Advertisement

Contemporary Problems of Ecology

, Volume 11, Issue 2, pp 168–178 | Cite as

Phytoplankton as an Indicator of Ecological State of the Saltaim-Tenis Lake System (Omsk Region)

 • O. P. Bazhenova
 • O. O. Krentz
Article
 • 13 Downloads

Abstract

Based on the data of long-term studies of phytoplankton, an assessment of the current ecological state and the direction of changes in the Saltaim-Tenis lake system (Omsk region) has been carried out. Species composition, structure, abundance, and dominant complexes of phytoplankton are described. The predominance of cyanobacteria in the formation of the population and the dominant phytoplankton complex is established. The trophic level of the lakes corresponds to the eutrophic and polytrophic water category. The saprobity index of water varies from the α-oligosaprobic to the β-mesosaprobic zone. Compared to the mid- 20th century, the ecological state of the lake system is stable.

Keywords

phytoplankton Saltaim-Tenis lake system ecological state trophic status saprobity index Omsk Priirtyshye 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Abakumov, V.A., Water quality control by hydrobiological indices performed by hydrometeorological service of USSR, in Nauchnye osnovy kontrolya kachestva poverkhnostnykh vod po gidrobiologicheskim pokazatelyam (Scientific Basis of the Quality Control of Surface Waters by Hydrobiological Indices), Leningrad, 1977, pp. 93–100.Google Scholar
 2. Abakumov, V.A., Ecological modification and development of biocenosises, Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma “Ekologicheskie modifikatsii i kriterii ekologicheskogo normirovaniya” (Proc. Int. Symp. “Ecological Modification and Criteria of Ecological Standardization”), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1991, pp. 18–40.Google Scholar
 3. Alekin, O.A., Gidrokhimiya (Hydrochemistry), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970.Google Scholar
 4. Andreev, G.P., Goryacheva, G.I., Skabichevskii, A.P., Chernyavskaya, M.A., and Chistyakov, L.D., Algae of Irtysh River and its basin, Tr. Tomsk. Gos. Univ., 1963, vol. 152, pp. 69–103.Google Scholar
 5. Barinova, S. and Chekryzheva, T., Phytoplankton dynamic and bioindication in the Kondopoga Bay, Lake Onego (Northern Russia), J. Limnol., 2014, vol. 73, no. 2, pp. 282–297.CrossRefGoogle Scholar
 6. Barinova, S.S., Medvedeva, L.A., and Anissimova, O.V., Biodiversity of Environmental Indicator Algae, Tel Aviv: Pilies Studio, 2006.Google Scholar
 7. Barsukova, N. and Bazhenova, O., Fitoplankton i ekologicheskoe sostoyanie pritokov srednego Irtysha (Phytoplankton and Ecological Status of the Tributaries of the Middle Irtysh River), Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic, 2012.Google Scholar
 8. Bazhenova, O.P., Fitoplankton Verkhnego i Srednego Irtysha v usloviyakh zaregulirovannogo stoka (Phytoplankton of the Upper and Middle Irtysh Affected by Regulated Run-Off), Omsk: Omsk. Gos. Agrar. Univ., 2005.Google Scholar
 9. Bazhenova, O.P. and Igoshkina, I.Yu., Fitoplankton i ekologicheskoe sostoyanie vodoema prirodnogo parka “Ptich’ya gavan’” (g. Omsk) (Phytoplankton and Ecological Status of the Reservoir of Ptich’ya Gavan’ Park (Omsk City)), Omsk: Variant-Omsk, 2014.Google Scholar
 10. Bazhenova, O.P. and Konovalova, O.A., Phytoplankton of Lake Solenoye (Omsk) as a promising source of bioresources, Contemp. Probl. Ecol., 2012, vol. 5, no. 3, pp. 275–280.CrossRefGoogle Scholar
