Advertisement

The Karelian Isthmus: Origins of the natural and human environment

 • A. I. Saksa
Paleoenvironment. The Stone Age
 • 10 Downloads

Keywords

Glacial Lake Lake Water Level Crystal Rock Baltic Basin Ladoga Region 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Abramova Z.A., Davydova N.N., Kvasov D.D. 1967 Istoria Ladozhskogo ozera v golocene po dannym sporo-pyltsevogo i diatomovogo analizov. In Istoria ozer Severo-Zapada. Leningrad: Inst. ozerovedeniya AN SSSR, pp. 113–132.Google Scholar
 2. Ailio J. 1915 Die geographische Entwiklung des Ladogasees in postglazialer Zeit. Bull. de la Comission géologique de Finlande (Helsinki), N 45: 159.Google Scholar
 3. Alenius T., Grönlund E., Simola H., Saksa A. 2004 Land-use history of Riekkalansaari Island in the northern archipelago of Lake Ladoga, Karelian Republic, Russia. Veget. Hist. Archaeobot., vol. 13: 23–31.CrossRefGoogle Scholar
 4. Arslanov K., Savelieva A., Gei N., Klimanov V., Chernov S., Chernova G., Kuzmin G., Tertychnayja T., Subetto D., Denisenkov V. 1999 Chronology of vegetation and paleoclimatic stages of northwestern Russia during the Late Glacial and Holocene. Radiocarbon, vol. 41, N 1: 25–45.Google Scholar
 5. Bader O.N. 1972 O drevneishikh finno-ugrakh na Urale i drevnikh finnakh mezhdu Uralom i Baltikoi. In Problemy arkheologii i drevnei istorii ugrov: Sbornik statei sovetskikh i vengerskikh arkheologov. Moscow: Institut arkheologii AN SSSR, pp. 10–31.Google Scholar
 6. Biske G.S. 1959 Chetvertichnye otlozhenia i geomorfologia Karelii. Petrozavodsk: Karelia.Google Scholar
 7. Carpelan Chr. 1979 Om asbetskeramikens historia i Fennoskandien. In Finskt Museum 1978. Helsinki: Gummerus, pp. 5–25.Google Scholar
 8. Davydova N.N. 1969 Postglacial history of lakes Ladoga and Onega according to diatom analyses of bottom sediments. Mitteilungen: Internationale Vereinigung für theoretiche und angewandte Limnologie, Bd. 17: 317–378.Google Scholar
 9. Davydova N.N., Arslanov K.A., Homutova V.L., Krasnov I.I., Malahovsky D.V., Saarnisto M., Saksa A.I., Subetto D.A. 1996 Late-and postglacial history of lakes of the Karelian Isthmus. Hydrobiologia, vol. 322: 199–204.CrossRefGoogle Scholar
 10. Delusin I. 1991 The Holocene pollen stratigraphy of Lake Ladoga and the vegetational history of its surroundings. Helsinki: Annales Academiae Scientarium Fennicae (Ser. A III. Geologica-Geographica).Google Scholar
 11. Delusin I., Donner J. 1995 Additional evidence of the Holocene transgression in Lake Ladoga on the basis of an investigation of beach deposits on the island of Mantsinsaari, Bull. of the Geological Society of Finland (Helsinki), vol. 67, N 2: 39–50.Google Scholar
 12. Dolukhanov P.M. 1963 Poslelednikovaya istoriya Baltiki i khronologiya neolita. In Novye metody v arkheologicheskikh issledovaniyakh. Moscow, Leningrad: Nauka, pp. 57–76.Google Scholar
 13. Dolukhanov P.M. 1969 O kolebaniyakh urovniya ozer na Severo-Zapade evropeiskoi chasti SSSR v srednem i pozdnem golocene. Moscow: Nauka.Google Scholar
 14. Dolukhanov P.M. 1979 The Quaternary history of the Baltic: Leningrad and Soviet Karelia. The Quaternary history of the Baltic: Acta Universittis Upsaliensis, Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis (Upsala), N 1: 115–125.Google Scholar
