoda, Trichostrongylidea) parasites de Cervidae. Bulletin Museum National d’ Histoire Naturelle Sect. A. 11, 69–77.Google Scholar
 10. Kochko Y. P. 2003. Podsumowanie aktualnej sytuacji helmintologicznej żubrów w Puszczy BiaŁowieskiej. MateriaŁy konferencji „Znaczenie badań naukowych dla ochrony żubra w Polsce”, SGGW, Warszawa, 13.06.2003 r. 17–19.Google Scholar
 11. Kotrla B., Kotrly A. 1973. The first finding of the nematode Ashworthius sidemi Schulz, 1933 in Sika nippon from Czechoslovakia. Folia Parasitologica, 20, 377–378.Google Scholar
 12. Kotrla B., Kotrly A. 1977. Helminths of wild ruminants introduced in Czechoslovakia Folia Parasitologica, 24, 35–40.PubMedGoogle Scholar
 13. Kowal J. 2013. Parazytofauna wybranych gatunków dzikich i udomowionych zwierząt parzystokopytnych (Artiodactyla) z obszaru MaŁopolski. Praca doktorska. Uniwersytet Rolniczy, Kraków.Google Scholar
 14. Kowal J., Nosal P., Bonczar Z., Wajdzik M. 2012. Parasites of captive fallow deer (Dama dama L.) from southern Poland with special emphasis on Ashworthius sidemi. Annals of Parasitology, 58, 23–26.PubMedGoogle Scholar
 15. Osińska B., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 2010. Pathological lesions in European bison (Bison bonasus) with infestation by Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae). Polish Journal of Veterinary Sciences, 13, 63–67.PubMedGoogle Scholar
 16. Ovcharenko D. A. 1968. Seasonal dynamics and development of Ashworthius sidemi (Trichostrongylidae), Oesophagostomum radiatum, and O. venulosum (Strongylidae) of Cervus Nippon hortulorum, (in Russian). Parazitologija, 2, 470–474.Google Scholar
 17. Samojlovska N. A. 2010. Ekologo-epizootologiceskij analiz parazitarnych boleznej dikich zvacnych v Nacionalnom Parke „Losinyj Ostrov”. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uczenoj stepeni kandidata biologiceskich nauk, Moskva, 1–22 (in Russian).Google Scholar

Copyright information

© Versita Warsaw and Springer-Verlag Wien 2013

Authors and Affiliations

 • Aleksander W. Demiaszkiewicz
  • 1
 • Izabela Kuligowska
  • 1
 • Jacek Lachowicz
  • 1
 • Anna M. Pyziel
  • 1
 • Bożena Moskwa
  • 1
 1. 1.W. Stefański Institute of Parasitology PASWarszawaPoland

Personalised recommendations