Advertisement

Russian Journal of Ecology

, 40:529 | Cite as

Temperature conditions in burrows of the steppe marmot, Marmota bobak Müller (1776), in the hibernation period

 • A. A. Nikol’skiiEmail author
Article

Abstract

Data published in the Handbook on the Climate of the Soviet Union have been used as a basis for estimating the temperature of the soil surrounding the nest chamber during the period of bobak marmot hibernation. Interspecific differences in the temperature conditions of hibernation have been revealed. The hypothesis is substantiated that the dates of hibernation onset in marmots depend on air temperature outside the burrow.

Key words

bobak marmot hibernation burrow temperature 

References

 1. Abelentsev, V.I., The Steppe Marmot in Ukraine, in Fauna i ekologiya gryzunov (Rodent Fauna and Ecology), issue 10, Moscow, 1971, pp. 217–233.Google Scholar
 2. Afanas’ev, A.V., An Essay on the Ecology of the Steppe Marmot, Izv. Akad. Nauk KazSSR, Ser. Zool., 1947, no. 36, pp. 35–47.Google Scholar
 3. Barabash-Nikiforov, I.I., Zveri yugo-vostochnoi chasti Chernozemnogo tsentra (Mammals in the Southeast of the Central Chernozem Zone), Voronezh: Voronezh. Knizhn. Izd., 1957.Google Scholar
 4. Bibikov, D.I., Kim, A.A., and Pavlova, A.E., Marmots in Karaganda Oblast, in Resursy fauny surkov v SSSR: (Mat-ly soveshch.) (Proc. Conf. on Resources of Marmot Fauna in the Soviet Union), Moscow: Nauka, 1967, pp. 69–70.Google Scholar
 5. Chekalin, V.B., The Steppe Marmot in Kokchetav and Aktyubinsk Oblasts of Kazakhstan, (Proc. Conf. on Resources of Marmot Fauna in the Soviet Union), Moscow: Nauka, 1967, pp. 66–68.Google Scholar
 6. Elkin, K.F., Azarov, V.I., Lobanov, V.S., and Sotnikov, V.L., Steppe Marmots: Stocks and Prospects for Commercial Hunting in Tselinograd Oblast, in Fauna i ekologiya gryzunov (Rodent Fauna and Ecology), Moscow, 1975, issue 12, pp. 129–154.Google Scholar
 7. Gidrogeotermicheskii atlas SSSR (zona aktivnogo vodoobmena). Skhematicheskaya karta temperaturnogo rezhima “neitral’nogo sloya” territorii SSSR (A Hydrogeothermal Atlas of the Soviet Union: The Active Water Exchange Zone. Schematic Map of the “Neutral Layer” Temperature Regime on the Territory of the Soviet Union), Moscow: Mingeo SSSR, 1983.Google Scholar
 8. Gorelov, M.S., Mlekopitayushchie Samarskogo kraya (Mammals of the Samara Region), Samara: SamVem, 1996.Google Scholar
 9. Gromov, I.M., Bibikov, D.I., Kalabukhov, N.I., and Meyer, M.N., Fauna SSSR. Mlekopitayushchie: Nazemnye belich’i (Marmotinae) [Fauna of the Soviet Union. Mammals: Ground-Dwelling Sciurids (Marmotinae)]. Moscow: Nauka, 1965.Google Scholar
 10. Gubar’, V.V. and Dukel’skaya, N.M., Marmot Ecology As a Basis for Organizing Intensive Marmot Farming, in Ekologiya surka i surochii promysel (Marmots: Ecology and Commercial Hunting), Moscow: Vneshtorgizdat, 1935, pp. 5–29.Google Scholar
 11. Kapitonov, V.I., Marmots: Distribution and Prospects for Commercial Hunting in Central Kazakhstan, Tr. Inst. Zool. Akad. Nauk KazSSR, vol. 26: Okhotnich’e-promyslovye zveri Kazakhstana (Commercial Game Animals in Kazakhstan), Alma-Ata, 1966, pp. 94–134.Google Scholar
 12. Kononov, S.P., The Steppe Marmot in Kustanai Oblast, 4-i s”ezd Vsesoyuznogo teriol. ob-va: Tez. dokl (Abstr. 4th Congr. All-Union Theriological Society), Moscow, 1986, pp. 187–188.Google Scholar
 13. Kuznetsov, B.A., Mammals in the Steppe Zone of the Southern Urals, Byull. Mosk. O-va Ispyt. Prir., Otd. Biol., 1928, vol. 37,issue 3–4, pp. 250–312.Google Scholar
 14. Lobanov, V.S., Wintering Burrow Structure of Kazakhstan Steppe Marmot, Okhrana, ratsional’noe ispol’zovanie i ekologiya surkov. Mat-ly Vsesoyuz. soveshch. (Marmots: Conservation, Rational Management, and Ecology. Proc. All-Union Conf.), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1983, pp. 63–64.Google Scholar
