Advertisement

Instruments and Experimental Techniques

, Volume 49, Issue 5, pp 595–616 | Cite as

Capacitive and barrier discharge excilamps and their applications (Review)

 • M. I. Lomaev
 • E. A. Sosnin
 • V. F. Tarasenko
 • D. V. Shits
 • V. S. Skakun
 • M. V. Erofeev
 • A. A. Lisenko
Article

Abstract

The results of studies, development works, and tests of barrier-and capacitive-discharge excilamps radiating in the UV and VUV spectrum regions are presented. The main information on the designs of radiators and generators is presented. The spectral, temporal, and energy characteristics of excilamps based on the emission of KrCl*, XeCl*, XeI*, XeBr*, KrBr*, Xe*2, Br*2, and Cl*2 molecules and the I* atomic line are described. It is shown that the created generators and sealed-off radiators have long service lives. Examples of specific applications of excilamps are presented.

PACS numbers

42.72.Bj 07.60.-j 42.72.-g 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Excimer Lasers, Rhodes, C.K., Ed., New York: Springer, 1979. Translated under the title Eksimernye lazery, Moscow: Mir, 1981.Google Scholar
 2. 2.
  Eletskii, A.V. and Smirnov, B.M., Fizicheskie protsessy v gazovykh lazerakh (Physical Processes in Gas Lasers), Moscow: Energoatomizdat, 1985.Google Scholar
 3. 3.
  Eletskii, A.V., Usp. Fiz. Nauk, 1978, vol. 125, p. 279 [Sov. Phys. Usp. (Engl. Transl.), 1978, vol. 21, p. 502].Google Scholar
 4. 4.
  Curtis, W.E., Proc. R. Soc. London, Ser. A, 1913, vol. 89, p. 146.ADSCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Goldstein, F., Verh. Dtsch. Phys. Ges., 1913, vol. 15, p. 402.Google Scholar
 6. 6.
  Tanaka, Y., Jursa, A.S., and Le Blank F.J., J. Opt. Soc. Am., 1958, vol. 48, p. 304.CrossRefADSGoogle Scholar
 7. 7.
  Gerasimov, G.N., Krylov, B.E., Loginov, A.V., and Shchukin, S.A., Usp. Fiz. Nauk, 1992, vol. 162, no. 5, p. 123 [Sov. Phys Usp. (Engl. Transl.), 1992, vol. 35, no. 5, p. 400].CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Houtermans, F.G., Helv. Phys. Acta, 1960, vol. 33, p. 933.Google Scholar
 9. 9.
  Basov, N.G., Danilychev, V.A., Popov, Yu.M., and Khodkevich, D.D., Pis’ma Zh. Eksp. Teor. Fiz., 1970, vol. 12, p. 473 [JETP Lett. (Engl. Transl.), 1970, vol. 12, p. 329].Google Scholar
 10. 10.
  Applied Atomic Collision Physics, Vol. 3: Gas Lasers, McDaniel, E.W. and Nigan, W., Ed., New York: Academic, 1982. Translated under the title Gazovye lazery, Moscow: Mir, 1986.Google Scholar
 11. 11.
  Boichenko, A.M., Tarasenko, V.F., and Yakovlenko, S.I., Laser Phys., 2000, vol. 10, p. 1157.Google Scholar
 12. 12.
  Pavlovskaya, E.N., Podmoshenskii, I.V., and Yakovleva, A.V., Zh. Prikl. Spektrosk., 1974, vol. 20, p. 504.Google Scholar
 13. 13.
  Eliasson, B. and Kogelschatz, U., Appl. Phys. B, 1988, vol. 46, p. 299.CrossRefADSGoogle Scholar
 14. 14.
  Golovitskii, A.P., Pis’ma Zh. Tekh. Fiz., 1992, vol. 18, no. 8, p. 73 [Sov. Tech. Phys. Lett. (Engl. Transl.), 1992, vol. 18, no. 8, p. 269].Google Scholar
 15. 15.