 15. Donner J. 1995 The Quaternary history of Scandinavia. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (Word and Regional Geology; vol. 7).Google Scholar
 16. Ekman I.M., Lak G.T. 1975 O transgressiyakh Ladozhskogo ozera v golotsene. Doklady Akademii nauk SSSR, iss. 222: 15–24.Google Scholar
 17. Ekman I.M., Lak G.C., Liiva A.A. 1975 K istorii Ladozhskoi transgressii. In Istoriya ozer v golotsene. Leningrad: Inst. ozerovedeniya AN SSSR, pp. 38–45.Google Scholar
 18. Eronen M. 1974 The history of the Litorina Sea and associated Holocene events. Sosietas Scientiarum Fennica. Commentatines Physico-Mathematicae (Helsinki), vol. 44: 79–195.Google Scholar
 19. Gerasimov D.V., Lisitsyn S.N., Timofeev V.I. 2003 Materialy k arkheologicheskoi karte Karelskogo peresheika (Leningradskaya oblast). In Pamyatniki kamennogo veka i perioda rannego metalla. St. Petersburg: IIMK RAN.Google Scholar
 20. Gurina N.N. 1961 Drevnaya istoriya Severo-Zapada Evropeiskoi chasti SSSR. Moscow, Leningrad: Izd. AN SSSR. (MIA; N 87).Google Scholar
 21. Gurina N.N. 1967 Iz istorii drevnikh plemen zapadnykh oblastei SSSR (po materialam narvskoi ekspeditsii). Leningrad: Nauka. (MIA; N 144).Google Scholar
 22. Huurre M. 2000 9000 vuotta Suomen esihistoriaa: 9 täydennetty painos. Keuruu: Gummerus.Google Scholar
 23. Huurre M. 2003 Viipurin läänin kivikausi. In Karjalan synty: Viipurin läänin historia, vol. 1. Jyväskylä: Gummerus, pp. 151–244.Google Scholar
 24. Hyyppä E. 1942 Beiträge zur Kenntnis der Ladoga-und Ancylustransgression. Bull. de la commission géologique de Finlande, N 128: 139–176.Google Scholar
 25. Istoria Ladozhskogo, Onezhskogo, Pskovsko-Chudskogo ozer; Baikala i Hanki. 1990 A.F. Treshnikov (ed.). G.I. Galazii, N.N. Davydova, M.V. Kabailene, D.D. Kvasov, G.G. Martinson, V.A. Rumiantsev, D.V. Sevastianov, A.V. Raukas, O.F. Yakushko. Leningrad: Nauka. (Istoriya ozer SSSR).Google Scholar
 26. Jaanits L.K. 1956 K voprosu ob etnicheskoi prinadlezhnosti neoliticheskogo naselenia territorii Estonskoi SSR. In Voprosy etnicheskoi istorii estonskogo naroda. Tallinn: Izd. AN Est. SSR, pp. 142–171.Google Scholar
 27. Koshechkin B.I. 1990 Geomorfologia beregovoi zony. In Istoriya Ladozhskogo, Onezhskogo, Pskovsko-Chudskogo ozer, Baikala i Hanki. Leningrad: Nauka, pp. 22–26.Google Scholar
 28. Koshechkin B.I., Nazarenko V.A. 1990 Vozrast beregovykh obrazovanii po arkheologicheskim dannym. In Istoriya Ladozhskogo, Onezhskogo, Pskovsko-Chudskogo ozer, Baikala i Hanki. Leningrad: Nauka, pp. 33–35.Google Scholar
 29. Kvasov D.D. 1975 Pozdnechetvertichnaya istoriya krupnykh ozer i vnutrennikh morei Vostochnoi Evropy. Leningrad: Nauka.Google Scholar
 30. Kvasov D.D. 1979 The Late-Quaternary History of Large Lakes and Inland Seas of Eastern Europe. Helsinki: Annales Academiae Scientarum Fennicae. (Ser. A III. Geologica-Geographica).Google Scholar
 31. Ladozhskoe ozero (razvitie reliefa i usloviya formirovaniya chetvertichnogo pokrova kotloviny). 1978 G.S. Biske, N.N. Goryunova, V.A. Ilin, A.D. Lak, G.C. Lak, A.D. Lukashev, I.M. Ekman. Petrozavodsk: Karelia.Google Scholar