 11. Bazhenova, O.P., Barsukova, N.N., Vakhrushev, A.A., German, L.V., Igoshkina, I.Yu., Konovalova, and Krentz, O.O., Cyanoprokaryotes in plankton of aquatic objects of central part of Irtysh River, Materialy X mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Problemy botaniki Yuzhnoi Sibiri i Mongolii” (Proc. X Int. Sci.-Pract. Conf. “Botany of Southern Siberia and Mongolia”), Barnaul: Artika, 2011, pp. 13–15.Google Scholar
 12. Bazhenova, O.P., German, L.V., Krents, O.O., Shakhoval, V.E., and Vakhrushev, A.A., Ecological status and recreation value of different-type lakes of Omsk oblast, Omsk. Nauch. Vestn., 2012, no. 1 (108), pp. 213–216.Google Scholar
 13. Bazhenova, O.P., Krenc, O.O., Korzhova, L.V., Barsukova, N.N., and Konovalova, O.A, Cyanoprokaryota in plankton of the rivers and lakes of Omsk Priirtyshye, Int. J. Algae, 2014, vol. 16, no. 2, pp. 144–155.CrossRefGoogle Scholar
 14. Bioraznoobrazie Karasuksko-Burlinskogo regiona (Zapadnaya Sibir’) (Biological Diversity of Karasuk-Burlinsk Region (Western Siberia)), Novosibirsk: Sib. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2010.Google Scholar
 15. Egorov, E.V., Ermolaev, V.I., et al., Ozero Sartlan (biologicheskaya produktivnost’ i perspektivy rybokhozyaistvennogo ispol’zovaniya) (The Sartlan Lake: Biological Productivity and Prospective Use for Fishery), Litvinenko, A.I. and Rostovtsev, A.A., Eds., Tyumen: Gosrybtsentr, 2014.Google Scholar
 16. Ermolaev, V.I., Phytoplankton of the Sartlan Lake and its productivity, in Prirodnye resursy ozer Zapadnoi Sibiri, prilegayushchikh gornykh territorii i ikh ratsional’noe ispol’zovanie (Natural Resources and Rational Use of the Lakes of Western Siberia and Adjacent Mountain Territories), Novosibirsk, 1987, pp. 89–96.Google Scholar
 17. Ermolaev, V.I., Fitoplankton vodoemov basseina ozera Sartlan (Aquatic Phytoplankton of the Sartlan Lake Basin), Novosibirsk: Nauka, 1989.Google Scholar
 18. Ermolaev, V.I., Specific lake phytoplankton of the south of Western Siberia, Materialy Vsesoyuznogo soveshchaniya “antropogennye izmeneniya ekosistem malykh ozer: prichiny, posledstviya, vozmozhnost’ upravleniya” (Proc. All-Union Conf. “Anthropogenic Changes of the Ecosystems of Small Lakes: Reasons, Consequences, and Management”), St. Petersburg, 1991, book 2, pp. 229–232.Google Scholar
 19. Ermolaev, V.I., Phytoplankton of large Chany-Barabinsk lakes: species diversity and taxonomic structure, Sib. Ekol. Zh., 1998, vol. 5, no. 2, pp. 137–145.Google Scholar
 20. Fedorov, V.G., Sanitary characteristic of the lakes of Shcherbakul district, Omsk oblast according to analysis of their physical-chemical regime and phytoplankton, Tr. Omsk. Med. Inst., 1963, no. 37, pp. 191–204.Google Scholar
 21. Fedorov, V.D., Ometodakh izucheniya fitoplanktona i ego aktivnosti (Analysis Methods of Phytoplankton and Its Activity), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1979.Google Scholar
 22. Genkal, S.I., Bazhenova, O.P., and Mitrofanova, E.Y, Centric diatom algae (Centrophyceae) in water bodies and water courses of the Middle Irtysh basin, Inland Water Biol., 2012, vol. 5, no. 1, pp. 1–10.CrossRefGoogle Scholar
 23. Gorbulin, O.S., Complexes of dominant forms of phytoplankton in various reservoirs, Al’gologiya, 2012, vol. 22, no. 3, pp. 303–315.Google Scholar
 24. Guiry, M.D. and Guiry, G.M., AlgaeBase, Galway: Nat. Univ. Ireland, 2017. http://www.algaebase.org./browse/taxanomy.Google Scholar
 25. Khalfina, N.A., Hydrobiology of forest-steppe reservoirs of Western Siberia (Ik Lake, Omsk oblast), Izv. Sib. Otd., Akad. Nauk SSSR, 1964, vol. 4, no. 1, pp. 41–48.Google Scholar
