Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 53, Issue 9, pp 1275–1437 | Cite as

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

 • I. S. Antipin
 • M. A. Kazymova
 • M. A. Kuznetsov
 • A. V. Vasilyev
 • M. A. Ishchenko
 • A. A. Kiryushkin
 • L. M. Kuznetsova
 • S. V. Makarenko
 • V. A. Ostrovskii
 • M. L. Petrov
 • O. V. Solod
 • Yu. G. Trishin
 • I. P. Yakovlev
 • V. G. Nenaidenko
 • E. K. Beloglazkina
 • I. P. Beletskaya
 • Yu. A. Ustynyuk
 • P. A. Solov’ev
 • I. V. Ivanov
 • E. V. Malina
 • N. V. Sivova
 • V. V. Negrebetskii
 • Yu. I. Baukov
 • N. A. Pozharskaya
 • V. F. Traven’
 • A. E. Shchekotikhin
 • A. V. Varlamov
 • T. N. Borisova
 • Yu. A. Lesina
 • E. A. Krasnokutskaya
 • S. I. Rogozhnikov
 • S. N. Shurov
 • T. P. Kustova
 • M. V. Klyuev
 • O. G. Khelevina
 • P. A. Stuzhin
 • A. Yu. Fedorov
 • A. V. Gushchin
 • V. A. Dodonov
 • A. V. Kolobov
 • V. V. Plakhtinskii
 • V. Yu. Orlov
 • A. P. Kriven’ko
 • O. V. Fedotova
 • N. V. Pchelintseva
 • V. N. Charushin
 • O. N. Chupakhin
 • Yu. N. Klimochkin
 • A. Yu. Klimochkina
 • V. N. Kuryatnikov
 • Yu. A. Malinovskaya
 • A. S. Levina
 • O. E. Zhuravlev
 • L. I. Voronchikhina
 • A. S. Fisyuk
 • A. V. Aksenov
 • N. A. Aksenov
 • I. V. Aksenova
Review

Abstract

The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Lewis, D.E., J. Chem. Educ., 1994, vol. 71, p. 39.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Lewis, D.E., J. Chem. Educ., 1994, vol. 71, p. 93.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Konovalov, A.I., Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 2005, vol. 46, p. 92.Google Scholar
 4. 4.
  Arbuzov, A.E., Izbrannye raboty po istorii khimii (Selected Works on the History of Chemistry), Moscow: Nauka, 1975.Google Scholar
 5. 5.
  Arbuzov, A.E., Kazanskaya shkola khimikov (Kazan School of Chemists), Kazan, 1971.Google Scholar
 6. 6.
  Aleksandr Erminingel’dovich Arbuzov. Ocherki. Vspominaniya. Materialy (Aleksandr Erminingel’dovich Arbuzov. Essays. Memoirs. Materials), Arbuzov, B.A., Ed., Moscow: Nauka, 1989.Google Scholar
 7. 7.
  Aleksandr Erminingel’dovich Arbuzov. Osnovopolozhnik khimii fosfororganicheskikh soedinenii. Ocherki, vospominaniya, materialy (Aleksandr Erminingel’- dovich Arbuzov. Founder of Organophosphorus Chemistry), Arbuzov, B.A., Ed., Moscow: Nauka, 1989.Google Scholar
 8. 8.
  Bykov, G.V., Kazanskaya shkola khimikov-organikov. Issledovaniya po istorii organicheskoi khimii (Kazan School of Organic Chemists. Studies on the History of Organic Chemistry), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 9. 9.
  Bykov, G.V., A.M. Butlerov. Ocherk o zhizni i deyatel’nosti (A.M. Butlerov. Essay on His Life and Activity), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1961.Google Scholar
 10. 10.
  Klyuchevich, A.S., Karl Karlovich Klaus, Kazan: Kazan. Univ., 1972.Google Scholar
 11. 11.
  Klyuchevich, A.S. and Bykov, G.V., Aleksandr Mikhailovich Zaitsev. 1841–1910, Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 12. 12.
  Klyuchevich, A.S., Flavian Mikhailovich Flavitskii, Kazan: Kazan. Univ., 1978.Google Scholar
 13. 13.
  B.A. Arbuzov–uchenyi-pedagog: vospominaniya uchenikov, kolleg i sotrudnikov (B.A. Arbuzov, Scientist and Teacher. Memoirs of Students, Colleagues, and Collaborators), Konovalov, A.I., Antipin, I.S., and Budnikov, G.K., Eds., Kazan: Kazan. Univ., 2003.Google Scholar
 14. 14.
  Chmutova, G.A., Aleksandr Mikhailovich Butlerov, 1828–1886. Vydayushchiesya uchenye kazanskogo universiteta (Aleksandr Mikhailovich Butlerov, 1828–1886. Prominent Scientists of the Kazan University), Kazan: Kazan. Univ., 2004.Google Scholar
 15. 15.
  Aleksandr Ivanovich Konovalov. Zhizn’, otdannaya nauke (Aleksandr Ivanovich Konovalov. Live Devoted to Science), Antipin, I.S., Ed., Kazan: Kazan. Univ., 2004.Google Scholar
 16. 16.
  Budnikov, G.K. and Sorokina, T.D., Istoriya i metodologiya khimii v Kazanskom universitete (History and Methodology of Chemistry in the Kazan University), Kazan: Kazan. Univ., 2006.Google Scholar
 17. 17.
  Burilov, A.R., Volodina, Yu.M., Knyazeva, I.R., Pudovik, M.A., Habicher, W.D., and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2004, vol. 53, p. 2655.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Khimicheskii fakul’tet Kazanskogo universiteta. Khronologiya osnovnykh sobytii zhizni i deyatel’nosti v dokumentakh (Faculty of Chemistry of the Kazan University. Chronology of Main Events in the Life and Activity in Documents), Kazan: Kazan. Univ., 2008, vol. 1.Google Scholar
 19. 19.
  Khimicheskii fakul’tet Kazanskogo universiteta. Khronologiya osnovnykh sobytii zhizni i deyatel’nosti v dokumentakh (Faculty of Chemistry of the Kazan University. Chronology of Main Events in the Life and Activity in Documents), Kazan: Kazan. Univ., 2008, vol. 2.Google Scholar
 20. 20.
  Kazanskii universitet. Khronologiya stanovleniya khimicheskoi laboratorii i Kazanskoi khimicheskoi shkoly. 1806–1872 (Kazan University. History of Development of the Chemical Laboratory and Kazan Chemical School. 1806–1872), Galkin, V.I., Ed., Kazan: Kazan. Univ., 2011, part 1.Google Scholar
 21. 21.
  Kazanskii universitet. Khronologiya stanovleniya khimicheskoi laboratorii i Kazanskoi khimicheskoi shkoly. 1870–1901 (Kazan University. History of Development of the Chemical Laboratory and Kazan Chemical School. 1870–1901), Galkin, V.I., Ed., Kazan: Kazan. Univ., 2014, part 2.Google Scholar
 22. 22.
  Kazanskaya khimicheskaya shkola glazami amerikanskogo istorika khimii. Sbornik rabot Devida E. L’yuisa (Kazan Chemical School through the Eyes of American Historian of Chemistry. A Collection of Works by David E. Lewis), Konovalov, A.I., Ed., Kazan: Kazan. Univ., 2016.Google Scholar
 23. 23.
  Lewis, D.E., Chem. Inf. Bull., 2008, vol. 60, p. 16.Google Scholar
 24. 24.
  Zinin, N., Bull. Sci. Acad. St. Petersburg, 1842, p. 273.Google Scholar
 25. 25.
  Zinin, N., Ann. Chem. Pharm., 1842, vol. 44, p. 283.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Zinin, N., Ann. Chem. Pharm., 1844, vol. 52, p. 361.Google Scholar
 27. 27.
  Hofmann, A.W., Ber., 1880, vol. 13, p. 449.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Couper, A.S., C. R. Hebd. Seances Acad. Sci., 1858, vol. 46, p. 1157.Google Scholar
 29. 29.
  Kekulé, A., Ann. Chem. Pharm., 1858, vol. 106, p. 129.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Butlerow, A., Z. Chem., 1861, vol. 4, p. 549.Google Scholar
 31. 31.
  Butlerov, A., Jahresber., 1863, p. 475.Google Scholar
 32. 32.
  Butlerov, A., Jahresber., 1864, p. 496.Google Scholar
 33. 33.
  Butlerov, A., Ann. Chem. Pharm., 1867, vol. 144, p. 132.Google Scholar
 34. 34.
  Markovnikov, V., Zh. Russ. Khim. O-va., 1869, vol. 1, p. 242.Google Scholar
 35. 35.
  Markovnikov, V., Ann. Chem. Pharm., 1870, vol. 153, p. 228.CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Markovnikov, V., Compt. Rend., 1875, vol. 82, pp. 668, 728, 776.Google Scholar
 37. 37.
  Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1866, vol. 139, p. 354.CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1867, vol. 144, p. 148.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Wagner, G. and Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1875, vol. 175, p. 351.CrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Wagner, G. and Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1875, vol. 179, p. 302.CrossRefGoogle Scholar
 41. 41.
  Wagner, G. and Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1875, vol. 179, p. 313.CrossRefGoogle Scholar
 42. 42.
  Kanonnikoff, J. and Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1875, vol. 175, p. 374.CrossRefGoogle Scholar
 43. 43.
  Kanonnikoff, J. and Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1875, vol. 179, p. 338.CrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  Saytzeff, A., Ann. Chem. Pharm., 1874, vol. 171, p. 258.CrossRefGoogle Scholar
 45. 45.
  Zaitsev, A.M., Zh. Russ. Khim. O-va Fiz. O-va., 1875, vol. 7, p. 289.Google Scholar
 46. 46.
  Saytzeff, A., Justus Liebigs Ann. Chem., 1875, vol. 179, p. 296.CrossRefGoogle Scholar
 47. 47.
  Wagner, G., Ber., 1888, vol. 21, pp. 1230, 3343, 3347, 3356.CrossRefGoogle Scholar
 48. 48.
  Reformatskii, S.N., Doctoral (Chem.) Dissertation, Warsaw University, 1890.Google Scholar
 49. 49.
  Arbuzov, A.E., J. Russ. Phys. Chem. Soc., 1906, vol. 38, p. 687.Google Scholar
 50. 50.
  Arbuzov, A.E., Chem. Zentralbl., 1906, II, p. 1639.Google Scholar
 51. 51.
  Arbuzov, A.E. and Arbuzov, B.A., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1929, vol. 61, p. 217.Google Scholar
 52. 52.
  Abramov, V.S., Khimiya i primenenie fosfororganicheskikh soedinenii (Chemistry and Application of Organophosphorus Compounds), Moscow, 1957, p. 218.Google Scholar
 53. 53.
  Rasskazy o kazanskikh uchenykh (Essays on Kazan Scientists), Kazan: Tatknigoizdat, 1983.Google Scholar
 54. 54.
  Arbuzov, A.E. and Arbuzov, B.A., Ber., 1929, vol. 62, p. 1871.Google Scholar
 55. 55.
  Aganov, A.V., Yusuf Yunusovich Samitov, 1925–1987, Kazan: Kazan. Univ., 2003.Google Scholar
 56. 56.
  Samitov, Yu.Yu., Pribory i tekhnika eksperimenta (Experimental Tools and Techniques), 1961, vol. 5, p. 100.Google Scholar
 57. 57.
  Madzhidov, T.I., Chmutova, G.A., and Pendas, A.M., J. Phys Chem. A, 2011, vol. 115, p. 10 069.CrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Madzhidov, T.I. and Chmutova, G.A., J. Phys Chem. A, 2013, vol. 117, p. 4011.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 59. 59.
  Arbuzov, B.A. and Konovalov, A.I., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1959, vol. 8, p. 2032.CrossRefGoogle Scholar
 60. 60.
  Konovalov, A.I. and Kiselev, V.D., Zh. Org. Khim., 1966, vol. 2, p. 142.Google Scholar
 61. 61.
  Samuilov, Ya.D. and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Rev., 1984, vol. 53, p. 332.CrossRefGoogle Scholar
 62. 62.
  Konovalov, A.I., Russ. Chem. Rev., 1983, vol. 52, p. 1064.CrossRefGoogle Scholar
 63. 63.
  Kiselev, V.D. and Konovalov, A.I., J. Phys. Org. Chem., 2009, vol. 22, p. 466.CrossRefGoogle Scholar
 64. 64.
  Kiselev, V.D., Konovalov, A.I., Ustyugov, A.N., and Gess, N.G., Zh. Org. Khim., 1976, vol. 12, p. 2541.Google Scholar
 65. 65.
  Konovalov, A.I., Solomonov, B.N., and Antipin, I.S., Zh. Org. Khim., 1977, vol. 13, p. 2491.Google Scholar
 66. 66.
  Solomonov, B.N. and Konovalov, A.I., Zh. Obshch. Khim., 1985, vol. 55, p. 2529.Google Scholar
 67. 67.
  Solomonov, B.N. and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Rev., 1991, vol. 60, p. 25.CrossRefGoogle Scholar
 68. 68.
  Antipin, I.S. and Konovalov, A.I., Zh. Org. Khim., 1993, vol. 29, p. 1505.Google Scholar
 69. 69.
  Antipin, I.S., Gareev, R.F., Vedernikov, A.N., and Konovalov, A.I., J. Phys. Org. Chem., 1994, vol. 7, p. 181.CrossRefGoogle Scholar
 70. 70.
  Konovalov, A.I., Supramolekulyarnye sistemy–most mezhdu nezhivoi i zhivoi materiei: nauchno-populyarnaya literatura (Supramolecular Systems—A Bridge between Non-living and Living Matter: Popular Science Literature), Moscow: RBOF Znanie imeni S.I. Vavilova, 2010, no. 26.Google Scholar
 71. 71.
  Antipin, I.S., Kazakova, E.Kh., Habicher W.D., and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Rev., 1998, vol. 67, p. 905.CrossRefGoogle Scholar
 72. 72.
  Konovalov, A.I., Antipin, I.S., Mustafina, A.R., Solov’eva, S.E., and Pod”yachev, S.N., Russ. J. Coord. Chem., 2004, vol. 30, p. 227.CrossRefGoogle Scholar
 73. 73.
  Konovalov, A.I. and Antipin, I.S., Mendeleev Commun., 2008, vol. 18, p. 229.CrossRefGoogle Scholar
 74. 74.
  Solomonov, B.N., Konovalov, A.I., Antipin, I.S., and Gorbachuk, V.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1979, vol. 247, p. 405.Google Scholar
 75. 75.
  Solomonov, B.N., Antipin, I.S., Novikov, V.B., and Konovalov, A.I., Zh. Obshch. Khim., 1982, vol. 52, p. 2681.Google Scholar
 76. 76.
  Solomonov, B.N., Konovalov, A.I., Novikov, V.B., Vedernikov, A.N., Borisover, M.D., Gorbachuk, V.V., and Antipin, I.S., Zh. Obshch. Khim., 1984, vol. 54, p. 1622.Google Scholar
 77. 77.
  Solomonov, B.N., Borisaver, M.D.., and Konovalov, A.I., Zh. Obshch. Khim., 1986, vol. 56, p. 3.Google Scholar
 78. 78.
  Konovalov, A.I., Solomonov, B.N., Antipin, I.S., and Gorbachuk, V.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1978, vol. 243, p. 1499.Google Scholar
 79. 79.
  Antipin, I.S., Arslanov, N.A., Palyulin, V.A., Konovalov, A.I., and Zefirov, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1991, vol. 316, p. 925.Google Scholar
 80. 80.
  Antipin, I.S., Arslanov, N.A., Palyulin, V.A., Konovalov, A.I., and Zefirov, N.S., Dokl. Akad. Nauk, 1993, vol. 331, p. 173.Google Scholar
 81. 81.
  Antipin, I.S. and Konovalov, A.I., Russ. J. Gen. Chem., 1996, vol. 66, p. 378.Google Scholar
 82. 82.
  Antipin, I.S., Vedernikov, A.N., and Konovalov, A.I., Zh. Org. Khim., 1985, vol. 21, p. 1355.Google Scholar
 83. 83.
  Antipin, I.S., Vedernikov, A.N., and Konovalov, A.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, vol. 307, p. 383.Google Scholar
 84. 84.
  Antipin, I.S., Stoikov, I.I., Repeikov, S.A., and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Bull., 1998, vol. 47, p. 1697.CrossRefGoogle Scholar
 85. 85.
  Antipin, I.S., Stoikov, I.I., Fitseva, N.A., Pinkhassik, E.M., Stibor, I., and Konovalov, A.I., Tetrahedron Lett., 1997, vol. 38, p. 5865.CrossRefGoogle Scholar
 86. 86.
  Stoikov, I.I., Repejkov, S.A., Antipin, I.S., and Konovalov, A.I., Heteroatom Chem., 2000, vol. 11, p. 518.CrossRefGoogle Scholar
 87. 97.
  Mostovaya, O.A., Agafonova, M.N., Galukhin, A.V., Khayrutdinov, B.I., Islamov, D., Kataeva, O.N., Antipin, I.S., and Stoikov, I.I., J. Phys. Org. Chem., 2014, vol. 27, p. 57.CrossRefGoogle Scholar
 88. 88.
  Yushkova, E.A., Stoikov, I.I., Zhukov, A.Y., Puplampu, J.B., Rizvanov, I.K., Antipin, I.S., and Konovalov, A.I., RSC Adv., 2012, vol. 2, p. 3906.CrossRefGoogle Scholar
 89. 89.
  Solovieva, S.E., Safiullin, R.A., Kochetkov, E.N., Melnikova, N.B., Kadirov, M.K., Popova, E.V., Antipin, I.S., and Konovalov, A.I., Langmuir, 2014, vol. 30, p. 15 153.CrossRefGoogle Scholar
 90. 90.
  Burilov, V., Valiyakhmetova, A., Mironova, D., Safiullin, R., Kadirov, M., Ivshin, K., Kataeva, O., Solovieva, S., and Antipin, I., RSC Adv., 2016, vol. 6, p. 44 873.CrossRefGoogle Scholar
 91. 91.
  Burilov, V.A., Mironova, D.A., Ibragimova, R.R., Nugmanov, R.I., Solovieva, S.E., and Antipin, I.S., Colloids Surf., A, 2017, vol, 515, p. 41.CrossRefGoogle Scholar
 92. 92.
  Kozlova, M.N., Ferlay, S., Kyritsakas, N., Hosseini, M.W., Solovieva, S.E., Antipin, I.S., and Konovalov, A.I., Chem. Commun., 2009, p. 2514.Google Scholar
 93. 93.
  Ovsyannikov, A., Lang, M.N., Ferlay, S., Solovieva, S.E., Konovalov, A.I., Kyritsakas, N., Antipin, I.S., and Hosseini, M.W., Dalton Trans., 2013, vol. 42, p. 116.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 94. 94.
  Ovsyannikov, A., Ferlay, S., Kyritsakas, N., Solovieva, S.E., Antipin, I.S., Konovalov, A.I., and Hosseini, M.W., Inorg. Chem., 2013, vol. 52, p. 6776.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 95. 95.
  Bogatova, T.V., Aleksandr Abramovich Voskresenskii, Moscow: Nauka, 2011.Google Scholar
 96. 96.
  Gumilevskii, L.N., Zinin, Moscow: Molodaya Gvardiya, 1965.Google Scholar
 97. 97.
  Ivanovskaya, I.S., Kalinin, E.O., Kornilova, T.A., and Kostikov, R.R., Khimicheskii fakul’tet v nachale XXI veka (mezhdu proshlym i budushchim) (Faculty of Chemistry in the Beginning of the XXIth Century. Between Past and Future), St. Petersburg: LEMA, 2015.Google Scholar
 98. 98.
  Kafedre khimii i tekhnologii organicheskikh soedinenii azota 75 let (75th Anniversary of the Department of Chemistry and Technology of Organic Nitrogen Compounds), Tselinskii, I.V., Ed., St. Petersburg: Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst., 2001.Google Scholar
 99. 99.
  Reestr “Vedushchie nauchnye shkoly Rossii” (“Leading Scientific Schools of Russia” Register), Moscow: Yanus-K, 1997, no. 1, p. 318.Google Scholar
 100. 100.
  Reuss, F.F., Effectuum Chemmmicorum Electricitatis Galvanicae Historia. Commentationes Societatis Physico-Medicae, apud Universitatem Literarum Caesar. Mosq. Institutae, 1808, part 1, p. 141.Google Scholar
 101. 101.
  Reuss, F., Pharmacosynthesis, i.e. est Ratio componendi et prarbendi aegris medicamenta, in usum tyronum artis medicae, Moscow, 1829.Google Scholar
 102. 102.
  Reuss, F., Nouvelle analyse du principe fébrifuge du quinquina, Moscow, 1810.Google Scholar
 103. 103.
  Zaitseva, E.A., Deutsche an der Moskauer Universität in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Lehre und Forschung zur Chemie der Arzneimittel und der Lebensvorgänge. Deutsch-russische Beziehungen in Medizin und Naturwissenschaften. D.v.Engelhardt u. I.Kästner (Hgg), Aachen: Shaker, 2002, vol. 6, p. 149.Google Scholar
 104. 104.
  Zaitseva, E.A., Khimiya v Moskovskom universitete na osnovnoi kafedre khimii i khimicheskom otdelenii (do obrazovaniya samostoyatel’nogo khimicheskogo fakul’teta) (Chemistry at the Main Department of Chemistry and Chemical Section of the Moscow University before the Formation of Separate Faculty of Chemistry), Moscow: Atel’e Professional’noi Pechati, 2009, p. 14.Google Scholar
 105. 105.
  Lyaskovskii, N.E., Formuly proteinidov po pervonachal’noi) teorii Mul’dera (Proteinoid Formulas according to the Original Mulder Theory), Moscow, 1962; Kharakteristika sovremennykh ponyatii o khimicheskikh prevrashcheniyakh veshchestva (Rech’, proiznesennaya v torzhestvennom sobranii Imperatorskogo Moskovskogo universiteta 12 yanvarya 1865 g.) [Characteristic of Modern Concepts of Chemical Transformations of Subctsnces (A Speech Uttered in the Solemn Meeting of the Imperial Moscow University on January 12, 1865), Moscow, 1865.Google Scholar
 106. 106.
  Iljenkoff, P. and Laskowski, N., Ann. Chem. Pharm., 1845, vol. 55, p. 78.CrossRefGoogle Scholar
 107. 107.
  Laskowski, N., Ann. Chem. Pharm., 1846, vol. 58, p. 129.CrossRefGoogle Scholar
 108. 108.
  Chelintsev, V., Byulleten’ russkoi khimicheskoi literatury, Osennii semestr (Bulletin of Russian Chemical Literature. Autumn Semester), Moscow, 1916, p. 7.Google Scholar
 109. 109.
  Figurovskii, N.A., Bykov, G.V., and Komarova, T.A., Khimiya v Moskovskom universitete za 200 let (Chemistry in the Moscow University over 200 Years), Moscow: Mosk. Univ., 1955.Google Scholar
 110. 110.
  Zefirova, O.N. and Zefirov, N.S., Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 2004, vol. 45, p. 350.Google Scholar
 111. 111.
  Markownikoff, W.I., Justus Liebigs Ann. Chem., 1870, vol. 153, p. 228.CrossRefGoogle Scholar
 112. 112.
