Correlations Between Wet Gluten Content, Valorigraphic Value and Alveographic Parameters of Winter Wheat

Abstract

In the present study, correlations between wet gluten content, valorigraphic value and alveographic parameters (P, L, P/L, G, W) of winter wheat varieties were investigated as influenced by fertilizer and fertilizer + fungicide treatment in the years 2001 and 2002.

Various correlation analyses (Pearson correlation, principal component analysis, cluster analysis, stepwise regression) evidenced that alveographic W primarily was closely related with valorigraphic value. The correlation was not close enough to allow us to estimate the alveographic W parameter on valorigraph as precisely as it is demanded by industry and trade. There was no strong correlation between wet gluten content and any other parameters involved in the study.

References

 1. Benedek, Á., Győri, Z. 1995. A különböző termőhelyen termesztett búzafajták lisztminőségi paramétereinek összehasonlÍtása (Comparison of quality parameters of wheat varieties cultivated on different sites). Növénytermelés 44:11–17.

  Google Scholar 

 2. Fehér, G., Bányász, I. 1992. A búzafajták farinográfos és alveográfos tulajdonságainak összehasonlÍtása (Comparison of the farinographic and alveographic qualities of different wheat varieties). Gabonaipar 40 (2):9–12.

  Google Scholar 

 3. Győri, Z. 1998. A növényi termékek minősítése a hazai és a külföldi gyakorlat tükrében (Quality control of plant products in Hungary and abroad). “AGRO-21” Füzetek 23:88–103.

  Google Scholar 

 4. ISO 5530/4-1983: Wheat flour — Physical characteristics of doughs — Part 4.: Determination of rheological properties using an alveograph.

 5. Matuz, J., Véha, A., Markovics, E. 1999. Az évjárat hatása a szegedi őszibúza-fajták alveográfos minőségére (Effect of crop year on the alveograph values of winter wheat varieties from Szeged). Növénytermelés 48:115–124.

  Google Scholar 

 6. Matuz, J., Krisch, J., Véha, A., Petróczi, I.M., Tanács, L. 2007. Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Res. Comm. 35: 1193–1196.

  Article  Google Scholar 

 7. Sváb, J. 1979. Többváltozós módszerek a biometriában (Multivariate methods in the biometry). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 211.

  Google Scholar 

 8. Tanács, L., Véha, A., Petróczi, I.M. 2006. Mûtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikér-tartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében (Effect of fertilizers and fungicides on the wet gluten content, valorigraphic and alveographic values of aestivum wheats in different crop years). Növénytermelés 55:335–355.

  Google Scholar 

 9. Tanács, L. 2007. Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Res. Comm. 35:1197–1200.

  Article  Google Scholar 

 10. Vida, Gy., Láng, L., Bedő, Z. 1996. Őszi búzák alveográfos és más sütőipari minőségi tulajdonságai közötti összefüggések elemzése főkomponens analízissel (Use of principal component analysis in correlation studies between alveograph values and other breadmaking quality traits in winter wheats). Növénytermelés 45:435–443.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to J. Matuz.

Rights and permissions

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Tanács, L., Matuz, J. & Petróczi, I.M. Correlations Between Wet Gluten Content, Valorigraphic Value and Alveographic Parameters of Winter Wheat. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 36, 89–95 (2008). https://doi.org/10.1556/CRC.36.2008.1.9

Download citation

Keywords

 • wet gluten
 • valorigraphic value
 • alveographic parameters
 • wheat