Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 88, Issue 2, pp 368–381 | Cite as

Modern Advances in the Preparation and Modification of Cellulose Nitrates

 • A. E. GolubevEmail author
 • S. A. Kuvshinova
 • V. A. Burmistrov
 • O. I. Koifman
Article
 • 33 Downloads

Abstract

The published data on the preparation of cellulose nitrate are summarized. New sources of cellulosic materials are analyzed. The results of studies on the chemical modification of cellulose nitrate by nucleophilic substitution are presented. The published data on the plasticization of cellulose nitrate are summarized. Modern plasticizing systems and methods for their effectiveness assessment are described.

Keywords

cellulose nitrates degree of esterification acid mixture nitration modification plasticizing systems 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kalinchev, E.L., Plast. Massy, 2010, no. 1, p. 10.Google Scholar
 2. 2.
  Tanaka, K., Tanabe, Y., and Akiyama, R., Liq. Cryst., 2008, vol. 35, no. 8, p. 937. doi 10.1080/02678290802304919CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Cong, Y.-H., Wang, W., Tian, M., Meng, F.-B., and Zhang B.-Y., Liq. Cryst., 2009, vol. 36, no. 5, p. 455. doi 10.1080/02678290903006215CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Pechnikova, N.L., Radugin, M.V., Ageeva, T.A., and Syrbu, S.A., Russ. J. Gen. Chem., 2016, vol. 86, no. 6, p. 1505. doi 10.1134/S1070363216060475CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Garaev, I.Kh., Kostochko, A.V., Petrov, A.I., Ibragimov, E.N., and Golubev, A.V., Russ. J. Gen. Chem., 2016, vol. 86, no. 6, p. 1459. doi 10.1134/S1070363216060384CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Garaev, I.Kh., Kostochko, A.V., Petrov, A.I., Ibragimov, E.N., and Golubev, A.V., Russ. J. Gen. Chem., 2016, vol. 86, no. 6, p. 1469. doi 10.1134/S1070363216060396CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Musaev, Yu.I., Musaeva, E.B., Kvashin, V.A., Gashaeva, F.A., Kozhemova, K.R., and Balaeva, M.O., Izv. Kabard.-Balkar. Gos. Univ., 2013, no. 4, p. 106.Google Scholar
 8. 8.
  Gerasin, V.A., Antipov, E.M., Karbushev, V.V., Kulichikhin, V.G., Karpacheva, G.P., Tal’roze, R.V., and Kudryavtsev, Ya.V., Russ. Chem. Rev.., 2013, vol. 82, no. 4, p. 303. doi 10.1070/RC2013v082n04ABEH004322CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Sedelkin, V.M., Potekhina, L.N., Chirkova, O.A., Surkova, A.N., and Mashkova, D.A., Izv. Volgograd. Gos. Tekh.Univ., 2013, vol. 11, no. 19 (122), p. 90.Google Scholar
 10. 10.
  Sedelkin, V.M., Potekhina, L.N., and Oleinikova, E.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 2014, vol. 57, no. 9, p. 93.Google Scholar
 11. 11.
  Aleshina, L.A., Lyukhanova, I.V., Budaeva, V.V., Zolotukhin, V.N., Mitrofanov, R.Yu., Sakovich, G.V., Uchen. Zapiski Petrozavodsk. Gos. Univ. Estestv. Tekh. Nauki, 2011, no. 8, p. 114.Google Scholar
 12. 12.
  Zavadskii, A.E., Kuvshinova, S.A., and Burmistrov, V.A., Khim. Volokna, 2009, no. 5, p. 18.Google Scholar
 13. 13.
  Tkacheva, N.I., Morozov, S.V., Grigor’ev, I.A., Mognonov, D.M., and Kolchanov, N.A., Polymer Sci., Ser. B, 2013, vol. 55, nos. 7–8, p. 409. doi 10.1134/S1560090413070063CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Nazarov, V.G., Poverkhnostnaya modifikatsiya polimerov (Surface Modification of Polymers), Moscow: Mosk. Gos. Univ. Pechati, 2008.Google Scholar
 15. 15.