  Plate, A.F., Bykov, G.V., and Eventova, M.S., Vladimir Vasil’evich Markovnikov. Ocherk zhizni i deyatel’nosti (1837–1904) [Vladimir Vasil’evich Markovnikov. Essay on His Life and Activity (1837–1904)], Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1962.Google Scholar
 113. 113.
  Decker, H., Ber., 1905, vol. 38, p. 4249.CrossRefGoogle Scholar
 114. 114.
  Lester, H.M., Chem. Educ., 1941, vol. 18, p. 53.CrossRefGoogle Scholar
 115. 115.
  Plate, A.F., Usp. Khim., 1949, vol. 18, p. 267.Google Scholar
 116. 116.
  Razumovskii, V.V., Usp. Khim., 1949, vol. 18, p. 278.Google Scholar
 117. 117.
  Popov, M.N., Uch. Zap. Mosk. Gos. Univ., Yubil Ser. Khim., 1940, vol. 53, p. 13.Google Scholar
 118. 118.
  Markovnikov, V.V., Istoricheskii ocherk khimii v Moskovskom universitete. Lomonosovskii sbornik (Historical Essay on Chemistry in the Moscow University. Lomonosov Collection), Moscow, 1901.Google Scholar
 119. 119.
  Khimicheskii fakul’tet MGU imeni M.V.Lomonosova (Faculty of Chemistry of the Lomonosov Moscow State University), Lunin, V.V., Moscow: Atel’e Professional’noi Pechati, 2009.Google Scholar
 120. 120.
  Kablukov, I.A., Usp. Khim., 1940, vol. 9, p. 727.Google Scholar
 121. 121.
  Kablukov, I.A., Usp. Khim., 1939, vol. 8, p. 300.Google Scholar
 122. 122.
  Markovnikov, V.V., Izbrannye trudy (seriya “Klassiki nauki”) (Selected Works. “Classics of Science” Series), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1955.Google Scholar
 123. 123.
  Markovnikov, V.V., Nafteny i ikh proizvodnye v obshchei sisteme organicheskikh soedinenii (Naphthenes and Their Derivatives in the Integral System of Organic Compounds), Moscow, 1892.Google Scholar
 124. 124.
  Lermontova, Yu.V., Zh. Russ. Khim. O-va., 1876, vol. 8, p. 281.Google Scholar
 125. 125.
  Zhenshchiny-khimiki (Women Chemists), Lunin, V.V., Ed., Moscow: Yanus-K, 2003.Google Scholar
 126. 126.
  Markovnikov, V.V., Russ. Arkh., 1910, vol. 1, no. 3, pp. 357, 385–386, 389.Google Scholar
 127. 127.
  Nametkin, S.S., Usp. Khim., 1940, vol. 9, p. 703.Google Scholar
 128. 128.
  Konovalov, M.I., C. R. Acad. Sci., 1892, vol. 114, p. 26.Google Scholar
 129. 129.
  Kishner, N., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O–va., 1911, vol. 43, p. 582.Google Scholar
 130. 130.
  Wolff, L., Justus Liebigs Ann. Chem., 1912, vol. 394, p. 86.CrossRefGoogle Scholar
 131. 131.
  Kishner, N., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O–va., 1912, vol. 44, p. 165.Google Scholar
 132. 132.
  Kishner, N., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O–va., 1912, vol. 44, p. 849.Google Scholar
 133. 133.
  Gustavson, G.G. and Dem’yanov, N.Ya., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1909, vol. 41, p. 549.Google Scholar
 134. 134.
  Demjanov, N.J. and Lushnikov, M., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., 1903, vol. 35, p. 26Google Scholar
 135. 134a.
  Demjanov, N.J. and Lushnikov, M., Chem. Zentralbl., 1903, vol. 1, p. 828.Google Scholar
 136. 135.
  Smith, P.A.S. and Baer, D.R., Organic Reactions, Cope, A.C., Ed., New York: Wiley, 1960, vol. 11, p. 157.Google Scholar
 137. 136.
  Zelinskii, N.D., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., 1911, vol. 43, p. 1220.Google Scholar
 138. 137.
  Zelinskij, N.D., Ber., 1911, vol. 44, p. 3122.Google Scholar
 139. 138.
  Zelinskii, N.D., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., 1912, vol. 44, p. 275.Google Scholar
 140. 139.
  Zelinskij, N.D., Ber., 1912, vol. 45, p. 3679.Google Scholar
 141. 140.
  Zelinskii, N.D. and Glinka, N.L., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., 1911, vol. 43, p. 1084.Google Scholar
 142. 141.
  Tsikl statei k 85-letiyu Grazhdanskoi oborony Rossii (stat’ya no. 4): Protivogaz Zelinskogo–Kummanta (A Series of Articles on the 85th Anniversary of Civil Defense in Russia. Article no. 4: Zelinsky–Kummant Gas Mask). http://23.mchs.gov.ru/document/4849675Google Scholar
 143. 142.
  Liberman, L.L., Akademik Boris Aleksandrovich Kazanskii, in Kazanskii, B.A., Kataliticheskie prevrashcheniya uglevodorodov (Catalytic Transformations of Hydrocarbons), Moscow, 1968.Google Scholar
 144. 143.
  Kazanskii, B.A., Issledovaniya v oblasti khimii uglevodorodov (Sobranie izbrannykh trudov) (Studies in the Field of Hydrocarbon Chemistry. A Collection of Selected Papers), Moscow: Nauka, 1979.Google Scholar
 145. 144.
  Kazanskii, B.A., Issledovaniya v oblasti organicheskogo kataliza (Sobranie izbrannykh trudov) (Studies in the Field of Organic Catalysis. A Collection of Selected Papers), Moscow: Nauka, 1977, part I; 1979, part II.Google Scholar
 146. 145.
  Balandin, A.A., Russ. Chem. Rev., 1964, vol. 33, p. 258.CrossRefGoogle Scholar
 147. 146.
  Rodionov, K.M. and Nikitin, E.K., Zh. Obshch. Khim., 1952, vol. 22, p. 1271.Google Scholar
 148. 147.
  Chichibabin, A.E. and Zeide, O.A., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., 1914, vol. 46, p. 613.Google Scholar
 149. 148.
  Chichibabin, A.E., Issledovaniya po voprosu o trekhatomnom uglerode i o stroenii prosteishikh okrashennykh proizvodnykh trifenilmetana (Studies on the Problems of Three-Atomic Carbon and Structure of the Simpletst Colored Triphenylmethane Derivatives), Moscow: Imper. Mosk. Univ., 1912.Google Scholar
 150. 149.
  Chichibabin, A.E., Osnovnye nachala organicheskoi khimii (Foundations of Organic Chemistry), Moscow, 1925, 1st ed.; 1963, 7th ed.; vols. 1, 2.Google Scholar
 151. 150.
  Tchitchibabine, A.E., Traite de chimie organique, Paris, 1933, vols. 1, 2.Google Scholar
 152. 151.
  Zaitseva, E.A., Iz istorii russkoi nauchnoi emigratsii vo Frantsii. Novye arkhivnye materialy i imena. Istoriya khimii: oblast’ nauki i uchebnaya distsiplina (From the History of Russian Scientific Immigration in France. New Achive Materials and Names: History of Chemistry as a Field of Science and an Educational Subject), Moscow, 2001, 209.Google Scholar
 153. 152.
  Solov’ev, Yu.I., Vestn. Ross. Akad. Nauk, 1993, vol. 63, p. 516.Google Scholar
 154. 153.
  Kocheshkov, K.A. and Nesmeyanov, A.N., Sinteticheskie metody v oblasti metalloorganicheskikh soedinenii elementov 3 gruppy (Synthetic Methods in the Field of Organometallic Compounds of the Group III Elements), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1945.Google Scholar
 155. 154.
  Kocheshkov, K.A. and Skoldinov, A.P., Sinteticheskie metody v oblasti metalloorganicheskikh soedinenii sur’my i vismuta (Synthetic Methods in the Field of Organometallic Compounds of Antimony and Bismuth), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1947.Google Scholar
 156. 155.
  Kocheshkov, K.A. and Talalaeva, T.V., Sinteticheskie metody v oblasti metalloorganicheskikh soedinenii litiya, natriya, kaliya, rubidiya i tseziya (Synthetic Methods in the Field of Organometallic Compounds of lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1949.Google Scholar
 157. 156.
  Sheverdina, N.I. and Kocheshkov, K.A., Tsink, kadmii (Zinc and Cadmium), Moscow, 1964.Google Scholar
 158. 157.
  Talalaeva, T.V. and Kocheshkov, K.A., Litii, natrii, kalii, rubidii, tsezii (Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, and Cesium), Moscow, 1971.Google Scholar
 159. 158.
  Sergei Semenovich Nametkin. Po vospominaniyam sovremennikov (Sergei Semenovich Nametkin in Memoirs of His Contemporaries), Moscow: Nauka, 1982.Google Scholar
 160. 159.
  Rodionow, W.M. and Blalevinskaja, E.Th., Ber., 1926, vol. 59b, p. 2952.Google Scholar
 161. 160.
  Rodionow, W.M. and Postovskaja, E.A., J. Am. Chem. Soc., 1929, vol. 51, p. 841.CrossRefGoogle Scholar
 162. 161.
  Rybinskaya, M.I., Nesmeyanov, A.N., and Kochetkov, N.K., Russ. Chem. Rev., 1969, vol. 38, p. 433.CrossRefGoogle Scholar
 163. 162.
  Nesmeyanov, A.N., Izbrannye trudy (Selected Works), Reutov, O.A., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959, vol. 1.Google Scholar
 164. 163.
  Nesmeyanov, A.N., Izbrannye trudy (Selected Works), Freidlina, R.Kh., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959, vol. 2.Google Scholar
 165. 164.
  Nesmeyanov, A.N., Izbrannye trudy (Selected Works), Kabachnik, M.I., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959, vol. 3.Google Scholar
 166. 165.
  Nesmeyanov, A.N., Izbrannye trudy (Selected Works), Topchiev, A.V., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959, vol. 4.Google Scholar
 167. 166.
  Nesmeyanov, A.N., Na kachelyakh XX veka (On the Swings of the XXth Century), Moscow: Nauka, 1999.Google Scholar
 168. 167.
  Yur’ev, Yu.K., Zh. Obshch. Khim., 1936, vol. 6, p. 972.Google Scholar
 169. 168.
  Levina, R.Ya., Sintez i kontaktnye prevrashcheniya nepredel’nykh uglevodorodov (Synthesis and Contact Transformations of Saturated Hydrocarbons), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1949.Google Scholar
 170. 169.
  Kochetkov, N.K., Torgov, I.V., and Botvinik, M.M., Khimiya prirodnykh soedinenii (uglevody, nukleotidy, steroidy, belki) (Chemistry of Natural Compounds. Carbohydrates, Nucleotides, Steroids, Proteins), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1961.Google Scholar
 171. 170.
  Kochetkov, N.K., Bochkov, A.F., Dmitriev, B.A., Usov, A.I., Chizhov, O.S., and Shibaev, V.N., Khimiya uglevodov (Chemistry of Carbohydrates), Moscow: Khimiya, 1967.Google Scholar
 172. 171.
  Kochetkov, N.K., Budovskii, E.I., Sverdlov, E.D., Simukova, N.A., Turchinskii, M.F., and Shibaev, V.N., Organicheskaya khimiya nukleinovykh kislot (Organic Chemistry of Nucleic Acids), Moscow: Khimiya, 1970.Google Scholar
 173. 172.
  Terent’ev, A.P. and Kazitsyna, L.A., Zh. Obshch. Khim., 1948, vol. 18, p. 723.Google Scholar
 174. 173.
  Terent’ev, A.P. and Pavlov, B.A., Kurs organicheskoi khimii (Lectures on Organic Chemistry), Moscow: Goskhimizdat, 1958; Moscow: Khimiya, 1972, 8th ed.Google Scholar
 175. 174.
  Terent’ev, A.P., Organicheskii analiz: Izbrannye trudy (Organic Analysis. Selected Works), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1966.Google Scholar
 176. 175.
  Burlachenko, G.S., Mal’tsev, V.V., Baukov, Yu.I., and Lutsenko, I.F., Zh. Obshch. Khim., 1973, vol. 43, p. 1724.Google Scholar
 177. 176.
  Lutsenko, I.F., Prishchenko, A.A., and Livantsov, M.V., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1988, vol. 35, p. 329.CrossRefGoogle Scholar
 178. 177.
  Lutsenko, I.F., Livantsov, M.V., and Prishchenko, A.A., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1990, vol. 49, p. 231.Google Scholar
 179. 178.
  Kost, A.N. and Terent’ev, A.P., Reaktsii i metody issledovaniya organicheskikh soedinenii (Reactions and Methods of Studying Organic Compounds), Moscow: Goskhimizdat, 1952.Google Scholar
 180. 179.
  Kost, A.N. and Zhungietu, G.I., Preparativnaya khimiya indola (Preparative Indole Chemistry), Kishinev: Shtiintsa, 1975.Google Scholar
 181. 180.
  Portnov, Yu.N. and Golubeva, G.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1985, vol. 21, p. 959.CrossRefGoogle Scholar
 182. 181.
  Becker, H.G.O., et al., Organikum. Organischchemisches Grundpraktikum, Berlin: Wissenschaften, 1964, 3rd ed.Google Scholar
 183. 182.
  Grandberg, I.I., Zuyanova, T.I., Afonina, N.I., and Ivanova, T.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1967, vol. 176, p. 583PubMedGoogle Scholar
 184. 182a.
  Grandberg, I.I., Zuyanova, T.I., Afonina, N.I., and Ivanova, T.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1968, vol. 4, p. 753.CrossRefGoogle Scholar
 185. 183.
  Reutov, O.A., Beletskaya, I.P., and Sokolov, V.I., Mekhanizmy reaktsii metalloorganicheskikh soedinenii (Mechanisms of Reactions of Organometallic Compounds), Moscow: Khimiya, 1972.Google Scholar
 186. 184.
  Reutov, O.A., Beletskaya, I.P., and Butin, K.P., CH-Kisloty (CH Acids), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 187. 184a.
  Reutov, O.A., Beletskaya, I.P., and Butin, K.P., CH Acids, Oxford: Pergamon, 1978.Google Scholar
 188. 185.
  Solov’yanov, A.A. and Beletskaya, I.P., Russ. Chem. Rev., 1978, vol. 47, p. 425.CrossRefGoogle Scholar
 189. 186.
  Voskoboynikov, A.Z., Parshina, I.N., Shestakova, A.K., Butin, K.P., Beletskaya, I.P., Kuz’mina, L.G., and Howard, J.A.K., Organometallics, 1997, vol. 16, p. 4041.CrossRefGoogle Scholar
 190. 187.
  Beletskaya, I. and Pelter, A., Tetrahedron, 1997, vol. 53, p. 4957.CrossRefGoogle Scholar
 191. 188.
  Beletskaya, I.P., Pure Appl. Chem., 1997, vol. 69 p. 471.CrossRefGoogle Scholar
 192. 189.
  Beletskaya, I.P., Bessmertnykh, A.G., and Guilard, R., Tetrahedron Lett., 1997, vol. 38, p. 2287.CrossRefGoogle Scholar
 193. 190.
  Sigeev, A.S., Peregudov, A.S., Cheprakov, A.V., and Beletskaya, I.P., Adv. Synth. Catal., 2015, vol. 357, p. 417.CrossRefGoogle Scholar
 194. 191.
  Mitrofanov, A.Yu., Brandès, S., Herbst, F., Rigolet, S., Lemeune, A., and Beletskaya, I.P., J. Mater. Chem. A, 2017, vol. 5, p. 12 216. doi 10.1039/C7TA01195DCrossRefGoogle Scholar
 195. 192.
  Tarasenko, E.A. and Beletskaya, I.P., Synthesis, 2017, vol. 49, p. 1689.Google Scholar
 196. 193.
  Reutov, O.A., Beletskaya, I.P., and Mardaleishvili, R.E., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1957, vol. 116, p. 617.Google Scholar
 197. 194.
  Beletskaya, I.P., J. Organomet. Chem., 1985, vol. 292, p. ix.CrossRefGoogle Scholar
 198. 195.
  Reutova, T., Gvardeets. Uchenyi. Diplomat. Frontovye dnevniki akademika Reutova (Guardsman. Scientists. Diplomat. Front-Line Diaries of Academcian Reutov), Moscow: Zvonnitsa-MG, 2011.Google Scholar
 199. 196.
  Kazitsyna, L.A. and Kupletskaya, N.B., Primenenie IK-, UF-, YaMR-spektroskopii v organicheskoi khimii (Applications of IR, UV, and NMR Spectroscopy in Organic Chemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 1971.Google Scholar
 200. 197.
  Potapov, V.M., Stereokhimiya (Stereochemistry), Moscow: Khimiya, 1988, 2nd ed.Google Scholar
 201. 198.
  Potapov, V.M. and Kochetova, E.K., Khimicheskaya informatsiya: gde i kak iskat’ khimiku nuzhnye svedeniya: spravochnik (Chemical Information. Where and How can Chemist Find Required Data. Reference Book), Moscow: Khimiya, 1988, 2nd ed.Google Scholar
 202. 199.
  Ustynyuk, Yu.A., Lektsii po organicheskoi khimii. Uchebnik dlya vysshei shkoly (Lectures on Organic Chemistry. A Textbook for Higher School), Moscow: Tekhnosfera, 2015–2017.Google Scholar
 203. 200.
  Grishin, Y.K., Sergeyev, N.M., and Ustynyuk, Y.A., J. Organomet. Chem., 1970, vol. 22, p. 361.CrossRefGoogle Scholar
 204. 201.
  Ustynyuk, N.A., Lokshin, B.V., Oprunenko, Y.F., Roznyatovskyi, V.A., Luzhkov, Y.N., and Ustynyuk, Y.A., J. Organomet. Chem., 1980, vol. 202, p. 279.CrossRefGoogle Scholar
 205. 202.
  Grishin, Y.K., Orlov, V.V., Artamkina, G.A., and Ustynyuk, Y.A., Zh. Org. Khim., 1994, vol. 30, p. 1601.Google Scholar
 206. 203.
  Shabarov, Yu.S., Organicheskaya khimiya (Organic Chemistry), Moscow: Khimiya, 1994, vols. 1, 2.Google Scholar
 207. 204.
  Vestn. Mosk. Gos. Univ., Ser. 2: Khim., 1999, vol. 40, p. 287.Google Scholar
 208. 205.
  Reutov, O.A., Butin, K.P., and Beletskaya, I.P., Russ. Chem. Rev., 1974, vol. 43, p. 17.CrossRefGoogle Scholar
 209. 206.
  Kurts, A.L., Livantsov, M.V., Cheprakov, A.V., Livantsova, L.I., Zaitseva, G.S., and Kabachnik, M.M., Zadachi po organicheskoi khimii s resheniyami (Problems on Organic Chemistry with Their Solutions), Moscow: BINOM, 2004.Google Scholar
 210. 207.
  Reutov, O.A. and Kurts, A.L., Russ. Chem. Rev., 1977, vol. 46, p. 1040.CrossRefGoogle Scholar
 211. 208.
  Magdesieva, T.V., Butin, K.P., and Reutov, O.A., Russ. Chem. Rev., 1988, vol. 57, p. 864.CrossRefGoogle Scholar
 212. 209.
  Magdesieva, T.V. and Butin, K.P., Russ. Chem. Rev., 2002, vol. 71, p. 223.CrossRefGoogle Scholar
 213. 210.
  Butin, K.P., Beloglazkina, E.K., and Zyk, N.V., Russ. Chem. Rev., 2005, vol. 74, p. 531.CrossRefGoogle Scholar
 214. 211.
  Zefirova, O.N. and Zefirov, N.S., Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 2000, vol. 41, no. 1, pp. 1, 43.Google Scholar
 215. 212.
  Zefirov, N.S., Koz’min, A.S., Zhdankin, V.V., Kirin, V.N., Yur’eva, N.M., and Sorokin, V.D., Chem. Scripta, 1983, vol. 22, p. 195.Google Scholar
 216. 213.
  Zefirov, N.S. and Koz’min, A.S., Soviet Scientific Reviews. B. Chemistry, Amsterdam: Harwood Academic, 1985, vol. 7, p. 297.Google Scholar
 217. 214.
  Zefirov, N.S. and Kazimirchik, I.V., Russ. Chem. Rev., 1974, vol. 43, p. 107.CrossRefGoogle Scholar
 218. 215.
  Zefirov, N.S., Russ. Chem. Rev., 1975, vol. 44, p. 196.CrossRefGoogle Scholar
 219. 216.
  Zefirov, N.S., Tetrahedron, 1977, vol. 33, p. 3193.CrossRefGoogle Scholar
 220. 217.
  Zefirov, N.S., Samoshin, V.V., Subbotin, O.A., Baranenkov, V.I., and Wolfe, S., Tetrahedron, 1978, vol. 34, p. 2953.CrossRefGoogle Scholar
 221. 218.
  Zefirov, N.S., Pure Appl. Chem., 1996, vol. 68, p. 881.CrossRefGoogle Scholar
 222. 219.
  Zefirov, N.S. and Tratch, S.S., Chem. Scripta, 1980, vol. 15, p. 4.Google Scholar
 223. 220.
  Zefirov, N.S., Kozhushkov, S.I., Kuznetsova, T.S., Kokoreva, O.V., Lukin, K.A., Ugrak, B.I., and Tratch, S.S., J. Am. Chem. Soc., 1990, vol. 112, p. 7702.CrossRefGoogle Scholar
 224. 221.
  Airapetyan, D.V., Baukov, Y.I., Gruener, S.V., Korlyukov, A.A., Shipov, A.G., and Petrosyan, V.S., Appl. Organomet. Chem., 2009, vol. 24, p. 888.Google Scholar
 225. 222.
  Zyk, N.V., Beloglazkina, E.K., and Zefirov, N.S., Russ. J. Org. Chem., 1995, vol. 31, p. 1153.Google Scholar
 226. 223.
  Zyk, N.V., Beloglazkina, E.K., Gazzaeva, R., Tyurin, V.S., and Titanyuk, I.D., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1999, vol. 155, p. 33.CrossRefGoogle Scholar
 227. 224.
  Nenajdenko, V.G., Korotchenko, V.N., Shastin, A.V., and Balenkova, E.S., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2004, vol. 53, p. 1034.CrossRefGoogle Scholar
 228. 225.
  Nenajdenko, V.G., Varseev, G.N., Shastin, A.V., and Balenkova, E.S., J. Fluorine Chem., 2005, vol. 126, p. 907.CrossRefGoogle Scholar
 229. 226.
  Korotchenko, V.N., Shastin, A.V., Nenajdenko, V.G., and Balenkova, E.S., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2002, p. 883.Google Scholar
 230. 227.
  Korotchenko, V.N., Shastin, A.V., Nenajdenko, V.G., and Balenkova, E.S., Org. Biomol. Chem., 2003, vol. 1, p. 1906.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 231. 228.
  Shastin, A.V., Korotchenko, V.N., Nenajdenko, V.G., and Balenkova, E.S., Synthesis, 2001, p. 2081.Google Scholar
 232. 229.