  Boichenko, A.M., Tarasenko, V.F., Fomin, E.A., and Yakovlenko, S.I., Kvantovaya Elektron., 1993, vol. 20, p. 3 [Quantum Electron. (Engl. Transl.), 1993, vol. 23, no. 1, p. 3].CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Kogelschatz, U., Proc. SPIE, 2004, vol. 5483, p. 272.ADSCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Sosnin, E.A., Zakonomernosti razvitiya gazorazryadnykh istochnikov spontannogo izlucheniya: Rukovodstvo dlya razrabotchika (Mechanism of Development of Gas-Discharge Sources of Spontaneous Emission: Developer’s Guide), Tomsk: Tomsk. Univ., 2004.Google Scholar
 18. 18.
  Eliasson, B., Esrom, G., and Kogel’sshatts, U., Obzor ABB, 1991, no. 3, p. 21.Google Scholar
 19. 19.
  Diegelman, M., PLF-Report of Max-Plank-Inst., Proektgruppe Laserforschung, D-8046 Garching Bei, Muenchen, 1980, no. 33, p. 38.Google Scholar
 20. 20.
  Alekhin, A.A., Barinov, V.A., Geras’ko, Yu.V., et al., Zh. Tekh. Fiz., 1995, vol. 65, no. 5, p. 9 [Tech. Phys. (Engl. Transl.), 1995, vol. 40, no. 5, p. 409].Google Scholar
 21. 21.
  Tuker, J.E., Wexler, B.L., and Searles, S.K., J. Appl. Phys., 1994, vol. 75, p. 3777.CrossRefADSGoogle Scholar
 22. 22.
  Mikhkel’soo, V.T., Treshchalov, A.B., Peet, V.E., et al., Kvantovaya Elektron., 1987, vol. 14, p. 1404 [Sov. J. Quantum Electron. (Engl. Transl.), 1987, vol. 17, p. 890].Google Scholar
 23. 23.
  Kapustin, V.V., Rudoi, I.G., and Soroka, A.M., Fiz. Plazmy, 1988, vol. 14, p. 1374 [Sov. J. Plasma Phys. (Engl. Transl.), 1988, vol. 14, p. 808].Google Scholar
 24. 24.
  Dolgikh, V.A., Kapustin, V.V., Kerimov, O.M., et al., Pis’ma Zh. Tekh. Fiz., 1988, vol. 14, p. 1049 [Sov. Tech. Phys. Lett. 1988, vol. 14, p. 462].Google Scholar
 25. 25.
  Riives, R.B., Svetlichnyi, E.A., Zhmenyak, Yu.V., et al., Zh. Tekh. Fiz., 2004, vol. 74, no. 10, p. 90 [Tech. Phys. (Engl. Transl.), 2004, vol. 74, no. 10, p. 1335].Google Scholar
 26. 26.
  Rokhlin, G.N., Razryadnye istochniki sveta (Discharge Light Sources), Moscow: Energoatomizdat, 1991.Google Scholar
 27. 27.
  Gellert, B., and Kogelschatz, U., Appl. Phys. B, 1991, vol. 52, p. 14.CrossRefADSGoogle Scholar
 28. 28.
  Lomaev, M.I., Skakun, V.S., Sosnin, E.A., et al., Pis’ma Zh. Tekh. Fiz., 1999, vol. 25, no. 21, p. 27 [Tech. Phys. Lett. (Engl. Transl.), 1999, vol. 25, no. 11, p. 858].Google Scholar
 29. 29.
  Golovitskii, A.P. and Kan, S.N., Opt. Spektrosk., 1993, vol. 75, p. 604 [Opt. Spectrosc. (Engl. Transl.), 1993, vol. 75, p. 357].Google Scholar
 30. 30.
  Panchenko, A.N., Polyakevich, A.S., Sosnin, E.A., and Tarasenko, V.F., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., 1999, vol. 42, p. 50.Google Scholar
 31. 31.
  Kumagai, H. and Obara, M., Appl. Phys. Lett., 1989, vol. 55, p. 1583.CrossRefADSGoogle Scholar
 32. 32.
  Walters, R.A., Proc. of Workshop on Nuclear Pumped Lasers, Hampton, VA: NASA Conf. Publ., 1979, p. 33.Google Scholar
 33. 33.
  Tarasenko, V.F., Pure Appl. Chem., 2002, vol. 74, p. 465.CrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  Lomaev, M.V., Skakun, V.S., Sosnin, E.A., et al., Usp. Fiz. Nauk, 2003, vol. 173, p. 201 [Phys. Usp. (Engl. Transl.), 2003, vol. 173, p. 193].CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Sosnin, E.A., Erofeev, M.V., and Tarasenko, V.F., J. Phys. D, 2005, vol. 38, p. 3194.CrossRefADSGoogle Scholar