  Valishina, Z.T., Kostochko, A.V., Akhmadullin, I.N., Makhutin, E.L., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2013, vol. 16, no. 17, p. 267.Google Scholar
 16. 16.
  Zhbankov, R.G., Fizika tsellyulozy i ee proizvodnykh (Chemistry of Cellulose and Its Derivatives), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1983.Google Scholar
 17. 17.
  Kovalenko, V.I., Sopin, V.F., and Khrapkovskii, G.M., Strukturno-kineticheskie osobennosti polucheniya i termodestruktsii nitratov tsellyulozy (Structural Kinetic Features of the Production and Termal Decomposition of Cellulose Nitrates), Moscow: Nauka, 2005.Google Scholar
 18. 18.
  Kovalenko, V.I., Marchenko, G.N., and Khrapkovskii, G.M., Molekulyarnaya struktura nitrata tsellyulozy: ot polucheniya do termodestruktsii (Molecular Structure of Cellulose Nitrate: From Production to Thermal Decomposition), Kazan: Kazan. Gos. Energ. Univ., 2009.Google Scholar
 19. 19.
  Kovalenko, V.I., Marchenko, G.N., Khrapkovskii, G.M., and Shamov, A.G., Stroenie, sintez i termicheskoe razlozhenie nitratov tsellyulozy (Structure, Synthesis, and Thermal Decomposition of Cellulose Nitrates), Moscow: KDU, 2012.Google Scholar
 20. 20.
  Panchenko, O.A. and Titova, O.I., Khim. Rastit. Syr’ya, 2005, no. 3, p. 85.Google Scholar
 21. 21.
  Cherenkov, G.P., Gladchenko, M.A., Lifshits, A.B., Petrov, V.A., and Gibadullin, M.R., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2015, vol. 18, no. 12, p. 189.Google Scholar
 22. 22.
  Kas’ko, N.S. and Panchenko, O.A., Khim. Rastit. Syr’ya, 2001, no. 3, p. 37.Google Scholar
 23. 23.
  Gindich, V.I., Tekhnologiya piroksilinovykh porokhov (Technology of Pyroxilin Powders), Kazan: Tatar. Gas.-Zhurn. Izd., 1995, vol. 1, p. 21.Google Scholar
 24. 24.
  Agzamov, R.Z., Sirotkin, A.S., Bratilova, O.B., Petrov, S.E., Khatsrinov, A.I., and Mikhailov, Yu.M., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2012, no. 20, p. 172.Google Scholar
 25. 25.
  Sharov, D.S., Smirnov, V.Yu., Shakhmina, E.V., Petrov, S.E., Khatsrinov, A.I., and Gatina, R.F., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2013, vol. 16, no. 11, p. 237.Google Scholar
 26. 26.
  Semochkin, A.S., Khatsrinov, A.I., Khakimov, M.F., Namestnikov, V.V., and Gatina, R.F., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2010, no. 8, p. 410.Google Scholar
 27. 27.
  Kostochko, A.V., Shipina, O.T., Valishina, Z.T., and Aleksandrov, A.A., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2014, vol. 17, no. 21, p. 29.Google Scholar
 28. 28.
  Titova, A.I., Kondrat’ev, A.V., Panchenko, O.A., and Napilkova, O.A., Plast. Massy, 2009, no. 4, p. 43.Google Scholar
 29. 29.
  Ponomarev, B.A., Rusin, D.L., Seregin, V.V., Leonova, E.V., and Belikova, T.A., Usp. Khim. Khim. Tekhnol., 2011, vol. 25, no. 12(128), p. 40.Google Scholar
 30. 30.
  Gismatulina, Yu.A., Materialy XVI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i molodykh uchenykh, posvyashchennoi 115-letiyu so dnya rozhdeniya professora L.P. Kuleva “Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya v XXI veke” (Proc. XVI Int. Scientific and Practical Conf. of Students and Young Scientists Dedicated to the 115th Anniversary of Birth of Prof. L.P. Kulev “Chemistry and Chemical Technology in XXI Century”), Tomsk: Nats. Issled. Tomsk. Politekh. Univ., 2015, p. 263.Google Scholar
 31. 31.
