Advertisement

Paleontological Journal

, Volume 52, Issue 3, pp 245–254 | Cite as

Ammonites of Tethyan Origin in the Ryazanian Stage of the Russian Platform: Genera Transcaspiites Luppov and Karasyazites gen. nov.

 • V. V. Mitta
Article

Abstract

This paper presents the results of the study of ammonites of the family Himalayitidae from the Surites spasskensis Zone of the Ryazanian Stage of Central Russia. The new taxa Transcaspiites tscheffkini sp. nov., T. transitionis sp. nov., and Karasyazites gen. nov., with the type species Subalpinites bajarunasi Luppov, are described. The hypothesis that Transcaspiites Luppov originated from the genus Riasanites Spath is proposed. The analysis of the taxonomic composition of ammonites allows the Neocosmoceras–Septaliphoria semenovi regional zone of Mangyshlak to be correlated with the Spasskensis zone of the standard scale of the Ryazanian Stage.

Keywords

ammonites biostratigraphy Himalayitidae new genera Ryazanian Stage Berriasian Stage Russian platform 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Arkadiev, V.V., Ammonites of the genera Euthymiceras and Neocosmoceras (Neocomitidae) from the Berriasian of the Mountainous Crimea, Sovremennye problemy izucheniya golovonogikh mollyuskov. Morfologiya, sistematika, evolyutsiya, ekologiya i biostratigrafiya: Vypusk 2 (Contributions to Current Cephalopod Research: Morphology, Systematics, Evolution, Ecology, and Biostratigraphy: Issue 2), Leonova, T.B., Barskov, I.S., and Mitta. V.V., Eds., Moscow: Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, 2009, pp. 77–79.Google Scholar
 2. Arkadiev, V.V. and Bogdanova, T.N., Representatives of the Neocosmoceras (Neocomitidae, Ammonoidea) genus from the Berriasian of the Crimean Mountains and their stratigraphic significance, Stratigr. Geol. Correlation, 2009, vol. 17, no. 4, pp. 415–429.Google Scholar
 3. Arkadiev, V.V., Bogdanova, T.N., Guzhikov, A.Yu., Lobacheva, S.V., Myshkina, N.V., Platonov, E.S., Savelyeva, Yu.N., Shurekova, O.V., and Yanin, B.T., Berrias Gornogo Kryma (Berriasian Stage of the Crimean Mountains), Arkadiev, V.V. and Bogdanova, T.N., Eds., St. Petersburg: LEMA, 2012.Google Scholar
 4. Bogdanova, T.N., Luppov, N.P., and Mikhailova, I.A., On genus Transcaspiites Luppov, gen. nov. and its systematic position, Iskopaemye golovonogie mollyuski (Fossil Cephalopods), Menner, V.V., Ed., Moscow: Nauka, 1985, pp. 145–155.Google Scholar
 5. Bogoslowsky, N.A., The Ryazanian Horizon: Fauna, stratigraphical relationships, and probable age of this horizon, in Materialy dlya geologii Rossii (Materials for the Geology of Russia), St. Petersburg: Tipogr. Imp. Akad. Nauk, 1897, vol. 18, pp. 1–148.Google Scholar
 6. Frau, C., Bulot, L.G., Wimbledon, W.A.P., and Ifrim, C., Systematic palaeontology of the Perisphinctoidea in the Jurassic/Cretaceous boundary interval at Le Chouet (Drôme, France), and its implications for biostratigraphy, Acta Geol. Pol., 2016, vol. 66, no. 2, pp. 157–177.Google Scholar
 7. Grigorieva, O.K., Lower Valanginian ammonite fauna from the Belaya River basin on the northern slope of the Caucasus, Materialy po geologii i poleznym iskopaemym. Sbornik 1 (Data on Geology and Mineral Resources: Collection of Papers 1), Rostov-na-Donu: Azovo-Chernomorskii Geol. Trest, 1938, pp. 83–122.Google Scholar
 8. Kalacheva, E.D. and Sey, I.I., Ammonites, in Berrias Severnogo Kavkaza (Urukhskii razrez) (The Berriasian of the North Caucasus: Urukh Section), Kiritchkova, A.I., Ed., Biokhronol. Korrel. Faneroz. Neftegazonos. Bassein. Ross., vol. 2, St. Petersburg: Vseross. Neft. Nauchno-Issled. Geol.-Razved. Inst. (VNIGRI), 2000, pp. 69–101.Google Scholar
 9. Khimshiashvili, N.G., Ammonoidei titona i berriasa Kavkaza (Tithonian and Berriasian Ammonoids of the Caucasus), Tbilisi: Metsniereba, 1976.Google Scholar
 10. Kilian, W., Études paléontologiques sur les terrains secondaires et tertiaires de l’Andalousie. Le gisement tithonique de Fuente los Frailes près de Cabra (province de Cordove), Mém. l’Acad. Sci. l’Inst. Nat. France, 1889, vol. 30, pp. 580–733.Google Scholar