  Chernichenko, K.Yu., Sumerin, V.V., Shpanchenko, R.V., Balenkova, E.S., and Nenajdenko, V.G., Angew. Chem., Int. Ed., 2006, vol. 45, p. 7367.CrossRefGoogle Scholar
 233. 230.
  Bukalov, S.S., Leites, L.A., Lyssenko, K.A., Aysin, R.R., Korlyukov, A.A., Zubavichus, J.V., Chernichenko, K.Yu., Balenkova, E.S., Nenajdenko, V.G., and Antipin, M.Yu., J. Phys. Chem. A., 2008, vol. 112, p. 10 949.CrossRefGoogle Scholar
 234. 231.
  Chernichenko, K.Yu., Balenkova, E.S., and Nenajdenko, V.G., Mendeleev Commun., 2008, vol. 18, p. 171.CrossRefGoogle Scholar
 235. 232.
  Nenajdenko, V.G., Sumerin, V.V., Chernichenko, K.Yu., and Balenkova, E.S., Org. Lett., 2004, vol. 6, p. 3437.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 236. 233.
  Krasovsky, A.L., Nenajdenko, V.G., and Balenkova, E.S., Tetrahedron, 2001, vol. 57, p. 201.CrossRefGoogle Scholar
 237. 234.
  Muzalevskiy, V.M., Nenajdenko, V.G., Shastin, A.V., Balenkova, E.S., and Haufe, G., Tetrahedron, 2009, vol. 65, no. 36, p. 7553.CrossRefGoogle Scholar
 238. 235.
  Nenajdenko, V.G., Varseev, G.N., Korotchenko, V.N., Shastin, A.V., and Balenkova, E.S., J. Fluorine Chem., 2004, vol. 125, p. 1339.CrossRefGoogle Scholar
 239. 236.
  Nenajdenko, V.G., Muzalevskiy, V.M., and Shastin, A.V., Chem. Rev., 2015, vol. 115, p. 973.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 240. 237.
  Nenajdenko, V.G., Gulevich, A.V., Sokolova, N.V., Mironov, A.V., and Balenkova, E.S., Eur. J. Org. Chem., 2010, p. 1445.Google Scholar
 241. 238.
  Zhdanko, A.G. and Nenajdenko, V.G., J. Org. Chem., 2009, vol. 74, p. 884.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 242. 239.
  Sokolova, N.V., Latyshev, G.V., Lukashev, N.V., and Nenajdenko, V.G., Org. Biomol. Chem., 2011, vol. 9, p. 4921.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 243. 240.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 184. Op. 6. D. 428. Ll. 3–3ob.Google Scholar
 244. 241.
  Nametkin, S.S., Izbrannye trudy (Selected Works), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1949, p. 55.Google Scholar
 245. 242.
  Nametkin, S.S., Izbrannye trudy (Selected Works), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1949, p. 131.Google Scholar
 246. 243.
  Nametkin, S.S. and Pozdnyakova, E.I., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., Chast Khim., 1913, vol. 45, p. 1420.Google Scholar
 247. 244.
  Nametkin, S.S. and Ruzhentseva, A.K., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., Chast Khim., 1914, vol. 46, p. 1540.Google Scholar
 248. 245.
  Nametkin, S.S. and Khukhrikova, A.M., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1915, vol. 47, p. 425.Google Scholar
 249. 246.
  Nametkin, S.S. and Ruzhentseva, A.K., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., Chast Khim., 1916, vol. 48, p. 450.Google Scholar
 250. 247.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 4. D. 12941. L. 35.Google Scholar
 251. 248.
  Bogatova, T.V., Trudy XX godichnoi (2014) konferentsii instituta istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S.I. Vavilova RAN [Proc. XXth Annual (2014) Conf. of Vavilov Institute for the Histiory of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences), Moscow: LENAND, 2014, p. 193.Google Scholar
 252. 249.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 1. D. 154. L. 118 ob.Google Scholar
 253. 250.
  Nametkin, S.S., Chuhrikova, A.M., Schlesinger, M.A., and Brüssova, L.J., Justus Liebigs Ann. Chem., 1923, vol. 432, p. 207.CrossRefGoogle Scholar
 254. 251.
  Bryusova, L.Ya. and Nametkin, S.S., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., Chast Khim., 1924, vol. 55, p. 525.Google Scholar
 255. 252.
  Vatsuro, K.V. and Mishchenko, G.L., Imennye reaktsii v organicheskoi khimii (Name Reactions in Organic Chemistry), Moscow: Khimiya, 1976, p. 290.Google Scholar
 256. 253.
  Li, J.J., Name Reactions. A Collection of Detailed Reaction Mechanisms, Berlin: Springer, 2003, 2nd ed., p. 279.Google Scholar
 257. 254.
  Lichnoe delo Bryusovoi L.Ya. iz arkhiva MITKhT im. M.V. Lomonosova (Personal Record of L.Ya. Bryusova from the Archive of the Lomonosov Moscow Institute of Fine Chemical Technology).Google Scholar
 258. 255.
  Bryusova, L.Ya., Khimiya i tekhnologiya sinteticheskikh dushistykh veshchestv (Chemistry and Technology of Synthetic Fragrance Compounds), Moscow: Pishchepromizdat, 1947.Google Scholar
 259. 256.
  Berkengeim, A.M., Praktikum po sinteticheskim lekarstvennym i dushistym veshchestvam i fotoreaktivam (Practicum on Synthetic Medicines, Fragrance Compounds, and Photographic Chemicals), Moscow: GONTI, 1942, p. 143.Google Scholar
 260. 257.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 4. D. 27302. Ll. 1–5.Google Scholar
 261. 258.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 4. D. 27302. Ll. 41–85.Google Scholar
 262. 259.
  Nametkin, S.S., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1908, vol. 40, p. 1570.Google Scholar
 263. 260.
  Nametkin, S.S. and Khukhrikova, A.M., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1918, vol. 50, p. 254.Google Scholar
 264. 261.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 4. D. 10899. Ll. 2, 4, 7.Google Scholar
 265. 262.
  Nametkin, S.S. and Zabrodina, A.S., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., Chast Khim., 1925, vol. 57, p. 87.Google Scholar
 266. 263.
  Nametkin, S.S. and Zabrodina, A.S., Justus Liebigs Ann. Chem., 1925, vol. 441, p. 181.CrossRefGoogle Scholar
 267. 264.
  Nametkin, S.S. and Zabrodina, A.S., Ber., 1928, vol. 61, p. 1491.Google Scholar
 268. 265.
  Lichnoe delo Zabrodinoi A.S. iz arkhiva MITKhT im. M.V.Lomonosova (Personal Record of A.S. Zabrodina from the Archive of the Lomonosov Moscow Institute of Fine Chemical Technology), L. 3–4.Google Scholar
 269. 266.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 4. D. 21726. Ll. 2–5, 37.Google Scholar
 270. 267.
  Nametkin, S.S. and Ruzhentseva, A.K., Zh. Russ. Fiz.- Khim. O-va., Chast Khim., 1919, vol. 51, p. 139.Google Scholar
 271. 268.
  Nametkin, S.S. and Ruschentzeva, A.K., J. Prakt. Chem., 1923, vol. 106, p. 39.CrossRefGoogle Scholar
 272. 269.
  Vsya Moskva. Adresno-spravochnaya kniga (All Moscow. Names and Addresses), Morin, A.M., Ed., Moscow: Moskovskii Rabochii, 1936, p. 363.Google Scholar
 273. 270.
  Lichnoe delo Ruzhentsevoi A.K. iz arkhiva MITKhT im. M.V. Lomonosova (Personal Record of A.K. Ruzhentseva from the Archive of the Lomonosov Moscow Institute of Fine Chemical Technology), Ll. 1–4.Google Scholar
 274. 271.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. 363. Op. 1. D. 115, ll. 2, 11.Google Scholar
 275. 272.
  Unpublished memoirs of Prof. E.M.Cherkasova.Google Scholar
 276. 273.
  Sergei Semenovich Nametkin. Po vospominaniyam sovremennikov (Sergei Semenovich Nametkin in Memoirs of His Contemporaries), Loktev, S.M., Ed., Moscow: Nauka, 1982.Google Scholar
 277. 274.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. R-714. Op. 1. D. 98. L. 2.Google Scholar
 278. 275.
  TsGA g. Moskvy (Central State Archive of Moscow), F. R-714. Op. 1. D. 104. Ll. 75–86.Google Scholar
 279. 276.
  Chatt, J. and Rybinskaya, M.I., Biogr. Mem. Fellows R. Soc., 1983, vol. 29, p. 399.CrossRefGoogle Scholar
 280. 277.
  Nesmeyanov, A.N., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1929, vol. 61, p. 1393.Google Scholar
 281. 278.
  Lichnoe delo Shavrygina A.I. iz arkhiva MITKhT im. M.V. Lomonosova (Personal Record of A.I. Shavrygin from the Archive of the Lomonosov Moscow Institute of Fine Chemical Technology), L. 9–11.Google Scholar
 282. 279.
  Nametkin, S.S. and Schawrigin, A.I., Ber., 1933, vol. 66, p. 511.Google Scholar
 283. 280.
  Nametkin, S.S. and Schavrigin, A.I., Justus Liebigs Ann. Chem., 1935, vol. 516, p. 199.CrossRefGoogle Scholar
 284. 281.
  Nazarov, I.N. and Pinkina, L.N., Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Khim. Nauk, 1946, p. 633.Google Scholar
 285. 282.
  Nazarov, I.N., Usp. Khim., 1951, vol. 20, p. 71.Google Scholar
 286. 283.
  Vatsuro, K.V. and Mishchenko, G.L., Imennye reaktsii v organicheskoi khimii (Name Reactions in Organic Chemistry), Moscow: Khimiya, 1976, p. 289.Google Scholar
 287. 284.
  Hassner, A. and Stumer, C., Organic Syntheses Based on Named Reactions and Unnamed Reactions, Oxford: Pergamon, 1994, p. 270.Google Scholar
 288. 285.
  Li, J.J., Name Reactions. A Collection of Detailed Reaction Mechanisms, Berlin: Springer, 2003, 2nd ed., p. 280.Google Scholar
 289. 286.
  Nazarov, I.N., Raigorodskaya, V.Ya. and Rudenko, V.A., Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Khim. Nauk, 1949, no. 5, p. 504.Google Scholar
 290. 287.
  Nazarov, I.N., Prostakov, N.S., and Shvetsov, N.I., Zh. Obshch. Khim., 1956, vol. 26, p. 2798.Google Scholar
 291. 288.
  Lichnoe delo S.V. Vasil’eva iz arkhiva MITKhT im. M.V. Lomonosova (Personal Record of S.V. Vasil’ev from the Archive of the Lomonosov Moscow Institute of Fine Chemical Technology).Google Scholar
 292. 289.
  Vasil’ev, S.V. and Vil’yams, N.V., Zh. Obshch. Khim., 1948, vol. 18, p. 77.Google Scholar
 293. 290.
  Vasil’ev S.V. and Vovchenko G.D. Zh. Obshch. Khim., 1950, vol. 20, p. 1237.Google Scholar
 294. 291.
  Vasil’ev, S.V., Zh. Obshch. Khim., 1956, vol. 26, p. 712.Google Scholar
 295. 292.
  Vil’yams, V.V., Vasil’ev, S.V., and Burdelev, O.T., Dokl. TSKhA, 1965, vol. 103, p. 437.Google Scholar
 296. 293.
  TsAMO RF (Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation), F. 33, Op. 682525, Ed. khr. 184, l. 268–268ob.Google Scholar
 297. 294.
  Unkovskii, B.V., Cand. Sci. (Chem.) Dissertation, Moscow, 1953.Google Scholar
 298. 295.
  Unkovskii, B.V., Doctoral (Chem.) Dissertation, Moscow, 1969.Google Scholar
 299. 296.
  Pomogaev, A.I., Nauchno-metodicheskie shkoly (Scientific Methodical Schools), Moscow: Mosk. Inst. Tonk. Khim. Tekhnol. imeni M.V. Lomonosova, 2000, p. 41.Google Scholar
 300. 297.
  Unkovsky, B.V., Bogatkov, S.V., Malina, J.F., Studneva, I.M., Sokolova, T.D., and Romanova, K.I., Tetrahedron, 1975, vol. 31, p. 1321.CrossRefGoogle Scholar
 301. 298.
  Shutalev, A.D., Ratomskaya, M.A., Ignatova, L.A., and Unkovskii, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1982, vol. 18, p. 530.CrossRefGoogle Scholar
 302. 299.
  Peretokin, A.V., Shutalev, A.D., Chupin, V.V., Mergenova, A.M., Ignatova, L.A., Malina, Yu.F., and Unkovskii, B.V., Zh. Org. Khim., 1985, vol. 21, p. 1004.Google Scholar
 303. 300.
  Samitov, Yu.Yu., Danilova, O.I., Unkovsky, B.V., and Boiko, I.P., Magn. Reson. Chem., 1986, vol. 24, p. 480.CrossRefGoogle Scholar
 304. 301.
  Makin, S.M., Likhosherstov, V.M., and Shelemina, M.I., Zh. Obshch. Khim., 1964, vol. 34, p. 1809.Google Scholar
 305. 302.
  Makin, S.M., Pure Appl. Chem., 1976, vol. 47, p. 173.CrossRefGoogle Scholar
 306. 303.
  Makin, S.M., Tung, N.N., Shavrygina, O.A., Arshava, B.M., and Romanova, I.A., Zh. Org. Khim., 1983, vol. 19, p. 727.Google Scholar
 307. 304.
  Makin, S.M., Boiko, T.N., Boiko, I.I., and Kolobova, T.P., USSR Inventor’s Certificate no. 834 043, 1979; Byull. Izobret., 1981, no. 20.Google Scholar
 308. 305.
  Makin, S.M., Kruglikova, R.I., Shavrygina, O.A., Kolobova, T.P., and Kharitonova, O.V., USSR Inventor’s Certificate no. 992 548, 1981; Byull. Izobret., 1983, no. 4.Google Scholar
 309. 306.
  Cherkasova, E.M. and Bogatkov, S.V., Russ. Chem. Rev., 1962, vol. 31, p. 452.CrossRefGoogle Scholar
 310. 307.
  Kundryutskova, L.A., Mikhailova, N.A., Sukhova, I.E., Bogatkov, S.V., and Cherkasova, E.M., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, vol. 192, p. 352.Google Scholar
 311. 308.
  Borisova, E.Ya., Lukashova, L.A., Tubashova, I.A., and Cherkasova, E.M., Drugs Exp. Clin. Res., 1986, vol. 12, p. 735.PubMedGoogle Scholar
 312. 309.
  Glushkov, R.G., L’vov, A.I., Davydova, N.K., Sizova, O.S., Sanzharova, G.M., Polyakova, M.Ya., Skachilova, S.Ya., Zheltukhin, N.K., and Cherkasova, E.M., RU Patent no. 2 059 612, 1993.Google Scholar
 313. 310.
  Nazarov, I.N., Gusev, B.P., Makin, S.M., Mochalin, V.B., Nazarova, I.N., Vinogradov, V.P., Kruptsov, B.K., Shavrygina, O.A., and Nazarova, D.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1957, vol. 114, p. 796.Google Scholar
 314. 311.
  Nazarov, I.N., Makin, S.M., Mochalin, V.B., and Nazarova, D.B., Zh. Obshch. Khim., 1959, vol. 29, p. 3965.Google Scholar
 315. 312.
  Makin, S.M., Mochalin, V.B., and Nazarova, D.V., Zh. Obshch. Khim., 1960, vol. 30, p. 1471.Google Scholar
 316. 313.
  Mochalin, V.B., Smolina, Z.I., and Unkovskii, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1972, vol. 8, p. 412.CrossRefGoogle Scholar
 317. 314.
  Mochalin, V.B. and Kornilov, A.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1977, vol. 13, p. 699.CrossRefGoogle Scholar
 318. 315.
  Mochalin, V.B. and Filenko, N.I., Chem. Heterocycl. Compd., 1979, vol. 16, p. 1306.CrossRefGoogle Scholar
 319. 316.
  Baranov, S.V. and Mochalin, V.B., Chem. Heterocycl. Compd., 1981, vol. 17, p. 779.CrossRefGoogle Scholar
 320. 317.
  Kuznetsov, A.I., Kosmakov, V.A., and Moskovkin, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 1990, vol. 26, p. 578.CrossRefGoogle Scholar
 321. 318.
  Kuznetsov, A.I., Vladimirova, I.A., Serova, T.M., and Moskovkin, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 1991, vol. 27, p. 631.CrossRefGoogle Scholar
 322. 319.
  Kuznetsov, A.I., Vladimirova, I.A., Serova, T.M., and Moskovkin, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 1992, vol. 28, p. 541.CrossRefGoogle Scholar
 323. 320.
  Kuznetsov, A.I., Serova, T.M., and Azzheurova, I.A., Russ. J. Org. Chem., 2003, vol. 39, p. 897.CrossRefGoogle Scholar
 324. 321.
  Zubairov, M.M., Mikolaichuk, S.V., Rudobel’-skii, E.V., Lagutkin, N.A., Kiselev, A.V., Vishnyakov, I.F., Vlasov, N.A., Seliverstov, V.V., Gavrilov, V.A., Kotlyarov, V.M., Kuznetsov, A.I., Kolomytsev, A.A., Sribnyi, N.I., Korzhevenka, G.N., Chislov, Yu.V., Strizhakov, A.A., Buzun, A.I., and Mosin, V.M., RU Patent no. 2 123 337, 1998.Google Scholar
 325. 322.
  Arkhipov, A.Yu., Chertkov, V.A., Samoshin, V.V., and Anisimov, A.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1996, vol. 32, p. 495.CrossRefGoogle Scholar
 326. 323.
  Samoshin, V.V., Chertkov, V.A., Vatlina, L.P., Dobretsova, E.K., Simonov, N.A., Kastorsky, L.P., Gremyachinsky, D.E., and Schneider, H.J., Tetrahedron Lett., 1996, vol. 37, p. 3981.CrossRefGoogle Scholar
 327. 324.
  Chertkov, V.A., Dobretsova, E.K., Gremyachinskii, D.E., Golotvin, S.S., Simonov, N.A., Vatlina, L.P., and Samoshin, V.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1997, vol. 33, p. 33.CrossRefGoogle Scholar
 328. 325.
  Tolstikov, G.A., Borisova, E.Ya., Cherkashin, M.I., Komarov, V.M., and Arzamastsev, E.V., Russ. Chem. Rev., 1991, vol. 60, p. 420.CrossRefGoogle Scholar
 329. 326.
  Borisova, E.Ya., Arzamastsev, E.V., Cherkashin, M.I., Golovkov, P.V., Eliseeva, I.A., Terekhova, O.A., Borisova, N.Yu., and Klochkova, A.R., RU Patent no. 2 141 941, 1997.Google Scholar
 330. 327.
  Borisova, E.Ya., Arzamastsev, E.V., Golovkov, P.V., Eliseeva, I.A., Bel’tyukova, A.G., Terekhova, O.A., Cherkashin, M.I., and Tolstikov, G.A., RU Patent no. 2 130 922, 1999.Google Scholar
 331. 328.
  Egorova, V.V., Krylov, A.V., Borisova, E.Ya., and Zverev, D.M., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2011, vol. 54, p. 31.Google Scholar
 332. 329.
  Ivanova, A.I., Borisova, N.Yu., Fedorova, G.A., Vasil’-eva, G.A., Afanas’eva, E.Yu., Arzamastsev, E.V., and Samarova, O.S., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2015, vol. 64, p. 92.CrossRefGoogle Scholar
 333. 330.
  Shutalev, A.D., Kishko, E.A., Sivova, N.V., and Kuznetsov, A.Yu., Molecules, 1998, vol. 3, p. 100.CrossRefGoogle Scholar
 334. 331.
  Shutalev, A.D., Zavodnik, V.V., and Gurskaya, G.V., Nucleosides, Nucleotides, Nucl. Acids, 2000, vol. 19, p. 1831.CrossRefGoogle Scholar
 335. 332.
  Shutalev, A.D., Fesenko, A.A., and Solovyev, P.A., Tetrahedron, 2010, vol. 66, p. 940.CrossRefGoogle Scholar
 336. 333.
  Fesenko, A.A. and Shutalev, A.D., J. Org. Chem., 2013, vol. 78, p. 1190.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 337. 334.
  Shutalev, A.D., Fesenko, A.A., and Solovyev, P.A., J. Fluorine Chem., 2016, vol. 182, p. 28.CrossRefGoogle Scholar
 338. 335.
  Fesenko, A.A., Tullberg, M.L., and Shutalev, A.D., Tetrahedron, 2009, vol. 65, p. 2344.CrossRefGoogle Scholar
 339. 336.
  Fesenko, A.A., Trofimova, L.A., and Shutalev, A.D., Org. Biomol. Chem., 2012, vol. 10, p. 447.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 340. 337.
  Shutalev, A.D., Fesenko, A.A., Kuzmina, O.M., Volov, A.N., Albov, D.V., Chernyshev, D.V., and Zamilatskov, I.A., Tetrahedron Lett., 2014, vol. 55, p. 5481.CrossRefGoogle Scholar
 341. 338.
  Reformatskii, A.N., Organicheskaya khimiya. Kratkii nachal’nyi kurs. S prilozheniem prakticheskikh zanyatii (Organic Chemistry. A Concise Introductory Course Supplied with Practicum), Moscow: Tipogr. Tov–va. I.D. Sytina, 1912, 3rd ed.Google Scholar
 342. 339.
  Kablukov, A.I., Usp. Khim., 1938, vol. 7, p. 321.Google Scholar
 343. 340.
  Volkov, V.A., Vonskii, E.V., and Kuznetsova, G.I., Vydayushchiesya khimiki mira. Biograficheskii spravochnik (World’s Outstanding Chemists. Biographic Reference Book), Kuznetsov, V.I., Ed., Moscow: Vysshaya Shkola, 1991.Google Scholar
 344. 341.
  Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po organicheskoi khimii dlya studentov meditsinskikh institutov (A Guide to Practical Works on Organic Chemistry for Students of Medical Institutes), Rodionov, V.M., Ed., Moscow: Medgiz, 1954.Google Scholar
 345. 342.
  Berkengeim, A.M., Osnovy elektronnoi khimii organicheskikh soedinenii (Foundations of Electronic Chemistry of Organic Compounds), Moscow: Tipogr. Tov–va. I.D. Sytina, 1917.Google Scholar
 346. 343.
  Berkengeim, A.M., Osnovy teoreticheskoi khimii (Foundations of Theoretical Chemistry), Moscow: Kooperativnoe Izd. Nauch. Rabotnikov, 1922.Google Scholar
 347. 344.
  Berkengeim, A.M., Khimiya i tekhnologiya sinteticheskikh lekarstvennykh sredstv (Chemistry and Technology of Synthetic Drugs), Moscow: ONTI, 1935.Google Scholar
 348. 345.
  Berkengeim, A.M., Über Mentho. Inaugural-Dissertation, W.F. Kaestner, 1892.Google Scholar
 349. 346.
  Lenskii, A.S. and Allilueva, A.S., Proizvodstvo khlorsul’fonovoi kisloty. Uchebnoe posobie dlya rabochikh professii (Manufacture of Chlorosulfonic Acid. Tutorial for Industrial Workers), Moscow: NIITEKhIM, 1982.Google Scholar
 350. 347.