 26. Khublaryan, M.G. and Moiseenko, T.I., Water quality, Herald Russ. Acad. Sci., 2009, vol. 79, no. 3, pp. 230–236.CrossRefGoogle Scholar
 27. Kitaev, S.P., Ekologicheskie osnovy bioproduktivnosti ozer raznykh prirodnykh zon (Ecological Basis of Biological Productivity of the Lakes in Different Nature Zones), Moscow: Nauka, 1984.Google Scholar
 28. Kobzar’, A.I., Prikladnaya matematicheskaya statistika (Applied Mathematical Statistics), Moscow: Fizmatlit, 2006.Google Scholar
 29. Konovalova, O.A., Phytoplankton as an indicator of environmental conditions of aquatic ecosystems of urban landscapes of Omsk city, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Omsk, 2011.Google Scholar
 30. Korneva, L.G., Development of phytoplankton in reservoirs of Volga basin affected by natural and anthropogenic factors, Extended Abstract of Doctoral Sci. (Biol.) Dissertation, St. Petersburg, 2009.Google Scholar
 31. Korolev, A.N. and Leinveber, K.Yu., Hydrochemical monitoring of water of the Tenis Lake (Omsk oblast), Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Ekologicheskie chteniya-2017,” 3–5 iyunya 2017 g. (Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. “Ecological Readings-2917,” June 2–5, 2017), Omsk: Litera, 2017, pp. 165–167.Google Scholar
 32. Korzhova, L.V., Evaluation of ecological status of the Kalach Lake (Kalachinsk city, Omsk oblast) by phytoplankton indicators, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Novosibirsk, 2013.Google Scholar
 33. Kozhova, O.M., Phytoplankton of Bratsk Reservoir, in Formirovanie prirodnykh uslovii i zhizni Bratskogo vodokhranilishcha (Development of Natural Conditions and Life in Bratsk Reservoir), Moscow, 1970, pp. 26–160.Google Scholar
 34. Makarevich, V.N., Comparison of the Dutch methods of calculation of species abundance by de Vries with other methods for determination of involvement of species in meadow herbaceous cenosises, Bot. Zh., 1966, vol. 51, no. 2, pp. 293–304.Google Scholar
 35. Mikheeva, T.M., The structure and functions of phytoplankton in eutrophic waters, Extended Abstract of Doctoral (Biol.) Dissertation, Minsk, 1992.Google Scholar
 36. Myrzagaliyeva, A.B., Samarkhanov, T., and Kushnikova, L.B., Hydrobiological characteristics of Lake Tayinty, Life Sci. J., 2014, vol. 11, no. 1, pp. 280–285.Google Scholar
 37. Obzor ekologicheskogo sostoyaniya ozera Chany (Zapadnaya Sibir’) (Review of Ecological Status of the Chany Lake (Western Siberia)), Vasil’ev, O.F. and Vein, Ya., Eds., Novosibirsk: Geo, 2015.Google Scholar
 38. Odum, E.P., Ecology, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963.Google Scholar
 39. Oksiyuk, O.P., Zhukinskii, V.N., Braginskii, P.N., Linnik, P.N., Kuz’menko, M.I., and Klenus, V.G., Complex ecological classification of quality of the surface inland waters, Gidrobiol. Zh., 1993, vol. 29, no. 4, pp. 62–76.Google Scholar
 40. Pul’siruyushchee ozero Chany (Pulsating Lake Chany), Leningrad: Nauka, 1982.Google Scholar
 41. Safonova, T.A., Materialy k al’goflore vodoemov sistemy r. Irtysh (Zapadnaya Sibir’, Rossiya) (The Materials to Algological Flora of the Irtysh River Basin (Western Siberia, Russia)), Available from VINITI, Novosibirsk, 1996, no. 3745-V96.Google Scholar
 42. Safonova, T.A. and Ermolaev, V.I., Vodorosli vodoemov sistemy ozera Chany (Algae of the Reservoirs of the Lake Chany System), Novosibirsk: Nauka, 1983.Google Scholar
 43. Shitikov, V.K., Rozenberg, G.S., and Zinchenko, T.D., Kolichestvennaya gidroekologiya: metody sistemnoi identifikatsii (Quantitative Hydroecology: Systemic Identification), Tolyatti: Inst. Ekol. Volzhsk. Basseina, Ross. Akad. Nauk, 2003.Google Scholar
