Evaluation of the radiation hazard in flooding of the underground nuclear explosion zone in Yunkom mine

Abstract

The radiation hazard of the Klivazh object (Yunkom mine, Enakievo, Donetsk oblast, Ukraine) was evaluated, alternative ways of the mine decommissioning were considered, and the radiation hazard of the mine flooding was assessed. Specimens simulating the virtified glass-ceramic melt formed by the nuclear explosion were fabricated, and their chemical resistance (solubility) was examined by leaching of U, Cs, and Sr. The U, Cs, and Sr concentrations in water flowing over the explosion cavity were determined. When the tunnels of only two lower horizons (936 and 826 m) will be flooded, the radionuclide concentrations in the mine water will not exceed 10−4 PC ingestC (PC ingestC is the permissible concentration in potable water for population, established in the Ukraine).

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1.

  Tekhnicheskoe zadanie na razrabotku tekhnikoekonomicheskogo obosnovaniya i rabochego proekta po vyemke ugol’nykh plastov v zone vzryva “Klivazh” na gorizonte 936 m shakhty “Yunkom” (Terms of Reference for Feasibility Study and Development of Working Project for Excavation of Coal Strata in the Zone of Klivazh Explosion on the 936 m Horizon of Yunkom Mine), Work Code 0 319 202100, Kiev, 1992.

 2. 2.

  Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie na otrabotku plastov v zone vzryva “Klivazh” na gor. 936 m shakhty “Yunkom.” Poyasnitel’naya zapiska. Iskhodnye dannye, inzhenerno-tekhnicheskie resheniya i meropriyatiya po radiatsionnoi bezopasnosti. Nauchno-tekhnicheskie osnovy vozmozhnosti bezopasnoi otrabotki plastov v zone vzryva (Feasibility Study for the Excavation of Strata in the Zone of Klivazh Explosion on the 936 nm Horizon of Yunkom Mine. Explanatory Note. Initial Data, Engineering and Technical Solutions, and Radiation Safety Measures. Scientific and Technical Principles of Possible Safe Excavation of Strata in the Explosion Zone), Moscow: VNIPIpromtekhnologii, 1992.

 3. 3.

  Proekt likvidatsii shakhty “Yunyi kommunar” ob”edineniya “Ordzhonikidzeugol’” (Project of Decommissioning of Yunyi Kommunar Mine of Ordzhonikidzeugol’ Association), vol. 1: Poyasnitel’naya zapiska (Explanatory Note), book 1: Obshchaya chast’ (General Part), Dnepropetrovsk: Dneprogiproshakht, 2001.

 4. 4.

  Proekt likvidatsii shakhty “Yunyi kommunar” ob”edineniya “Ordzhonikidzeugol’” (Project of Decommis sioning of Yunyi Kommunar Mine of Ordzhonikidzeugol’ Association), vol. 1: Poyasnitel’naya zapiska (Explanatory Note), book 2: Otsenka vozdeistviya na okruzhayushchuyu sredu (Evaluation of the Environmental Impact), Donetsk: UkrNTEK, 2001.

 5. 5.

  Proekt na sooruzhenie razvedochnykh skvazhin v polost’ vzryva ob’ekta “Klivazh” (Project on Construction of Exploratory Wells to the Klivazh Explosion Cavity), Developed by Skochinskii Mining Inst., Ukruglerestrukturizatsiya Production Association, VNIPIPT, and Yunkom Mine, Approved by Technical Director of Ordzhonikidzeugol’ Association K.A. Alyshev, February 15, 1990.

 6. 6.

  Dopolnenie k proektu na sooruzhenie razvedochnykh skvazhin v polost’ vzryva ob’ekta “Klivazh” (Supplement to Project on Construction of Exploratory Wells to the Klivazh Explosion Cavity), Developed by Yunkom Mine, Skochinskii Mining Inst., VNIPIPT, and DonNII, Approved by Technical Director of Ordzhonikidzeugol’ Association Yu.A. Rusantsov, September 19, 1990.

 7. 7.

  Strachan, D.N., Turcotte, R.P., and Barnes, B.O., Nucl. Technol., 1982, vol. 56, pp. 306–312.

  CAS  Google Scholar 

 8. 8.

  Otsinka stupenyu radiatsiinoi nebezpeki v razi zatoplennya shakhti “Yunii Kommunar” VO “Ordzhonikidzevugillya” (Evaluation of the Radiation Hazard at Flooding of the Yunyi Kommunar Shaft of Ordzhonikidzeugol’ Production Association), Mazilov, O.V., Head, Kharkov: Kharkov Physicotechnical Inst., 2004.

 9. 9.

  Kolosenko, V.V., Mazilov, A.A., Mikhailovskii, I.M., and Razsukovannyi, B.N., in XII Mezhdunarodnaya konferentsiya “Ekologiya i zdorov’e cheloveka. Okhrana vodnogo i vozdushnogo basseinov. Utilizatsiya otkhodov”: Sbornik nauchnykh trudov (Int. Conf. “Ecology and Human Safety. Protection of Water Bodies and Air. Waste Utilization”: Coll. of Scientific Papers), Kharkov, 2004, vol. 1, pp. 191–195.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to A. V. Mazilov.

Additional information

Original Russian Text © V.N. Bondarenko, A.V. Goncharov, Yu.A. Gordienko, A.V. Mazilov, B.N. Razsukovannyi, S.Yu. Saenko, V.I. Sukhostavets, A.G. Tolstolutskii, V.N. Tkachenko, 2012, published in Radiokhimiya, 2012, Vol. 54, No. 5, pp. 476–479.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bondarenko, V.N., Goncharov, A.V., Gordienko, Y.A. et al. Evaluation of the radiation hazard in flooding of the underground nuclear explosion zone in Yunkom mine. Radiochemistry 54, 516–520 (2012). https://doi.org/10.1134/S1066362212050190

Download citation

Keywords

 • underground camouflet nuclear explosion
 • simulated vitrified glass-ceramic melt
 • dry and wet mine conservation
 • radionuclide leaching