  Yakusheva, A.A., Zolotukhin, V.N., Budaeva, V.V., and Mitrofanov, R.Yu., Materialy V Vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Novye dostizheniya v khimii i khimicheskoi tekhnologii rastitel’nogo syr’ya” (Proc. V All-Russia Conf. with Int. Participation “New Advances in Chemistry and Chemical Technology of Plant Raw Materials”), Bazarnova, N.G. and Markin, V.I., Eds., 2012, p. 46.Google Scholar
 32. 32.
  Yakusheva, A.A., Materialy V Vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Novye dostizheniya v khimii i khimicheskoi tekhnologii rastitel’nogo syr’ya” (Proc. VI All-Russia Conf. with Int. Participation “New Advances in Chemistry and Chemical Technology of Plant Raw Materials”), Bazarnova, N.G. and Markin, V.I., Eds., 2014, p. 38.Google Scholar
 33. 33.
  Titova, O.I., Barinova, T.V., and Panchenko, O.A., Plast. Massy, 2009, no. 2, p. 34.Google Scholar
 34. 34.
  Novyi spravochnik khimika i tekhnologa. Syr’e i produkty promyshlennosti organicheskikh i neorganicheskikh veshchestv (New Hanbook of Chemist and Engineering Chemist. Raw Materials and Products of Organic and Inorganic Substances Industries), St. Petersburg: Professional, 2006, p. 570.Google Scholar
 35. 35.
  Budaeva, V.V., Mitrofanov, R.Yu., Zolotukhin, V.N., and Sakovich, G.V., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2011, no. 7, p. 205.Google Scholar
 36. 36.
  Budaeva, V.V., Obrezkova, M.V., Tomil’tseva, N.A., and Sakovich, G.V., Stroit. Neft. Gaz. Skvazhin Sushe More, 2011, no. 9, p. 41.Google Scholar
 37. 37.
  Obrezkova, M.V., Polzunov. Vestn., 2013, no. 3, p. 206.Google Scholar
 38. 38.
  Tomil’tseva, N.A., Sevodina, A.A., and Budaeva, V.V., Polzunov. Vestn., 2010, no. 4, p. 224.Google Scholar
 39. 39.
  Yakusheva, A.A., Budaeva, V.V., Bychin, N.V., and Sakovich, G.V., Polzunov. Vestn., 2013, no. 1, p. 211.Google Scholar
 40. 40.
  Yakusheva, A.A., Polzunov. Vestn., 2013, no. 3, p. 202.Google Scholar
 41. 41.
  Yakusheva, A.A., Fundament. Issled., 2014, no. 8, p. 360.Google Scholar
 42. 42.
  Mendeleev, D.I., O bezdymnom pirokolloidnom porokhe (About Smokeless Pyrocolloidal Powder), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1952, p. 189.Google Scholar
 43. 43.
  Valishina, Z.T., Galiullina, G.N., Petrov, E.S., Naumkina, N.I., and Kostochko, A.V., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2015, vol. 18, no. 13, p. 149.Google Scholar
 44. 44.
  Valishina, Z.T., Aleksandrov, A.A., Makhutin, E.L., Khramova, E.V., and Kostochko, A.V., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2015, vol. 18, no. 2, p. 259.Google Scholar
 45. 45.
  Rogova, N.S., Garaeva, M.R., and Shipina, O.T., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2010, no. 9, p. 131.Google Scholar
 46. 46.
  Petrov, V.A., Gibadullin, M.R., Aver’yanova, N.V., Kuznetsova, N.V., Zakharov, A.D., and Khammatov, I.A., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2012, vol. 15, no. 24, p. 29.Google Scholar
 47. 47.
  Petrov, V.A., Aver’yanova, N.V., Gibadullin, M.R., Khammatov, I.A., Kametova, K.R., and Dobrynin, A.B., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2013, vol. 16, no. 14, p. 83.Google Scholar
 48. 48.
  Petrov, V.A., Aver’yanova, N.V., Gibadullin, M.R., Khammatov, I.A., Sibgatullina, N.M., Bikmukhametov, I.R., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2014, vol. 17, no. 14, p. 115.Google Scholar
 49. 49.