  Lenskii, A.S., Vvedenie v bioneorganicheskuyu i biofizicheskuyu khimiyu (Introduction to Bioinorganic and Biophysical Chemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 1989.Google Scholar
 351. 348.
  Lenskii, A.S., Belavin, I.Yu., and Bylikin, S.Yu., Biofizicheskaya i bioneorganicheskaya khimiya. Uchebnik dlya studentov meditsinskikh vuzov (Biophysical and Bioinorganic Chemistry. Textbook for Students of Medical Higher Schools), Moscow: MIA, 2008.Google Scholar
 352. 349.
  Tyukavkina, N.A. and Baukov, Yu.I., Bioorganicheskaya khimiya. Uchebnik dlya meditsinskikh vuzov (Bioorganic Chemistry. Textbook for Medical Higher Schools), Moscow: Meditsina, 1985.Google Scholar
 353. 350.
  Tyukavkina, N.A., Baukov, Yu.I., and Zurabyan, S.E., Bioorganicheskaya khimiya. Uchebnik dlya studentov meditsinskikh vuzov (Bioorganic Chemistry. Textbook for Students of Medical Higher Schools), Moscow: GEOTAR-Media, 2009.Google Scholar
 354. 351.
  Kolosov, I.V., Biofizicheskaya khimiya. Chast’ 3. Fizicheskaya khimiya poverkhnostnykh yavlenii i rastvorov VMS (Biophysical Chemistry. Part 3. Physical Chemistry of Surface Phenomena and Solutions of High-Molecular Compounds), Moscow: 2-i Mosk. Ordena Lenina Gos. Med. Inst. imeni N.I. Pirogova, 1984.Google Scholar
 355. 352.
  Sergeev, V.N. and Smirnova, L.S., Izbrannye razdely obshchei khimii–poverkhnostnye yavleniya, dispersnye sistemy, okhrana okruzhayushchei sredy. Metodicheskie ukazaniya po khimii dlya studentov meditsinskikh vuzov (Selected Chaptes of General Chemistry. Surface Phenomena, Dispersed Systems, and Environmental Protection. Workbook on Chemistry for Students of Medical Higher Schools), Moscow: Ross. Gos. Med. Univ., 2001.Google Scholar
 356. 353.
  Sergeev, V.N., Kurs kolloidnoi khimii dlya meditsinskikh vuzov (Lectures on Colloid Chemistry for Medical Higher Schools), Moscow: MIA, 2008.Google Scholar
 357. 354.
  Nikolaev, L.A., Osnovy fizicheskoi khimii biologicheskikh protsessov. Uchebnoe posobie dlya studentov biologicheskikh spetsial’nostei vuzov (Fundamentals of Physical Chemistry of Biological Processes. Tutorial for Higher School Students Specializing in Biology), Moscow: Vysshaya Shkola, 1971.Google Scholar
 358. 355.
  Nikolaev, L.A., Fizicheskaya khimiya. Uchebnik dlya biologicheskikh i mediko-biologicheskikh fakul’tetov vuzov (Physical Chemistry. Textbook for Biological and Medical–biological Faculties of Higher Schools), Moscow: Vysshaya Shkola, 1972.Google Scholar
 359. 356.
  Zakharchenko, V.N., Kolloidnaya khimiya. Uchebnik dlya studentov mediko-biologicheskikh spetsial’nostei vuzov (Colloid Chemistry. Textbook for Higher School Students of Medical–Biological Specialties), Moscow: Vysshaya Shkola, 1974.Google Scholar
 360. 357.
  Negrebetskii, V.V., Belavin, I.Yu., Sergeeva, V.P., Butseeva, A.A., Kamkina, O.V., Albegova, D.Z., and Pavlova, S.I., Obshchaya i neorganicheskaya khimiya dlya medikov i farmatsevtov (uchebnik i praktikum dlya vuzov) (General and Inorganic Chemistry for Physicians and Pharmacists. Textbook and Practicum for Higher School), Moscow: Yurait, 2014.Google Scholar
 361. 358.
  Negrebetskii, V.V., Belavin, I.Yu., Sergeeva, V.P., Butseeva, A.A., Kamkina, O.V., Albegova, D.Z., and Pavlova, S.I., Obshchaya i neorganicheskaya khimiya dlya farmatsevtov (uchebnik i praktikum dlya SPO) (General and Inorganic Chemistry for Pharmacists. Textbook and Practicum for High Professional Education), Moscow: Yurait, 2015.Google Scholar
 362. 359.
  Semenova, N.S. and Yankovich, I.V., Sbornik metodicheskikh materialov po kursu “Analiticheskaya khimiya. Chast’ 2. Kolichestvennyi analiz. Fizikokhimicheskie metody analiza.” Dlya studentov meditsinskikh vuzov spetsial’nosti Farmatsiya (Collection of Methodical Materials to the Course “Analytical Chemistry. Part 2. Quantitative Analysis. Physicochemical Methods of Analysis.” For Students of Medical Higher Schools Specializing in Pharmacy), Negrebetskii, V.V., Ed., Moscow: Ross. Nats. Issled. Med. Univ., 2016.Google Scholar
 363. 360.
  Negrebetskii. V.V., Khimiya biomolekul i nanosistem. Kurs khimii dlya studentov lechebnogo, pediatricheskogo i stomatologicheskogo fakul’tetov (Chemistry of Biomolecules and Nanosystems. Lectures on Chemistry for Students of Therapeutic, Pediatric, and Dental Faculties), 2012. http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/lf/coboh/educate/pharmaceutics/Organic_2/Google Scholar
 364. 361.
  Schorigin, P. and Scharvin, V., Ber., 1903, vol. 36, p. 2027.Google Scholar
 365. 362.
  Shorygin, P.P. and Topchiev, A.V., Zh. Obshch. Khim., 1935, vol. 5, p. 549.Google Scholar
 366. 363.
  Shorygin, P.P. and Korshak, V.V., Maslob.- Zhir. Delo, 1935, vol. 6, p. 275.Google Scholar
 367. 364.
  Shorygin, P.P., Losev, I.P., and Korshak, V.V., Zh. Prikl. Chem., 1936, vol. 9, p. 1432.Google Scholar
 368. 365.
  Shorygin, P.P. and Skoblinskaya, S.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1937, vol. 16, no. 8, p. 505.Google Scholar
 369. 366.
  Shorygin, P.P. and Machinskaya, I.V., Zh. Obshch. Chem., 1932, vol. 2, p. 1546.Google Scholar
 370. 367.
  Shorygin, P.P., Isagulyants, V.I., and Belov, V.N., Zh. Russ. Khim. O-va., 1929, vol. 62, p. 2039.Google Scholar
 371. 368.
  Shorygin, P.P., Isagulyants, V.I., Belov, V.N., and Aleksandrova, Z.P., Zh. Obshch. Khim., 1934, vol. 4, p. 392.Google Scholar
 372. 369.
  Shorygin, P.P. and Kreshkov, A.P., Zh. Obshch. Khim., 1934, vol. 4, p. 988.Google Scholar
 373. 370.
  Schorigin, P., Ber., 1908, vol. 41, p. 2711.CrossRefGoogle Scholar
 374. 371.
  Schorigin, P., Ber., 1910, vol. 43, p. 1931.CrossRefGoogle Scholar
 375. 372.
  Shorygina, N.V., Akademik Pavel Polievktovich Shorygin (Academician Pavel Polievktovich Shorygin) Vladivostok: Dal’nevost. Univ., 1991, p. 160.Google Scholar
 376. 373.
  Neniţescu, C.D., Chimie Organică, Bucureşti: Tehnică, 1960, vol. 2. Translated under the title Organicheskaya khimiya, Moscow: Inostrannaya Literatura, 1963, vol. 2, p. 369.Google Scholar
 377. 374.
  Feofilaktov, V.V. and Ivanov, A.A., Zh. Obshch. Khim., 1943, vol. 13, p. 457.Google Scholar
 378. 375.
  Rodionov, V.M. and Kiseleva, T.S., Sintezy organicheskikh soedinenii (Syntheses of Organic Compounds), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1952, vol. 2, p. 52.Google Scholar
 379. 376.
  Rodionov, W., Bull. Soc. Chim. Fr., 1926, vol. 39, p. 305.Google Scholar
 380. 377.
  Rodionov, V.M., Alekseeva, E.N., and Vaver, V.A., Zh. Obshch. Khim., 1953, vol. 23, p. 1842.Google Scholar
 381. 378.
  Rodionow, W.M. and Malewinskaja, E.Th., Ber., 1926, vol. 59, p. 2952.Google Scholar
 382. 379.
  Rodionov, V.M., Suvorov, N.N., and Avramenko, V.G., Zh. Obshch. Khim., 1956, vol. 26, p. 520.Google Scholar
 383. 380.
  Rozhkov, V.S., Smushkevich, Yu.I., Kozik, T.A., and Suvorov, N.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1974, vol. 10, p. 1322.CrossRefGoogle Scholar
 384. 381.
  Rodionov, V.M. and Kiseleva, T.S., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1952, vol. 1, no. 2, p. 293.CrossRefGoogle Scholar
 385. 382.
  Rodionov, V.M. and Yartseva, N.G., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1952, vol. 1, no. 1, p. 113.CrossRefGoogle Scholar
 386. 383.
  Rodionov, V.M. and Kurtev, B.I., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1952, vol. 1, no. 2, p. 285.CrossRefGoogle Scholar
 387. 384.
  Rodionov, V.M. and Suvorov, N.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1950, vol. 75, p. 43.Google Scholar
 388. 385.
  Rodionov, V.M., Zvorykina, V.K., and Kozhevnikova, N.E., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1956, vol. 5, no. 4, p. 483.CrossRefGoogle Scholar
 389. 386.
  Belov, V.N., O popytkakh zamykaniya geterotsikla v (β-oksietil)aniline i o benzoil’nykh proizvodnykh (β-oksietil)anilina [On Attempts of Heterocycle Closure in (β-Hydroxyethyl)aniline and on Benzoyl Derivatives of (β-Hydroxyethyl)aniline], Moscow: Mosk. Khim.-Tekhnol. Inst. imeni D.I. Mendeleeva, 1935, p. 56.Google Scholar
 390. 387.
  Belov, V.N., Dil’man, T.A., Krokhin, N.G., Petrova, L.N., and Skvortsova, I.I., Khimiya i tekhnologiya dushistykh veshchestv (Chemistry and Technology of Fragrance Compounds), Rodionov, V.M., Ed., Moscow: Gizlegpishcheprom, 1953, p. 300.Google Scholar
 391. 388.
  Daev, N.A., Khimiya i tekhnologiya dushistykh veshchestv i efirnykh masel (Chemistry and Technology of Fragrance Compounds and Essential Oils), Belov, V.N., Ed., Moscow: Pishchepromizdat, 1954, part II, p. 172.Google Scholar
 392. 389.
  Belov, V.N. and Skvortsova, N.I., Russ. Chem. Rev., 1964, vol. 33, p. 351.CrossRefGoogle Scholar
 393. 390.
  Rodionov V.M., Belov, V.N., and Grigor’eva, R.Sh., Tr. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Sint. Nat. Dushistykh Veshchestv, 1954, no. 2, p. 19.Google Scholar
 394. 391.
  Belov, V.N. and Avramenko, V.G., Nauchno-issledovatel’skaya rabota kafedry organicheskoi khimii (1923–1963) (Scientific Research at the Department of Organic Chemistry in 1923–1963), Buyanov, V.N., Ed., Moscow: Ross. Khim.-Tekhnol. Univ. imeni D.I. Mendeleeva, 2008, p. 85.Google Scholar
 395. 392.
  Velezheva, V.S., Vampilova, V.V., Turchin, K.F., Kozik, T.A., and Suvorov, N.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1977, vol. 13, p. 382.CrossRefGoogle Scholar
 396. 393.
  Shalygina, O.D., Vinograd, L.Kh., and Suvorov, N.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1975, vol. 11, p. 693.CrossRefGoogle Scholar
 397. 394.
  Kon’kov, L.I., Przhiyalgovskaya, N.M., and Suvorov, N.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1984, vol. 278, p. 1130.Google Scholar
 398. 395.
  Rodionov, V.M. and Suvorov, N.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1949, vol. 69, p. 189.Google Scholar
 399. 396.
  Vigdorchik, M.M., Trubitsyna, T.K., Gavrilova, N.V., Turchin, K.F., Suvorov, N.N., and Mashkovskii, M.D., Pharm. Chem. J., 1977, vol. 11, p. 305.CrossRefGoogle Scholar
 400. 397.
  Avramenko, V.G., Bratus, I.N., Bandurina, T.A., Bychkova, Z.N., Voronin, V.G., Morozovskaya, L.M., and Suvorov, N.N., Pharm. Chem. J., 1968, vol. 2, p. 131.CrossRefGoogle Scholar
 401. 398.
  Il’in, L.A., Rudnyi, N.M., Suvorov, N.N., and Chernov, G.A., Indralin–radioprotektor ekstrennogo deistviya. Protivoluchevye svoistva, farmakologiya, mekhanizm deistviya, klinika (Indralin, an Emergency Action Radioprotector. Radioprotective Properties, Pharmacology, Mechanism of Action, Clinics), Moscow: Ministerstvo Zdravookhraneniya Rossiiskoi Federatsii, 1994.Google Scholar
 402. 399.
  Suvorov, N.N. and Shashkov, V.S., Khimiya i farmakologiya sredstv profilaktiki radiatsionnykh porazhenii (Chemistry and Pharmacology of Means for Prophylactics of Radiation Injuries), Moscow: Atomizdat, 1975.Google Scholar
 403. 400.
  Suvorov, N.N., Shkil’kova, V.N., and Podkhalyuzina, N.Ya., Chem. Heterocycl. Compd., 1988, vol. 24, p. 1191.CrossRefGoogle Scholar
 404. 401.
  Sokolova, L.V., Klimova, L.I., Kaminka, E.M., Yaroslavtseva, Z.A., and Suvorov, N.N., Pharm. Chem. J., 1969, vol. 3, p. 709.CrossRefGoogle Scholar
 405. 402.
  Suvorov, N.N., Mashkovskii, M.D., Rusinova, V.N., Zaitseva, K.A., and Telenkova, O.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1975, vol. 11, p. 62.CrossRefGoogle Scholar
 406. 403.
  Sazonova, N.M., Levina, I.I., Sladkov, V.I., and Suvorov, N.N., Zh. Org. Khim., 1991, vol. 27, p. 1979.Google Scholar
 407. 404.
  Buyanov, V.N., Baberkina, E.P., Samoilova, M.E., Akhvlediani, R.N., Frolova, E.P., Kurkovskaya, L.N., Ershova, Yu.A., Safonova, T.S., Korovin, B.V., and Suvorov, N.N., Pharm. Chem. J., 1994, vol. 28, p. 11.CrossRefGoogle Scholar
 408. 405.
  Buyanov, V.N., Osnovnye nauchnye dostizheniya kafedry organicheskoi khimii (1963–1988) (Main Scientific Achievements of the Department of Organic Chemistry. 1963–1988), Moscow: Ross. Khim.- Tekhnol. Univ. imeni D.I. Mendeleeva, 2012.Google Scholar
 409. 406.
  Levinson, E.E. and Traven’, V.F. J. Chem. Res., Synop., 1996, p. 196.Google Scholar
 410. 407.
  Traven’, V.F., Heterocyclic Polymethine Dyes (Topics in Heterocyclic Chemistry, volume 14), Strekowski, L., Ed., Berlin: Springer, 2008, p. 107CrossRefGoogle Scholar
 411. 408.
  Kondratova, N.A., Kazheva, O.N., Aleksandrov, G.G., Chekhlov, A.N., D’yachenko, O.A., and Traven’, V.F., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2011, vol. 60, p. 1906.CrossRefGoogle Scholar
 412. 409.
  Traven’, V.F., Bochkov, A.Yu., Krayushkin, M.M., and Beletskaya, I.P., Org. Lett., 2008, vol. 10, p. 1319.CrossRefGoogle Scholar
 413. 410.
  Bochkov, A.Y., Akchurin, I.O., Dyachenko, O.A., and Traven’, V.F., Chem. Commun., 2013, vol. 49, p. 11 653.CrossRefGoogle Scholar
 414. 411.
  Traven’, V.F., Elektronnaya struktura i svoistva organicheskikh molekul (Electronic Structure and Properties of Organic Molecules), Moscow: Khimiya, 1989.Google Scholar
 415. 412.
  Traven’, V.F., Frontier Orbitals and Properties of Organic Molecules, New York: Ellis Horwood, 1992.Google Scholar
 416. 413.
  Traven’, V.F., Organicheskaya khimiya (Organic Chemistry), Moscow: BINOM, 2013, vols. 1–3.Google Scholar
 417. 414.
  Traven’, V.F. and Shchekotikhin, A.E., Praktikum po organicheskoi khimii (Practicum on Organic Chemistry), Moscow: BINOM, 2014.Google Scholar
 418. 415.
  Shchekotikhin, A.E., Baberkina, E.P., Buyanov, V.N., Turchin, K.F., Avramenko, G.V., and Suvorov, N.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1996, vol. 32, no. 8, p. 902.CrossRefGoogle Scholar
 419. 416.
  Shchekotikhin, A.E., Baberkina, E.P., Buyanov, V.N., Turchin, K.F., and Suvorov, N.N., Chem. Heterocycl. Compd., 2001, vol. 37, no. 8, p. 944.CrossRefGoogle Scholar
 420. 417.
  Shchekotikhin, A.E., Dezhenkova, L.G., Susova, O.Y., Glazunova, V.A., Luzikov, Y.N., Sinkevich, Y.B., Buyanov, V.N., Shtil, A.A., and Preobrazhenskaya, M.N., Bioorg. Med. Chem., 2007, vol. 15, p. 2651.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 421. 418.
  Ilyinsky, N.S., Shchyolkina, A.K., Borisova, O.F., Mamaeva, O.K., Zvereva, M.I., Azhibek, D.M., Livshits, M.A., Mitkevich, V.A., Balzarini, J., Sinkevich, Y.B., Luzikov, Y.N., Dezhenkova, L.G., Kolotova, E.S., Shtil, A.A., Shchekotikhin, A.E., and Kaluzhny, D.N., Eur. J. Med. Chem., 2014, vol. 85, p. 605.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 422. 419.
  Cogoi, S., Shchekotikhin, A.E., and Xodo, L.E., Nucleic Acids Res., 2014, vol. 42, p. 8379.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 423. 420.
  Nazarov, I.N., Prostakov, N.S., and Mikheeva, N.N., Med. Prom-st. SSSR, 1960, vol. 6, p. 26.Google Scholar
 424. 421.
  Prostakov, N.S., Zaitsev, B.E., Mikhailova, N.M., and Mikheeva, N.N., Zh. Obshch. Khim., 1964, vol. 34, p. 463.Google Scholar
 425. 422.
  Prostakov, N.S., Kirillova, L.M., Dkharvar Pkhal’- gumani, Shakhparonova (Gaivoronskaya), L.A., and Zvolinskii, V.P., Chem. Heterocycl. Compd., 1967, vol. 3, no. 6, p. 832.CrossRefGoogle Scholar
 426. 423.
  Bel’skii, I.F., Dorofeenko, G.N., Prostakov, N.S., and Chumakov, Yu.I., Geterotsikly v organicheskom sinteze (Heterocycles in Organic Synthesis), Kiev: Tekhnika, 1970.Google Scholar
 427. 424.
  Prostakov, N.S., Gaivoronskaya, L.A., and Urbina, G.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1971, vol. 7, no. 8, p. 1019.CrossRefGoogle Scholar
 428. 425.
  Prostakov, N.S., Shalimov, V.P., Manrikes, S.I., Savina, A.A., Zakharov, V.F., and Zvolinskii, V.P., Chem. Heterocycl. Compd., 1976, vol. 12, no. 2, p. 187.CrossRefGoogle Scholar
 429. 426.
  Prostakov, N.S., Soldatenkov, A.T., Kolyadina, N.M., and Obynochnyi, A.A., Russ. Chem. Rev., 1997, vol. 66, p. 121.CrossRefGoogle Scholar
 430. 427.
  Prostakov, N.S., Varlamov, A.V., and Zvolinskii, V.P., Chem. Heterocycl. Compd., 1972, vol. 8, no. 11, p. 1431.CrossRefGoogle Scholar
 431. 428.
  Prostakov, N.S., Varlamov, A.V., Vasil’ev, G.A., Kesarev, O.G., and Urbina, G.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1977, vol. 13, no. 1, p. 105.CrossRefGoogle Scholar
 432. 429.
  Prostakov, N.S., Varlamov, A.V., Saksena, N., and Fomichev, A.A., Khim. Geterotsikl. Soedin., 1980, no. 1, p. 123.Google Scholar
 433. 430.
  Varlamov, A.V., Borisova, T.N., Voskressensky, L.G., Soklakova, T.A., Kulikova, L.N., Chernyshev, A.I., and Alexandrov, G.G., Tetrahedron Lett., 2002, vol. 43, p. 6767.CrossRefGoogle Scholar
 434. 431.
  Voskressensky, L.G., Candia, M., Carotti, A., Borisova, T.N., Kulikova, L.N., Varlamov, A.V., and Altomare, C., J. Pharm. Pharmacol., 2003, vol. 55, p. 323.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 435. 432.
  Voskressensky, L.G., Listratova, A.V., Borisova, T.N., Alexandrov, G.G., and Varlamov, A.V., Eur J. Org. Chem., 2007, p. 6106.Google Scholar
 436. 433.
  Varlamov, A.V., Boltukhina, E.V., Zubkov, F.I., Sidorenko, N.V., Chernyshev, A.I., and Grudinin, D.G., Chem. Heterocycl. Compd., 2004, vol. 40, p. 22.CrossRefGoogle Scholar
 437. 434.
  Zubkov, F.I., Airiyan, I.K., Ershova, J.D., Galeev, T.R., Zaytsev, V.P., Nikitina, E.V., and Varlamov, A.V., RSC Adv., 2012, vol. 2, p. 4103.CrossRefGoogle Scholar
 438. 435.
  Zubkov, F.I., Boltukhina, E.V., Turchin, K.F., and Varlamov, A.V., Tetrahedron, 2004, vol. 60, p. 8455.CrossRefGoogle Scholar
 439. 436.
  Boltukhina, E.V., Zubkov, F.I., Nikitina, E.V., and Varlamov, A.V., Synthesis, 2005, p. 1859.Google Scholar
 440. 437.
  Zubkov, F.I., Zaytsev, V.P., Nikitina, E.V., Khrustalev, V.N., Gozun, S.V., Boltukhina, E.V., and Varlamov, A.V., Tetrahedron, 2011, vol. 67, p. 9148.CrossRefGoogle Scholar
 441. 438.
  Voskressensky, L.G., Festa, A.A., Sokolova, E.A., and Varlamov, A.V., Tetrahedron, 2012, vol. 68, p. 5498.CrossRefGoogle Scholar
 442. 439.
  Golantsov, N.E., Hung M. Nguyen, Varlamov, A.V., Aksenov, A.V., and Voskressensky, L.G., Chem. Heterocycl. Compd., 2017, vol. 53, p. 446.CrossRefGoogle Scholar
 443. 440.
  Lewis, D.E., Angew. Chem., Int. Ed., 2013, vol. 52, p. 11 704.CrossRefGoogle Scholar
 444. 441.
