Advertisement

Cereal Research Communications

, Volume 33, Issue 2–3, pp 635–640 | Cite as

Impact of agrochemicals on yield quality and pesticide residues of winter wheat varieties

 • Zs SzentpéteryEmail author
 • Z Hegedűs
 • M. Jolánkai
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bedő Z. - Láng L. (1997): A minőségbúza termesztése és nemesítése. Agro-21 Füzetek, 97/14. 8–28 pp. (Growing and breeding of quality wheat - in Hungarian)Google Scholar
 2. Birkás M. / Szerk. / (1996): Földművelés és földhasználat Egyetemi jegyzet. GATE, Gödöllő. (Tillage and land use - in Hungarian with English summaries)Google Scholar
 3. Ivány K. - Kismányoky T. - Ragasits I. (1994): Növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (Crop production - in Hungarian)Google Scholar
 4. Jolánkai M. - Szentpétery Zs. - Szalai T. (1996): Variety specific weed tolerance — a key to non chemical weed control. ESA 4th Congress, Veldhoven-Wageningen, Proceedings II. torn 556–557 pp.Google Scholar
 5. Kárpáti M. - Szentpétery Zs. - Jolánkai M. - Varga J. - Őrsi F. - Simonné S.L (1996): Az őszi búza tartalékfehérjéinek és aminosav-összetételének tanulmányozása a szemkialakulás során. Növénytermelés, 45. 3. 255–263 pp. (Studing of pooled protein and amino acids of wheat during filling in Hungarian with English summary)Google Scholar
 6. Láng I. (1997): A minőség dimenziói az agrargazdasagban. Agro-21 Füzetek, 97/14. 3–7 pp. (Dimensions of quality in the agricultural sector - in Hungarian)Google Scholar
 7. Mansvelt, J.D. van - Mulder, J.A. (1993): European features for sustainable development: a contribution to the dialogue. Landscape and urban planning, 27. 67–69. pp.CrossRefGoogle Scholar
 8. Mesterházy Á. (1993): Resistance to diseases as a factor reducing costs in wheat production. In: New strategies for sustainable rural development. Ed.: Ángyán J. et al. GATE, Gödöllő. 104–105 pp.Google Scholar
 9. Pollhamer E.-né (1981): A búza és a liszt minősége. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. (Quality of wheat and flour - in Hungarian)Google Scholar
 10. Sósné dr Gazdag M. (1996): Minőségbiztosítás az élelmiszeriparban. Mezőgazda Kiadó, Budapest (Quality assurance in food production - in Hungarian)Google Scholar
 11. Vida Gy. - Bedő Z. - Jolánkai M. (1996): Agronómiai kezeléskombinációk őszi búzafajták sütőipari minőségére gyakorolt hatásának elemzése főkomponens-analízissel. (Impacts of various agronomic methods on baking quality of wheat evaluated with factor analysis — in Hungarian with English summary) Növénytermelés, 45.6. 453–462 pp.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó, Budapest 2005

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Authors and Affiliations

 1. 1.Szent István UniversityGödöllőHungary

Personalised recommendations