Advertisement

Inorganic Materials: Applied Research

, Volume 9, Issue 6, pp 1116–1122 | Cite as

Epoxy Vinyl Ester Binder for Fire-Resistant Marine Fiberglass Plastics

 • A. V. AnisimovEmail author
 • V. S. Tryasunov
 • E. L. Shultceva
 • Ju. V. Sokolov
 • F. V. Mudry
POLYMER COMPOSITE MATERIALS

Abstract—The article deals with the problem of fire resistance for resins used in shipbuilding; the results of researching incombustible phosphorus epoxy vinyl ester resin VE-PHAS and vinyl ester binder are given. In addition, the properties of resin in accordance with curing system content, mechanical properties of fiberglass plastic based on VE-PHAS, and fire safety are presented.

Keywords:

polymeric composition material fiberglass plastic epoxy vinyl ester resin binder phosphorus acrylate fire-retardant additive 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Goryacheva, I.G., Bakhareva, V.E., Anisimov, A.V., and Nikitina, I.V., Prospective use of composite materials for railway equipment and infrastructure, Byull. Ob”ed. Uch. Sov. Ross. Zhelezn. Dorog, 2016, no. 4, pp. 46–57.Google Scholar
 2. 2.
  Eliseev, Yu.S., Krymov, V.V., Kolesnikov, S.A., and Vasil’ev, Yu.N., Nemetallicheskie kompozitsionnye materialy v elementakh konstruktsii i proizvodstve aviatsionnykh gazoturbinnykh dvigatelei. Uchebnoe posobie dlya vuzov (Nonmetallic Composites in Constructional Elements and Production of Gas Turbine Engines for Aviation: Manual for Higher Education Institutions), Moscow: Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Gorev, Yu.A. and Rivkind, V.N., Polyester composites for shipbuilding, Russ. J. Gen. Chem., 2010, vol. 80, no. 10, pp. 2098–2114.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Seredokho, V.A., Gorev, Yu.A., Tryasunov, V.S., Selection of a polymer binder for production of large-size composite construction by infusion, Materialy mezhotraslevoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “VOKOR-2011” (Proc. Ind. Sci.-Pract. Conf. “VOKOR-2011”), St. Petersburg, 2012, pp. 158–163.Google Scholar
 5. 5.
  Sedov, L.N. and Mikhailova, Z.V., Nenasyshchennye poliefiry (Unsaturated Polyesters), Moscow: Khimiya, 1977.Google Scholar
 6. 6.
  Al’shits, I.M., Poliefirnye stekloplastiki dlya sudostroeniya (Polyester Fibreglasses for Shipbuilding), Leningrad: Sudostroenie, 1964.Google Scholar
 7. 7.
  Al’shits, I.M., Golynkina, V.B., Kryzhko, M.A., Levitskaya, O.M., Luk’yanov, N.P., Meshcheryakov, V.V., Mudrov, O.A., and Shtraikhman, G.A., USSR Inventor’s Certificate no. 132819, 1960.Google Scholar
 8. 8.
  Zhuikov, Yu.G., Kushelev, V.V., and Luk’yanov, N.P., The beginning of plastic shipbuilding, Vestn. Tekhnol. Sudostr., 1997, no. 3, pp. 63–70.Google Scholar
 9. 9.
  Kodolov, V.I., Goryuchest’ i ognestoikost’ polimernykh materialov (Flammability and Fire Proof of Polymers), Moscow: Khimiya, 1976, pp. 157–274.Google Scholar
 10. 10.
  Berlin, A.A., Mikhailova, V., Kefeli, T.Ya., Orlova, G.A., Kuz’mina, T.V., Sivergin, Yu.M., Marshavina, N.L., and Al’shis, I.M., USSR Inventor’s Certificate no. 334226, 1972.Google Scholar
 11. 11.
  Khalturinskii, N.A. and Berlin, A.A., Physical aspects of combustion of polymers and action mechanism of combustion inhibitors, Materialy IV mezhdunarodnoi konferentsii “Polimernye materially ponizhennoi goryuchesti” (Proc. IV Int. Conf. “Polymers with Reduced Combustibility”), Volgograd, 2000, pp. 9–12.Google Scholar
 12. 12.
  Novakov, I.A., et al., Modification of polyester binders for glass fiber-reinforced plastics with phosphorus-containing metacrylates for reduction of composite flammability, Russ. J. Gen. Chem., 2010, vol. 80, no. 10, pp. 2115–2121.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Khizgiyaev, B.I., Shakhmardanov, O.Sh., Gotlib, E.M., and Khamitov, I.K., USSR Inventor’s Certificate no. 1740389, 1992.Google Scholar
 14. 14.
  Bondarenko, S.N., Dkhaibe, M.Kh., Khokhlova, T.V., and Tuzhikov, O.I., Modification of composites based on reactive oligomers by phosphorous-containing methacrylate, Mezhdunarodnaya konferentsiya “Perspektivnye polimernye kompozitsionnye materially, al’ternativnye tekhnologii, pererabotka, primenenie, ekologiya (KOMPOZIT-98),” Saratov, 24–26 iyunya 1998 g. (Int. Conf. “Advanced Polymer Composites, Alternative Technologies, Recycling, Use, and Ecology (COMPOSITE-98),” Saratov, June 24–26, 1998), Saratov: Sarat. Gos. Tekh. Univ., 1998, pp. 20.Google Scholar
 15. 15.
  Bakhtina, G.D., Kochnov, A.B., and Kondrashova, E.V., Modification of unsaturated polyester by copolymerization by phosphorous-containing dimethacrylate, Plast. Massy, 2001, no. 1, pp. 10–11.Google Scholar
 16. 16.
  Bakhtina, G.D. and Kochnov, A.B., Synthesis and polymerization of phosphorous-containing methacrylates in the presence of chromorganic catalyst, in Khimiya i tekhnologiya elementoorganicheskikh monomerov i polimernykh materialov (Chemistry and Technology of Elementorganic Monomers and Polymers), Volgograd: Volgogr. Gos. Tekh. Univ., 1997, pp. 20–23.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • A. V. Anisimov
  • 1
  Email author
 • V. S. Tryasunov
  • 1
 • E. L. Shultceva
  • 1
 • Ju. V. Sokolov
  • 2
 • F. V. Mudry
  • 2
 1. 1.National Research Center Kurchatov Institute—CRISM PrometeySt. PetersburgRussia
 2. 2.ООО VolgogradpromproektVolgogradRussia

Personalised recommendations