  Novikov, A.N. and Tronov, B.V., Zh. Obshch. Khim., 1953, vol. 23, p. 1122.Google Scholar
 445. 442.
  Chaikovski, V.K., Filimonov, V.D., Yagovkin, A.Yu., and Kharlova, T.S., Tetrahedron Lett., 2000, vol. 41, p. 9191.CrossRefGoogle Scholar
 446. 443.
  Filimonov, V.D., Semenischeva, N.I., Krasnokutskaya, E.A., Hwang, H.Y., and Chi, K.-W., Synthesis, 2008, no. 3, p. 401.CrossRefGoogle Scholar
 447. 444.
  Merkushev, E.B., Synthesis, 1988, p. 923.Google Scholar
 448. 445.
  Filimonov, V.D., Yusubov, M.S., and Ki-Van Chi, Russ. Chem. Rev., 1998, vol. 67, no. 9, p. 725.CrossRefGoogle Scholar
 449. 446.
  Filimonov, V.D., Trusova, M.E., Postnikov, P.S., Krasnokutskaya, E.A., Lee, Y.M., Hwang Ho, Y., Kim, H., and Ki-Whan Chi, Org. Lett., 2008, vol. 10, p. 3961.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 450. 447.
  Krasnokutskaya, E.A., Trusova, M.E., Gibert, N.S., and Filimonov, V.D., Pharm. Chem. J., 2007, vol. 41, no. 3, p. 154.CrossRefGoogle Scholar
 451. 448.
  Filimonov, V.D., Krasnokutskaya, E.A., Poleshchuk, O.Kh., Lesina, Yu.A., and Chaikovskii, V.K., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2006, vol. 55, no. 8, p. 1328.CrossRefGoogle Scholar
 452. 449.
  Rogozhnikov, S.I., Khimicheskii fakul’tet Permskogo universiteta. Istoriya vozniknoveniya i stanovleniya (Faculty of Chemistry of the Perm University. History and Development), Perm: Perm. Gos. Nats. Issled. Univ., 2016.Google Scholar
 453. 450.
  Rybakova, M.N., Vestn. Perm. Univ., Ser. Khim., 2011, no. 4, p. 4.Google Scholar
 454. 451.
  Professora Permskogo universiteta (1916–2016) [Professors of the Perm University (1916–2016)], Perm: Perm. Gos. Nats. Issled. Univ., 2016.Google Scholar
 455. 452.
  Maslivets, A.N., Tarasova, O.P., and Andreichikov, Yu.S., Zh. Org. Khim., 1992, vol. 28, p. 1287.Google Scholar
 456. 453.
  Shchepin, V.V., Gladkova, G.E., Maiorov, A.V., and Efremov, D.I., Zh. Org. Khim., 1992, vol. 28, p. 2033.Google Scholar
 457. 454.
  Maslivets, A.N. and Mashevskaya, I.V., 2,3-Digidro-2,3-pirroldiony (2,3-Dyhydropyrrole-2,3-diones), Perm: Perm. Gos. Univ., 2005.Google Scholar
 458. 455.
  Pochivalova, E.I. and Koifman, O.I., Istoriya stanovleniya vysshei shkoly v Ivanovo-Voznesenske (History of Higher School in Ivanovo-Voznesensk), Ivanovo: Ivanov. Gos. Khim.-Tekhnol. Univ., 2010.Google Scholar
 459. 456.
  Godnev, T.N., Khlorofill. Ego stroenie i obrazovanie v rastenii (Chlorophyll. Structure and Formation in Plants), Minsk: Akad. Nauk BSSR, 1963. http://books.e-heritage.ru/book/10086864Google Scholar
 460. 457.
  Zhukov, A.P., Istoki nauchno-pedagogicheskikh shkol universiteta Mendeleeva (Origins of Scientific Pedagogical Schools of the Mendeleev University), Moscow: Ross. Khim.-Tekhnol. Univ. imeni D.I. Mendeleeva, 2010.Google Scholar
 461. 458.
  Sladkov, A.M., Karbin–tret’ya allotropnaya forma ugleroda (Carbyne—The Third Carbon Allotrope), Moscow: Nauka, 2003.Google Scholar
 462. 459.
  Shilov Evgenii Aleksandrovich: biobibliograficheskii ukazatel’ (Eugenii Aleksandrovich Shilov. Biographic and Bibliographic Index), Koifman, O.I., Ed., Ivanovo: Ivanov. Gos. Khim.-Technol. Univ., 2010.Google Scholar
 463. 460.
  Schilow, E. and Budnikoff, P., Ber., 1922, vol. 55, p. 3848.Google Scholar
 464. 461.
  Shilov, E.A., Izv. Ivanovo-Voznes. Politekh. Inst., 1922, no. 6, p. 233.Google Scholar
 465. 462.
  Schilow, E., Z. Anorg. Allg. Chem., 1924, vol. 133, p. 55.CrossRefGoogle Scholar
 466. 463.
  Schilow, E., Angew. Chem., 1926, vol. 39, p. 232.CrossRefGoogle Scholar
 467. 464.
  Shilov, E.A. and Kupinskaya, G.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1935, vol. 2, p. 222.Google Scholar
 468. 465.
  Shilov, E.A. and Solodushenkov, S.N., Zh. Fiz. Khim., 1947, vol. 21, p. 1159.Google Scholar
 469. 466.
  Kanyaev, N.P. and Shilov, E.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1939, vol. 24, p. 891.Google Scholar
 470. 467.
  Shilov, E.A., Kanyaev, N.P., and Otmennikova, A.P., Zh. Fiz. Khim., 1936, vol. 8, p. 909.Google Scholar
 471. 468.
  Shilov, E.A. and Kanyaev, N.P., Zh. Fiz. Khim., 1939, vol. 13, p. 1242.Google Scholar
 472. 469.
  Shilov, E.A., Solodushenkov, S.N., and Kurakin, A.N., Zh. Fiz. Khim., 1939, vol. 13, p. 759.Google Scholar
 473. 470.
  Shilov, E.A. and Kanyaev, N.P., Zh. Fiz. Khim., 1934, vol. 5, p. 654.Google Scholar
 474. 471.
  Shilov, E.A. and Kanyaev, N.P., Zh. Fiz. Khim., 1937, vol. 10, p. 123.Google Scholar
 475. 472.
  Shilov, E.A., Zh. Obshch. Khim., 1938, vol. 8, p. 519.Google Scholar
 476. 473.
  Kanyaev, N.P. and Shilov, E.A., Zh. Fiz. Khim., 1939, vol. 13, p. 1563.Google Scholar
 477. 474.
  Shilov, E.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1938, vol. 18, p. 643.Google Scholar
 478. 474a.
  Šilov, E.A., C.R. (Dokl.) Acad Sci. URSS, 1938, vol. 18, p. 649.Google Scholar
 479. 475.
  Shilov, E.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1941, vol. 30, p. 219.Google Scholar
 480. 476.
  Shilov, E.A. and Yasnikov, A.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1952, vol. 84, p. 297.Google Scholar
 481. 477.
  Shilov, E.A. and Yasnikov, A.A., Ukr. Khim. Zh., 1957, vol. 23, p. 215.Google Scholar
 482. 478.
  Shilov, E.A. and Shilov, A.E., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1953, vol. 91, p. 873.Google Scholar
 483. 479.
  Shilov, E.A. and Shilov, A.E., Ukr. Khim. Zh., 1954, vol. 20, p. 279.Google Scholar
 484. 480.
  Smirnov-Zamkov, I.V. and Shilov, E.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1949, vol. 67, p. 671.Google Scholar
 485. 481.
  Shilov, E.A. and Smirnov-Zamkov, I.V., Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Khim. Nauk, 1951, p. 32.Google Scholar
 486. 482.
  Strel’tsova, S.G. and Shilov, E.A., Ukr. Khim. Zh., 1956, vol. 22, p. 596.Google Scholar
 487. 483.
  Shilov, E.A., Usp. Khim., 1933, vol. 2, p. 760.Google Scholar
 488. 484.
  Zelinskii, N.D., Berkengeim, B.M., Bork, A.Kh., Semenov, A.P., Fritsman, E.Kh., and Shilov, E.A., Zh. Obshch. Khim., 1937, vol. 7, p. 1707.Google Scholar
 489. 485.
  Shilov, E.A., Sint. Kauch., 1932, no. 2, p. 5.Google Scholar
 490. 486.
  Shilov, E.A., Khlopchatobum. Prom-st., 1937, no. 1, p. 36.Google Scholar
 491. 487.
  Kanyaev, N.P., Zh. Obshch. Khim., 1956, vol. 26, no. 10, p. 2626.Google Scholar
 492. 488.
  Kanyaev, N.P., J. Gen. Chem. URSS, 1959, vol. 29, p. 826.Google Scholar
 493. 489.
  Shilov, E.A. and Kanyaev, N.P., Zh. Obshch. Khim., 1947, vol. 17, no. 1, p. 109.Google Scholar
 494. 490.
  Spryskov Aleksandr Aleksandrovich: biobibliograficheskii ukazatel’ (Aleksandr Aleksandrovich Spryskov. Biographic and Bibliographic Index), Koifman, O.I., Ed., Ivanovo: Ivanov. Gos. Khim.- Tekhnol. Univ., 2010.Google Scholar
 495. 491.
  Spryskov, A.A., Zh. Obshch. Khim., 1938, vol. 8, p. 1857.Google Scholar
 496. 492.
  Spryskov, A.A., Zh. Obshch. Khim., 1947, vol. 17, p. 591.Google Scholar
 497. 493.
  Spryskov, A.A., Zh. Obshch. Khim., 1947, vol. 17, p. 1309.Google Scholar
 498. 494.
  Erykalov, Yu.G., Spryskov, A.A. Bekker, G., and Belokurova, A.P., Zh. Org. Khim., 1968, vol. 4, no. 7, p. 1247.Google Scholar
 499. 495.
  Gilbert, E.E., Sulfonation and Related Reactions, New York: Interscience, 1965.Google Scholar
 500. 496.
  Spryskov, A.A. and Ovsyankina, N.A., Collection of Papers on General Chemistry, 1953, vol. 2, p. 882.Google Scholar
 501. 497.
  Spryskov, A.A. and Kobenin, A.I., Tr. Ivanov. Khim.- Tekhnol. Inst., 1956, vol. 5, p. 195.Google Scholar
 502. 498.
  Koifman, O.I. and Lomova, T.N., Macroheterocycles, 2009, vol. 2, no. 2, p. 87.Google Scholar
 503. 499.
  Berezin, B.D., Coordination Compounds of Porphyrins and Phthalocyanine, Chichester: Wiley, 1981.Google Scholar
 504. 500.
  Porfiriny: struktura, svoistva, sintez (Porphyrins. Strcuture, Properties, and Synthesis), Enikolopyan, N.S., Ed., Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 505. 501.
  Porfiriny: spektroskopiya, elektrokhimiya, primenenie (Porphyrins. Spectroscopy, Electrochemistry, and Applications), Enikolopyan, N.S., Ed., Moscow: Nauka, 1987.Google Scholar
 506. 502.
  Berezin, B.D., Metalloporfiriny (Metal Porphyrins), Berezin, B.D. and Enikolopyan, N.S., Eds., Moscow: Nauka, 1988.Google Scholar
 507. 503.
  Krestov, G.A. and Berezin, B.D., Osnovnye ponyatiya sovremennoi khimii (Main Concepts of Modern Chemistry), Leningrad: Khimiya, 1983.Google Scholar
 508. 504.
  Berezin, B.D. and Krestov, G.A., Osnovnye zakony khimii (Principal Laws of Chemistry), Moscow: Nauka, 1999.Google Scholar
 509. 505.
  Berezin, B.D. and Berezin, D.B., Kurs sovremennoi organicheskoi khimii (Lectures on Modern Organic Chemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 2003.Google Scholar
 510. 506.
  Golubchikov, O.A., Macroheterocycles, 2009, vol. 2, no. 2, p. 92.CrossRefGoogle Scholar
 511. 507.
  Berezin, B.D. and Golubchikov, O.A., Koordinatsionnaya khimiya sol’vatokompleksov solei perekhodnykh metallov (Coordination Chemistry of Solvate Complexes of Transition Metal Salts), Moscow: Nauka, 1992.Google Scholar
 512. 508.
  Golubchikov, O.A., Pukhovskaya, S.G., and Kuvshinova, E.M., Russ. Chem. Rev., 2005, vol. 74, p. 249.CrossRefGoogle Scholar
 513. 509.
  Uspekhi khimii porfirinov (Advances in Porphyrin Chemistry), Golubchikov, O.A., Ed., St. Petersburg: Nauch.-Issled. Inst. Khimii Sankt-Peterb. Gos. Univ., 1997–2005, vols. 1–5.Google Scholar
 514. 510.
  Vashurin, A., Kuzmin, I., Titov, V., Pukhovskaya, S., Razumov, M., Golubchikov, O., and Koifman, O., Macroheterocycles, 2015, vol. 8, p. 351.CrossRefGoogle Scholar
 515. 511.
  Golubchikov, O.A., Larionov, A.V., Balmasov, A.V., and Semeikin, A.S., Macroheterocycles, 2014, vol. 7, p. 225.CrossRefGoogle Scholar
 516. 512.
  Khelevina, O.G., Chizhova, N.V., and Stuzhin, P.A., J. Porphyrins Phthalocyanines, 2000, vol. 4, p. 555.CrossRefGoogle Scholar
 517. 513.
  Stuzhin, P.A. and Khelevina, O.G., Coord. Chem. Rev., 1996, vol. 147, p. 41.CrossRefGoogle Scholar
 518. 514.
  Stuzhin, P.A. and Khelevina, O.G., Russ. J. Coord. Chem., 1998, vol. 24, p. 734.Google Scholar
 519. 515.
  Andrianov, V.G. and Malkova, O.V., Macroheterocycles, 2009, vol. 2, p. 130.CrossRefGoogle Scholar
 520. 516.
  Berezin, D.B., Makrotsiklicheskii effekt i strukturnaya khimiya porfirinov (Macrocyclic Effect and Structural Chemistry of Porphyrins), Moscow: Krasand, 2010.Google Scholar
 521. 517.
  Berezin, B.D., Berezin, M.B., and Berezin, D.B., Ross. Khim. Zh., 1997, vol. 41, p. 105.Google Scholar
 522. 518.
  Petrov, O.A., Russ. J. Gen. Chem., 2013, vol. 83, p. 762.CrossRefGoogle Scholar
 523. 519.
  Semeikin, A.S., Koifman, O.I., and Berezin, B.D., Chem. Heterocycl. Compd., 1982, vol. 18, no. 10, p. 1046.CrossRefGoogle Scholar
 524. 520.
  Stuzhin, P.A. and Ercolani, C., The Porphyrin Handbook, Kadish, K.M., Smith, K.M., and Guilard, R., Eds., Amsterdam: Elsevier, 2003, vol. 15, p. 263.CrossRefGoogle Scholar
 525. 521.
  Donzello, M.P., Ercolani, C., and Stuzhin, P.A., Coord. Chem. Rev., 2006, vol. 250, p. 1530.CrossRefGoogle Scholar
 526. 522.
  Donzello, M.P., Ercolani, C., Novakova, V., Zimcik, P., and Stuzhin, P.A., Coord. Chem. Rev., 2016, vol. 309, p. 107.CrossRefGoogle Scholar
 527. 523.
  Stuzhin, P.A., Ivanova, S.S., Koifman, O.I., Petrov, O.A., and Nazarova, A., Inorg. Chem. Commun., 2014, vol. 49, p. 72.CrossRefGoogle Scholar
 528. 524.
  Stuzhin, P.A., Macroheterocycles, 2009, vol. 2, p. 114.CrossRefGoogle Scholar
 529. 525.
  Erykalov, Yu.G., Doctoral (Chem.) Dissertation, Ivanovo, 1973.Google Scholar
 530. 526.
  Kalmykov, P.A. and Klyuev, M.V., Pet. Chem., 2016, vol. 56, p. 27.CrossRefGoogle Scholar
 531. 527.
  Kalmykov, P.A., Magdalinova, N.A., and Klyuev, M.V., Butlerov Commun., 2016, vol. 47, p. 1.Google Scholar
 532. 528.
  Magdalinova, N.A. and Klyuev, M.V., Pet. Chem., 2016, 56, 1123..CrossRefGoogle Scholar
 533. 529.
  Klyuev, M.V., Magdalinova, N.A., and Kalmykov, P.A., Pet. Chem., 2016, vol. 56, p. 1093.CrossRefGoogle Scholar
 534. 530.
  Klyuev, M.V., Arbuzov, A.A., Magdalinova, N.A., Kalmykov, P.A., and Tarasov, B.P., Russ. J. Phys. Chem. A, 2016, vol. 90, p. 1749.CrossRefGoogle Scholar
 535. 531.
  Kalmykov, P.A., Arbuzov, A.A., Magdalinova, N.A., Tarasov, B.P., and Klyuev, M.V., Pet. Chem., 2016, vol. 56, p. 503.CrossRefGoogle Scholar
 536. 532.
  Volkova, T.G., Nebukina, E.G., Usanova, N.N., and Klyuev, M.V., Russ. J. Gen. Chem., 2008, vol. 78, p. 1407.CrossRefGoogle Scholar
 537. 533.
  Kochetova, L.B. and Klyuev, M.V., Russ. J. Gen. Chem., 2008, vol. 78, 1389.CrossRefGoogle Scholar
 538. 534.
  Volkova, T.G., Usanova, N.N., and Klyuev, M.V., Zhidk. Krist. Ikh Prakt. Ispol’z., 2008, no. 2, p. 63.Google Scholar
 539. 535.
  Volkova, T.G., Klyuev, M.V., and Magdalinova, N.A., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2009, vol. 52, p. 3.Google Scholar
 540. 536.
  Kochetova, L.B. and Klyuev, M.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2014, vol. 57, p. 29.Google Scholar
 541. 537.
  Kochetova, L.B., Kalinina, N.V., and Klyuev, M.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2012, vol. 55, p. 38.Google Scholar
 542. 538.
  Volkova, T.G., Ivanenkov, Ya.A., Balakin, K.V., Magdalinova, N.A., and Klyuev, M.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2011, vol. 54, p. 13.Google Scholar
 543. 539.
  Volkova, T.G., Ivanenkov, Ya.A., Balakin, K.V., Magdalinova, N.A., and Klyuev, M.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2011, vol. 54, p. 3.Google Scholar
 544. 540.
  Abdullaev, M.G., Abdullaeva, Z.Sh., Klyuev, M.V., Kafarova, S.S., and Gebekova, Z.G., Pharm. Chem. J., 2014, vol. 48, p. 127.CrossRefGoogle Scholar
 545. 541.
  Klyuev, M.V., Abdullaev, M.G., and Abdullaeva, Z.Sh., Pharm. Chem. J., 2010, vol. 44, p. 446.CrossRefGoogle Scholar
 546. 542.
  Abdullaev, M.G., Klyuev, M.V., Abdullaeva, Z.Sh., Kurbanov, B.K., and Idrisova, A.N., Pharm. Chem. J., 2008, vol. 42, p. 357.CrossRefGoogle Scholar
 547. 543.
  Klyuev, M.V., Abdullaev, M.G., Abdullaeva, Z.Sh., and Kurbanov, B.K., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2009, vol. 52, p. 23.Google Scholar
 548. 544.
  Magdalinova, N.A., Volkova, T.G., Klyuev, M.V., and Gruzdev, M.S., Russ. J. Org. Chem., 2010, vol. 46, p. 634.CrossRefGoogle Scholar
 549. 545.
  Kochetova, L.B. and Klyuev, M.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2014, vol. 57, p. 3.Google Scholar
 550. 546.
  Girichev, G.V., Giricheva, N.I., Bodi, A., Gudnason, P.I., Jonsdottir, S., Kvaran, A., Arnason, I., and Oberhammer, H., Chem. Eur. J., 2007, vol. 13, p. 1776.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 551. 547.
  Petrov, V.M., Giricheva, N.I., Bardina, A.V., Ivanov, S.N., Girichev, G.V., Petrova, V.N., and Oberhammer, H., J. Phys. Chem. A, 2008, vol. 112, p. 2969.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 552. 548.
  Giricheva, N.I., Medvedeva, Y.S., Ivanov, S.N., Bardina, A.V., Petrov, V.M., and Girichev, G.V., Struct. Chem., 2011, vol. 22, p. 373.CrossRefGoogle Scholar
 553. 549.
  Giricheva, N.I., Lapykina, E.A., Fedorov, M.S., and Petrova, D.A., J. Struct. Chem., 2015, vol. 56, p. 619.CrossRefGoogle Scholar
 554. 550.
  Fedorov, M.S., Giricheva, N.I., Shpilevaya, K.E., Lapykina, E.A., and Syrbu, S.A., J. Mol. Struct., 2017, vol. 1132, p. 50.CrossRefGoogle Scholar
 555. 551.
  Organicheskie i gibridnye nanomaterialy (Organic and Hybrid Nanomaterials), Razumov, V.F. and Klyuev, M.V., Eds., Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2009.Google Scholar
 556. 552.
  Nanostrukturirovannye materialy dlya zapasaniya i preobrazovaniya energii (Nanostructured Materials for Energy Accumulation and Conversion), Razumov, V.F. and Klyuev, M.V., Eds., Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2009.Google Scholar
 557. 553.
  Organicheskie i gibridnye nanomaterialy: poluchenie, issledovanie, primenenie (Organic and Hybrid Nanomaterials. Synthesis, Study, and Application), Razumov, V.F. and Klyuev, M.V., Eds., Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2011.Google Scholar
 558. 554.
  Organicheskie i gibridnye nanomaterialy: tendentsii i perspektivy (Organic and Hybrid Nanomaterials. Trends and Prospects), Razumov, V.F. and Klyuev, M.V., Eds., Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2013.Google Scholar
 559. 555.
  Organicheskie i gibridnye nanomaterialy: poluchenie i perspektivy primeneniya (Organic and Hybrid Nanomaterials. Preparation and Prospects of Application), Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2015.Google Scholar
 560. 556.
  Kalinina, N.V., Kochetova, L.B., and Kustova, T.P., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2010, vol. 59, p. 922.CrossRefGoogle Scholar
 561. 557.
  Ishkulova, N.R., Oparina, L.E., Kochetova, L.B., Kustova, T.P., Kalinina, N.V., and Kuritsyn, L.V., Russ. J. Gen. Chem., 2010, vol. 80, p. 964.CrossRefGoogle Scholar
 562. 558.
  Kochetova, L.B., Kustova, T.P., Kalinina, N.V., Ishkulova, N.R., and Lutsyuk, V.V., Theor. Exp. Chem., 2011, vol. 47, p. 61.CrossRefGoogle Scholar
 563. 559.
  Kuritsyn, L.V., Kalinina, N.V., Kochetova, L.B., and Kustova, T.P., Butlerov Commun., 2014, vol. 37, p. 33.Google Scholar
 564. 560.
  Kustova, T.P., Kruglyakova, A.A., Gruzdev, M.S., and Kochetova, L.B., Russ. J. Appl. Chem., 2016, vol. 89, p. 609.CrossRefGoogle Scholar
 565. 561.