 36. 36.
  Tarasenko, V.F., Chernov, E.B., Erofeev, M.V., et al., Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process., 1999, vol. 69, p. 327.CrossRefADSGoogle Scholar
 37. 37.
  Raizer, Yu.P., Shneider, M.N., and Yatsenko, N.A., Vysokochastotnyi emkostnoi razryad (High-Frequency Capacitive Discharge), Moscow: Mosk. Fiz.-Tekh. Inst., 1995.Google Scholar
 38. 38.
  Kazantsev, S.A. and Khutorshchikov, V.I., Istochnik lineichatogo spektra na osnove vysokochastotnogo razryada (Line Spectrum Sources on the Base of High-Frequency Discharge), St. Petersburg: St. Petersburg, Univ., 1995.Google Scholar
 39. 39.
  Sosnin, E.A., Lomaev, M.V., Panchenko, A.N., et al., Tez. lektsii i dokladov V Vseros. shkoly-seminara “Lyuminestsentsiya i soputstvuyushchie yavleniya” (Proc. V All-Russian School-Seminar “Luminescence and Accompanying Phenomena”), Irkutsk, 1999, p. 31.Google Scholar
 40. 40.
  Eliasson, B. and Kogelschatz, U., IEEE Trans. Plasma Sci., 1991, vol. 19, p. 1063.CrossRefADSGoogle Scholar
 41. 41.
  Zhang, J.-Y. and Boyd, I.W., Appl. Surf. Sci., 2000, vol. 168, p. 296.CrossRefADSGoogle Scholar
 42. 42.
  Lomaev, M.I., Skakun, V.S., Sosnin, E.A., and Tarasenko, V.F., Opt. Atmos. Okeana, 1998, vol. 11, p. 277.Google Scholar
 43. 43.
  Sosnin, E.A., Erofeev, M.V., Tarasenko, V.F., et al., RF Patent 2 258 975, Byull. Izobret., 2005, no. 23.Google Scholar
 44. 44.
  Sosnin, E.A., Erofeev, M.V., Tarasenko, V.F., et al., RF Patent 2 399 911, Byull. Izobret., 2004, no. 3.Google Scholar
 45. 45.
  Erofeev, M.V., Sosnin, E.A., and Tarasenko, V.F., Zh. Prikl. Spektrosk., 2003, vol. 70, p. 709.Google Scholar
 46. 46.
  Silovye poluprovodnikovye pribory (Power Semiconductor Devices), Voronezh: Int. Rectifier, 1995.Google Scholar
 47. 47.
  Kolpakov, A.I., Komponenty i tekhnologii (Components and Technologies), 2000; http://www.compitech.ru/html.sgi/arhiv/00_06/stat_34.html.
 48. 48.
  Folkenberri, L.M., Spravochnoe posobie po remontu elektricheskikh i elektronnykh sistem (Reference Manual on Repair of Electrotechnical and Electron Systems), Moscow: Energoatomizdat, 1989.Google Scholar
 49. 49.
  Novikov, Yu.N., Elektrotekhnika i elektronika. Teoriya tsepei i signalov, metody analiza (Electrical Engineering and Electronics. Circuit and Signal Theory, Methods of Analysis), St. Petersburg: Piter, 2004.Google Scholar
 50. 50.
  Tuchkevich, V.M. and Grekhov, I.V., Novye printsipy kommutatsii bol’shikh moshchnostei poluprovodnikovymi priborami (New Methods for High-Power Switching by Semiconductor Devices), Leningrad: Nauka, 1988.Google Scholar
 51. 51.
  Rukin, S.N., Prib. Tekh. Eksp., 1999, no. 4, p. 5 [Instrum. Exp. Tech. (Engl. Transl.), 1999, no. 4, p. 439].Google Scholar
 52. 52.
  Tarasenko, V.F., Shits, D.V., Rukin, S.N., and Lomaev, M.I., RF Patent 24 328, Byull. Izobret., 2002, no. 21.Google Scholar
 53. 53.
