Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 52, Issue 5, pp 949–955 | Cite as

Rockbolting improvement in Coal Mines in permafrost regions

 • E. A. Razumov
 • V. I. Klishin
 • G. Yu. Opruk
 • P. V. Grechishkin
Mineral Mining Technology

Abstract

The authors give basic design procedures for two-level rock bolt support in underground mining in permafrost regions. The use of rockbolting in combination with heat insulation on a test site in Dzhebariki-Khaya Coal Mine is studied.

Keywords

Rock bolt support underground excavation permafrost region thawing envelope rock mass heat consuctivity thermal insulator 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Skuba, V.N., Sovershenstvovanie razrabotki ugol’nykh mestorozhdenii oblasti mnogoletnei merzloty (Improvement of Coal Mining in Permafrost Zone), Yakutsk: Knizh. Izd., 1974.Google Scholar
 2. 2.
  Klishin, V.I., Grechishkin, P.V., Serov, A.A., and Razumov, E.A, Modern Technologies of Rockbolting: Experience and Prospects, Rudn. Budushch., 2012, no. 3(11), pp. 89–96.Google Scholar
 3. 3.
  Louchnikov, V.N., Eremenko, V.A., and Sandy, M.P, Ground Support Liners for Underground Mines: Energy Absorption Capacities and Costs, Eurasian Mining, 2014, no. 1(21), pp. 54–62.Google Scholar
 4. 4.
  Vasil’ev, S.D, Evaluation and Development of Design Procedure for Polymer-Coated Rockbolting in Mines under Permafrost, Candidate of Engineering Sciences. Tech. Sci. Thesis, Moscow, 2013.Google Scholar
 5. 5.
  Lykov, A.V., Teoriya teploprovodnosti (Thermal Conduction Theory), Moscow: Vyssh. shk., 1967.Google Scholar
 6. 6.
  Avksent’ev, I.V. and Skuba, V.N., Issledovanie ustoichivosti i teploizolyatsii gornykh vyrabotok v usloviyakh mnogoletnei merzloty (Analysis of Stability and Thermal Insulation of Mines under Permafrost), Moscow: TsNIEIugol’, 1975.Google Scholar
 7. 7.
  Stankus, V.M., Muratov, V.A., Man’kov, V.N., and Kostel’tsev, B.G., Mekhanika gornykh porod i ustoichivost’ vyrabotok shakht Kuzbassa (Rock Mechanics and Mine Stability in Kuzbass), V.G. Kozhevin (Ed.), Kemerovo: Knizh. Izd., 1973.Google Scholar
 8. 8.
  Instruktsiya po raschetu i primeneniyu ankernoi krepi na ugol’nykh shakhtakh Rossii (Guidelines on Rockbolting Design and Installation in Coal Mines in Russia), Saint-Petersburg, 2000.Google Scholar
 9. 9.
  Shirokov, A.P. and Pislyakov, B.G., Raschet i vybor krepi sopryazhenii gornykh vyrabotok (Design and Selection of Juncture Support in Mines), Moscow: Nedra, 1978.Google Scholar
 10. 10.
  Metodika rascheta i vybora parametrov krepi na sopryazheniyakh gornykh vyrabotok pri odinarnoi i parnoi podgotovke vyemochnykh stolbov (Design and Selection Procedure of Juncture Support Parameters in Mining in Single and Double Extraction Panels), Saint-Petersburg, 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Razumov, E.A., Eremenko, V.A., Zayatdinov, D.F., Matveeva, A.S., Grechishkin, P.V, Calculation of Rockbolting Parameters for Mine Roadways in Permafrost Rocks, GIAB, 2013, no. 9, pp. 39–47.Google Scholar
 12. 12.
  Metodika shakhtnykh ispytanii. Instruktsiya po raschetu i primeneniyu ankernoi krepi na ugol’nykh shakhtakh Kuzbassa (Mine Testing Procedure. Guidelines on Rockbolting Design and Use in Coal Mines in Kuzbass), Saint-Petersburg: VNIMI, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2016

Authors and Affiliations

 • E. A. Razumov
  • 1
 • V. I. Klishin
  • 2
 • G. Yu. Opruk
  • 2
 • P. V. Grechishkin
  • 2
 1. 1.RANK 2KemerovoRussia
 2. 2.Institute of Coal, Siberian BranchRussian Academy of SciencesKemerovoRussia

Personalised recommendations