  Azgamov, R.Z., Lapshina, T.V., Abitaeva, I.U., Sirotkin, A.S., Kirilina, T.V., Kobeleva, I.V., Muzychenko, L.N., Roman’ko, N.A., and Chupin, A.A., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2014, vol. 17, no. 2, p. 212.Google Scholar
 50. 50.
  Azgamov, R.Z., Sirotkin, A.S., and Shulaeva, A.N., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2015, vol. 18, no. 2, p. 403.Google Scholar
 51. 51.
  Kochnev, A.M. and Galibeev, S.S., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 2004, vol. 46, no. 4, p. 4.Google Scholar
 52. 52.
  Romanova, S.M., Mukhetdinova, A.M., and Fridland, S.V., Zh. Ekol. Promyshl. Bezop., 2010, no. 1, p. 60.Google Scholar
 53. 53.
  Romanova, S.M., Mukhetdinova, A.M., and Fridland, S.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 2012, vol. 55, no. 3, p. 68.Google Scholar
 54. 54.
  Romanova, S.M., Treskova, V.I., and Gil’manov, R.Z., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2012, no. 15, p. 67.Google Scholar
 55. 55.
  Nurgatin, V.V., Fridland, S.V., and Stepanova, N.V., Vestn. Tatar. Otd. Ross. Ekol. Akad., 2000, no. 3, p. 50.Google Scholar
 56. 56.
  Romanova, S.M., Treskova, V.I., Gil’manov, R.Z., Khuzeev, M.V., and Zasypkin, A.G., Khim. Rastit. Syr’ya, 2014, no. 4, p. 51.Google Scholar
 57. 57.
  Romanova, S.M., Madyakina, A.M., Fatykhova, L.A., and Fridland, S.V., Russ. J. Gen. Chem., 2013, vol. 83, no. 1, p. 58. doi 10.1134/S1070363213010106CrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Romanova, S.M. and Fatykhova, L.A., J. Sib. Fed. Univ. Chem., 2014, vol. 1, no. 7, p. 151.Google Scholar
 59. 59.
  Gotlib, E.M., Plastifikatsiya polyarnykh kauchukov, lineinykh i setchatykh polimerov (Plasticization of Polar Rubbers, Linear and Cross-Linked Polymers), Kazan: Kazan. Gos. Tekhnol. Univ., 2008.Google Scholar
 60. 60.
  Tinnius, K., Plastifikatory (Plasticizers), Moscow: Khimiya, 1967.Google Scholar
 61. 61.
  John, T., Lutz, Jr., and Grossman, F.R., Polymer Modifiers Additives, New York: Marcel Dekker, 2001.Google Scholar
 62. 62.
  Tager, A.A., Fizikokhimiya polimerov (Physical Chemistry of Polymers), Moscow: Khimiya, 1978.Google Scholar
 63. 63.
  Vasil’eva, G.A., Romanova, E.G., and Kukarnikov, V.V., Trudy III Vsesoyuznoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii po plastifikatsii polimerov (Proc. II All-Russia Scientific and Technical Conf. on Polymer Plasticization), Vladimir, 1988, part 1, p. 53.Google Scholar
 64. 64.
  Geisman, N.I., Trudy III Vsesoyuznoi nauchnotekhnicheskoi konferentsii po plastifikatsii polimerov (Proc. II All-Russia Scientific and technical Conf. on Polymer Plasticization), Vladimir, 1988, part 2, p. 114.Google Scholar
 65. 65.
  Bogdanov, A.P., K voprosu plastifikatsii nitratov tsellyulozy alkoksinitroftalatami (On Plasticization of Cellulose Nitrates with Alkoxynitro Phthalates), Bogdanov, A.P. and Geisman, I.I., Kazan: Kazan. Khim.-Tekhnol. Inst., 1977. Available from ONIITEKHIM, January 16, 1978, no. 1449/78.Google Scholar
 66. 66.