  Kuritsyn, L.V., Kustova, T.P., Sadovnikov, A.I., Kalinina, N.V., and Klyuev, M.V., Kinetika reaktsii atsil’nogo perenosa (Kinetics of Acyl Transfer Reactions), Kuritsyn, L.V., Ed., Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2006.Google Scholar
 566. 562.
  Gushchin, A.V., Emel’yanov, D.N., and Chernorukov, N.G., Istoriya razvitiya khimii v Nizhegorodskom gosudarstvennom universitete im. N.I. Lobachevskogo (History of Chemistry in the Lobachevskii State University of Nizhny Novgorod), Nizhny Novgorod: Nizhegorod. Gos. Univ., 2014, part 2.Google Scholar
 567. 563.
  Gushchin, A.V., Emel’yanov, D.N., and Chernorukov, N.G., Vydayushchiesya uchenye-khimiki Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo (Outstanding Scientists Chemists of the Lobachevskii State University of Nizhny Novgorod), Nizhnii Novgorod: Nizhegorod. Gos. Univ., 2011, part 2.Google Scholar
 568. 564.
  Gushchin, A.V., Emel’yanov, D.N., Kalinin, A.I., and Chernorukov, N.G., Vydayushchiesya uchenye-khimiki Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo (Outstanding Scientists Chemists of the Lobachevskii State University of Nizhny Novgorod), Nizhnii Novgorod: Nizhegorod. Gos. Univ., 2008.Google Scholar
 569. 565.
  Bevad, I., Sintez mononitroproizvodnykh predel’nykh uglevodorodov (Synthesis of Mononitro Derivatives of Saturated Hydrocarbons), Warsaw: Ttipogr. Varshav. Uchebn. Okruga, 1892.Google Scholar
 570. 566.
  Bevad, I.I., Kratkoe rukovodstvo k sel’skokhozyaistvennomu khimicheskomu analizu (A Brief Guide to Agricultural Chemical Analysis), Warsaw, 1903.Google Scholar
 571. 567.
  Petrov, A.D., Uspekhi khimii uglevodorodov alifaticheskogo ryada i ikh vazhneishikh khlor- i kislorodsoderzhashchikh proizvodnykh (Advances in the Chemistry of Aliphatic Hydrocarbons and Their Most Important Chlorine- and Oxygen-Containing Derivatives), Leningrad: ONTI Khimteoret, 1936.Google Scholar
 572. 568.
  Petrov, A.D., Ocherki po khimii motornykh topliv i smazochnykh masel (Essays on the Chemistry of Motor Fuels and Lubricating Oils), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1941.Google Scholar
 573. 569.
  Petrov, A.D., Khimiya motornykh topliv (Chemistry of Motor Fuels), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1953.Google Scholar
 574. 570.
  Metalloorganicheskie soedineniya i radikaly. Sbornik statei k 90-letiyu so dnya rozhdeniya G.A. Razuvaeva (Organometallic Compounds and Radicals. A Collection of Papers on the 90th Anniversary of G.A. Razuvaev), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 575. 571.
  Razuvaev, G.A. and Brilkina, T.G., Russ. Chem. Rev., 1976, vol. 45, p. 1135.CrossRefGoogle Scholar
 576. 572.
  Petukhov, G.G., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1958, vol. 1, p. 439.Google Scholar
 577. 573.
  Vospominaniya ob akademike Grigorii Alekseeviche Razuvaeve (Memoirs on Academician Grigorii Alekseevich Razuvaev), Moscow: Nauka, 1992.Google Scholar
 578. 574.
  Preodolenie. Ocherki o repressirovannykh nizhegorodskikh uchenykh (Overcoming. Essays on Repressed Scientists of Nizhny Novgorod), N.O. Yudina, Ed., Nizhny Novgorod: Prosvet, 2010, p. 13.Google Scholar
 579. 575.
  Razuvaev, G.A., Gribov, B.G., Domrachev, G.A., and Salamatin, B.A., Metalloorganicheskie soedineniya v elektronike (Organimetallic Compounds in Electronics), Moscow: Nauka, 1972.Google Scholar
 580. 576.
  Razuvaev, G.A., Ol’dekop, Yu.A., and Maier, N.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1954, vol. 98, p. 613.Google Scholar
 581. 577.
  Vyazankin, N.S., Razuvaev, G.A., and Gladyshev, E.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1963, vol. 151, p. 1326.Google Scholar
 582. 578.
  Dodonov, V.A. and Starostina, T.I., Klei, Germetiki, Tekhnol., 2017, no. 1, p. 1.Google Scholar
 583. 579.
  Stepovik, L.P., Dodonov, V.A., and Zaburdaeva, E.A., Russ. J. Gen. Chem., 1997, vol. 67, p. 111.Google Scholar
 584. 580.
  Dodonov, V.A., Zaburdaeva, E.A., and Stepovik, L.P., Russ. J. Gen. Chem., 2000, vol. 70, p. 1482.Google Scholar
 585. 581.
  Dodonov, V.A., Gushchin, A.V., and Brilkina, T.G., Zh. Obshch. Khim., 1984, vol. 54, p. 2157.Google Scholar
 586. 582.
  Gushchin, A.V., Moiseev, D.V., and Dodonov, V.A., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2001, vol. 50, no. 7, p. 1291.CrossRefGoogle Scholar
 587. 583.
  Ley, S.V. and Thomas, A.W., Angew. Chem., Int. Ed., 2003, vol. 42, p. 5400.CrossRefGoogle Scholar
 588. 584.
  Fedorov, A.Yu. and Finet, J.-P., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2000, p. 3775.Google Scholar
 589. 585.
  Fedorov, A.Yu., Carrara, F., and Finet, J.-P., Tetrahedron Lett., 2001, vol. 42, p. 5875.CrossRefGoogle Scholar
 590. 586.
  Bolshakov, A.V., Ganina, O.G., Shavirin, A.S., Kurskii, Yu.A., Finet, J.-P., and Fedorov, A.Yu., Tetrahedron Lett., 2002, vol. 43, p. 8245.CrossRefGoogle Scholar
 591. 587.
  Fedorov, A.Yu. and Finet, J.-P., Eur. J. Org. Chem., 2004, no. 9, p. 2040.CrossRefGoogle Scholar
 592. 588.
  Finet, J.-P. and Fedorov, A.Yu., J. Organomet. Chem., 2006, vol. 691, p. 2386.CrossRefGoogle Scholar
 593. 589.
  Nyuchev, A.V., Otvagin, V.F., Fokin, V.V., Gavrushin, A.E., Romanenko, Y.I., Koifman, O.I., Belykh, D.V., Schmalz, H.-G., and Fedorov, A.Yu., Synthesis, 2015, vol. 47, p. 3717.CrossRefGoogle Scholar
 594. 590.
  Naumov, M.I., Sutirin, S.A., Shavyrin, A.S., Ganina, O.G., Beletskaya, I.P., Bourgarel-Rey, V., Combes, S., Finet, J.-P., and Fedorov, A.Yu., J. Org. Chem., 2007, vol. 72, p. 3293.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 595. 591.
  Malysheva, Yu.B., Combes, S., Fedorov, A.Yu., Knochel, P., and Gavrushin, A.E., Synlett, 2012, no. 8, p. 1205.Google Scholar
 596. 592.
  Voitovich, Yu.V., Shegravina, E.S., Sitnikov, N.S., Faerman, V.I., Fokin, V.V., Schmalz, H.-G., Combes, S., Allegro, D., Barbier, P., Beletskaya, I.P., Svirshchevskaya, E.V., and Fedorov, A.Yu., J. Med. Chem., 2015, vol. 58, p. 692.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 597. 593.
  Schegravina, E.S., Knyazev, D., Svirshevskaya, E.V., Beletskaya, I.P., Schmalz, H.-G., and Fedorov, A.Yu., Eur. J. Org. Chem., 2016, no. 34, p. 5620.CrossRefGoogle Scholar
 598. 594.
  Gracheva, Iu.A., Voitovich, I.V., Faerman, V.I., Sitnikov, N.S., Myrsikova, E.V., Schmalz, H.-G., Svirshevskaya, E.V., and Fedorov, A.Yu., Eur. J. Med. Chem., 2017, vol. 126, p. 432.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 599. 595.
  Golovshchikov, K.D., Istoriya Demidovskogo yuridicheskogo litseya v Yaroslavle (1803–1899) [History of the Demidov Law Liceum in Yaroslavl (1803–1899)], Yaroslavl: Tipolitogr. E.G. Fal’k, 1900.Google Scholar
 600. 596.
  Shcheglov, V.G. Vysshee uchebnoe zavedenie v Yaroslavle imeni Demidova v pervyi vek ego obrazovaniya i deyatel’nosti (6 iyulya 1803–1903) [Demidov Higher School in Yaroslavl in the First Century of Its Foundation and Activity (July 6, 1803–1903), Yaroslavl: Tipogr. Gubern. pravl., 1903.Google Scholar
 601. 597.
  Marasanova, V.M., Letopis’ Yaroslavlya: 1010–2010 (Annals of Yaroslavl: 1010–2010), St. Petersburg: Morskoi Peterburg, 2007.Google Scholar
 602. 598.
  Istoriya YaGPU za 100 let (History of the Yaroslavl State Pedagogical University over 100 Years), Novikov, M.V., Ed., Yaroslavl: Yaroslavl Gos. Ped. Univ., 2008.Google Scholar
 603. 599.
  Mit’kova, T.N., Pervenets SK: Iz istorii Yaroslavskogo zavoda sinteticheskogo kauchuka (Firstling of Synthetic Rubber. History of the Yaroslavl Factory of Synthetic Rubber), Yaroslavl, 1965.Google Scholar
 604. 600.
  Luk’yanov, P.M. and Solov’eva, A.S., Istoriya khimicheskoi promyshlennosti SSSR (History of the Chemical Industry in the USSR), Moscow: Prosveshchenie, 1966.Google Scholar
 605. 601.
  Lebedev, S.V., Zh. Russ. Khim. O-va., 1909, vol. 41, p. 42.Google Scholar
 606. 602.
  Etapy bol’shogo puti. 60 let Yaroslavskomu tekhnicheskomu universitetu. Sb. ocherkov i vospominanii (Stages of a Long Way. 60 years of Yaroslavl Technical University. A Collection of Essays and Memoirs), Lomov, A.A., Ed., Yaroslavl: Yaroslavl Gos. Tekh. Univ., 2004.Google Scholar
 607. 603.
  Rektory, professora i doktora nauk YaGTU. Biograficheskie ocherki (Rectors, Professors, and Doctors of Sciences of the Yaroslavl State Technical University), Lomov, A.A., Ed., Yaroslavl: Yaroslavl Gos. Tekh. Univ., 2008.Google Scholar
 608. 604.
  Farberov, M.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1956, vol. 110, p. 1005.Google Scholar
 609. 605.
  Farberov, M.I., Teoriya i praktika zhidkofaznogo okisleniya (Theory and Practice of Liquid-Phase Oxidation), Moscow: Nauka, 1974.Google Scholar
 610. 606.
  Dolgoplosk, B.A. and Tinyakova, E.I., Khim. Nauka Prom-st., 1957, vol. 2, p. 280.Google Scholar
 611. 607.
  Dolgoplosk, B.A., Erusalimskii, B.L., and Tiniakova, E.I., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1958, vol. 7, p. 447.CrossRefGoogle Scholar
 612. 608.
  Yakovlev, V.A., Vestn. Ross. Akad. Nauk, 2005, vol. 75, p. 1044.Google Scholar
 613. 609.
  Turov, B.S., Vinogradov, P.A., Dolgoplosk, B.A., and Kastorskii, L.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1964, vol. 155, p. 674.Google Scholar
 614. 610.
  Dolgoplosk, B.A., Tinyakova, E.F., Vinogradov, P.A., Parenago, O.P., and Turov, B.S., J. Polym. Sci. C, 1968, vol. 16, p. 3685.CrossRefGoogle Scholar
 615. 611.
  Musabekov, Yu.S., Istoriya organicheskogo sinteza v Rossii (History of Organic Synthesis in Russia), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1958.Google Scholar
 616. 612.
  Musabekov, Yu.S., Yustus Libikh (1803–1873) [Justus Liebig (1803–1873)], Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1962.Google Scholar
 617. 613.
  Koshkin, L.V. and Musabekov, Yu.S., Vozniknovenie i razvitie predstavlenii ob organicheskikh svobodnykh radikalakh (Emergence and Development of the Concept of Organic Free Radicals), Moscow: Nauka, 1967.Google Scholar
 618. 614.
  Mironov, G.S., Teoriya khimicheskikh reaktsii i protsessov organicheskogo sinteza (Theory of Chemical Reactions and Processes of Organic Synthesis), Yaroslavl: Yaroslavl Tekhnol. Inst., 1973.Google Scholar
 619. 615.
  Mironov, G.S., Farberov, M.I., and Orlova, I.M., Zh. Prikl. Khim., 1963, vol. 36, p. 654.Google Scholar
 620. 616.
  Mironov, G.S. and Farberov, M.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1963, vol. 148, p. 1095.Google Scholar
 621. 617.
  Mironov, G.S. and Farberov, M.I., Zh. Org. Khim., 1973, vol. 9, p. 128.Google Scholar
 622. 618.
  Ustinov, V.A., Mironov, G.S., and Farberov, M.I., Zh. Org. Khim., 1972, vol. 8, p. 1509.Google Scholar
 623. 619.
  Ustinov, V.A., Mironov, G.S., and Farberov, M.I., Zh. Org. Khim., 1972, vol. 8, p. 1901.Google Scholar
 624. 620.
  Ustinov, V.A., Mironov, G.S., and Farberov, M.I., Zh. Org. Khim., 1973, vol. 9, p. 733.Google Scholar
 625. 621.
  Lysanov, V.A., Farberov, M.I., Moskvichev, Yu.A., Mironov, G.S., Sataev, E.V., and Bychkov, B.N., Zh. Org. Khim., 1976, vol. 12, p. 2106.Google Scholar
 626. 622.
  Moskvichev, Yu.A., Shapiro, Yu.E., Timoshenko, G.N., Gerasimova, N.P., Shutova, I.V., and Mironov, G.S., Zh. Org. Khim., 1984, vol. 20, p. 1032.Google Scholar
 627. 623.
  Moskvichev, Yu.A., Tarasov, A.V., Alov, E.M., and Gerasimova, N.P., Ross. Khim. Zh., 2005, vol. 49, no. 6, p. 21.Google Scholar
 628. 624.
  Ustinov, V.A., Mironov, G.S., Tanunina, P.M., Chernina, E.I., Vorob’ev, V.D., and Kofanov, E.R., Plast. Massy, 1981, no. 9, p. 10.Google Scholar
 629. 625.
  Perepechkina, E.P., Bogdanov, M.N., Romanova, T.A, Kudryavtsev, G.I., Ustinov, V.A., Mironov, G.S., and Plakhtinskii, V.V., Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, vol. 19, p. 621.Google Scholar
 630. 626.
  Ustinov, V.A., Mironov, G.S., Kazin, V.N., and Kofanov, E.R., Zh. Org. Khim., 1979, vol. 15, p. 109.Google Scholar
 631. 627.
  Kolobov, A.V., Ovchinnikov, K.L., Kofanov, E.R., Danilova, A.S., Krasovskaya, G.G., and Kazina, E.G., Russ. J. Org. Chem., 1999, vol. 35, p. 1653.Google Scholar
 632. 628.
  Sokolov, A.V., Kolobov, A.V., Ovchinnikov, K.L., and Kofanov, E.R., Russ. J. Gen. Chem., 2001, vol. 71, p. 1269.CrossRefGoogle Scholar
 633. 629.
  Ustinov, V.A., Plakhtinskii, V.V., Mironov, G.S., Ryabukhina, N.S., and Yasinskii, O.A., Zh. Org. Khim., 1979, vol. 15, p. 1575.Google Scholar
 634. 630.
  Ustinov, V.A., Ryabukhina, N.S., Kaninskii, P.S., Plakhtinskii, V.V., and Mironov, G.S., Zh. Org. Khim., 1985, vol. 21, p. 560.Google Scholar
 635. 631.
  Ustinov, V.A., Plakhtinskii, V.V., and Mironov, G.S., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1980, vol. 23, no. 9, p. 1128.Google Scholar
 636. 632.
  Dorogov, M.V., Plakhtinskii, V.V., Yasinskii, O.A., and Pliss, E.M., Russ. J. Org. Chem., 1999, vol. 35, p. 1171.Google Scholar
 637. 633.
  Yasinskii, O.A., Ustinov, V.A., Kopeikin, V.V., Kofanov, E.R., Plakhtinskii, V.V., Kryukova, G.G., and Mironov, G.S., Zh. Obshch. Khim., 1977, vol. 47, p. 211.Google Scholar
 638. 634.
  Ustinov, V.A., Yasinskii, O.A., Filippova, T.P., and Mironov, G.S., Zh. Obshch. Khim., 1981, vol. 51, p. 936.Google Scholar
 639. 635.
  Yasinskii, O.A., Rusakov, A.I., Filippova, T.P., and Plakhtinskii, V.V., Zh. Fiz. Khim., 1990, vol. 64, p. 1670.Google Scholar
 640. 636.
  Voronenkov, V.V. and Osokin, Yu.G., Russ. Chem. Rev., 1972, vol. 41, p. 616.CrossRefGoogle Scholar
 641. 637.
  Obukhova, T.A., Voronenkov, V.V., Betnev, A.F., Volkova, L.V., and Klyuev, I.V., Russ. J. Org. Chem., 1995, vol. 31, p. 1047.Google Scholar
 642. 638.
  Betnev, A.F., Obukhova, T.A., Budanov, N.A., Danilova, A.S., and Obukhov, M.V., Russ. J. Org. Chem., 1998, vol. 34, p. 86.Google Scholar
 643. 639.
  Betnev, A.F., Obukhova, T.A., Budanov, N.A., Kolpashchikova, I.S., and Betnev, S.A., Russ. J. Org. Chem., 1999, vol. 35, p. 519.Google Scholar
 644. 640.
  Bazurin, A.A., Krasnikov, S.V., Obuchova, T.A., Danilova, A.S., and Balakin, K.V., Tetrahedron Lett., 2004, vol. 45, p. 6669.CrossRefGoogle Scholar
 645. 641.
  Moskvichev, Yu.A., Shapiro, Yu.E., Kramerova, S.K., Sizyk, L.A., and Alov, E.M., Zh. Org. Khim., 1982, vol. 18, p. 1530.Google Scholar
 646. 642.
  Yanota, Kh., Alov, E.M., Moskvichev, Yu.A., and Mironov, G.S., Zh. Org. Khim., 1985, vol. 21, p. 365.Google Scholar
 647. 643.
  Nikiforov, A.V., Alov, E.M., Moskvichev, Yu.A., and Mironov, G.S., Zh. Org. Khim., 1990, vol. 26, p. 1083.Google Scholar
 648. 644.
  Abramov, I.G., Smirnov, A.V., Ivanovskii, S.A., Abramova, M.B., and Plakhtinskii, V.V., Heterocycles, 2001, vol. 55, p. 1161.CrossRefGoogle Scholar
 649. 645.
  Abramov, I.G, Smirnov, A.V, Ivanovskii, S.A., Abramova, M.B, Plakhtinskii, V.V, and Belysheva, M.S., Mendeleev Commun., 2001, no. 2, p. 80.CrossRefGoogle Scholar
 650. 646.
  Dorogov, M.V., Derevyagin, L.A., Budanov, N.A., Plakhtinskii, V.V., and Kotov, B.V., Russ. J. Org. Chem., 1998, vol. 34, p. 655.Google Scholar
 651. 647.
  Rozhkov, S.S., Ovchinnikov, K.L., and Kolobov, A.V., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2014, vol. 63, no. 1, p. 137.CrossRefGoogle Scholar
 652. 648.
  Voronova, A.A., Baikov, S.V., Krasovskaya, G.G., Kolobov, A.V., and Kofanov, E.R., Russ. J. Org. Chem., 2014, vol. 50, p. 1683.CrossRefGoogle Scholar
 653. 649.
  Rozhkov, S.S., Ovchinnikov, K.L., Krasovskaya, G.G., Danilova, A.S., and Kolobov, A.V., Russ. J. Org. Chem., 2015, vol. 51, p. 982.CrossRefGoogle Scholar
 654. 650.
  Zavarzin, I.V., Kuleshova, E.S., Chernoburova, E.I., Shchetinina, M.A., Kolobov, A.V., Plakhtinskii, V.V., and Dzhafarov, M.Kh., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2014, vol. 63, p. 538.CrossRefGoogle Scholar
 655. 651.
  Subbotina, L.I., Bakanova, A.A., Kofanov, E.R., Popova, E.N., Vlasova, E.N., and Svetlichnyi, V.M., Russ. J. Appl. Chem., 2015, vol. 88, p. 1661.CrossRefGoogle Scholar
 656. 652.
  Koshel’, G.N., Farberov, M.I., Makarov, M.M., Glazyrina, I.I., and Bychkov, B.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, vol. 273, p. 164.Google Scholar
 657. 653.
  Koshel’, G.N., Kurganova, E.A., Smirnova, E.V., Koshel’, S.G., Plakhtinskii, V.V., and Belysheva, M.S., Russ. J. Org. Chem., 2008, vol. 44, p. 553.CrossRefGoogle Scholar
 658. 654.
  Shlenev, R.M., Vorontsov, P.V., Filimonov, S.I., Tarasov, A.V., Danilova, A.S., and Agat’ev, P.A.,. Russ. J. Org. Chem., 2016, vol. 52, p. 448.CrossRefGoogle Scholar
 659. 655.
  Shlenev, R.M., Filimonov, S.I., Tarasov, A.V., Danilova, A.S., and Agat’ev, P.A., Russ. J. Org. Chem., 2016, vol. 52, p. 240.CrossRefGoogle Scholar
 660. 656.
  Shlenev, R.M., Filimonov, S.I., Tarasov, A.V., Danilova, A.S., and Agat’ev, P.A., Russ. J. Org. Chem., 2016, vol. 52, p. 69.CrossRefGoogle Scholar
 661. 657.
  Ermolaeva, V.V., Gerasimova, N.P., Nozhhnin, N.A., Moskvichev, Yu.A., Alov, E.M., and Danilova, A.S., Mendeleev Commun., 2005, vol. 15, p. 84.CrossRefGoogle Scholar
 662. 658.
  Dorogov, M.V., Filimonov, S.I., Kobylinsky, D.B., Ivanovsky, S.A., Korikov, P.V., Soloviev, M.Y., Khahina, M.Y., Shalygina, E.E., Kravchenko, D.V., and Ivachtchenko, A.V., Synthesis., 2004, p. 2999.Google Scholar
 663. 659.
  Smirnov, A.V., Kalandadze, L.S., Sakharov, V.N., Dorogov, M.V., and Ivachtchenko, A.V., J. Heterocycl. Chem., 2007, vol. 44, p. 247.CrossRefGoogle Scholar
 664. 660.
  Sapegin, A.V., Sakharov, V.N., Kalandadze, L.S., Smirnov, A.V., Khristolyubova, T.A., Plakhtinski, V.V., and Ivashchenko, A.V., Mendeleev Commun., 2008, p. 281.Google Scholar
 665. 661.
  Kirillov, V.V., Kukovitskii, S.A., Zorin, V.V., Rakhmankulov, D.L., and Plakhtinskii, V.V., Zh. Org. Khim., 1987, vol. 23, p. 444.Google Scholar
 666. 662.