 11. Klein, J., Lower Cretaceous ammonites I. Perisphinctaceae 1: Himalayitidae, Olcostephanitidae, Holcodiscidae, Neocomitidae, Oosterellidae, Fossilium catalogus I: Animalia, Riegraf, W., Ed., Leiden: Backhuys Publ., 2005, pp. 1–484.Google Scholar
 12. Kvantaliani, I.V., Rannemelovye ammonitidy Kryma i Kavkaza i ikh biostratigraficheskoe znachenie (Early Cretaceous Ammonoitida of Crimea and the Caucasus and Their Use in Biostratigraphy), Tr. Geol. Inst., Akad. Nauk GruzSSR, Nov. Ser., no. 98, Tbilisi: Metsniereba, 1989.Google Scholar
 13. Luppov, N.P., Bogdanova, T.N., Lobacheva, S.V., Akopyan, V.T., Dzhalilov, M.R., Korotkov, V.A., Myatlyuk, E.V., and Poretskaya, E.S., Berrias Mangyshlaka (Berriasian of Mangyshlak), Krimholz, G.Ya., Ed., Tr. Mezhvedomstv. Stratigr. Komit. SSSR, vol. 17, Leningrad: Nauka, 1988.Google Scholar
 14. Mazenot, G., Les Palaeohoplitidae Tithoniques et Berriasiens du Sud-Est de la France, Mém. Soc. Géol. France. N. Sér., 1939, no. 41, vol. 18, pp. 1–303.Google Scholar
 15. Mitta, V.V., New Data on the Neocomitidae (Ammonoidea) from the Berriasian of the Moscow Region, Paleontol. J., 2002, vol. 36, no. 4, pp. 351–355.Google Scholar
 16. Mitta, V.V., Ammonite assemblages from basal layers of the Ryazanian Stage (Lower Cretaceous) of Central Russia, Stratigr. Geol. Correlation, 2007, vol. 15, no. 2, pp. 193–205.CrossRefGoogle Scholar
 17. Mitta, V.V., Ammonites of Tethyan origin from the Ryazanian of the Russian Platform: genus Riasanites Spath, Paleontol. J., 2008, vol. 42, no. 3, pp. 251–259.CrossRefGoogle Scholar
 18. Mitta, V.V., Ammonites of Tethyan origin from the Ryazanian of the Russian Platform: genus Subalpinites Mazenot, Paleontol. J., 2009, vol. 43, no. 6, pp. 615–625.CrossRefGoogle Scholar
 19. Mitta, V.V., Ammonites of Tethyan origin in the Ryazanian Stage of the Russian Platform: genus Riasanella gen. nov., Paleontol. J., 2011a, vol. 45, no. 1, pp. 13–22.CrossRefGoogle Scholar
 20. Mitta, V.V., Ammonites of Tethyan origin in the Ryazanian Stage of the Russian Platform: genus Mazenoticeras and Other Neocomitidae, Paleontol. J., 2011b, vol. 45, no. 2, pp. 143–153.CrossRefGoogle Scholar
 21. Mitta, V.V., The Ryazanian (basal Lower Cretaceous) standard zonation: state of knowledge and potential for correlation with the Berriasian primary standard, N. Jb. Geol. Paläontol. Abh., 2017, vol. 286, no. 2, pp. 141–157.CrossRefGoogle Scholar
 22. Mitta, V.V. and Bogomolov, Yu.I., Subdivision of the Ryazanian Stage of the Russian Platform, Melovaya Sistema Rossii i Blizhnego Zarubezh’ya: Problemy Stratigrafii i Paleogeografii. Materialy Chetvertogo Vserossiiskogo soveshchaniya, g. Novosibirsk, 19–23 sentyabrya 2008 g. (The Cretaceous System of Russia and Adjacent Countries: Problems of Stratigraphy and Paleogeography: Proceedings of the Fourth All-Russia Meeting, September 19–23, 2008, Novosibirsk), Dzyuba, O.S., Zakharov, V.A., and Shurygin, B.N., Eds., Novosibirsk: Sib. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2008, pp. 126–129.Google Scholar
 23. Rengarten, V.P., Fauna melovykh otlozhenii Assinsko-Kambileevskogo raiona na Kavkaze (Fauna from Cretaceous Sediments in the Assa-Kambileevska Region in the Caucasus), Tr. Geol. Kom., Nov. Ser., no. 147, Leningrad: Geol. Kom., 1926.Google Scholar
 24. Sey, I.I. and Kalacheva, E.D., Problems of the Boreal–Tethyan and interboreal correlation of the Jurassic-Cretaceous boundary sediments, Problemy stratigrafii i paleontologii mezozoya: nauchnye chteniya posvyashchennye M.S. Mesezhnikovu (Problems of Mesozoic Stratigraphy and Paleontology: Lectures in Memory of M.S. Mesezhnikov), Kozlova, G.E. and Prozorovskii, V.A., Eds., St. Petersburg: Vseross. Neft. Nauchno-Issled. Geol.-Razved. Inst. (VNIGRI), 1999, pp. 41–54.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Borissiak Paleontological InstituteRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Cherepovets State UniversityCherepovetsRussia

Personalised recommendations