 32. Lavento M. 2001 Textile Ceramics in Finland and on the Karelian Isthmus. Vammala: Gummerus.Google Scholar
 33. Lavento M. 2003 Viipurin läänin pronssikausi ja varhaismetallikausi. In Karjalan synty: Viipurin läänin historia, vol. 1. Jyväskylä: Gummerus, pp. 245–290.Google Scholar
 34. Lavento M., Halinen P., Timofeev V., Gerasimov D., Saksa A. 2002 An archaeological field survey of Stone Age and Early Metal Period settlement at Kaukola (Sevastjanovo) and Räisälä (Melnikovo) in Karelian Isthmus in 1999. Fennoscandia archaeological, vol. 18: 3–25.Google Scholar
 35. Lempiäinen T. 1995 Medieval plant remains from the fortress of Käkisalmi, Karelia (Russia). Fennoscandia archaeological, vol. 12: 83–94.Google Scholar
 36. Liiva A.A., Sarv A.A., Ekman I.M. 1971 K istorii poslelednikovogo (golotsenovogo) razvitia Ladogi. In Priroda, beregovye obrazovania i istoria razvitia vnutrennikh vodoemov i morei Vostochnoi Pribaltiki i Karelii. Petrozavodsk: Karelia, pp. 23–26.Google Scholar
 37. Linkola K. 1921 Studien über den Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich von Ladogasee I–II. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica (Helsinki), Bd. 45(2): 1–491.Google Scholar
 38. Malakhovsky D.V., Arslanov H.A., Gei N.A., Dinoridze R.N., Kozyreva M.G. 1993 Novye dannye golotsenovoi istorii Ladozhskogo ozera. In Evoliutsia prirodnykh obstanovok i sovremennoe sostoianie geosistemy Ladozhskogo ozera. St. Petersburg: RAN, RGO, pp. 61–73.Google Scholar
 39. Markov K.K. 1931 Razvitie reliefa severo-zapadnoi chasti Leningradskoi oblasti. Moscow, Leningrad. (Trudy Glavnogo geologorazvedochnogo upravleniya; iss. 117).Google Scholar
 40. Markov K.K., Koretsky V.S., Shlyamina E.V. 1934 O kolebaniyakh urovnei Ladozhskogo i Onezhskogo ozer v poslelednikovoe vremia. Trudy Komissii po izucheniiyu chetvertichnogo perioda, vol. 4,iss. 1: 71–129.Google Scholar
 41. Meinander C.F. 1954 Die Bronzezeit Finnlands. Helsinki: Gummerus. (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja; N 53).Google Scholar
 42. Meinander C.F. 1982 Finny — chast naseleniya severo-vostoka Evropy. In Finnougorskii sbornik: Antropologiya, arkheologiya, etnografiya. Moscow: Nauka, pp. 10–32.Google Scholar
 43. Miettinen J., Grönlund E., Simola H., Huttunen P. 2002 Paleolimnology of Lake Pieni-Kuuppalanlampi (Kurkijoki, Karelian Republic, Russia): Isolation history, lake ecosystem development and human impact. Journal of Paleolimnology, N 27: 29–44.Google Scholar
 44. Moora H.A. 1956 Voprosy slozheniya estonskogo naroda i nekotorykh sosednikh narodov v svete dannykh arkheologii. In Voprosy etnicheskoi istorii estonskogo naroda. Tallinn: Izd. AN Est. SSR, pp. 49–141.Google Scholar
 45. Pankrushev G.A. 1978 Mezolit i neolit Karelii, pt. 1, 2. Leningrad: Nauka.Google Scholar
 46. Ramsey W. 1928 Eisgestaute Seen und Rezession des Inlandeises in Südkarelien und Nevatal. Fennia, N 50: 1–21.Google Scholar
 47. Saarnisto M. 2003 Karjalan geologia: Karjalan luonnonmaiseman synty. In Karjalan synty: Viipurin läänin historia, vol. 1. Jyväskylä: Gummerus, pp. 21–80.Google Scholar
 48. Saarnisto M., Grönlund T. 1996 Shoreline displacement of Lake Ladoga — new data from Kilpolansaari. Hydrobiologia, vol. 322: 205–215.CrossRefGoogle Scholar