  Znoiko, S.A., Akopova, O.B., Bumbina, N.V., Usol’-tseva, N.V., Maizlish, V.E., Shaposhnikov, G.P., and Abramov, I.G., Russ. J. Gen. Chem., 2014, vol. 84, p. 708.CrossRefGoogle Scholar
 667. 663.
  Znoiko, S.A., Savinova, A.I., Maizlish, V.E., Shaposhnikov, G.P., and Abramov, I.G., Russ. J. Gen. Chem., 2016, vol. 86, p. 1345.CrossRefGoogle Scholar
 668. 664.
  Filimonov, S.I., Chirkova, Zh.V., Abramov, I.G., Firgang, S.I., Stashina, G.A., and Suponitsky, K.Yu., Heterocycles, 2011, vol. 83, p. 755.CrossRefGoogle Scholar
 669. 665.
  Korshak, V.V., Rusanov, A.L., Berlin, A.M., Ein, Z.B., Alov, E.M., Moskvichev, Yu.A., and Mironov, G.S., Vysokomol. Soedin., 1984, vol. 26, p. 713.Google Scholar
 670. 666.
  Korshak, V.V., Rusanov, A.L., Berlin, A.M., Edlinskii, Z.Ya., Plakhtinskii, V.V., and Mironov, G.S., Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1989, vol. 31, p. 51.Google Scholar
 671. 667.
  Chirkova, Zh.V., Filimonov, S.I., Abramov, I.G., Firgang, S.I., and Stashina, G.A., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2011, vol. 60, p. 1719.CrossRefGoogle Scholar
 672. 668.
  Chirkova, Zh.V., Filimonov, S.I., Abramov, I.G., Firgang, S.I., Stashina, G.A., Strelenko, Yu.A., Khakimov, D.V., Pivina, T.S., Samet, A.V., and Suponitsky, K.Yu., Tetrahedron, 2012, vol. 68, p. 5991.CrossRefGoogle Scholar
 673. 669.
  Filimonov, S.I., Korsakov, M.K., Chirkova, Zh.V., Abramov, I.G., Stashina, G.A., Firgang, S.I., Kovygin, Yu.A., and Shikhaliev, Kh.S., Chem. Heterocycl. Compd., 2013, vol. 49, p. 993.CrossRefGoogle Scholar
 674. 670.
  Moskvichev, Yu.A., Sapunov, V.A., Mironov, G.S., Mirskova, A.N., Voronkov, M.G., Sineva, L.I., Salazkin, S.N., and Egorov, A.E., USSR Inventor’s Certificate no. 706 409, 1979; Byull. Izobret., 1979, no. 48.Google Scholar
 675. 671.
  Batuashvili, M.R., Tsegelskya, A.Yu., Perov, N.S., Semenova, G.K, Abramov, I.G., and Kuznetsov, A.A., High Perform. Polym., 2014, vol. 26, p. 470.CrossRefGoogle Scholar
 676. 672.
  Zhandarev, V.V., Goshin, M.E., Kazin, V.N., Smirnov, A.V., Plakhtinskii, V.V., and Filimonov, S.I., Russ. J. Org. Chem., 2007, vol. 43, p. 315.CrossRefGoogle Scholar
 677. 673.
  Kazin, V.N., Kuzhin, M.B., Sibrikov, S.G., Sirik, A.V., Guzov, E.A., and Plakhtinskii, V.V., Russ. J. Gen. Chem., 2017, vol. 87, p. 381.CrossRefGoogle Scholar
 678. 674.
  Chirkova, Zh.V., Kabanova, M.V., Filimonov, S.I., Abramov, I.G., Petzer, A., Petzer, J.P., Firgang, S.I., and Suponitsky, K.Yu., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2015, vol. 25, p. 1206.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 679. 675.
  Zhandarev, V.V., Kazin, V.N., and Kopeikin, V.V., Kinet. Katal., 1997, vol. 38, p. 397.Google Scholar
 680. 676.
  Kazin, V.N., Sibrikov, S.G., Kopeikin, V.V., and Mironov, G.S., Zh. Org. Khim., 1991, vol. 27, p. 380.Google Scholar
 681. 677.
  Orlov, V.Yu., Kotov, A.D., Kopeikin, V.V., Orlova, T.N., Rusakov, A.I., and Mironov, G.S., Russ. J. Org. Chem., 1996, vol. 32, p. 1332.Google Scholar
 682. 678.
  Orlov, V.Yu., Kotov, A.D., Rusakov, A.I., Bystryakova, E.B., Kopeikin, V.V., and Mironov, G.S., Russ. J. Org. Chem., 1998, vol. 34, p. 538.Google Scholar
 683. 679.
  Orlov, V.Yu., Rusakov, A.I., Mendkovich, A.S., and Gul’tyai, V.P., Struktura i reaktsionnaya sposobnost’ organicheskikh anion-radikalov (Structure and Reactivity of Organic Radical Anions), Moscow: Mir, 2005.Google Scholar
 684. 680.
  Orlov, V.Yu., Kotov, A.D., and Rusakov, A.I., Funktsionalizatsiya karbo-, N, O-soderzhashchikh geteroaromaticheskikh sistem (Functionalization of Carboand N- and O-Containing Heteroaromatic Systems), Moscow: Mir, 2010.Google Scholar
 685. 681.
  Orlov, V.Yu., Kotov, A.D., Tsivov, A.V., and Rusakov, A.I., Russ. J. Org. Chem., 2015, vol. 51, p. 245.CrossRefGoogle Scholar
 686. 682.
  Orlov, V.Yu., Lyutkin, A.S., Volkov, E.M., and Kuzhin, M.B., Russ. J. Gen. Chem., 2017, vol. 87, p. 386.CrossRefGoogle Scholar
 687. 683.
  Begunov, R.S. and Ryzvanovich, G.A., Russ. Chem. Rev., 2013, vol. 82, p. 77.CrossRefGoogle Scholar
 688. 684.
  Begunov, R.S. and Sokolov, A.A., Russ. J. Org. Chem., 2014, vol. 50, p. 1220.CrossRefGoogle Scholar
 689. 685.
  Mar’in, V.I., Vladimir Vasil’evich Chelintsev, Saratov: Saratov. Univ., 1985.Google Scholar
 690. 686.
  Chelintsev, V.V., Issledovanie vysshikh atomnostei u kislorodnykh, sernistykh i azotistykh organicheskikh soedinenii (Study of Higher Valencies of Organic Oxygen, Sulfur, and Nitrogen Compounds), Moscow: Tipogr. Imper. Mosk Univ., 1912, p. 324.Google Scholar
 691. 687.
  Chelintsev, V.V., Organicheskie katalizatory i kompleksnye organicheskie soedineniya kak promezhutochnye veshchestva pri katalize (Organic Catalysts and Organic Complexes as Catalytic Intermediates), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1939.Google Scholar
 692. 688.
  Vysotskii, V.I., Vestn. Dal’nevost. Otd. Ross. Akad. Nauk, 1999, no. 3, p. 14.Google Scholar
 693. 689.
  Khimiya pyati-, shestichlennykh azot-, kislorodsoderzhashchikh geterotsiklov (Chemistry of Five- and Six- Membered Nitrogen-and-Oxygen-Containing heterocycles), Kriven’ko, A.P., Ed., Saratov: Saratov. Univ., 1997.Google Scholar
 694. 690.
  Kriven’ko, A.P. and Astakhova, L.N., Izv. Saratov. Univ. Nov. Ser. Khim. Biol. Ekol, 2009, no. 9, p. 45.Google Scholar
 695. 691.
  Ponomarev, A.A., Sintezy i reaktsii furanovykh veshchestv (Syntheses and Reactions of Furan Compounds), Saratov: Saratov Univ., 1960.Google Scholar
 696. 692.
  Karbonil’nye soedineniya v sinteze geterotsiklov (Carbonyl Compounds in the Synthesis of Heterocycles), Kharchenko, V.G., Ed., Saratov: Saratov. Univ., 1992, p. 3.Google Scholar
 697. 693.
  Kto est’ kto v Rossiiskoi khimii. Spravochnik (Who is Who in the Russian Chemistry. Reference Book), Moscow: Ross. Khim. Obshch. imeni D.I. Mendeleeva, 2001, pp. 115, 237.Google Scholar
 698. 694.
  Kriven’ko A.P. and Kharchenko, V.G., Put’ dlinoyu v 80 let (Eighty Years-Long Way), Saratov: Saratov. Univ., 2002.Google Scholar
 699. 695.
  Kriven’ko, A.P., Novye dostizheniya v organicheskoi khimii (New Advances in Organic Chemistry), Saratov: Saratov. Univ., 1997, p. 3.Google Scholar
 700. 696.
  Kriven’ko, A.P., Abstracts of Papers, XVI Mendeleevskii s”ezd po obshchei i prikladnoi khimii (XVIth Mendeleev Congr. on General and Applied Chemistry), Moscow: 1998, vol. 4, p. 436.Google Scholar
 701. 697.
  Golikov, A.G., Reshetov, P.V., and Kriven’ko, A.P., Chem. Heterocycl. Compd., 2001, vol. 37, p. 1223.CrossRefGoogle Scholar
 702. 698.
  Institut khimii: nauchnye dostizheniya 2009–2014 (Institute of Chemistry: Scientific Advances 2009–2014), Saratov, 2014, p. 208.Google Scholar
 703. 699.
  Fedotova, O.V., Kriven’ko, A.P., Pchelintseva, N.V., and Krylatova, Ya.G., Abstracts of Papers, I Vserossiiskoe soveshchanie zaveduyushchikh kafedrami organicheskoi khimii i rodstvennykh spetsial’nostei (1st All-Russian Meet. of Heads of Departments of Organic Chemistry and Related Specialties), 2017, p. 99.Google Scholar
 704. 700.
  Chupakhin, O.N. and Postovskii, I.Ya., Russ. Chem. Rev., 1976, vol. 45, p. 454.CrossRefGoogle Scholar
 705. 701.
  Morrison, R. and Boyd, R., Organic Chemistry, Boston: Allyn and Backon, 1970, 2nd ed.Google Scholar
 706. 702.
  Metal Free C–H Functionalization of Aromatics (Topics in Heterocyclic Chemistry, volume 37), Charushin, V.N. and Chupakhin, O.N., Eds., Heidelberg: Springer, 2014.Google Scholar
 707. 703.
  Chupakhin, O.N., Charushin, V.N., and van der Plas, H.C., Nucleophilic Aromatic Substitution of Hydrogen, New York: Academic, 1994.Google Scholar
 708. 704.
  Charushin, V.N. and Chupakhin, O.N., Mendeleev Commun., 2007, vol. 17, p. 249.CrossRefGoogle Scholar
 709. 705.
  Shchepochkin, A.V., Chupakhin, O.N., Charushin, V.N., and Petrosyan, V.A., Russ. Chem. Rev., 2013, vol. 82, p. 747.CrossRefGoogle Scholar
 710. 706.
  Musikhina, A.A., Utepova, I.A., Serebrennikova, P.O., Chupakhin, O.N., and Charushin, V.N., Russ. J. Org. Chem., 2013, vol. 49, p. 1191.CrossRefGoogle Scholar
 711. 707.
  Utepova, I.A., Chupakhin, O.N., Serebrennikova, P.O., Musikhina, A.A., and Charushin, V.N., J. Org. Chem., 2014, vol. 79, p. 8659.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 712. 708.
  Kovalev, I.S., Kopchuk, D.S., Zyryanov, G.V., Rusinov, V.L., Chupakhin, O.N., and Charushin, V.N., Russ. Chem. Rev., 2015, vol. 84, p. 1191.CrossRefGoogle Scholar
 713. 709.
  Galliamova, L.A., Varaksin, M.V., Chupakhin, O.N., Slepukhin, P.A., and Charushin, V.N., Organometallics, 2015, vol. 34, p. 5285.CrossRefGoogle Scholar
 714. 710.
  Chupakhin, O.N. and Charushin, V.N., Tetrahedron Lett., 2016, vol. 57, p. 2665.CrossRefGoogle Scholar
 715. 711.
  Khalymbadzha, I.A., Chupakhin, O.N., Fatykhov, R.F., Charushin, V.N., Schepochkin, A.V., and Kartsev, V.G., Synlett, 2016, vol. 27, p. 2606.CrossRefGoogle Scholar
 716. 712.
  Gorbunov, E.B., Rusinov, G.L., Ulomskii, E.N., El’tsov, O.S., Rusinov, V.L., Kartsev, V.G., Charushin, V.N., Khalymbadzha, I.A., and Chupakhin, O.N., Chem. Nat. Compd., 2016, vol. 52, p. 708.CrossRefGoogle Scholar
 717. 713.
  Varaksin, M.V., Galliamova, L.A., Stepanova, O.A., Eltsov, O.S., Chupakhin, O.N., and Charushin, V.N., J. Organomet. Chem., 2017, vol. 830, p. 93.CrossRefGoogle Scholar
 718. 714.
  Terrier, F., Nucleophilic Aromatic Displacement: The Influence of the Nitro Group, New York: VCH, 1991.Google Scholar
 719. 715.
  Smith, M.B. and March, J., March’s Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanism, and Structure, Hoboken: Wiley, 2007, 6th ed.Google Scholar
 720. 716.
  Davis, H.M.L. and Morton, D., Angew. Chem., Int. Ed., 2014, vol. 53, p. 10 256.CrossRefGoogle Scholar
 721. 717.
  Nosova, E.V., Lipunova, G.N., Charushin, V.N., and Chupakhin, O.N., Ftorsoderzhashchie aziny i benzaziny (Fluorine-Containing Azines and Benzoazines), Yekaterinburg: Ural. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2011.Google Scholar
 722. 718.
  Charushin, V.N., Nosova, E.V., Lipunova, G.N., and Chupakhin, O.N., Ftorkhinolony: sintez i primenenie (Fluoroquinolinones. Synthesis and Application), Moscow: Fizmatlit, 2013.Google Scholar
 723. 719.
  Charushin, V.N., Lipunova, G.N., Nosova, E.V., and Chupakhin, O.N., Fluorine in Heterocyclic Chemistry, Nenajdenko, V., Ed., Heidelberg: Springer, 2014, vol. 2, p. 111.CrossRefGoogle Scholar
 724. 720.
  Nosova, E.V., Lipunova, G.N., and Charushin, V.N., Russ. Chem. Rev., 2009, vol. 78, p. 387.CrossRefGoogle Scholar
 725. 721.
  Nosova, E.V., Lipunova, G.N., Charushin, V.N., and Chupakhin, O.N., J. Fluorine Chem., 2010, vol. 131, p. 1267.CrossRefGoogle Scholar
 726. 722.
  Lipunova, G.N., Nosova, E.V., Charushin, V.N., and Chupakhin, O.N., Comments Inorg. Chem., 2016, vol. 36, p. 245.CrossRefGoogle Scholar
 727. 723.
  Rusinov, V.L., Ulomskii, E.N., Chupakhin, O.N., and Charushin, V.N., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2008, vol. 57, p. 985.CrossRefGoogle Scholar
 728. 724.
  Rusinov, V.L., Sapozhnikova, I.M., Bliznik, A.M., Chupakhin, O.N., Charushin, V.N., Spasov, A.A., Vassiliev, P.M., Kuznetsova, V.A., Rashchenko, A.I., and Babkov, D.A., Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 2017, vol. 350, no. e1600361.CrossRefGoogle Scholar
 729. 725.
  Shestakova, T.S., Shenkarev, Z.O., Deev, S.L., Chupakhin, O.N., Khalymbadzha, I.A., Rusinov, V.L., and Arseniev, A.S., J. Org. Chem., 2013, vol. 78, p. 6975.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 730. 726.
  Karpenko, I., Deev, S., Kiselev, O., Charushin, V., Rusinov, V., Ulomsky, E., Deeva, E., Yanvarev, D., Ivavov, A., Smirnova, O., Kochetkov, S., Chupakhin, O., and Kukhanova, M., Antimicrob. Agents Chemother., 2010, vol. 54, p. 2017.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 731. 727.
  Chupakhin, O.N., Deev, S.L., Shestakova, T.S., Eltsov, O.L., and Rusinov, V.L., Heterocycles, 2010, vol. 80, p. 1149.CrossRefGoogle Scholar
 732. 728.
  Khalymbadzha, I.A., Shestakova, T.S., Subbotina, J.O., Eltsov, O.S., Rusinov, V.L., Chupakhin, O.N., Karpenko, I.L., Jasko, M.V., Kukhanova, M.K., and Deev, S.L., Tetrahedron, 2014, vol. 70, p. 1298.CrossRefGoogle Scholar
 733. 729.
  Putokhin, N.I., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1924, vol. 55, p. 39.Google Scholar
 734. 730.
  Putokhin, N.I., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1927, vol. 59, p. 761.Google Scholar
 735. 731.
  Putokhin, N.I., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1928, vol. 60, p. 1179.Google Scholar
 736. 732.
  Putokhin, N.I., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1930, vol. 62, p. 2203.Google Scholar
 737. 733.
  Putokhin, N.I., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1930, vol. 62, p. 2209.Google Scholar
 738. 734.
  Putokhin, N.I., Zh. Russ. Fiz.-Khim. O-va., Chast Khim., 1930, vol. 62, p. 2216.Google Scholar
 739. 735.
  Putokhin, N.I. and Davydova, N.P., Zh. Obshch. Khim., 1932, 2, 290.Google Scholar
 740. 736.
  Putokhin, N.I., Zh. Obshch. Khim., 1935, vol. 5, p. 1176.Google Scholar
 741. 737.
  Dem’yanov, N.Ya. and Putokhin, N.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1935, vol. 2, p. 390.Google Scholar
 742. 783.
  Putokhin, N.I., Ber., 1926, vol. 59, p. 625.Google Scholar
 743. 739.
  Putokhin, N.I., Ber., 1926, vol. 59, p. 1987.Google Scholar
 744. 740.
  Putokhin, N.I., Zh. Obshch. Khim., 1945, vol. 15, p. 332.Google Scholar
 745. 741.
  Lipkin, А.Е. and Putokhin, N.I., Chem. Heterocycl. Compd., 1966, vol. 2, no. 4, p. 388.CrossRefGoogle Scholar
 746. 742.
  Organic Reactions, Adams, R., Ed., New York: Wiley, 1946.Google Scholar
 747. 743.
  Putokhin, N.I. and Egorova, V.S., Zh. Obshch. Khim., 1940, vol. 10, p. 1873.Google Scholar
 748. 744.
  Putokhin, N.I. and Churkin, Yu.D., Zh. Org. Khim., 1965, vol. 1, pp. 601, 603.Google Scholar
 749. 745.
  Putokhin, N.I. and Yakovlev, V.I., Nauch. Tr. Kuibyshev. Industr. Inst., 1955, no. 5, p. 261.Google Scholar
 750. 746.
  Putokhin, N.I. and Yakovlev, V.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1954, vol. 98, p. 89.Google Scholar
 751. 747.
  Putokhin, N.I. and Egorova, V.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1954, vol. 96, p. 293.Google Scholar
 752. 748.
  Putokhin, N.I., Nauch. Tr. Kuibyshev. Industr. Inst., 1955, no. 5, p. 271.Google Scholar
 753. 749.
  Putokhin, N.I., Nauch. Tr. Kuibyshev. Industr. Inst., 1955, no. 5, p. 254.Google Scholar
 754. 750.
  Putokhin, N.I. and Churkin, Yu.D., Zh. Org. Khim., 1965, vol. 1, p. 1008.Google Scholar
 755. 751.
  Lipkin, А.Е. and Putokhin, N.I., Chem. Heterocycl. Compd., 1967, vol. 3, p. 181.CrossRefGoogle Scholar
 756. 752.
  Smirnov, V.A. and Lipkin, A.E., Chem. Heterocycl. Compd., 1971, vol. 7, no. 10, p. 1280.CrossRefGoogle Scholar
 757. 753.
  Vakhreeva, K.I. and Lipkin, A.E., Chem. Heterocycl. Compd., 1971, vol. 7, no. 7, p. 857.CrossRefGoogle Scholar
 758. 754.
  Zemtsova, M.N. and Lipkin, A.E., Chem. Heterocycl. Compd., 1973, vol. 9, no. 2, p. 168.CrossRefGoogle Scholar
 759. 755.
  Belen’kaya, R.S., Lipkin, A.E., and Ostryakova, V.M., Pharm. Chem. J., 1972, vol. 6, no. 10, p. 638.CrossRefGoogle Scholar
 760. 756.
  Vakhreeva, K.I., Viderker, M.G., Buchin, P.I., Lipkin, A.E., and Ryskina, T.B., Pharm. Chem. J., 1972, vol. 6, no. 1, p. 25.CrossRefGoogle Scholar
 761. 757.
  Lipkin, A.E., Chem. Heterocycl. Compd., 1968, vol. 4, no. 6, p. 711.CrossRefGoogle Scholar
 762. 758.
  Buchin, P.I. and Lipkin, A.E., Proizvodnye tiofena i bitiofena kak perspektivnye antiseptiki novoi gruppy (Derivatives of Thiophene and Bithiophene as Promising Antiseptics of a New Group), Saratov: Saratov. Univ., 1974.Google Scholar
 763. 759.
  Golod, E.L., Moiseev, I.K., and Mratkhuzina, T.A., Ross. Khim. Zh., 1997, vol. 41, no. 2, p. 36.Google Scholar
 764. 760.
  Moiseev, I.K., Makarova, N.V., and Zemtsova, M.N., Russ. Chem. Rev., 1999, vol. 68, p. 1001.CrossRefGoogle Scholar
 765. 761.
  Klimochkin, Yu.N., Moiseev, I.K., Abramov, O.V., Vladyko, G.V., Korobchenko, L.V., and Boreko, E.I., Pharm. Chem. J., 1991, vol. 25, no. 7, p. 489.CrossRefGoogle Scholar
 766. 762.
  Leonova, M.V., Skomorokhov, M.Yu., Moiseev, I.K., and Klimochkin, Yu.N., Russ. J. Org. Chem., 2015, vol. 51, p. 1703.CrossRefGoogle Scholar
 767. 763.
  Kon’kov, S.A., Moiseev, I.K., Zemtsova, M.N., and Bormasheva, K.M., Russ. Chem. Rev., 2014, vol. 83, p. 377.CrossRefGoogle Scholar
 768. 764.
  Shiryaev, A., Shiryaev, V., and Khamitova, D., Synthesis, 2011, p. 3204.Google Scholar
 769. 765.
  Uspekhi khimii adamantana. Sbornik obzornykh statei (Advances in Adamantane Chemistry. A Collection of Review Articles), Zefirov, N.S. and Moiseev, I.K., Eds., Moscow: Khimiya, 2007.Google Scholar
 770. 766.
  Klimochkin, Yu.N., Shiryaev, V.A., and Leonova, M.V., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2015, vol. 64, no. 7, p. 1473.CrossRefGoogle Scholar
 771. 767.
  Osipov, D.V., Osyanin, V.A., and Klimochkin, Yu.N., Russ. Chem. Rev., 2017, vol. 86, no. 7, p. 625.CrossRefGoogle Scholar
 772. 768.