  Gotlib, E.M., Garaeva, M.R., Kostochko, A.V., and Nikitina, N.N., Sovremennye materialy i tekhnologii v stroitel’stve: sbornik nauchnyh trudov (Modern Materials and Technologies in Construction: Collection of Scientific Papers), Novosibirsk, 2003, p. 94.Google Scholar
 67. 67.
  Garaeva, M.R., Gotlib, E.M., Nikitina, N.N., and Kostochko, A.V., Plast. Massy, 2007, no. 2, p. 50.Google Scholar
 68. 68.
  Golubev, A.E., Novikov, I.V., Kuvshinova, S.A., Burmistrov, V.A., and Koifman, O.I., Russ. J. Gen. Chem., 2017, vol. 87, no. 9, p. 2188. doi 10.1134/S1070363217090456CrossRefGoogle Scholar
 69. 69.
  Mikhailov, Yu.M., Smirnov, V.S., and Ganina, L.V., Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1994, no. 6, p. 1032.Google Scholar
 70. 70.
  Valishina, Z.T., Lisyukova, A.V., Shipina, O.T., and Kostochko, A.V., Plast. Massy, 2010, no. 3, p. 26.Google Scholar
 71. 71.
  Getmanchuk, I.P., Konovalyuk, V.D., Maslak, V.D., Shumskii, V.F., and Lipatov, Yu.S., Plast. Massy, 2006, no. 1, p. 50.Google Scholar
 72. 72.
  Glazyrin, A.B., Abdullin, M.I., Mukhametzyanova, A.A., and Khamidullin, E.N., Plast. Massy, 2005, no. 3, p. 29.Google Scholar
 73. 73.
  Grinshpan, D.D., Gonchar, A.N., Savitskaya, T.A., Tsygankova, N.G., and Makarevich, S.E., Polymer Sci., Ser. A, 2014, no. 2, p. 137. doi 10.1134/S0965545X14020059CrossRefGoogle Scholar
 74. 74.
  Kulish, E.I., Chernova, V.V., Volodina, V.P., and Kolesov, S.V., Polymer Sci., Ser. A, 2015, vol. 57, no. 5, p. 508. doi 10.1134/S0965545X15050120CrossRefGoogle Scholar
 75. 75.
  Vshivkov, S.A. and Byzov, A.A., Polymer Sci., Ser. A, 2013, no. 2, p. 102. doi 10.1134/S0965545X13020107CrossRefGoogle Scholar
 76. 76.
  Plotnikova, V.P., Golova, L.K., Makarov, I.S., and Kulichikhin, V.G., Polymer Sci., Ser. A, 2013, no. 4, p. 258. doi 10.1134/S0965545X13040056CrossRefGoogle Scholar
 77. 77.
  Golubev, A.E., Neshitova, A.N., Singin, P.V., Kuvshinova, S.A., Burmistrov, V.A., and Koifman, O.I., Russ. J. Gen. Chem., 2017, vol. 87, no. 12, p. 3086. doi 10.1134/S107036321712057XCrossRefGoogle Scholar
 78. 78.
  Rusin, D.L., Osnovy kompleksnogo modifitsirovaniya polimernykh kompozitov, pererabatyvaemykh prokhodnym pressovaniem (Principles of Combined Modification of Polymer Composites Processed by Through-Feed Pressing), Moscow: Mendeleev Ross. Khim. Tekhnol. Univ., 2008.Google Scholar
 79. 79.
  Aleksandrov, A.A., Shipina, O.T., and Valishina, Z.T., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2014, vol. 17, no. 13, p. 162.Google Scholar
 80. 80.
  Aleksandrov, A.A., Shipina, O.T., Petrov, E.S., and Gil’manov, R.Z., Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2012, vol. 15, no. 8, p. 35.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • A. E. Golubev
  • 1
  Email author
 • S. A. Kuvshinova
  • 2
 • V. A. Burmistrov
  • 2
 • O. I. Koifman
  • 2
  • 3
 1. 1.Research Institute of Polymer MaterialsPermRussia
 2. 2.Ivanovo State University of Chemistry and TechnologyIvanovoRussia
 3. 3.Krestov Institute of Solution ChemistryRussian Academy of SciencesIvanovoRussia

Personalised recommendations