  Skakun, V.S., Tarasenko, V.F., and Shitts, D.V., Opt. Atmos. Okeana, 2002, vol. 15, p. 3.Google Scholar
 54. 54.
  Lomaev, M.I., Opt. Atmos. Okeana, 2001, vol. 14, p. 1091.Google Scholar
 55. 55.
  Manley, T.C., Trans. Electrochem. Soc., 1943, vol. 84, p. 83.Google Scholar
 56. 56.
  Samoilovich, V.G., Gibalov, V.I., and Kozlov, K.V., Fizicheskaya Khimiya Bar’ernogo Razryada (Physical Chemistry of a Barrier Discharge), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1989.Google Scholar
 57. 57.
  Falkenstein, Z. and Coogan, J.J., J. Phys. D., 1997, vol. 30, p. 817.CrossRefADSGoogle Scholar
 58. 58.
  Lisenko, A.A. and Lomaev, M.I., Opt. Atmos. Okeana, 2002, vol. 15, p. 293.Google Scholar
 59. 59.
  Sosnin, E.A., Erofeev, M.V., Lisenko, A.A., et al., Abstracts of Papers, Proc. XXXIV EGAS, Sofia, Bulgaria, 2002, pp. 345–346.Google Scholar
 60. 60.
  Oppenlander, T., Photochemical Purification of Water and Air, Advanced Oxidation Processes (AOP): Principles, Reaction Mechanisms and Reactor Concepts, Weinheim: Wiley-VCH, 2002.Google Scholar
 61. 61.
  Alekseev, S.B., Kuvshinov, V.A., Lisenko, A.A., et al., Prib. Tekh. Eksp., 2006, no. 1, p. 142 [Instrum. Exp. Texh. (Engl. Transl.), 2006, no. 1, p. 132].Google Scholar
 62. 62.
  Medvedev, Yu.V., Polygalov, Yu.I., Erofeev, V.I., et al., Gaz. Prom., 2005, no. 2, p. 63.Google Scholar
 63. 63.
  Sosnin, E.A. and Erofeev, M.V., Materialy III shkolyseminara molodykh uchenykh Rossii (Proc. III School-Seminar of Young Scientists of Russia), Ulan-Ude, 2004, pp. 247.Google Scholar
 64. 64.
  Medvedev, Yu.V., Ivanov, V.G., Sereda, N.I., et al., Nauka Tekh. Gaz. Prom., 2004, no. 3, p. 83.Google Scholar
 65. 65.
  Bekirov, T.M. and Lanchakov, G.A., Tekhnologii obrabotki gaza i kondensata (Technology of Gas and Condensate Processing), Moscow: OOO “Nedra-Biznestsentr”, 1999.Google Scholar
 66. 66.
  Von Sonntag, C., in Process Technologies for Water Treatment, New York: Plenum, 1987.Google Scholar
 67. 67.
  Shuaibov, A.K., Shimon, L.L., and Grabovaya, I.A., Pis’ma Zh. Tekh. Fiz., 2003, vol. 29, no. 20, p. 77 [Tech. Phys. Lett. (Engl. Transl.), 2003, vol. 29, no. 10, p. 871].Google Scholar
 68. 68.
  Lavrent’eva, L.V., Masterova, Ya.V., Sosnin, E.A., et al., Abstracts of Papers, II ob”edinennaya nauchnaya sessiya SO RAN i SO RAMN “Novye tekhnologii v meditsine” (Proc. II Joint Sci. Session of Siberian Division, Russ. Acad. of Sci. and Siberian Division, Russ. Acad. of Med. Sci.:New Technologies in Medicine”), Novosibirsk, Russia, 2002; http://www.catalysis.nsk.su/chem/medicina/_3/3_16.html.
 69. 69.
  Coogan, J.J., Abstracts of Papers, Proc. X Int. Symp. on the Science and Technology of Light Sources, Toulouse, France, 2004, pp. 168, 521.Google Scholar
 70. 70.
  Sosnin, E.A., Lavrent’eva, L.V., Yusupov, M.R., et al., Abstracts of Papers, Proc. II Int. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Rhodes, Greece, p. 953.Google Scholar
 71. 71.
  Oppenländer, T. and Baum, G., Wasser — Abwasser, 1996, vol. 137, no. 6, p. 321.Google Scholar
 72. 72.