 15. Mashkin, V.I., Evropeiskii baibak: Ekologiya, sokhranenie i ispol’zovanie (European Steppe Marmot: Ecology, Conservation, and Utilization), Kirov: Kirov. Obl. Tipografiya, 1997.Google Scholar
 16. Mashkin, V.I., Kolesnikov, V.V., and Zarubin, B.E., Marmot Stocks in Tselinograd Oblast and Their Utilization, Biologiya, ekologiya, okhrana i ratsional’noe ispol’zovanie surkov: Mat-ly Vsesoyuz. soveshch. (Marmots: Biology, Ecology, Conservation, and Rational Management. Proc. All-Union Conf.), Moscow: VTO, 1991, pp. 62–67.Google Scholar
 17. Milyutin, N.G., Data on the Ecology of Steppe Marmot, Marmota bobac Müller, Zool. Zh., 1941, vol. 20,issue 4–5, pp. 654–658.Google Scholar
 18. Nikol’skii, A.A., Temperature Niche of the Greater Mole Rat Spalax microphthalmus Güld. (1770), Ekologiya, 2007, no. 4, pp. 293–298.Google Scholar
 19. Nikol’skii, A.A. and Savchenko, G.A., Air Temperature Changes in a Steppe Marmot Burrow in the Summer-Autumn Period, Ekologiya, 2002, no. 2, pp. 120–125.Google Scholar
 20. Obolenskii, S.I., Notes on Mammals of the Stone Steppe, Voronezh Province, Priroda i Okhota (supplement to journal Ukrainskii Okhotnik i Rybolov), 1926, pp. 11–14.Google Scholar
 21. Ognev, S.I. and Vorob’ev, K.A., Fauna pozvonochnykh Voronezhskoi gub. (Vertebrate Fauna of Voronezh Province), Moscow: Novaya Derevnya, 1924.Google Scholar
 22. Pakizh, V.I., On the Distribution and Abundance of the Steppe Marmot in Pavlodar Oblast, Resursy fauny surkov v SSSR: Mat-ly soveshch. (Proc. Conf. on Resources of Marmot Fauna in the Soviet Union), Moscow: Nauka, 1967, pp. 68–69.Google Scholar
 23. Polferov, Ya.Ya., Okhota v Turgaiskoi oblasti (Hunting in Turgai Region), Orenburg: Izd. Turgaisk. Stat. O-va, 1896.Google Scholar
 24. Popov, V.A., Mlekopitayushchie Volzhsko-Kamskogo kraya (Mammals of the Volga-Kama Region), Kazan: Kazan. Fil. Akad. Nauk SSSR, 1960.Google Scholar
 25. Samigullin, G.M., The Steppe Marmot in Orenburg Oblast: Current State and Prospects for Conservation, Biologiya, ekologiya, okhrana i ratsional’noe ispol’zovanie surkov: Mat-ly Vsesoyuz. soveshch (Marmots: Biology, Ecology, Conservation, and Rational Management. Proc. All-Union Conf.), Moscow: VTO, 1991, pp. 112–114.Google Scholar
 26. Samosh, V.M., Data on the Ecology of Steppe Marmot in Ukraine, Tr. Inst. Zool. Akad. Nauk UkrSSR, 1960, vol. 16, pp. 23–30.Google Scholar
 27. Savchenko, G.A. and Ronkin, V.I., Dependence of the Dates of Steppe Marmot Hibernation Onset on Distinctness of Growing Season Termination, Vestn. Kharkov. Nats. Univ. im. V.N. Karazina, 2007, issue 5, no. 768, pp. 105–109.Google Scholar
 28. Seleznev, M.Yu., On Steppe Marmots in the Streletskaya Steppe and Bol’shoi Burluk, Sb. Tr. Zool. Muz. Akad. Nauk UkrSSR, 1936, no. 17, pp. 63–77.Google Scholar
 29. Semikhatova, S.N., The Steppe Marmot, Marmota bobac Muller: Specific Features of Distribution, Current State of Colonies, and Some Problems of Ecology in the North of the Lower Volga Region (Saratov Oblast), Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Saratov: Saratov. State Univ., 1965.Google Scholar
 30. Shubin, I.G., On the Dates of Steppe Marmot and Little Suslik Hibernation in Central Kazakhstan, Zool. Zh., 1963, vol. 42,issue 2, pp. 274–281.Google Scholar
 31. Shubin, V.I., Dates of Steppe Marmot Hibernation and Breeding in Kazakhstan, (Marmots: Biology, Ecology, Conservation, and Rational Management. Proc. All-Union Conf.), Moscow: VTO, 1991, pp. 170–174.Google Scholar
 32. Shubin, I.G., Abelentsev, V.I., and Semikhatova, S.N., The Steppe Marmot, in Surki. Rasprostranenie i ekologiya (Marmots: Distribution and Ecology), Moscow: Nauka, 1978, pp. 10–38.Google Scholar