 44. Shmidt, V.M, Statisticheskie metody v sravnitel’noi floristike (Statistical Analysis in Comparative Floristic), Leningrad: Leningr. Gos. Univ., 1980.Google Scholar
 45. Skabichevskii, A.P., Autumn plankton of the Saltaim Lake (Western Siberia), Tr. Tomsk. Gos. Univ., 1956, vol. 142, pp. 73–76.Google Scholar
 46. Srifa, A., Phlips, E.J., Cichra, M.F., and Hendrickson, J.C., Phytoplankton dynamics in a subtropical lake dominated by cyanobacteria: cyanobacteria “Like it Hot” and sometimes dry, Aquat. Ecol., 2016, vol. 50, no. 2, pp. 163–174.CrossRefGoogle Scholar
 47. Tarasevich, D.N., Sanitary-hygienic characteristic of the Ik, Tenis, and Saltaim lakes, Tr. Omsk. Med. Inst., 1965, no. 61, pp. 3–8.Google Scholar
 48. Teoreticheskie voprosy klassifikatsii ozer (Theoretical Problems of Lake Classification), St. Petersburg: Nauka, 1993.Google Scholar
 49. Topachevskii, A.V., Water “blooming” as a result of disturbed regulation in hydrobiocenosises, in Biologicheskoe samoochishchenie i formirovanie kachestva vody (Biological Self-Purification and Water Quality), Moscow: Nauka, 1975, pp. 40–49.Google Scholar
 50. Trifonova, I.S., Sostav i produktivnost’ fitoplanktona raznotipnykh ozer Karel’skogo peresheika (Composition and Productivity of Phytoplankton from Different-Type Lakes of the Karelian Isthmus), Leningrad: Nauka, 1979.Google Scholar
 51. Trifonova, I.S., Ekologiya i suktsessiya ozernogo fitoplanktona (Ecology and Succession of Lake Phytoplankton), Leningrad: Nauka, 1990.Google Scholar
 52. Vilbaste, S., Järvalt, A., Kalpus, K., Nõges, T., Pall, P., Piirsoo, K., Tuvikene, L., and Nõges, P., Ecosystem services of Lake Võrtsjärv under multiple stress: a case study, Hydrobiology, 2016, vol. 780, no. 1, pp. 145–159.CrossRefGoogle Scholar
 53. Yermolayev, V.I., Phytoplankton of large lakes of the Novosibirsk region (the Western Siberia, Russia), Hydrobiol. J., 2008, vol. 44, no. 4, pp. 14–25.CrossRefGoogle Scholar
 54. Zemlya, na kotoroi my zhivem. Priroda i prirodopol’zovanie Omskogo Priirtysh’ya (The Land Where We Live: Nature and Nature Management of Omsk Irtysh Area), Omsk: Manifest, 2006.Google Scholar
 55. Zenyuk, T.I., Phytoplankton of the Saltaim and Tenis lakes (Omsk oblast) in summer 1965, Tr. Omsk. Med. Inst., 1967, no. 77, pp. 27–31.Google Scholar
 56. Zenyuk, T.I., Characteristic of phytoplankton of the Saltaim Lake, Omsk oblast, Tr. Omsk. Med. Inst., 1968, no. 86, pp. 44–49.Google Scholar
 57. Zenyuk, T.I., Phytoplankton of the Bol’shie Krutinskie lakes, Omsk oblast, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Sverdlovsk, 1972.Google Scholar
 58. Zenyuk, T.I., Vertical distribution of phytoplankton in the Ik, Sltaim, and Tenis lakes (Omsk oblast), in Voprosy biologii (Problems of Biology), Sb. Nauch. Tr. Omsk. Gos. Pedagog. Inst., Omsk, 1974, no. 79, pp. 49–57.Google Scholar
 59. Zenyuk, T.I., Comparison of the Bol’shie Krutinskie lakes, Omsk oblast, in Prirodnye resursy i ikh ispol’zovanie (Natural Resources and Their Use), Sb. Nauch. Tr. Omsk. Gos. Pedagog. Inst., Omsk, 1975, no. 1, pp. 43–48.Google Scholar
 60. Zenyuk, T.I., Qualitative composition of phytoplankton of the Saltaim and Tenis lakes, Omsk oblast, in Prirodnye resursy Sibiri i ikh ispol’zovanie (Natural Resources of Siberia and Their Use), Sb. Nauch. Tr. Omsk. Gos. Pedagog. Inst., Omsk, 1980, no. 3, pp. 47–50.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Stolypin State Agrarian UniversityOmskRussia

Personalised recommendations