 49. Saarnisto M., Grönlund T., Ikonen I. 1999. The Yoldia Sea — Lake Ladoga connection: Biostratigraphical evidence from the Karelian Isthmus. In Dig it All: Papers Dedicated to Ari Siiriäinen. Helsinki: Gummerus, pp. 117–130.Google Scholar
 50. Saarnisto M., Saksa A., Taavitsainen J.-P. 1993 Drevnaya Ladoga i chelovek na ee beregakh. In Ezhegodnye Rossiisko-Finlandskie gumanitarnye chtenia: “Shegren — akademik Imperatorskoi Akademii nauk. K 200-letiyu so dnya rozhdeniya”. Sankt-Peterburg, 5–7 oktyabrya 1993 g:Tezisy dokladov. St. Petersburg: SPb. nauchny tsentr RAN, pp. 27–29.Google Scholar
 51. Saarnisto M., Siiriäinen A. 1970 Laatokan transgressioraja. In Suomen Museo 77. Helsinki: Gummerus, pp. 10–22.Google Scholar
 52. Saksa A.I. 2001 Priladozhskaya Kareliya i oblast Savo s drevneishikh vremen i do XIV v. In Ocherki istoricheskoi geografii: Severozapad Rossii. Slaviane i finny. St. Petersburg: Izd. SPb. Gos. Univ., pp. 257–271.Google Scholar
 53. Saksa A., Kankainen T., Saarnisto M., Taavitsainen J.-P. 1990 Käkisalmen linna 1200-luvulla. Geologi (Helsinki), N 42: 65–68.Google Scholar
 54. Saksa A.I., Timofeev V.I. 1996 Issledovanie severo-zapadnogo poberezhia Ladozhskogo ozera: Novye arkheologicheskie otkrytiya i izuchenie kulturnoi transformatsii. In Materialy plenuma IIMK RAN 14–17 maya 1996. St. Petersburg: IIMK RAN, pp. 52–55.Google Scholar
 55. Sedov V.V. 1990 Pribaltiiskie finny. In Finny v Evrope VI–XV vv., iss. 1. Leningrad: Nauka, pp. 8–26.Google Scholar
 56. Simola H. 2003 Karjalan luonto. In Karjalan synty: Viipurin läänin historia, vol. 1. Jyväskylä: Gummerus, pp. 81–116.Google Scholar
 57. Simola H., Grönlund E., Miettinen J. 2001 Asutuksen historia ja maankäytön vaiheet Sortavalan seudun järvien sedimenteissa. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja. Joensuu, N 132: 7–19.Google Scholar
 58. Subetto D., Wohlfarth B., Davydova N., Sapelko T., Björkman L., Solovieva N., Wastergård S., Possnert G., Khomutova V. 2002 Climate and environment on the Karelian Isthmus, northwestern Russia, 13000–9000 cal. Yrs BP. Boreas, vol. 31: 1–19.CrossRefGoogle Scholar
 59. Taavitsainen J.-P., Ikonen L., Saksa A. 1994 On early agriculture in the archipelago of Lake Ladoga. Fennoscandia archaeological, vol. 40: 29–40.Google Scholar
 60. Taavitsainen J.-P., Simola H., Grönlund E. 1998 Cultivation history beyond the periphery — early agriculture in the North European boreal forest. Journal of World Prehistory, vol. 12: 199–253.CrossRefGoogle Scholar
 61. Timofeev V.I. 1985 Novye nakhodki mezolita i rannego neolita v Leningradskoi oblasti v 1982–1984 gg. In Vsesoyuznaya arkheologicheskaya konferenstiya “Dostizheniya sovetskoi arkheologii v XI pyatiletke”. Baku: n.p., pp. 346–348.Google Scholar
 62. Timofeev V.I. 1993 Pamyatniki mezolita i neolita regiona Peterburga i ikh mesto v sisteme kultur kamennogo veka Baltiiskogo regiona. In Drevnosti Severo-Zapada Rossii. St. Petersburg: Nauka, pp. 8–34.Google Scholar

Copyright information

© A.I. Saksa 2006

Authors and Affiliations

 • A. I. Saksa
  • 1
 1. 1.Institute for the History of Material CultureRussian Academy of SciencesSt. PetersburgRussia

Personalised recommendations