 33. Silant’ev, A.A., Fauna padov imeniya V.L. Naryshkina Balashovskogo uezda, Saratovskoi oblasti (The Fauna of Lowlands in V.L. Naryshkin’s Estate, Balashovskii Distirict, Saratov Province), St. Petersburg: Tipografiya E. Evdokimova, 1894.Google Scholar
 34. Sludskii, A.A., Pushnye zveri Kazakhstana (Fur-Bearing Animals in Kazakhstan), Alma-Ata: Kazakhstan. Gos. Izd., 1939.Google Scholar
 35. Sludskii, A.A., Varshavskii, S.N., Ismagilov, M.I., et al., Mlekopitayushchie Kazakhstana (Mammals of Kazakhstan), vol. 1, part 1: Gryzuny (surki i susliki) (Rodents: Marmots and Ground Squirrels), Alma-Ata: Nauka, 1969.Google Scholar
 36. Soroka, O.V., Effect of Environmental Factors on the Dynamics of Seasonal Activity of the Steppe Marmot, Marmota bobac Mull., 1776), in Biologiya surkov Palearktiki (The Biology of Palearctic Marmots), Moscow: MAKS Press, 2000, pp. 145–158.Google Scholar
 37. Spravochnik po klimatu SSSR (Handbook on the Climate of the Soviet Union), issue 9, part 2: Temperatura vozdukha i pochvy (Air and Soil Temperatures), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1965a.Google Scholar
 38. Spravochnik po klimatu SSSR (Handbook on the Climate of the Soviet Union), issue 12, part 2: Temperatura vozdukha i pochvy (Air and Soil Temperatures), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1965b.Google Scholar
 39. Spravochnik po klimatu SSSR (Handbook on the Climate of the Soviet Union), issue 18, part 2: Temperatura vozdukha i pochvy (Air and Soil Temperatures), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1965c.Google Scholar
 40. Spravochnik po klimatu SSSR (Handbook on the Climate of the Soviet Union), issue 28, part 2: Temperatura vozdukha i pochvy (Air and Soil Temperatures), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1965d.Google Scholar
 41. Spravochnik po klimatu SSSR (Handbook on the Climate of the Soviet Union), issue 13, part 2: Temperatura vozdukha i pochvy (Air and Soil Temperatures), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1966.Google Scholar
 42. Spravochnik po klimatu SSSR (Handbook on the Climate of the Soviet Union), issue 10, part 2. Temperatura vozdukha i pochvy (Air and Soil Temperatures), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1967.Google Scholar
 43. Teplov, V.P., Results of an Expedition Survey of Steppe Marmots (Marmota bobac Mull.) in the Bashkir Republic, in Ekologiya surka i surochii promysel (Marmot Ecology and Commercial Hunting), Moscow: Vneshtorgizdat, 1935, pp. 63–87.Google Scholar
 44. Teplov, V.P. and Tikhvinskii, V.I., Biological Prerequisites for Organizing Marmot Farming in the Volga-Kama Region, Uch. Zap. Kazan. Univ. im. V.I. Ul’yanova-Lenina, 1932, vol. 92,issue 7–8, pp. 3–45.Google Scholar
 45. Tokarskii, V.A., Baibak i drugie vidy roda surki (The Steppe Marmot and Other Species of the Genus Marmota), Kharkov, 1997.Google Scholar
 46. Zarudnyi, N.A., Notes on the Mammal Fauna of the Orenburg Region, in Materialy k poznaniyu fauny i flory Rossiiskoi imperii (Materials for Studying the Fauna and Flora of the Russian Empire), issue 3, Moscow: Universitetskaya Tipografiya, 1897, pp. 327–372.Google Scholar
 47. Zimina, R.P., An Essay on the Ecology of Steppe and Altai Marmots, Tr. Inst. Geogr. Akad. Nauk SSSR, Vopr. Biogeogr. SSSR, Moscow, 1953, issue 54, pp. 351–382.Google Scholar
 48. Zimina, R.P., The Steppe Marmot in the Russian Plain, in Surki. Biotsenoticheskoe i prakticheskoe znachenie (Mar-mots: Biocenotic and Practical Significance), Moscow: Nauka, 1980, pp. 31–43.Google Scholar
 49. Zimina, R.P. and Polevaya, Zh.A., The Steppe Marmot in Kazakhstan, in Surki. Biotsenoticheskoe i prakticheskoe znachenie (Marmots: Biocenotic and Practical Significance), Moscow: Nauka, 1980, pp. 43–50.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.Russian University of Peoples’ FriendshipMoscowRussia

Personalised recommendations