  Luk’yanov, P.M., Istoriya khimicheskikh promyslov i khimicheskoi promyshlennosti Rossii do 19 veka (History of Chemical Enterprises and Chemical Industry in Russia before XIX Century), Moscow: Nauka, 1948–1965.Google Scholar
 773. 769.
  Slonevskii, V.I. and Polyanskii, P.P., Kalininskii gosudarstvennyi pedagogicheskii institut im. M.I. Kalinina za 50 let ego deyatel’nosti (1917–1967): kratkii istoricheskii ocherk [Kalinin State Pedagogical Institute of Kalinin over 50 Years of Its Activity (1917–1967). A Brief Historical Essay], Kalinin: Kalinin. Gos. Ped. Inst., 1967.Google Scholar
 774. 770.
  Izvestiya Tverskogo pedagogicheskogo instituta (Bulletin of Tver Pedagogical Institute), Tver, 1928, no. 4.Google Scholar
 775. 771.
  Bychkov, S.P.. Voloshina, V.Yu., Gailit, O.A., Zhigunova, M.A., Korzun, V.P., Mamontova, M.A., Petrenko, O.V., Ryzhenko, V.G., Tomilov, N.A., Universitet v istorii i istoriya universiteta k 40-letiyu Omskogo gosudarstvennogo universiteta imeni F.M. Dostoevskogo (The University in the History and History of the University on 40th Anniversary of the Dostoevsky Omsk State University), Omsk: Izdatel’skii Dom Nauka, 2014.Google Scholar
 776. 772.
  Remnev, A.V., Professora Omskogo gosudarstvennogo universiteta (Professors of the Omsk State University), Omsk: Omsk. Gos. Univ., 2004, p. 32.Google Scholar
 777. 773.
  Akademicheskaya khimiya Vostochnoi Sibiri (Irkutskomu institutu khimii im. A.E. Favorskogo SO RAN 50 let) (Academic Chemistry in the Eastern Siberia. 50th Anniversary of the Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences), Krivdin, L.B., Trofimov, B.A., and Voronkov, M.G., Eds., Novosibirsk: Sib. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2007.Google Scholar
 778. 774.
  Shostakovskii, M.F., Trofimov, B.A., Atavin, A.S., and Lavrov, V.I., Russ. Chem. Rev., 1968, vol. 37, p. 907.CrossRefGoogle Scholar
 779. 775.
  Kukharev, B.F. and Atavin, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 1973, vol. 9, no. 11, p. 1432.CrossRefGoogle Scholar
 780. 776.
  Trofimov, B.A., Mikhaleva, A.I., Atavin, A.S., and Chebotareva, E.G., Chem. Heterocycl. Compd., 1975, vol. 11, no. 10, p. 1216.CrossRefGoogle Scholar
 781. 777.
  Kost, A.N., Gromov, S.P., and Sagitullin, R.S., Tetrahedron, 1981, vol. 37, p. 3423.CrossRefGoogle Scholar
 782. 778.
  Shkil, G.P., Lusis, V., Muceniece, D., and Sagitullin, R.S., Tetrahedron, 1995, vol. 51, p. 8599.CrossRefGoogle Scholar
 783. 779.
  Shkil, G.P. and Sagitullin, R.S., Tetrahedron Lett., 1993, vol. 34, p. 5967.CrossRefGoogle Scholar
 784. 780.
  Shkil, G.P. and Sagitullin, R.S., Tetrahedron Lett., 1994, vol. 35, p. 2075.CrossRefGoogle Scholar
 785. 781.
  Fyssiuk, A.S., Vorontsova, M.A., and Sagitullin, R.S., Mendeleev Commun., 1993, p. 249.Google Scholar
 786. 782.
  Fisyuk, A.S. and Vorontsova, M.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1997, vol. 33, no. 7, p. 857.CrossRefGoogle Scholar
 787. 783.
  Fissyuk, A.S., Vorontsova, M.A., and Temnikov, D.V., Tetrahedron Lett., 1996, vol. 37, p. 5203.CrossRefGoogle Scholar
 788. 784.
  Fisyuk, A.S. and Vorontsova, M.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, no. 1, p. 65.CrossRefGoogle Scholar
 789. 785.
  Fisyuk, A.S., Berdovich, L.V., Temnikov, D.V., and Knyaz’kova, L.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1997, vol. 33, p. 805.CrossRefGoogle Scholar
 790. 786.
  Fisyuk, A.S., Vorontsova, M.A., and Temnikov, D.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1997, vol. 33, p. 1461.CrossRefGoogle Scholar
 791. 787.
  Fisyuk, A.S. and Vorontsova, M.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, p. 195.CrossRefGoogle Scholar
 792. 788.
  Fisyuk, A.S., Poendaev, N.V., and Bundel’, Y.G., Mendeleev Commun., 1998, vol. 8, p. 12.CrossRefGoogle Scholar
 793. 789.
  Fisyuk, A.S. and Vorontsova, M.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, p. 629.CrossRefGoogle Scholar
 794. 790.
  Fisyuk, A.S. and Poendaev, N.V., Targets Heterocycl. Syst., 2001, vol. 5, p. 271.Google Scholar
 795. 791.
  Fisyuk, A.S. and Bundel’, Yu.G., Chem. Heterocycl. Compd., 1999, vol. 35, p. 125.CrossRefGoogle Scholar
 796. 792.
  Fisyuk, A.S. and Poendaev, N.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2003, vol. 39, p. 895.CrossRefGoogle Scholar
 797. 793.
  Fisyuk, A.S. and Poendaev, N.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2003, vol. 39, p. 891.CrossRefGoogle Scholar
 798. 794.
  Fisyuk, A.S., Vorontsova, M.A., and Ivanov, S.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1994, vol. 30, p. 709.CrossRefGoogle Scholar
 799. 795.
  Fisyuk, A.S. and Poendaev, N.V., Molecules, 2002, vol. 7, p. 124.CrossRefGoogle Scholar
 800. 796.
  Fisyuk, A.S. and Poendaev, N.V., Molecules, 2002, vol. 7, p. 119.CrossRefGoogle Scholar
 801. 797.
  Chena, Q.-B., Xina, X.-L., and Aisaa, H.A., Phytochem. Lett., 2017, vol. 19, p. 168.CrossRefGoogle Scholar
 802. 798.
  Fisyuk, A.S., Peretokin, A.V., Ryzhova, E.A., Boiko, I.P., and Unkovski, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1996, vol. 32, p. 732.CrossRefGoogle Scholar
 803. 799.
  Fisyuk, A.S. and Unkovskii, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1992, vol. 28, p. 829.CrossRefGoogle Scholar
 804. 800.
  Fisyuk, A.S., Peretokin, N.V., and Unkovsky, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2003, vol. 39, p. 802.CrossRefGoogle Scholar
 805. 801.
  Fisyuk, A.S., Ryzhova, E.A., and Unkovskii, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2001, vol. 37, p. 597.CrossRefGoogle Scholar
 806. 802.
  Fisyuk, A.S., Moskovkin, A.S., Miroshnichenko, I.V., Botnikov, M.Ya., and Unkovskii, B.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1992, vol. 28, p. 823.CrossRefGoogle Scholar
 807. 803.
  Fisyuk, A.S., Kulakov, I.V., Goncharov, D.S., Nikitina, O.S., Bogza, Y.P., and Shatsauskas, A.L., Chem. Heterocycl. Compd., 2014, vol. 50, p. 217.CrossRefGoogle Scholar
 808. 804.
  Goncharov, D.S., Garkushenko, A.K., Savelieva, A.P., and Fisyuk, A.S., Arkivoc, 2015, part (v), p. 176.Google Scholar
 809. 805.
  Kulakov, I.V., Nikolaenkova, E.B., Gatilov, Y.V., Tikhonov, A.Y., and Fisyuk, A.S., Tetrahedron Lett., 2015, vol. 56, p. 5980.CrossRefGoogle Scholar
 810. 806.
  Fisyuk, A.S., Mukanov, A.Yu., and Novikova, E.Yu., Mendeleev Commun., 2003, vol. 13, no. 6, p. 278.CrossRefGoogle Scholar
 811. 807.
  Fisuyk, A.S., Mukanov, A.Y., and Poendaev, N.V., Mol. Diversity, 2010, vol. 14, p. 455.CrossRefGoogle Scholar
 812. 808.
  Fisyuk, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 2012, vol. 48, p. 548.CrossRefGoogle Scholar
 813. 809.
  Sagitullina, G.P., Glizdinskaya, L.V., and Sagitullin, R.S., Mendeleev Commun., 2006, vol. 16, p. 56.CrossRefGoogle Scholar
 814. 810.
  Sagitullina, G.P., Lisitskaya, L., Vorontsova, M.A., and Sagitullin, R.S., Mendeleev Commun., 2007, vol. 17, p. 192.CrossRefGoogle Scholar
 815. 811.
  Sagitullina, G.P., Garkushenko, A.K., Vinokurova, Yu.O., Nyrkova, V.A., Atavin, E.G., and Sagitullin, R.S., Russ. J. Org. Chem., 2009, vol. 45, p. 1045.CrossRefGoogle Scholar
 816. 812.
  Levi, M.D., Fisyuk, A.S., Demadrille, R., Markevich, E., Gofer, Y., Aurbach, D., and Pron, A., Chem. Commun., 2006, p. 3299.Google Scholar
 817. 813.
  Fisyuk, A.S., Demadrille, R., Querner, C., Zagorska, M., Bleuse, J., and Pron, A., New J. Chem., 2005, vol. 29, p. 707.CrossRefGoogle Scholar
 818. 814.
  Giraud, M., Andreiadis, E.S., Fisyuk, A.S., Demadrille, R., Pécaut, J., Imbert, D., and Mazzanti, M., Inorg. Chem., 2008, vol. 47, p. 3952.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 819. 815.
  Kotwica, K., Kurach, E., Louarn, G., Kostyuchenko, A.S., Fisyuk, A.S., Zagorska, M., and Pron, A., Electrochim. Acta, 2013, vol. 111, p. 491.CrossRefGoogle Scholar
 820. 816.
  Kostyuchenko, A.S., Averkov, A.M., and Fisyuk, A.S., Org. Lett., 2014, vol. 16, p. 1833.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 821. 817.
  Kostyuchenko, A.S., Yurpalov, V.L., Kurowska, A., Domagala, W., Pron, A., and Fisyuk, A.S., Beilstein J. Org. Chem., 2014, vol. 10, p. 1596.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 822. 818.
  Kurowska, A., Kostyuchenko, A.S., Zassowski, P., Skorka, L., Yurpalov, V.L., Fisyuk, A.S., Pron, A., and Domagala, W., J. Phys. Chem. C, 2014, vol. 118, p. 25 176.CrossRefGoogle Scholar
 823. 819.
  Kostyuchenko, A.S., Drozdova, E.A., and Fisyuk, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 2017, vol. 53, p. 92.CrossRefGoogle Scholar
 824. 820.
  Kostyuchenko, A.S., Zheleznova, T.Yu., Stasyuk, A.J., Kurowska, A., Domagala, W., Pron, A., and Fisyuk, A.S., Beilstein J. Org. Chem., 2017, vol. 13, p. 313.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 825. 821.
  Katsiel, A.L., Sharipova, A.N., and Fisyuk, A.S., Mendeleev Commun., 2008, vol. 18, p. 169.CrossRefGoogle Scholar
 826. 822.
  Fisyuk, A.S., Bogza, Yu.P., Belyaeva, L.V., and Belyaev, V.B., Chem. Heterocycl. Compd., 2012, vol. 48, p. 1078.CrossRefGoogle Scholar
 827. 823.
  Bogza, Yu.P., Katsiel’, A.L., Sharypova, A.N., Tolstikova, T.G., and Fisyuk, A.S., Chem. Heterocycl. Compd., 2015, vol. 50, p. 1712.CrossRefGoogle Scholar
 828. 824.
  Kotwica, K., Kostyuchenko, A.S., Data, P., Marszalek, T., Skorka, L., Jaroch, T., Kacka, S., Zagorska, M., Nowakowski, R., Monkman, A.P., Fisyuk, A.S., Pisula, W., and Pron, A., Chem. Eur. J., 2016, vol. 22, p. 11 795.CrossRefGoogle Scholar
 829. 825.
  Medvedeva, M.M., Doron’kin, V.N., Pozharskii, A.F., and Novikov, V.N., Chem. Heterocycl. Compd., 1977, vol. 13, p. 903.CrossRefGoogle Scholar
 830. 826.
  Medvedeva, M.M., Pozharskii, A.F., Kuz’menko, V.V., Bessonov, V.V., and Tertov, V.A., Chem. Heterocycl. Compd., 1979, vol. 15, p. 166.CrossRefGoogle Scholar
 831. 827.
  Medvedeva, M.M. and Pozharskii, A.F., Chem. Heterocycl. Compd., 1982, vol. 18, p. 830.CrossRefGoogle Scholar
 832. 828.
  Aksenov, A.V., Magedov, I.V., and Smushkevich, Yu.I., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1992, p. 759.Google Scholar
 833. 829.
  Aksenov, A.V., Polykarpov, A.Yu., Smushkevich, Yu.I., and Magedov, I.V., J. Chem. Res., Synop., 1994, p. 402.Google Scholar
 834. 830.
  Trifonov, V.V., Goncharov, V.I., and Aksenov, A.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2006, vol. 42, p. 955.CrossRefGoogle Scholar
 835. 831.
  Aksenov, A.V., Aksenova, I.V., Borovlev, I.V., and Smushkevich, Yu.I., Molecules, 1999, p. 122.Google Scholar
 836. 832.
  Aksenov, A.V., Aksenova, I.V., and Smushkevich, Yu.I., Chem. Heterocycl. Compd., 2001, vol. 37, p. 976.CrossRefGoogle Scholar
 837. 833.
  Aksenov, A.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2001, vol. 37, p. 509.CrossRefGoogle Scholar
 838. 834.
  Aksenov, A.V. and Goncharov, B.I., Izbrannye metody sinteza i modifikatsii geterotsiklov (Selected Methods of Synthesis and Modification of Heterocycles), Kartsev, V.G., Ed., Moscow: MBFNP, 2007, vol. 6.Google Scholar
 839. 835.
  Aksenov, A.V., Nadein, O.N., Borovlev, I.V., and Smushkevich, Yu.I., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, p. 207.CrossRefGoogle Scholar
 840. 836.
  Aksenov, A.V., Nadein, O.N., Borovlev, I.V., and Smushkevich, Yu.I., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, p. 316.CrossRefGoogle Scholar
 841. 837.
  Aksenov, A.V., Nadein, O.N., Borovlev, I.V., and Smushkevich, Yu.I., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, p. 1045.CrossRefGoogle Scholar
 842. 838.
  Aksenov, A.V. and Nadein, O.N., Chem. Heterocycl. Compd., 2000, vol. 36, p. 1314.CrossRefGoogle Scholar
 843. 839.
  Aksenov, A.V. and Sarapii, A.V., Chem. Heterocycl. Compd., 1999, vol. 35, p. 1112.CrossRefGoogle Scholar
 844. 840.
  Aksenov, A.V., Sarapii, A.V., and Smushkevich, Yu.I., Chem. Heterocycl. Compd., 2000, vol. 36, p. 952.CrossRefGoogle Scholar
 845. 841.
  Demidova, N.V. and Aksenov, A.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2002, vol. 38, p. 908.CrossRefGoogle Scholar
 846. 842.
  Aksenov, A.V. and Demidova, N.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2002, vol. 38, p. 913.CrossRefGoogle Scholar
 847. 843.
  Demidova, N.V., Karaivanov, N.Ts., Goncharov, V.I., and Aksenov, A.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2005, vol. 41, p. 1167.CrossRefGoogle Scholar
 848. 844.
  Borovlev, I.V., Aksenov, A.V., and Pozharskii, A.F., Chem. Heterocycl. Compd., 1997, vol. 33, p. 1367.CrossRefGoogle Scholar
 849. 845.
  Borovlev, I.V. and Demidov, O.P., Chem. Heterocycl. Compd., 2003, vol. 39, p. 1417.CrossRefGoogle Scholar
 850. 846.
  Borovlev, I.V. and Demidov, O.P., Chem. Heterocycl. Compd., 2008, vol. 44, p. 1311.CrossRefGoogle Scholar
 851. 847.
  Aksenov, A.V. and Aksenova, I.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2009, vol. 45, p. 130.CrossRefGoogle Scholar
 852. 848.
  Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Lyakhovnenko, A.S., and Aksenova, I.V., Synthesis, 2009, p. 3439.Google Scholar
 853. 849.
  Aksenov, A.V., Lyakhovnenko, A.S., and Karaivanov, N.Ts., Chem. Heterocycl. Compd., 2009, vol. 45, p. 871.CrossRefGoogle Scholar
 854. 850.
  Aksenov, A.V., Lyakhovnenko, A.S., Karaivanov, N.Ts., and Levina, I.I., Chem. Heterocycl. Compd., 2010, vol. 46, p. 468.CrossRefGoogle Scholar
 855. 851.
  Lyakhovnenko, A.S., Aksenov, A.V., and Kugutov, M.M., Chem. Heterocycl. Compd., 2010, vol. 46, p. 1262.Google Scholar
 856. 852.
  Lyakhovnenko, A.S., Aksenov, A.V., and Kugutov, M.M., Chem. Heterocycl. Compd., 2010, vol. 46, p. 1138.CrossRefGoogle Scholar
 857. 853.
  Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Nadein, O.N., and Aksenova, I.V., Synlett, 2010, p. 2628.Google Scholar
 858. 854.
  Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Nadein, O.N., and Aksenova, I.V., Chem. Heterocycl. Compd., 2010, vol. 46, p. 1405.CrossRefGoogle Scholar
 859. 855.
  Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Nadein, O.N., and Aksenova, I.V., Synth. Commun., 2012, vol. 42, p. 541.CrossRefGoogle Scholar
 860. 856.
  Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Orazova, N.A., Aksenov, D.A., Dmitriev, M.V., and Rubin, M., RSC Adv., 2015, vol. 5, p. 84 849.CrossRefGoogle Scholar
 861. 857.
  Aksenov, A.V., Smirnov, A.N., Aksenov, N.A., Aksenova, I.V., Frolova, L.V., Kornienko, A., Magedov, I.V., and Rubin, M., Chem. Commun., 2013, vol. 49, p. 9305.CrossRefGoogle Scholar
 862. 858.
  Aksenov, A.V., Smirnov, A.N., Aksenov, N.A., Aksenova, I.V., Matheny, J.P., and Rubin, M., RSC Adv., 2015, vol. 5, p. 8647.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • I. S. Antipin
  • 1
 • M. A. Kazymova
  • 1
 • M. A. Kuznetsov
  • 2
 • A. V. Vasilyev
  • 2
  • 3
 • M. A. Ishchenko
  • 4
 • A. A. Kiryushkin
  • 4
 • L. M. Kuznetsova
  • 2
 • S. V. Makarenko
  • 5
 • V. A. Ostrovskii
  • 4
 • M. L. Petrov
  • 4
 • O. V. Solod
  • 6
 • Yu. G. Trishin
  • 7
 • I. P. Yakovlev
  • 8
 • V. G. Nenaidenko
  • 9
 • E. K. Beloglazkina
  • 9
 • I. P. Beletskaya
  • 9
 • Yu. A. Ustynyuk
  • 9
 • P. A. Solov’ev
  • 10
 • I. V. Ivanov
  • 10
 • E. V. Malina
  • 10
 • N. V. Sivova
  • 10
 • V. V. Negrebetskii
  • 11
 • Yu. I. Baukov
  • 11
 • N. A. Pozharskaya
  • 12
 • V. F. Traven’
  • 12
 • A. E. Shchekotikhin
  • 12
  • 13
 • A. V. Varlamov
  • 14
 • T. N. Borisova
  • 14
 • Yu. A. Lesina
  • 15
 • E. A. Krasnokutskaya
  • 15
 • S. I. Rogozhnikov
  • 16
 • S. N. Shurov
  • 16
 • T. P. Kustova
  • 17
 • M. V. Klyuev
  • 17
 • O. G. Khelevina
  • 18
 • P. A. Stuzhin
  • 18
 • A. Yu. Fedorov
  • 19
 • A. V. Gushchin
  • 19
 • V. A. Dodonov
  • 19
 • A. V. Kolobov
  • 20
  • 21
 • V. V. Plakhtinskii
  • 21
 • V. Yu. Orlov
  • 22
 • A. P. Kriven’ko
  • 23
 • O. V. Fedotova
  • 23
 • N. V. Pchelintseva
  • 23
 • V. N. Charushin
  • 24
 • O. N. Chupakhin
  • 24
 • Yu. N. Klimochkin
  • 25
 • A. Yu. Klimochkina
  • 26
 • V. N. Kuryatnikov
  • 26
 • Yu. A. Malinovskaya
  • 25
 • A. S. Levina
  • 27
 • O. E. Zhuravlev
  • 27
 • L. I. Voronchikhina
  • 27
 • A. S. Fisyuk
  • 28
  • 29
 • A. V. Aksenov
  • 30
 • N. A. Aksenov
  • 30
 • I. V. Aksenova
  • 30
 1. 1.Kazan (Volga Region) Federal UniversityKazanRussia
 2. 2.St. Petersburg State UniversitySt. PetersburgRussia
 3. 3.St. Petersburg State Forest Technical UniversitySt. PetersburgRussia
 4. 4.St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University)St. PetersburgRussia
 5. 5.Herzen State Pedagogical University of RussiaSt. PetersburgRussia
 6. 6.St. Petersburg University of the Humanities and Social SciencesSt. PetersburgRussia
 7. 7.Higher School of Technology and EnergySt. Petersburg State University of Industrial Technologies and DesignSt. PetersburgRussia
 8. 8.St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical AcademySt. PetersburgRussia
 9. 9.Faculty of ChemistryMoscow State UniversityMoscowRussia
 10. 10.Moscow State University of Fine Chemical TechnologiesMoscowRussia
 11. 11.Pirogov Russian National Research Medical UniversityMoscowRussia
 12. 12.Mendeleev University of Chemical Technology of RussiaMoscowRussia
 13. 13.Gause Institute of New AntibioticsMoscowRussia
 14. 14.Peoples’ Friendship University of RussiaMoscowRussia
 15. 15.Tomsk Polytechnic UniversityTomskRussia
 16. 16.Perm State National Research UniversityPermRussia
 17. 17.Ivanovo State UniversityIvanovoRussia
 18. 18.Ivanovo State University of Chemistry and TechnologyIvanovoRussia
 19. 19.Lobachevskii State National Research University of Nizhny NovgorodNizhny NovgorodRussia
 20. 20.Ushinskii Yaroslavl State Pedagogical UniversityYaroslavlRussia
 21. 21.Yaroslavl State Technical UniversityYaroslavlRussia
 22. 22.Demidov Yaroslavl State UniversityYaroslavlRussia
 23. 23.Institute of ChemistryChernyshevskii Saratov State National Research UniversitySaratovRussia
 24. 24.Yeltsin Ural Federal UniversityUralRussia
 25. 25.Samara State Technical UniversitySamaraRussia
 26. 26.Moscow Technological UniversityMoscowRussia
 27. 27.Tver State UniversityTverRussia
 28. 28.Dostoevskii Omsk State UniversityOmskRussia
 29. 29.Omsk State Technical UniversityOmskRussia
 30. 30.North Caucasus Federal UniversityNorth CaucasusRussia

Personalised recommendations