  Sosnin, E.A., Lavrent’eva, L.V., Masterova, Ya.V., et al., Pis’ma Zh. Tekh. Fiz., 2004, vol. 30, no. 14, p. 89 [Tech. Phys. Lett. (Engl. Transl.), vol. 30, no. 14, p. 615].Google Scholar
 73. 73.
  Lavrent’eva, L.V., Masterova, Ya.V., and Sosnin, E.A., Vestn. Tomsk. Gos. Univ., Ser. Biol. Nauki, 2003, no. 8, p. 108.Google Scholar
 74. 74.
  Sosnin, E.A., Lavrent’eva, L.V., Erofeev, M.V., et al., Proc. SPIE, 2004, vol. 5483, p. 317.ADSCrossRefGoogle Scholar
 75. 75.
  Sosnin, E.A., Stoffels, E., Erofeev, M.V., et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 2004, vol. 32, p. 1544.CrossRefADSGoogle Scholar
 76. 76.
  Lavrent’eva, L.V., Sosnin, E.A., Kuznetsova, E.A., and Erofeev, M.V., Abstracts of Papers, Sb. trudov nauchnoprakticheskoi konf. “Sovremennye problemy i dostizheniya agrarnoi nauki v zhivotnovodstve, rastenievodstve i ekonomike” (Proc. of Scientific and Practical Conf. “Present Problems and Progress of Agrarian Science in Animal Husbandry, Plant Cultivation, and Economics), Tomsk: Tomsk. Sel’skokhoz. Inst. NGAU, 2004, issue 7, p. 80.Google Scholar
 77. 77.
  Sosnin, E.A., Lavrent’eva, L.V., Tarasenko, V.F., et al., RF Patent 43 458, Byull. Izobret., 2005, no. 3.Google Scholar
 78. 78.
  Sosnin, E.A., Avdeev, S.M., Kuznetsova, E.A., and Lavrent’eva, L.V., Prib. Tekh. Eksp., 2005, no. 5, p. 111 [Instrum. Exp. Tech. (Engl. Transl.), 2005, no. 5, p. 663].Google Scholar
 79. 79.
  Sosnin, E.A., Lavrent’eva, L.V., Masterova, Ya.V., and Tarasenko, V.F., RF Patent 2 225 225, Byull. Izobret., 2003, no. 26.Google Scholar
 80. 80.
  Parrish, J.A. and Jaencke, K.F., J. Invest. Dermatol., 1981, vol. 76, p. 359.CrossRefGoogle Scholar
 81. 81.
  Hönigsmann, H., Clin. Dermatol., 2001, vol. 26, p. 343.CrossRefGoogle Scholar
 82. 82.
  Tanghetti, E.A. and Gills, P.R., J. Cosmetiks Laser Therapy, 2003, vol. 5, p. 101.CrossRefGoogle Scholar
 83. 83.
  Oppenlander T., Eur. Photochem. Assoc. Newslett, 1994, vol. 50, p. 2.Google Scholar
 84. 84.
  Arx, Sh., Izobret. Stran Mira, 1994, no. 4, p. 13.Google Scholar
 85. 85.
  Golimowski, J. and Golimowska, K., Anal. Chim. Acta, 1996, vol. 325, p. 111.CrossRefGoogle Scholar
 86. 86.
  Batalova, V.N., Bylatskaya, O.A., and Sosnin, E.A., Proc. SPIE, 2004, vol. 5483, pp. 323–327.ADSCrossRefGoogle Scholar
 87. 87.
  Sosnin, E.A., Batalova, V.N., Slepchenko, G.B., and Tarasenko, V.F., Proc. SPIE, 2002, vol. 4747, p. 352.ADSCrossRefGoogle Scholar
 88. 88.
  Sosnin, E.A., Batalova, V.N., Buyanova, E.Yu., and Tarasenko, V.F., Abstracts of Papers, Proc. Conf. PHYSCON, St. Petersburg, 2003, p. 350.Google Scholar
 89. 89.
  Sosnin, E.A., Batalova, V.N., and Zakharova, E.A., Materialy VII konf. “Analitika Sibiri i Dal’nego vostoka-2004” (Proc. VII Conf. “Analytics of Siberia and the Far East-2004”), Novosibirsk, 2004.Google Scholar
 90. 90.
  Sosnin, E.A., Zakharova, E.A., and Batalova, V.N., Zavod. Lab. Diagnostika Mater., 2005, vol. 71, no. 8, p. 18.Google Scholar
 91. 91.
  Shkil’, A.N., Gavrilov, I.T., and Krasnushkin, A.V., Fotokhimicheskie metody opredeleniya rastvorennogo organicheskogo ugleroda v prirodnykh i tekhnologicheskikh vodakh (Photochemical Methods of Detection of Dissolved Organic Carbon in Natural and Technological Water), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1988.Google Scholar
 92. 92.
  Nemodruk, A.A. and Bezrogova, E.V., Fotokhimicheskie reaktsii v neorganicheskoi khimii (Photochemical Reactions in Inorganic Chemistry), Moscow: Khimiya, 1972.Google Scholar
 93. 93.
  Zakharova, E.A., Abstracts of Papers, Mater. simp. “Teoriya elektroanaliticheskoi khimii i metod inversionnoi vol’tamperometrii” (Proc. of the Symp. “Theory of Electroanalytical Chemistry and Methods of Inverse Voltamperometry”), Tomsk, 2000, p. 85.Google Scholar
 94. 94.
  Terenetskaya, I. and Oppenlander, T., Abstracts of Papers, Proc. XVIII IUPAC Symp. Photochemistry, Dresden, 2227.Google Scholar
 95. 95.
  Baum, G. and Oppenlander, T., Chemosphere, 1995, vol. 30, p. 1781.CrossRefGoogle Scholar
 96. 96.
  Svetlitchnyi, V.A., Sosnin, E.A., Tchaikovskaya, O.N., et al., Proc. SPIE., 2002, vol. 4678, p. 177.ADSCrossRefGoogle Scholar
 97. 97.
  Petrova, E.A., Bender, O.G., and Sosnin, E.A., Mater. 3i vseross. konf. Molodukh uchenykh (Proc. of 3rd All-Russian Conf. of Young Scientists), Tomsk, 2006; Tomsk: Instr. Opt. Atmosfery, SO RAN, p. 470.Google Scholar
 98. 98.
  Esrom, H. and Kogelschatz, U., Thin Solid Films, 1992, vol. 218, p. 231.CrossRefADSGoogle Scholar
 99. 99.
  Boyd, I.W. and Zhang, J.-Y., Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. B, 1997, vol. 121, p. 349.CrossRefADSGoogle Scholar
 100. 100.
  Boyd, I.W. and Zhang, J.-Y., Solid-State Electron., 2001, vol. 45, p. 1413.CrossRefADSGoogle Scholar
 101. 101.
  Kaliwoh, N., Boyd, I.W., and Zhang, J.-Y., Appl. Surf. Sci., 2002, vol. 186, p. 246.CrossRefADSGoogle Scholar
 102. 102.
  Boyd, I.W. and Zhang, J.-Y., Mater. Sci. Semicond. Process., 2002, vol. 5, p. 345.Google Scholar
 103. 103.
  Skakun, V.S., Lomaev, M.I., Tarasenko, V.F., and Shitts, D.V., Pis’ma Zh. Tekh. Fiz., 2002, vol. 28, no. 11, p. 42 [Tech. Phys. Lett. (Engl. Transl.), 2002, vol. 28, no. 11, p. 899].Google Scholar
 104. 104.
  Sosnin, E.A., Avdeev, S.M., Kostyrya, I.D., and Tarasenko, V.F., Abstracts of Papers, Materialy 61-i nauchno-tekhnicheskoi konferentsii prepodavatelei, nauchnykh rabotnikov, aspirantov i studentov priborostroitel’nykh spetsial’nostei (Proc. 61th Sci. and Tech. Conf. of Teachers, Researchers, Graduate Students, and Students of Instrument-Making Specialties), Minsk: Belorus. Nats. Univ., 2005, pp. 3–8.Google Scholar
 105. 105.
  Erofeev, M.V., Lomaev, M.I., Sosnin, E.A., et al., Zh. Tekh. Fiz., 2001, vol. 71, p. 137 [Tech. Phys. (Engl. Transl.), vol. 46, no. 10, p. 1341].Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2006

Authors and Affiliations

 • M. I. Lomaev
  • 1
 • E. A. Sosnin
  • 1
 • V. F. Tarasenko
  • 1
 • D. V. Shits
  • 1
 • V. S. Skakun
  • 1
 • M. V. Erofeev
  • 1
 • A. A. Lisenko
  • 1
 1. 1.High Current Electronics Institute, Siberian DivisionRussian Academy of SciencesTomskRussia

Personalised recommendations